memkompreneble

"Ekde kiam homoj la unuan fojon forlasis siajn kavernojn kaj renkontis aliulojn kun aliaj vidpunktoj kaj aliaj lingvoj ekzistas revo: mortigi ilin, por ke ni ne devu lerni ilian lingvon nek kompreni ilian vidpunkton." – citaĵo el la filmo "The Beast With a Billion Backs" de la usona tv-serio Futuramo – tiu ŝerco evidente celas al esperanto, ĉar en la sama filmo oni ankaŭ proponas senseksajn pronomojn "shklim" kaj "shkler" por la angla

radikorekonilo la dua 2010-01-19

Filed under: raportoj — memkompreneble @ 22:45

En la kolekto de frazoj kongruantaj kun la eo-alfabeto aperas ankaŭ segmentoj en aliaj lingvoj. Pri kiuj lingvoj ekzakte temas, estas ne konata, tamen tre certas ke enestas frazoj almenaŭ en la lingvokodoj de,en,es,it,nl kiuj malpurigas la suban rezulton. Tiu rezulto rezultis de serĉo pri kandidataj radikoj kun diversaj (teorie) eblaj eo-finaĵoj. Daŭre mankas aŭtomata mezuro de kvalito. Evidentas kelkaj maltrafoj: af-, ang-, ap-, dif-, por nomi nur kelkajn kiujn mi ĵus ekvidis. Tamen ĝenerale la kvalito ŝajnas sufiĉe alta.

Bedaŭrinde la aspekto de ĉi-blogo ne permesas vidi la tutan liston pro tranĉado dekstre. Se iu do vere volas rigardi la tutan listo, tiu persono supozeble scias mem, kiel videbligi ĝin … tamen jen du eblaj ebloj kiuj ŝajnas evidentaj: a) marki ĉion, kopii, inserti en via favorita redaktilo aŭ b) rigardi la fonton de ĉi tiu paĝo.

22:18:15 malfermas datumbazon.
Konektita kun jdbc:mysql://localhost/trarampado?user=XXXX&password=XXXX.
22:18:17 legas plenformojn el datumbazo.
22:18:18 kreas radikadovortaron.
22:18:19 komencas procezi radikojn.
22:18:23 elprintas radikojn kun minimume 24 finajxoj.
 1              a : -a -aj -an -ane -anis -ante -aris -aron -as -ate -e -econ -ega -en -era -eraj -erajn -eran -ere -eren -ero -eroj -erojn -eron -etis -eto -etos -i -ida -idan -idas -ide -ido -idos -igan -ige -igus -ila -ile -ilis -ilo -iloj -ina -inan -inda -ine -ini -ino -inoj -inon -intaj -is -ite -iti -itis -iton -nja -njan -njas -nje -nji -njo -njos -o -oj -on -os -ula -ulas -ule -uli -uma -ume -umo -us -utas -ute -utos -ĉjo
 2             ab : -a -ada -an -anas -ano -aran -as -ata -ate -ato -aton -e -eja -ejas -en -ende -enden -i -ide -ile -isma -ismaj -ismo -ismoj -ismojn -ismon -ito -o -on -oto -uja -us
 3         abomen : -a -adis -ado -aj -ajn -an -ante -as -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ema -eto -i -ide -inda -indaj -indajn -indan -is -itajn -iĝas -o -on -os
 4           abon : -a -ado -adon -ante -anti -anto -antoj -antojn -as -ata -ate -atoj -e -ebla -eblaj -eblan -eble -ejo -i -igas -igis -igo -ilo -intaj -into -intoj -is -ita -o -oj -ojn -on -os
 5          abort : -a -ado -aj -i -iga -igaj -igas -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -iloj -inta -is -istoj -ita -itaj -o -oj -ojn -on -uloj
 6             ad : -a -ado -adoj -aj -an -ana -ane -ani -as -ata -aĉi -e -ema -emas -emen -en -eto -i -ida -idas -ido -ige -inda -is -ismo -iĝo -o -oj -on -os -ota -ote -uje -ula
 7          adapt : -a -ada -adas -ado -adon -ados -aj -an -ante -as -ata -ataj -ate -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblas -eblos -eco -en -i -igaj -igo -igoj -ilo -ilojn -ilon -indaj -inte -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os
 8      administr : -a -ada -adaj -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -ate -atoj -aĵaj -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ejo -ejoj -ejon -i -ilo -ilon -is -isto -istoj -iston -ita -itajn -iĝas -o -oj -on -os -otaj
 9          admir : -a -adis -ado -anta -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -aĵo -e -ebla -eblaj -egas -egis -emo -i -inda -indaj -indajn -indan -inde -is -o -on -os -us
 10          adopt : -a -ada -adas -ado -ados -aj -an -ante -anto -ara -aran -aron -as -ata -aĵo -e -eblaj -emos -i -igi -igis -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -itojn -iĝo -o -oj -on -ontaj -os -otaj -us
 11           ador : -a -ada -adan -adas -adis -ado -adon -an -ante -anto -antoj -antojn -anton -are -as -ata -ataj -atan -ato -aĵo -aĵoj -e -ebla -ejo -ejojn -i -inda -indaj -is -o -oj -on -os
 12          adres : -a -ado -aro -aroj -arojn -aron -as -ata -ataj -ato -aton -e -i -ilo -iloj -is -ita -itaj -itajn -itan -ito -iĝas -o -oj -ojn -on -os -ulo
 13             af : -a -an -anan -anti -ara -e -era -ere -eri -ero -eroj -erojn -eron -eros -etaj -eto -i -idan -ido -ina -inaj -inajn -ino -is -o -oj -uma -uta
 14           afer : -a -aĉo -aĉon -e -eca -ecan -ego -egon -ema -emaj -eto -etoj -etojn -eton -i -ista -iste -isto -istoj -o -oj -ojn -on -os
 15           afiŝ : -a -adis -ado -adoj -adon -aj -an -anto -as -ata -atajn -atas -aĵoj -aĵon -e -ego -eja -ejan -ejo -ejoj -ejojn -ejon -eto -etoj -etojn -eton -i -into -is -ita -itaj -itajn -itan -itis -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj -ulo
 16         aflikt : -a -ado -adoj -ados -an -anta -antan -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵojn -egi -i -is -ita -itaj -itan -ite -ito -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝus -o -oj -ojn -on -us
 17             ag : -ada -adan -adas -ade -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -adus -an -anta -antaj -antajn -antis -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ate -ato -atoj -aĉoj -aĉojn -aĉon -e -eca -ejoj -ema -emaj -emajn -eman -emas -eme -emo -emoj -emon -en -enda -endas -endis -endo -endoj -endon -era -ere -ero -etoj -i -iga -igas -igi -ile -ina -indo -inta -is -ita -itaj -itas -ite -iti -itis -ito -o -oj -ojn -os -ota -ujas -ulojn -us -uti
 18         agnosk : -ado -ante -as -ata -atajn -atan -ate -e -eblaj -eblajn -eblan -i -igi -ilo -inda -indaj -intaj -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝis -iĝon -iĝos -o -oj -on -os -us
 19          agord : -a -ado -aj -an -as -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblas -econ -emo -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -intan -inte -is -iston -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
 20            agr : -a -ada -ade -aden -ado -aj -an -ara -araj -aran -aro -e -ega -egan -ego -ema -en -i -ide -ino -o -oj -ojn -on -os
 21          agres : -a -ado -adon -aj -ajn -an -antaj -anto -antoj -antojn -as -e -ebla -ema -emaj -emajn -emas -eme -emo -i -intoj -is -ita -itaj -o -oj -ojn -on -ulo -us
 22            ajn : -a -aj -ajn -an -ane -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eco -ejo -i -iga -igas -igi -igis -igoj -igos -is -ismaj -ista -isto -istoj -o -ulo -ulon -us
 23             ak : -a -ada -aj -an -ana -ane -anto -are -aro -e -en -eto -i -ilo -is -isto -ita -iti -o -on -onto -otas -umo -uta -utaj -utajn -utan -ute
 24          akcel : -a -adi -ado -an -antan -ante -antoj -as -ata -e -egi -i -igas -igi -ilo -iloj -ilon -inon -is -ita -iĝo -o -on -os -us
 25         akcept : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adon -aj -an -anta -antaj -ante -antoj -as -ata -ataj -atan -atas -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -eblus -eco -ejo -ejon -ema -emaj -eme -emo -emon -enda -endaj -i -igus -inda -indaj -indas -inde -inta -intaj -inte -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -ite -itos -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj -otajn -uje -us -uta
 26           akir : -a -adas -adi -adis -ado -adon -aj -ajn -anta -ante -anto -as -ata -ataj -atan -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -eblaj -eblas -eblo -eblos -enda -i -indaj -inta -intaj -inte -into -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -o -oj -ojn -on -os -ota -us
 27        akompan : -a -adis -ado -aj -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -anton -as -ata -ataj -atan -ate -ato -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -i -igis -iloj -intojn -is -isto -ita -itaj -ite -o -oj -on -os -uloj -us
 28          akord : -a -ado -aj -an -ano -anoj -ante -as -e -i -igas -igi -igojn -is -ita -itaj -itan -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -o -oj -ojn -on -os -us
 29            akr : -a -aj -ajn -an -as -e -eco -econ -ega -egaj -eta -i -ido -idoj -idojn -idon -igas -igi -igis -ilaj -ilo -iĝo -iĝon -o -oj -on -os -us
 30          aktiv : -a -ada -adas -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -an -anta -ante -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -eco -ecoj -ecojn -econ -ega -egan -ege -emaj -en -eras -i -igaj -igas -ige -igi -igis -igon -is -isma -ismo -ismon -isten -isto -istoj -istojn -ita -itajn -iĝo -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -os -ula -ulaj -ulan -ulo -uloj -ulojn -ulon -umi -us
 31          aktor : -a -adi -ado -adoj -adon -aj -ajn -ante -anto -aro -as -ecan -ece -i -igis -ino -inoj -inojn -inon -is -ita -itan -o -oj -ojn -on -os -umas
 32         aktual : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ecajn -eco -econ -egaj -iga -igas -igis -igo -igoj -igojn -igos -iĝi -iĝon -o -os
 33           akuz : -a -ado -ante -anto -antoj -aron -as -ata -ataj -atan -ato -atoj -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -i -inta -intoj -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -ito -itoj -itojn -iton -o -oj -ojn -on -os -us
 34            akv : -a -aj -ajn -an -aro -aĵo -e -eca -ecajn -ecan -econ -ego -egoj -ejon -ema -en -ero -eroj -i -ila -ilo -ina -isto -ita -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ujo -ujoj -ujojn -ujon -ulo -uma -uman -umas -umi -umis -umo -umos
 35             al : -a -ada -adas -ado -ados -aj -ajn -an -ana -anis -ano -anoj -ara -as -ata -ate -ato -e -ega -ege -eja -ejan -eje -ema -eman -en -ero -eron -i -ida -ige -ilaj -ina -ine -ino -is -isme -iste -iĝa -iĝan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -on -os -ota -oto -otoj -us -uti -utojn -uton -ĉjo
 36            alb : -a -an -ana -anaj -anajn -anan -ane -ani -ano -anoj -anojn -ati -e -en -eri -ero -i -ino -inos -o -on -uma -umajn -uman -umas -umen -umo -umoj -umojn -umon -us
 37          aldon : -a -adas -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antajn -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblas -enda -endas -endoj -i -idan -inda -indajn -indan -indas -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -os -otaj -otajn -us
 38            ali : -a -ada -adas -ado -ados -aj -ajn -an -aro -aroj -aron -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eco -ecojn -econ -en -i -igas -igi -igo -igoj -iĝis -iĝon -o -oj -on -ula -ulaj -ulajn -ulan -ulen -ulo -uloj -ulojn -ulon -umo -umon -us
 39         alianc : -a -aj -ajn -ano -anoj -anojn -anon -e -is -ita -itaj -ito -iĝas -iĝi -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -ulo -uloj -ulojn -ulon
 40           alir : -adis -anta -antaj -antan -ante -as -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -eblo -eblon -eblos -ejo -ejoj -ejon -i -ilo -inte -is -o -oj -ojn -on -os -us
 41           aliĝ : -a -adi -ado -adon -an -ante -anto -antoj -antojn -as -eblon -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -intaj -intajn -into -intoj -intojn -inton -is -o -oj -ojn -on -ontaj -onto -ontoj -os -us
 42        alkohol : -a -ado -aj -ajn -an -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -emaj -emo -isma -ismen -ismo -isto -istoj -ita -itan -o -on -ulajn -ulo -uloj
 43            all : -a -an -ana -as -e -ega -ege -en -enda -ende -i -iga -igas -igen -igi -igo -igon -igus -is -itis -iĝis -o -on -os -uma -ume -us
 44          allog : -a -ado -aj -ajn -an -antaj -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eco -econ -i -igi -ilo -is -ita -itaj -ite -iĝas -iĝis -iĝo -o -oj -on -os -us
 45        alparol : -a -ado -adoj -ados -anta -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -atajn -ato -atojn -aton -ebla -eto -i -into -is -ita -itaj -ito -o -oj -ojn -on -ontaj -os -us
 46         alport : -adas -adi -adis -ado -anta -antaj -ante -anto -as -ata -ataj -aĵo -aĵojn -i -inta -intaj -inte -intus -is -ita -itaj -itan -o -ojn -on -os -us
 47            alt : -a -ada -ados -aj -ajn -an -ana -ano -aro -aroj -aron -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -ecoj -econ -ega -egaj -egajn -egan -ejo -ejoj -emus -en -endi -era -ere -ero -eta -eten -i -iga -igaj -igan -ige -igen -igi -igoj -igojn -igus -ilis -ilo -ilon -is -ita -itaj -iĝas -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ulo
 48           alud : -adas -aj -an -anta -antan -ante -as -ata -ataj -ato -aĉis -e -etoj -i -ida -is -ita -itaj -itan -ito -o -oj -ojn -on -os -us
 49          alven : -a -adas -adis -anta -antaj -antajn -ante -antoj -as -e -etas -i -igas -igi -igis -igos -inta -intaj -intajn -intan -inte -inti -into -intoj -intojn -is -ita -itaj -ite -o -oj -on -onta -ontaj -ontan -onte -ontoj -os -us
 50          alvok : -a -adis -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -e -eblaj -eblas -etoj -i -ilon -indajn -inta -into -is -ita -itaj -ito -iĝas -iĝo -o -oj -ojn -on -os -us
 51             am : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adon -aj -ajn -an -ani -ano -anon -anta -antaj -antajn -antan -ante -anti -anto -antoj -antojn -anton -ara -araj -arajn -aran -aras -are -ari -aro -aron -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -ati -atis -ato -atoj -atojn -aton -aĵoj -e -eca -eco -egas -egis -ego -ema -emaj -emajn -eman -eme -emi -emo -emoj -emon -emus -en -enda -ende -endi -endo -endoj -endon -eri -etas -ete -etos -i -iga -igo -igos -ili -ina -inan -inda -indaj -indajn -indan -ine -inen -ino -inta -into -inton -intus -is -ista -isto -ita -itaj -itajn -iti -ito -iĝas -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -onte -onto -os -ota -otaj -oto -ule -ume -umis -us
 52           amas : -a -aj -ajn -an -ano -as -aĉo -aĉoj -e -ega -ego -egoj -egon -ejo -eto -etojn -igaj -igi -igon -ita -itaj -ite -iĝas -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on
 53           amik : -a -ado -aj -ajn -an -ara -araj -aro -aroj -arojn -aron -as -ato -aĵoj -aĵon -e -eca -ecaj -ecajn -ecan -ece -eco -ecoj -ecojn -econ -ega -egaj -ege -ego -egoj -ejo -ema -emaj -emajn -eman -eme -emo -emon -ete -eto -etoj -i -iga -igi -ina -inda -indajn -ine -ino -inoj -inojn -inon -is -iĝas -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝos -o -oj -ojn -on -os -umas -umi -umo -umos
 54           amor : -a -adas -adi -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antan -antoj -anton -as -e -ema -emaj -emon -i -igis -is -o -oj -ojn -on -os -us
 55        ampleks : -a -aj -ajn -an -ana -anta -antaj -antan -ante -as -atan -e -eco -ega -i -igi -igo -igojn -igon -is -iĝas -iĝis -iĝos -o -oj -on -os
 56           amuz : -a -ada -ado -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -egis -ejo -ejoj -ejojn -ejon -eme -eta -etaj -etas -ete -i -iga -igaj -igajn -igan -iloj -ilojn -ilon -is -isto -ita -ite -iĝas -iĝe -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ulo -us
 57             an : -a -adoj -aj -an -ana -anas -ante -ara -aren -aro -aroj -aron -as -ata -atas -ate -ato -aĵa -e -eco -ecojn -econ -ego -emos -en -eta -etajn -eto -eton -i -ide -igas -ilo -ino -inoj -is -iston -ita -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ote -oto -ulo -us -uta -ĉjo
 58         analiz : -a -ada -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -as -ata -ataj -e -ebla -eblaj -eblajn -eblo -emaj -eton -i -igis -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -isto -istoj -ita -itaj -itan -o -oj -ojn -on -os -otan -us
 59            ang : -a -ara -ari -aro -e -en -etan -ila -ilaj -ilo -iloj -ilojn -ina -ine -ino -inon -o -oj -on -ula -ulaj -ulan -ule -ulen -ulo -uloj -ulojn -ulon -ulos -us
 60           angl : -a -aj -ajn -an -ano -anoj -aĉe -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ecaj -ecajn -ecan -ece -eco -emon -en -i -ido -igas -igis -ino -isma -isme -ismo -ismoj -ismojn -isten -istoj -iĝi -iĝo -o -oj -ojn -on -os -ujo -ujon -us
 61     anglalingv : -a -aj -ajn -an -ana -anaj -ano -anoj -anojn -anon -aĵo -aĵoj -e -eca -eco -econ -emaj -emajn -en -o -oj -on -ujo -ulo
 62           anim : -a -ada -adas -adis -ado -adoj -adon -ados -aj -ajn -an -anto -anton -as -ata -ataj -ate -ati -atis -ato -aĵoj -aĵojn -e -eco -econ -era -i -igaj -igis -inon -isma -ismo -istoj -ita -itaj -o -oj -ojn -on -os -uloj -ulojn -us
 63          anonc : -a -adis -ado -adojn -aj -an -anta -antan -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -eblo -ejo -eto -etoj -etojn -eton -i -ilo -inta -intaj -intoj -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -onta -os -ota -otaj -us
 64       anstataŭ : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eblan -i -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -igos -igus -ila -ilojn -is -ita -itaj -itas -ite -o -ojn -on -os -ota -ula -ulo -us -uta
 65     anstataŭig : -ado -adon -antan -ante -anto -as -ata -e -ebla -eblaj -eblas -i -igi -ilo -inta -is -ita -itaj -ite -o -oj -ojn -on -ontaj -os -ota -otaj -otan -us
 66            ant : -a -ado -aj -ajn -an -anas -ani -ara -aro -as -aĵo -e -eci -eco -emon -en -endas -endis -ero -eroj -erojn -i -ido -iga -igas -igo -igos -ila -ilaj -iloj -ina -ingen -ingis -ino -inoj -is -ito -o -oj -ojn -on -os
 67          antaŭ : -a -aj -ajn -an -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ece -eco -en -i -igis -igo -inta -intaj -intoj -is -iĝi -o -ojn -on -os -ula -ulo -uloj -ulojn -ulon
 68       antaŭvid : -a -ajn -an -anta -antan -ante -anto -as -ata -ataj -atajn -aĵo -e -ebla -eblaj -eblan -eblas -eble -emaj -emo -emon -i -igis -intaj -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -o -oj -on -os
 69             ap : -a -an -ana -ane -ara -araj -aran -aras -aren -ari -aris -aro -as -ati -aĉa -aĉo -aĉoj -e -eco -ego -en -eraj -eran -eras -ere -eri -eris -ero -eroj -erojn -eron -eros -erus -i -inti -into -is -iti -ito -o -on -onta -onte -onto -os -unta -unte -unten -unton -us
 70          apart : -a -adas -ado -ados -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -eco -econ -en -iga -igaj -igajn -igan -igas -igi -igis -igo -igos -inte -isma -ismo -iĝon -o -ojn
 71        aparten : -a -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -eco -econ -ejo -i -igas -intaj -is -ita -iĝis -o -oj -on -os -us
 72           apel : -a -ado -ajn -an -anto -ataj -eto -etoj -etojn -idos -igi -igos -is -isto -ita -itaj -itajn -itoj -itojn -iĝas -o -oj -ojn -on -os
 73           aper : -adas -adi -adis -ado -adon -ados -aj -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -antoj -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ejo -etis -i -igas -igi -igis -igo -igoj -igon -igos -inta -intaj -intajn -intan -intas -inte -intus -is -ita -itaj -itas -ite -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -ontan -os -us
 74          aplik : -a -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -an -anta -ante -as -ata -ataj -atan -atas -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblas -eblo -enda -endaj -i -igi -igo -indaj -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -ite -itis -iĝas -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -us
 75           apog : -a -ado -an -anta -antaj -antajn -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -ate -e -ebla -eblan -ema -enda -i -ilo -iloj -ilon -inte -is -ita -itaj -ite -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -ontaj -os -otaj -us
 76            apr : -a -aj -as -aĵo -e -ecas -eci -econ -ecos -ecus -enda -endan -endas -ende -enden -endi -endo -eris -eta -i -ido -igi -ila -ilaj -ilan -ilas -ile -ilo -ilon -is -ito -o -oj -on -os
 77          aprob : -a -ada -ado -adon -ados -an -anta -antan -ante -anto -aron -as -ata -e -eco -i -igi -inda -indan -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝis -iĝos -o -oj -on -os -ota -otaj -us
 78             ar : -a -ada -adas -adi -aj -an -ana -ane -ano -ante -anto -aras -are -arojn -as -ata -ato -e -eco -econ -egi -ego -egoj -egon -emo -emos -en -endan -era -ere -ete -eto -eton -i -ida -ide -igi -igis -igo -igon -igos -ile -ilo -ina -inas -ino -is -isman -ista -istas -iste -isto -iston -iĝas -o -oj -ojn -on -os -ujo -ulo -umo
 79          aranĝ : -a -ado -adoj -adon -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -atajn -aĵo -aĵoj -aĵojn -ebla -emajn -endan -etoj -i -inta -inte -into -is -isto -ita -itaj -itan -itas -ite -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ujo -ulo -us
 80            arb : -a -aj -ajn -an -ara -araj -arajn -aran -are -aren -aro -aroj -arojn -aron -e -ego -egon -en -eta -ete -eto -etoj -etojn -eton -i -idoj -idojn -o -oj -ojn -on -utoj -utus
 81          arbar : -a -aj -ajn -an -ano -anoj -aĵus -e -egaj -ego -egoj -egon -en -eto -etoj -etojn -eton -isto -istojn -o -oj -ojn -on -ulo
 82          arest : -adis -ado -adon -ante -antoj -as -ataj -ejo -ejon -i -iga -igos -intoj -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -itoj -itojn -iton -iĝas -iĝis -o -oj -on -os -us
 83       argument : -a -adas -adis -ado -adoj -adon -aj -an -ante -aro -aroj -aron -as -ata -e -eblas -eble -en -era -ere -eren -i -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -on -os -us
 84            ark : -a -ada -adajn -adoj -adojn -adon -an -anaj -ano -anon -aro -as -aĵoj -ecaj -ego -ejo -eto -i -inda -ista -isto -istoj -o -oj -ojn -on
 85          arkiv : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anto -aron -as -ata -ataj -e -ejo -ejon -i -is -isto -ita -itaj -itajn -o -oj -ojn -on -ujo -ujon
 86            arm : -a -ada -adas -ado -adon -ados -aj -an -ana -ani -ara -aro -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -ati -ato -atos -aĵo -aĵon -e -ecaj -eco -egaj -ejo -en -ere -ero -i -igis -igo -ila -ilaj -ilan -ile -ilo -iloj -ilojn -ilon -ine -inta -is -ista -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -itoj -itojn -o -oj -ojn -on -os -us
 87            art : -a -aj -ajn -an -aro -aĉo -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -eco -econ -ego -ejo -ema -emaj -emi -emis -emo -en -ero -eroj -ete -eten -i -ige -igen -igo -igos -is -isma -ismaj -isman -isme -ista -istaj -istajn -istan -istas -iste -isti -isto -istoj -istojn -iston -o -oj -ojn -on -os -umas -us
 88             as : -a -ada -adas -ado -ajn -an -ante -anto -ari -as -e -ega -eja -ejo -ejon -ema -eman -en -eras -eroj -i -ide -ile -ili -ilo -ilus -ina -inti -inus -is -ismo -ista -istan -istas -iste -isten -isti -istis -isto -istoj -iston -istos -ita -itaj -o -oj -on -uma -uman -ume -umo -unto -untos -us
 89          asert : -a -ado -an -anta -antaj -ante -anto -anton -as -ata -ataj -atan -aĵoj -egas -i -igis -inte -inton -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -o -oj -ojn -on -os -us
 90          asist : -a -ado -adon -an -anta -anto -antoj -antojn -as -ata -atan -e -en -i -idas -ido -ilo -is -ismaj -ita -itan -o -oj -on -os
 91          asoci : -a -ada -adas -ado -adoj -adon -ados -aj -ajn -an -ano -anoj -anon -ante -aro -as -ata -ataj -e -eca -ecaj -emo -eto -etojn -i -igas -is -ismo -ita -itaj -itajn -itan -ito -itoj -iĝi -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -uloj
 92         aspekt : -a -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -as -e -eco -emas -en -eroj -erojn -i -igas -igi -igo -is -ismo -isto -ita -o -oj -ojn -on -os -ulon -us
 93          aspir : -a -ada -ado -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -e -en -i -ina -ino -inoj -inon -is -o -oj -ojn -on
 94             at : -a -ade -aj -ajn -an -anas -anta -ante -anto -antoj -are -ari -as -ata -ataj -atajn -atan -atoj -aton -e -eco -egas -egi -egis -egus -ejo -emaj -emi -en -enda -endas -ende -endi -endis -endo -endoj -endojn -endon -endos -endus -era -ero -i -iga -igas -igi -ilo -inda -indaj -ingaj -ingas -inge -ingi -ingis -ingo -ingoj -ingojn -ingon -ingos -ingus -ino -inta -intus -is -isma -ismo -ismon -isto -istoj -o -oj -on -os -oto -us -uta -ute -uto -utoj -utojn -uton
 95           atak : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -ana -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -ate -atoj -aton -e -eblaj -ejo -ejon -ema -emaj -emajn -emo -eti -etoj -i -iloj -inda -inta -intaj -inte -into -intoj -inton -is -ita -itaj -ite -ito -o -oj -ojn -on -ontaj -os -otaj -uje -us
 96          atend : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -anta -antaj -antajn -antan -ante -antis -anto -antoj -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -e -ebla -eblaj -eblas -eble -eblis -egas -egis -ejo -ejon -emo -enda -endaj -endo -etis -i -ido -igi -igis -igo -igos -inda -indaj -inta -intaj -inte -intis -intus -is -ita -itaj -itan -ite -iĝus -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj -us
 97          atent : -a -adas -adis -ado -ados -aj -an -anta -antan -ante -aro -arojn -aron -as -ata -ataj -ato -e -eco -ega -egas -ege -ema -emaj -eman -eme -emo -emoj -emon -enda -endaj -endas -i -iga -igas -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -igos -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -inta -is -ita -itaj -itajn -ite -o -oj -ojn -on -os -us
 98          atest : -a -ado -aj -antaj -antajn -ante -anto -antoj -antojn -anton -aro -aron -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵon -eblaj -ejo -ejoj -i -igas -igos -ilo -iloj -ilojn -ilon -inte -into -intoj -is -ita -itaj -ite -o -oj -ojn -on -os -us
 99          ating : -ada -adis -ado -aj -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -ate -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -eblis -eblo -eblon -eblos -eco -enda -endaj -i -ida -ido -igi -inda -indo -inta -intaj -intan -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -ito -iĝas -o -oj -ojn -on -os -ota -us
 100             av : -a -an -ana -ano -anta -ante -anti -ara -araj -aran -aras -are -ari -aris -aro -aron -as -ata -ati -e -eca -eman -en -endo -ere -ete -etis -eto -i -ida -idaj -idan -idas -ide -idi -idis -ido -idojn -idon -ila -ilo -ina -ino -inoj -inon -is -o -oj -on -os -oto -us -uto -ĉjo -ĉjon
 101        aventur : -a -ado -aj -an -ante -as -e -eca -ecaj -ecas -ema -emaj -eme -emo -era -eto -i -ina -ino -ismo -istan -isto -istoj -o -oj -ojn -on -ulo -us
 102          avert : -a -an -ante -as -e -ejo -ejoj -etis -eto -i -iga -ilo -ilon -inte -into -is -ita -itaj -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ulo -us
 103             az : -a -an -ana -ano -ari -aro -en -era -eri -i -ila -ilan -ili -ilis -ilo -ilon -ina -oj -on -os -ota -oto -ujo -uma
 104             aĉ : -a -ado -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -econ -ega -egaj -egan -egas -ege -egis -eta -etan -etas -eti -etis -eto -etoj -etojn -eton -etos -etus -igi -igis -is -iĝas -ulo -uloj -ulojn -ulon
 105           aĉet : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -an -anta -antaj -antajn -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -atajn -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eblis -eblo -eblos -ema -emaj -emo -emon -enda -endajn -i -ila -iloj -inda -indaj -inta -intaj -inte -into -intoj -intojn -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -onte -onto -os -ota -otan -ulo -uloj -ulojn -ulon -umas -umi -umis -umos -us -uta
 106            aŭd : -a -adis -ado -adon -aj -anta -ante -anto -antoj -anton -as -ata -ataj -atan -ate -aĵo -aĵon -eblaj -eblas -eble -eblis -eblos -enda -i -igi -igo -igos -ilo -iloj -ilojn -inda -indaj -inde -inta -intaj -inte -inti -intis -into -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝis -o -on -os -ulo -us
 107        aŭskult : -a -adas -adi -adis -adon -ados -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -aro -as -ata -ataj -e -ebla -eblaj -eblas -eble -eblis -eblos -emas -emo -i -igi -ile -ilo -iloj -ilojn -ilon -inda -indaj -indan -inta -inte -intoj -is -itaj -iĝas -iĝis -o -oj -on -os -us
 108            aŭt : -a -aj -ajn -an -aro -ego -ejo -en -eto -etoj -eton -i -ilo -is -isma -ismo -ista -isto -istojn -o -oj -ojn -on -ulo -umo
 109             ba : -a -aj -an -as -e -en -i -ila -ilan -ile -ilen -ili -ilo -is -nja -nje -nji -njo -njos -o -ojn -uman -ume -us -ute -utis
 110          babil : -a -adas -ade -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ajn -an -anta -antaj -antajn -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -aĉas -aĉi -aĉo -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eja -ejaj -ejan -eje -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -emaj -emas -emo -emoj -eti -etis -eto -i -ilo -inta -is -o -oj -on -onto -os -ujo -uma -us
 111            bak : -a -ado -aj -ana -ari -as -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eja -ejo -ejoj -ejon -en -i -ili -inta -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝo -o -oj -on -onta -os -ujo
 112            bal : -a -ada -adas -ade -ado -adoj -adojn -aj -an -ano -as -ato -atoj -aton -e -ejo -en -eta -etaj -etajn -eti -eto -etoj -eton -i -ita -o -oj -on -ota -otaj -otan -otas -ote -oti -otis -oto -otoj -otojn -oton -otos
 113          balot : -a -ada -adaj -adajn -adan -ado -adoj -adojn -adon -aj -an -antaj -ante -anto -antoj -antojn -ara -aro -as -atoj -e -ejaj -ejo -ejoj -ejojn -estro -estroj -i -ila -ilaj -ilo -iloj -ilojn -ilon -intoj -is -istoj -ita -itaj -iĝi -iĝos -o -oj -ojn -on -ontoj -os -ujoj -ujon -ulojn
 114            ban : -a -ade -adi -ado -adoj -adon -an -ana -anaj -anajn -anan -anas -ane -anen -ano -anoj -anojn -anon -antaj -antajn -ante -as -ata -ataj -e -eja -ejo -ejoj -ejojn -ejon -en -ero -eron -i -inta -inte -is -itaj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -o -on -os -ujo -ujon -umas -umi -umis -us -ĉjo
 115           band : -a -ade -adi -an -ano -anoj -as -aĉo -aĉoj -aĉojn -e -en -era -eras -estro -i -itaj -ito -itoj -itojn -itos -o -oj -ojn -on
 116           bank : -a -ado -aj -ajn -an -anto -e -ego -ejo -ejon -en -estro -estroj -i -istajn -isto -istoj -istojn -o -oj -ojn -on -onto -ulo
 117           bapt : -a -adas -adis -ado -aj -ano -ante -as -ata -ataj -i -is -isma -ista -iste -isto -istoj -ita -itaj -ite -itoj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -on -ujo -us
 118            bar : -a -ado -adon -an -ana -ano -ante -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -ati -ato -aton -atos -aĵo -aĵojn -aĵon -e -emo -en -i -ila -ilo -iloj -ilojn -ilon -inas -is -ita -itaj -itajn -ite -ito -iton -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
 119           barb : -a -ado -ados -an -ara -araj -arajn -aran -aras -are -aro -aroj -ate -atus -e -en -era -eron -eta -eto -i -ina -o -oj -ojn -on -ulo -uloj -us
 120            bas : -a -ada -adas -ado -ados -aj -ajn -an -anta -anto -ara -are -as -ata -ate -ati -ato -e -eco -eman -emen -en -eren -i -ile -ili -is -isto -iĝi -iĝoj -o -oj -on -ontojn
 121            bat : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -anta -antaj -ante -anto -as -ata -ataj -atajn -atas -ate -ato -atoj -atojn -aton -e -egas -egi -egis -ego -egon -eman -en -endo -eri -etas -eti -etis -eto -i -ida -ido -idos -ilo -ilojn -is -ista -iste -isto -ita -itaj -itan -ite -itojn -iĝas -o -oj -ojn -on -onta -os -ota -umi -umo -us
 122          batal : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -adus -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -aĉa -e -egas -egoj -eja -ejo -ejon -ema -emaj -eman -emo -emon -eti -eto -etoj -eton -i -igis -ilo -iloj -ilojn -ilon -into -intoj -is -isto -istoj -o -oj -ojn -on -os -us
 123            baz : -a -aj -ajn -an -ante -ara -aren -aro -aroj -arojn -aron -as -ata -ataj -atajn -ato -aĵoj -aĵojn -e -eco -econ -eja -ejen -ejo -ejoj -i -igus -ilan -ilo -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
 124             be : -a -an -ata -atan -atas -aten -ati -ato -atos -aĉi -e -en -enden -ere -eren -eton -i -ida -ide -iden -ige -ilis -ine -is -o -on -os -otoj -ĉjo
 125         bedaŭr : -a -an -anton -as -ata -ate -aĵo -e -ega -egas -egis -eton -i -ide -igas -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -indo -ine -inta -is -o -oj -ojn -on -os -us
 126            bel : -a -adon -aj -ajn -an -ane -arus -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -ecoj -ecojn -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -egen -egis -ego -ema -emo -en -eta -etaj -etajn -etan -ete -i -igaj -igen -igi -igis -igo -inda -ino -inoj -is -iĝas -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ote -uli -ulo -uloj -us
 127            ben : -a -adis -an -ante -antoj -antojn -as -ata -ataj -aĵo -e -ega -en -etis -i -ina -ini -ino -inte -is -ita -itaj -itan -iti -ito -iĝos -o -oj -ojn -on -ontajn -os -us -ĉjo
 128           best : -a -aj -ajn -an -aro -aroj -aron -aĉa -aĉo -aĉoj -aĉojn -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ecan -eco -ego -egoj -egon -ejo -en -etaj -eto -etoj -etojn -eton -idoj -ino -iĝas -iĝi -o -oj -ojn -on -ujo
 129          bezon : -a -adas -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antas -ante -antoj -antojn -anton -aro -aron -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -atis -atoj -atos -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -egas -egis -egon -i -igi -igus -intus -is -ita -itaj -itan -itos -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -os -otajn -ote -uloj -us
 130             bi : -a -aj -an -as -e -ega -egaj -egen -en -era -eraj -eran -ere -eren -eri -ero -eroj -erojn -eron -eta -ete -eten -i -o -on -onta -os -us
 131         bicikl : -a -adajn -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -an -ante -anto -antoj -anton -as -e -ebla -eblaj -ejo -ema -emaj -emas -eton -i -ingoj -inte -is -ista -istan -isto -istoj -iston -o -oj -ojn -on -os -umas -us
 132           bien : -a -aj -an -aro -e -ega -ego -egoj -egojn -en -estro -eto -etoj -etojn -isto -istoj -o -oj -ojn -on -ula -ulo -uloj -ulon
 133           bild : -a -ade -ado -aj -ajn -an -ara -aro -aroj -arojn -aron -as -aĵoj -e -eca -en -ende -enden -ero -eroj -erojn -ete -eten -eto -etoj -etojn -eton -i -igas -igi -igis -igo -igus -ingo -ingon -ita -itaj -o -oj -ojn -on -ujo
 134           bird : -a -aj -ajn -an -aro -aron -aĉo -aĵo -e -eca -ego -egoj -ejo -ejojn -ejon -eto -etoj -etojn -eton -ido -idoj -idojn -idon -ino -o -oj -ojn -on
 135          blank : -a -aj -ajn -an -as -aĉa -aĵo -aĵoj -aĵon -e -eca -ecaj -ecajn -eco -egajn -ejoj -en -etan -eto -i -igi -is -iĝas -iĝis -o -oj -on -ula -ulaj -ulajn -ulan -ulo -uloj -ulojn -ulon
 136          blind : -a -aj -ajn -an -as -e -eca -eco -econ -emo -en -i -iga -igajn -igan -igas -ige -igi -is -itaj -iĝis -iĝo -iĝos -ula -ulo -uloj -ulojn -ulon -umis -umo
 137           blog : -a -ada -adas -adis -ado -adojn -adon -aj -ajn -an -ano -anoj -antaj -anto -antoj -antojn -anton -aro -aron -as -aĉon -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ecan -eco -ejo -ejoj -ejon -ema -emaj -emo -eraj -ero -eroj -erojn -eron -estro -estron -eti -eto -etoj -i -ilo -iloj -ilon -inda -indaj -indan -inta -into -is -ismo -istaj -istas -isto -istoj -istojn -iston -ita -iĝas -o -oj -ojn -on -onte -os -uje -ujo -ulo -uloj -umas -umi -umos -us
 138           blok : -a -ada -adas -adi -ado -adoj -adon -aj -ante -as -ata -ataj -e -eco -etoj -i -inte -is -ita -itaj -itajn -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on -os -us
 139           blov : -a -adas -adis -ado -aj -anta -antan -ante -as -ata -atis -aĵo -e -egas -egis -ego -eto -i -ilo -is -ita -itaj -iĝas -iĝis -o -oj -on
 140            blu : -a -aj -ajn -an -anta -as -aĵoj -e -eca -ecaj -eco -econ -ega -egas -egis -eja -eman -en -eta -etajn -etan -etas -ete -igi -igos -is -iĝas -iĝis -o -on -uloj
 141             bo : -a -an -as -ata -atan -atas -ate -atis -ato -atoj -atojn -aton -egen -en -eren -ero -ete -i -ili -ina -ine -is -ite -ito -o -oj -on -os -otan -ote -oton -ule -us -uten -uti -uton -ĉjo
 142            bol : -a -ado -anta -antaj -antan -as -aĵo -e -en -ero -eroj -eta -etas -eti -eto -etoj -etos -i -igas -igi -igis -igo -ilo -inas -is -ita -itaj -itan -o -on -os
 143           bomb : -a -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -antoj -as -e -egi -ejo -eros -eta -etoj -eton -i -igon -is -isto -istoj -istojn -iston -ita -o -oj -ojn -on -uloj -ulojn -us
 144            bon : -a -aj -ajn -an -ari -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -eco -ecoj -ecojn -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -egis -ejo -ema -en -eta -etaj -etajn -etas -ete -etis -i -igajn -igan -igi -igis -igus -ilo -ino -is -ismo -ita -itas -ito -itos -iĝas -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -ulojn -ulon -uma -ume -umo -us
 145         bonfar : -a -ada -adaj -ado -adojn -adon -aj -ajn -an -antaj -ante -antoj -antojn -anton -as -aĵoj -aĵojn -e -ema -emaj -emo -emon -i -igan -into -is -ita -o -oj -ojn -on -us
 146        bongust : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -egis -i -inda -inde -is -o -on -os -uma
 147         bonven : -a -aj -an -anta -antaj -antan -as -ata -ataj -e -eco -ega -egaj -egas -ejo -ema -i -iga -igaj -igan -igas -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -igos -igus -inda -indaj -is -ita -ite -o -on -os -us
 148         bonvol : -a -aj -ajn -an -anoj -as -e -eco -ege -ema -emaj -eme -emo -emon -i -igas -inta -is -o -ojn -on -os -ulo -uloj -us
 149            bor : -a -ado -aj -anta -as -ato -aĵo -e -en -i -ilo -iloj -ilojn -is -istaj -isto -ita -itaj -iĝis -o -oj -on -os -ujo -ulo -uloj
 150            bov : -a -aj -an -aro -as -aĉo -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ejo -en -eto -ida -ido -idoj -idojn -idon -ina -inaj -inan -inas -ine -ini -ino -inoj -inojn -inon -inus -is -ista -isto -o -oj -ojn -on
 151          brems : -a -ado -aj -antaj -ante -as -ata -e -ebla -ego -emaj -i -ila -ilo -iloj -is -isto -ita -o -oj -ojn -on -os -us
 152           bril : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -as -aĵo -aĵojn -aĵon -e -eco -ecojn -econ -ega -egaj -egan -egas -ege -egis -ego -ero -etas -ete -eti -etis -eto -i -igas -igi -is -o -oj -ojn -on -os -umas -umo -us
 153            bru : -a -adas -adis -ado -adon -aj -an -anta -as -aĉo -aĉon -e -egaj -egas -egi -egis -ego -egon -emaj -eto -etojn -eton -i -ilis -ine -intaj -is -istoj -nja -njo -o -oj -ojn -on -uloj -ĉjo
 154           brul : -a -adas -adi -ado -adon -ados -aj -ajn -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -egas -egis -ego -egon -egos -ema -etas -eti -i -iga -igaj -igas -ige -igi -igis -igoj -igon -igos -igus -intaj -is -ita -itaj -itan -iĝo -o -oj -on -os -umo
 155         brulig : -a -adas -adis -ado -adon -aj -anta -ante -antoj -antojn -as -ata -ataj -aĵa -aĵo -aĵoj -e -ebla -ejon -i -ilo -inte -is -ita -itaj -itan -ite -oj -on -os -ota -us
 156           brun : -a -aj -ajn -an -aron -as -e -eca -ecaj -eco -econ -egis -ejo -eta -etaj -ete -i -iĝas -iĝi -iĝo -iĝos -o -oj -on -ulo -ulon
 157           budh : -a -aj -ajn -an -ana -anaj -anajn -anan -ano -anoj -anojn -anon -ecaj -eco -econ -i -ino -isma -ismaj -ismajn -isman -isme -ismo -ismon -ista -istaj -istan -isto -istoj -iĝan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on
 158           cant : -a -ada -adas -ados -an -ano -ante -anti -are -aron -as -ata -ate -ato -e -emos -en -iga -ina -inas -ine -o -on -os -us
 159            ced : -a -adi -an -anta -ante -as -e -ema -emaj -eman -eme -emo -endo -ere -i -ida -idas -ido -idos -igi -igis -ilo -inta -inte -is -ita -itaj -iĝo -o -oj -ojn -on -os -us -uta
 160            cel : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -aro -aron -as -ata -ataj -atan -atas -ato -atoj -aĵon -e -eco -econ -en -eri -etoj -i -igas -igis -ilo -iloj -ina -inda -ine -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -on -onte -os -umoj -us
 161         celebr : -a -ada -adis -ado -adoj -adon -ados -aj -an -ante -anto -ara -are -as -ata -ataj -ate -ato -e -en -i -inta -is -ita -itaj -iĝas -iĝi -o -oj -on -os -ota
 162          centr : -a -ado -aj -ajn -an -ante -are -as -ato -aĵo -e -ecan -eco -egon -ejo -ejon -en -i -igaj -igi -igo -is -isma -ismo -ismon -ista -isto -istoj -ita -itaj -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj
 163           cerb : -a -aj -ajn -an -aron -e -ero -eron -eros -erus -eto -ido -ilo -o -oj -ojn -on -ujo -uloj -ulojn -umaj -umas -umi -umis -umo -umoj -umojn -umos
 164           cert : -a -aj -ajn -an -ante -as -aĵo -e -eble -eco -ecoj -econ -ega -egas -ege -egis -era -i -iga -igas -igi -igis -igo -igojn -igon -igos -igus -is -iĝoj -o -oj -on -os -us
 165         cirkul : -a -ada -adan -adas -adis -ado -adon -anta -antaj -antajn -as -aĵo -ere -ero -eroj -erojn -eron -etoj -i -igi -igis -igo -is -iĝas -os
 166            cit : -a -ada -adas -ado -adoj -adon -ados -aj -an -ano -anta -antaj -antan -ante -are -as -ata -ataj -ate -aten -ati -ato -atoj -atojn -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eblaj -eblus -ega -ego -ere -eren -i -ilas -ilo -iloj -ilojn -ilon -inda -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -itojn -o -oj -on -os -us
 167            col : -a -ada -ado -ados -aj -ajn -an -as -ata -aĵon -e -ega -egas -eman -en -ere -eta -ete -i -iga -ina -inda -inde -is -o -oj -ojn -on
 168           cont : -a -ada -ado -ados -ante -anti -ara -aran -are -aron -as -ate -ato -atos -e -en -endo -i -ida -igo -ine -ini -o -os -us
 169          damaĝ : -a -ado -aj -antaj -as -ata -atoj -ebla -i -igajn -ige -into -is -ita -itaj -itajn -ito -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -otaj
 170           danc : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adojn -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -e -ebla -eblaj -eblan -egis -eja -ejan -eje -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -eman -emis -en -etas -eti -etoj -i -iga -igaj -igajn -igas -igi -igis -igon -inta -inte -is -ista -isto -istoj -istojn -iston -ita -o -oj -ojn -on -os -uloj -us
 171           dank : -a -adas -adi -ado -aj -ajn -an -ante -as -ataj -e -econ -egas -egi -egis -egon -egos -ema -emaj -emajn -eman -emas -eme -emo -emon -en -endaj -i -inda -indaj -indan -indas -inde -is -o -oj -ojn -on -os -us
 172            dat : -a -ada -ado -aj -an -aro -aroj -aron -as -ata -ato -e -en -ero -i -is -ita -itaj -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝus -o -oj -ojn -on -os -uma -umaj -umajn -umas -umi -umis -umo -umoj -umojn -umon
 173           daŭr : -a -adas -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -aĵon -e -eblaj -eca -eco -econ -egis -ema -emajn -eto -i -iga -igaj -igajn -igan -igi -igis -igo -igojn -igon -igos -igus -inta -intus -is -ita -itan -o -oj -ojn -on -ontaj -os -us
 174         daŭrig : -a -adi -adis -ado -aj -ajn -an -anta -ante -antoj -ata -ataj -atas -ebla -eblaj -eblan -eble -econ -enda -i -is -ita -o -ojn -on -onte -os -ota -ote -us
 175             de : -a -an -ano -as -e -eja -en -era -ere -i -igis -ili -ine -inen -ino -inon -is -ismo -ismon -ita -o -on -ontas -os -uma -us -ute -uti
 176            deb : -a -an -aroj -as -ata -atan -atas -ate -ati -atis -ato -atoj -atojn -aton -atos -e -ejo -emos -en -eto -etoj -i -ido -idos -ila -ile -ilis -is -iti -ito -itoj -iton -o -os -us -uta -utan -utas -ute -uti -utis -uto -uton -utos
 177          debat : -a -ado -adoj -adojn -adon -an -anta -anto -antoj -as -ata -aĉo -e -ebla -emaj -i -idas -iga -igo -inda -indajn -intoj -is -ita -itaj -o -oj -ojn -on -onto -os
 178            dec : -a -ade -adi -aj -ajn -an -ano -anto -as -e -eco -ejo -emo -emon -endo -i -ida -idaj -idajn -idan -idas -ide -iden -idi -idis -ido -idoj -idojn -idon -idos -idus -ina -ine -is -o -oj -on -ontas -ulo -us
 179          decid : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -ante -antoj -antojn -aro -as -ata -ataj -ate -aĵo -aĵoj -e -ebla -eco -ecoj -ecojn -econ -egon -ema -emaj -eman -eme -emo -emon -en -ere -ete -i -ida -ido -idos -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igis -igus -inda -inta -inte -is -istoj -ita -itaj -itan -ite -iĝi -iĝos -o -oj -ojn -on -onta -ontoj -os -ota -otaj -uloj -ulojn -us
 180          dediĉ : -aj -ante -antoj -as -ataj -atan -e -eco -emo -emon -i -iga -igo -inta -intaj -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝos -o -ojn -on -os -ota
 181            def : -a -eca -enda -endaj -endajn -endan -endas -ende -endi -endis -endo -endoj -endojn -endon -endos -endus -i -ilas -ile -ili -ilis -ilo -ilon -inas -inde -indo -ine -inen -ini -inis -ino -inoj -inojn -inon -inus -unti -unto
 182         defend : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -ato -atoj -aton -e -ebla -eblaj -eblas -ejo -emi -emos -i -ida -ido -iloj -inda -indaj -inta -inte -intoj -intus -is -istoj -ita -itaj -iĝas -iĝi -o -oj -ojn -on -os -us
 183           defi : -a -ado -adon -aj -an -antaj -ante -as -e -emo -enda -ende -enden -endo -i -is -ita -o -oj -ojn -on -os -uloj -us
 184          defin : -as -e -ebla -en -i -ida -idas -ido -idos -indo -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iti -ito -o -oj -ojn -on -uje -us
 185            dek : -a -ado -ajn -an -ano -anoj -anon -anti -aron -as -ato -atos -e -en -estra -estro -ita -o -obla -oblan -oble -oblis -oj -ojn -on -uma -umaj -umajn -uman -ume -umis -umo
 186         deklar : -a -ado -an -anaj -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -ate -aĵo -ecoj -i -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -o -oj -ojn -on -os -us
 187         dekstr : -a -aj -ajn -an -ana -anan -anoj -anojn -e -econ -ega -egaj -ema -emaj -emajn -eman -emas -emo -en -isma -ismaj -ismo -ista -iĝo -o -oj -on -ula -ulaj -ulo -uloj -ume
 188            del : -a -ade -an -ane -ano -ante -as -ate -ati -e -ega -egas -egi -egis -ego -egoj -egon -en -enda -ete -i -ige -igi -is -ite -ito -itos -o -on -os -umo
 189          deleg : -a -ada -ado -ados -ante -as -ate -ati -ato -atoj -atos -i -intaj -is -ita -itaj -itajn -itan -ito -itoj -itojn -iton -o -oj -on -otaj
 190            dem : -a -adas -adon -adus -an -ana -anen -ani -ano -anoj -anto -araj -as -ate -ati -atus -e -etas -eti -etis -eto -etos -etus -i -ine -o -ojn -on -onta -os -ote
 191         demand : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anta -antan -ante -anto -antoj -anton -ara -aro -aroj -arojn -aron -as -ata -ataj -ate -ato -atoj -e -eblaj -eblas -eco -eme -etas -eto -etoj -i -igos -ilo -ilon -inda -inde -inta -intaj -inte -into -intoj -inton -is -ita -itaj -itajn -ite -ito -itoj -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -onto -ontoj -os -us
 192       demonstr : -a -ada -adi -ado -adojn -aj -an -ante -anten -as -ata -ate -aĵan -aĵo -aĵon -e -ebla -eblaj -eren -i -ilojn -ilon -inda -intoj -is -isto -ita -itaj -ite -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
 193           dent : -a -aj -ajn -an -aro -arojn -aron -aĵoj -e -ego -egoj -ero -i -ina -ine -ino -is -ista -istajn -iste -isto -istoj -iston -itan -o -oj -ojn -on
 194            dep : -a -ara -e -ege -en -enda -endaj -endajn -endas -ende -enden -endi -endis -endo -endoj -endon -endos -endus -is -on -onta -os -oto -ute
 195         depend : -a -aj -ajn -anta -antaj -antajn -antan -ante -anton -as -aĵo -e -ebla -eco -ecoj -econ -en -endo -i -iga -igas -igi -igis -is -ita -o -oj -on -os -ulo -uloj -us
 196         deprim : -a -aj -ajn -antaj -as -ata -e -emas -i -ido -iga -igan -is -ita -itaj -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -on
 197          deriv : -a -ada -adas -ado -adon -ados -an -anti -are -as -ate -ato -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -i -igas -igi -iloj -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝis -o -oj -ojn -on -us
 198         desegn : -a -ado -adon -aj -ajn -an -ante -as -ata -aĉis -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblan -emaj -etojn -i -ilo -intaj -is -ista -istaj -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -itoj -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
 199         destin : -a -ada -adaj -adas -ado -ados -aj -an -ante -as -ata -ataj -ate -ati -ato -e -i -inta -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -iĝas -iĝo -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj
 200          detal : -a -ado -adon -aj -ajn -an -antaj -ante -as -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eco -egaj -egajn -egan -ege -ema -en -eto -etoj -eton -i -igas -igi -igo -igon -igos -is -ismo -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -on -os -umis
 201          deten : -adi -adus -an -anta -ante -as -ata -ataj -atan -atoj -emo -i -ido -idos -is -ita -itaj -itajn -iĝo -o -oj -os -us -uti -uto
 202       determin : -a -ada -adas -ado -ados -aj -an -ante -anto -aro -as -ata -ate -ati -ato -e -ebla -eblas -econ -en -i -ilo -iloj -intaj -is -ismaj -isme -ismo -ita -itaj -itan -o -os
 203          detru : -a -adas -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -antojn -anton -as -ata -ataj -e -eblaj -eblas -eble -egaj -egas -ema -emaj -eman -emas -emo -i -igaj -ilojn -inta -intaj -inte -into -is -ita -itaj -itajn -itan -itojn -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -os -us
 204            dev : -a -ajn -anta -ante -as -ate -aten -e -egas -emos -en -endo -era -eras -eri -ero -eti -i -ida -idas -ido -idon -idos -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -igon -igos -igus -ine -inta -intaj -inte -inti -intus -is -itaj -o -oj -ojn -on -onta -ontis -ontus -os -ota -otan -otas -ote -oto -us
 205          deven : -a -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -anto -as -atan -e -i -ido -inta -intaj -intan -inte -is -ite -iĝas -iĝon -o -oj -ojn -on -os -ulaj -uloj -us
 206          devig : -a -ado -aj -ajn -an -ante -as -ata -ataj -atan -ate -e -i -iloj -inte -is -ita -itaj -itan -ite -iĝis -o -oj -on -os -us
 207          dezir : -a -adas -adis -ado -anoj -anta -antaj -antajn -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -aĵo -aĵon -e -ebla -eblajn -eco -egas -ege -egis -ego -egoj -egon -egus -ema -enda -i -igis -inda -indaj -indan -indas -inde -is -ita -itaj -itan -ite -iton -o -oj -ojn -on -ontoj -os -ota -otaj -us
 208          deĵor : -a -ada -adi -adis -ado -adon -aj -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ejo -i -is -isto -iĝo -o -oj -on -onta -os
 209             di : -a -ada -aj -ajn -an -ana -ane -ano -ante -anto -antoj -aras -ari -as -ate -ati -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ecan -eci -ecis -eco -econ -ega -egan -ego -emen -emon -en -era -eren -eron -estro -eta -etaj -etajn -etas -eten -eti -eto -etoj -etojn -eton -i -idoj -iga -ina -inan -ino -inoj -inojn -inon -ismo -iĝo -njo -njon -o -oj -ojn -on -os -uji -ulo
 210            dif : -endas -ende -era -eren -eris -ero -ilo -ina -inaj -inan -inas -ine -ini -inis -ino -inoj -inojn -inon -inos -inta -inus -unta -unto -us
 211         difekt : -a -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -antajn -as -atajn -aĵoj -e -ebla -egis -ego -egoj -egojn -egon -i -inta -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -os -uloj -us
 212       diferenc : -a -ado -aj -ajn -an -anta -antan -as -e -eco -emaj -eto -etoj -etojn -i -iga -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -is -ismaj -ismo -iĝas -o -oj -ojn -on -ulo -uloj
 213          difin : -a -ado -adon -aj -an -anta -antaj -ante -anto -as -ata -atas -e -ebla -eblaj -eblan -econ -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -inda -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -iĝas -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -us
 214            dik : -a -aj -ajn -an -anto -as -ato -aĵo -e -ecaj -eco -ecoj -econ -ega -egaj -egan -eta -etaj -etan -i -iga -igis -is -iĝas -iĝi -iĝo -iĝus -o -on -os -ulo -uloj -uti -utis
 215         diplom : -a -ado -ados -aj -an -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -aten -ati -ato -atoj -atojn -aton -i -ita -itaj -ito -itoj -itojn -iĝa -iĝaj -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on
 216            dir : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -aj -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -aĉas -aĉis -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblajn -eblas -eble -egas -emas -emo -emos -enda -endas -ende -endo -eta -etas -eti -etis -eto -etos -i -ige -igen -igi -inda -indaj -indan -indas -indo -ine -inta -intaj -inte -intis -intoj -intus -is -istoj -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -iĝas -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -onte -onto -os -oton -us
 217         direkt : -a -adi -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -e -ebla -eblaj -eblan -eco -ejo -emon -en -i -igis -ilo -iloj -ilon -intaj -inte -is -ismo -isto -istoj -istojn -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝo -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onto -os -oto
 218            dis : -a -aj -ajn -an -ano -aran -as -e -eca -eco -ecoj -econ -en -endi -endis -endoj -eraj -eri -i -igaj -igan -igas -igi -igos -igus -ilo -is -ita -iĝa -iĝajn -iĝis -iĝo -iĝon -o -on
 219         disdon : -a -adi -adis -ado -adon -ados -aj -an -anta -ante -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -ebla -eblaj -eblajn -ejo -emo -i -igi -igis -igo -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -o -oj -ojn -on -os -otaj -us
 220         disfal : -adas -ado -adon -aj -anta -antaj -as -egas -ema -emaj -emajn -i -igas -igi -igis -igo -inta -intaj -intajn -is -itaj -o -oj -on -onta -os -us
 221           disk : -a -aj -an -anta -antajn -anto -anton -aro -e -ego -egoj -eja -ejaj -ejo -ejon -estro -estroj -eta -etaj -eto -etoj -etojn -eton -i -ilo -ilon -o -oj -ojn -on -onti -uta -utaj -utas -ute -uti -utis -uto -utoj -utojn -uton -utos -utus
 222       diskonig : -a -ado -adon -ante -anto -antojn -as -ata -ataj -enda -i -ilo -inda -indaj -inde -is -ita -itaj -ite -o -oj -on -os -us
 223         diskut : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -ate -aĵoj -e -ebla -eblaj -egoj -ejan -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -eme -enda -endaj -endajn -endas -era -eras -ere -eroj -eron -etis -eto -etoj -i -igi -inda -indaj -inde -inta -inte -intojn -is -isto -ita -itaj -itan -ite -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj -otajn -us
 224         dispon : -a -ado -ante -as -ata -aĵo -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eblis -eblo -ebloj -eblon -eblos -emos -en -i -igas -igi -igis -igo -igon -igos -igus -inta -is -ita -o -oj -ojn -on -os -uje
 225         disput : -a -ada -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -atan -ate -e -ebla -eblaj -eblas -ema -emaj -i -iga -igaj -inda -indan -intis -is -ita -o -oj -ojn -on -otaj -us
 226        dissend : -a -adas -ado -aj -antaj -ante -as -ata -ataj -aĵoj -aĵojn -ejoj -i -ilo -inta -is -ita -itaj -itajn -iĝas -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota
 227           dist : -a -aj -an -ante -anti -as -e -ilas -ili -ilis -ilo -inga -ingaj -ingajn -ingan -ingas -inge -ingi -ingis -ingo -ingoj -ingojn -ingon -ingos -ingus -inta -intas -inti -into -intos -o
 228        disting : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -eco -emas -endaj -i -igo -ilo -iloj -ilon -inda -indajn -inde -is -ita -itaj -iĝa -iĝas -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
 229          distr : -a -ado -adon -aj -ajn -an -ante -as -ata -aĵaj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -emaj -etis -i -iga -ilo -is -ita -itan -ite -ito -itos -iĝas -iĝe -iĝi -iĝis -iĝo -o -oj -on -os
 230       distribu : -a -adaj -ado -adon -aj -anto -antoj -as -ata -ataj -atan -aĵo -aĵoj -aĵon -e -eblaj -ejoj -ejon -endaj -i -ida -idas -ido -idos -ilo -indo -is -isto -ita -itaj -itajn -ite -iti -ito -iĝas -iĝo -o -oj -on -os -otaj
 231      disvastig : -a -adi -adis -ado -adoj -adon -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -ebla -enda -i -ilo -ita -itaj -itas -o -on
 232        disvolv : -a -ado -adon -aj -an -ante -anto -antoj -as -ataj -ebla -eco -endaj -i -igi -ila -is -ita -itaj -iĝa -iĝan -iĝas -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -onta -os
 233            div : -a -aj -an -anan -ano -anon -as -e -en -eraj -erojn -i -ida -idaj -idan -idas -ide -idi -idis -ido -idoj -idojn -idon -idos -idus -igus -ina -inas -ine -ini -ino -inos -is -o -oj
 234          diven : -a -ado -adon -aj -an -ante -anto -as -aĵo -e -ebla -eblajn -eblas -eblis -emon -erojn -i -igi -ilo -intaj -inte -intoj -intus -is -isto -istoj -ite -o -oj -ojn -on -onto -os -us -uta -ute -uti
 235         divers : -a -aj -ajn -an -as -aĵoj -aĵojn -e -eca -ecaj -ecan -eco -ecoj -ecojn -econ -egaj -ema -en -i -igas -igi -is -ita -iĝis -o -oj -ojn -on -os
 236          divid : -a -ado -adon -aj -an -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ebla -eblaj -ema -emaj -ende -endo -endojn -ere -i -ida -idas -ido -idos -iga -ila -ilo -iloj -indajn -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -itojn -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
 237             do : -a -adas -ade -ado -ados -ana -are -as -e -en -ende -endo -i -ina -ine -is -iten -iti -nji -njo -o -os -ulas -ute -utos
 238         doktor : -a -aj -an -anto -ato -e -eca -ecajn -ecan -eco -econ -en -era -ere -ino -iĝa -iĝaj -iĝajn -iĝan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -umas
 239       dokument : -a -ada -adas -ado -adojn -adon -aj -ajn -an -ara -aran -aro -aron -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -e -eton -i -igas -igis -is -ita -itaj -itajn -o -oj -ojn -on -os -uje -ujo -ujoj -ujon -us
 240          dolor : -a -adas -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -as -e -ega -egan -egas -ege -egis -ego -etas -etis -eto -etojn -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igon -is -itan -iĝo -o -oj -ojn -on -os -us
 241           dolĉ : -a -aj -ajn -an -as -aĵajn -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -eca -ece -eco -econ -ega -egan -ege -ema -eman -eme -eta -ete -igas -igi -is -iĝis -iĝos -on -uloj
 242            dom : -a -ada -aj -ajn -an -ani -ano -anoj -aro -aron -aĉo -aĉoj -aĉojn -aĉon -e -ego -egoj -egojn -egon -en -estroj -eto -etoj -etojn -eton -i -igas -igi -igus -ina -inaj -inan -inas -indo -ine -inen -ingo -ingos -ini -inis -ino -inojn -inon -inos -inte -inus -o -oj -ojn -on -os -ulojn -us
 243          domin : -a -ada -adas -ado -adon -ados -aj -an -anta -antaj -ante -anti -anto -are -aron -as -ata -ataj -atan -ate -ato -e -emaj -en -era -ere -eren -i -is -ita -o -ojn -on -os -uje -us
 244            don : -a -ada -adajn -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -an -ano -anta -antaj -ante -anto -antoj -aran -as -ata -ataj -atajn -ate -ato -aĵo -aĵon -e -egan -ema -emaj -emo -en -endaj -era -i -igi -ilo -ilon -inta -intaj -inte -intoj -intojn -inton -is -iste -ita -itaj -itajn -itan -ite -itis -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -onte -os -ota -otaj -us -uto -uton
 245          donac : -a -adas -adis -ado -adon -aj -an -antaj -ante -anto -antoj -aro -as -ata -ataj -aĵe -aĵojn -aĵon -e -ebloj -ema -emo -emon -eto -etoj -etojn -eton -i -ilo -indan -inojn -inte -into -intoj -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -iĝas -iĝos -o -oj -ojn -on -ontoj -os -ota -otaj -otan -ulo -umi -us
 246           dorm : -a -adis -ado -adon -an -anta -antaj -antajn -antan -antas -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -e -eco -egi -egis -ejo -ejoj -ejon -ema -emaj -eman -emas -eme -emis -emo -emon -emos -etas -eti -etis -eto -etojn -eton -i -ida -idos -iga -igan -igas -igi -igis -ilon -intaj -inte -intis -intoj -intus -is -ito -o -oj -on -onte -os -ulo -ulon -uma -us
 247           dram : -a -aj -ajn -an -ane -as -ati -atis -aĉo -e -eca -ecaj -ecajn -ecan -ece -econ -eto -i -igi -igo -isto -o -oj -ojn -on
 248          drink : -a -adis -ado -adon -aj -antaj -ante -anto -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -eblos -eco -egi -ego -eja -ejaj -ejan -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -emi -en -etas -etis -i -igas -igi -igis -inta -intaj -inte -is -itaj -o -on -os -ula -ulo -uloj -us
 249           dron : -adis -ado -anta -ante -anto -as -ata -e -ema -i -igas -igo -igos -inta -intaj -intan -intas -into -intoj -is -ita -ito -iĝi -iĝis -o -on -ontaj -ontajn -os -us
 250             du : -a -aj -ajn -an -ana -ane -as -ati -e -eca -eco -econ -en -ero -eto -etojn -etos -i -iden -igos -ine -ino -ite -iten -iĝas -o -obla -oblaj -oblajn -oblan -oblas -oble -oblo -oblon -oj -on -os -uma -umaj -umajn -uman -ume
 251            dub : -a -ado -aj -ajn -an -ane -anta -ante -antoj -antojn -as -ata -aĵojn -e -ebla -eble -eco -egas -ema -emaj -emas -eme -emis -enda -endajn -etis -etoj -eton -i -igas -ige -igis -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -inta -is -ita -itaj -ite -ito -iĝo -o -oj -ojn -on -os -ulojn -us
 252           dung : -a -adis -ado -adon -anta -ante -anto -antoj -anton -as -ata -ataj -eblas -ejo -estro -i -into -intoj -is -isto -istojn -ita -itaj -itajn -itan -ito -itoj -itojn -iton -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -ontoj -os -oto -otoj -us
 253              e : -a -aj -ajn -an -ana -anon -ante -anti -aran -as -atas -aten -ati -aton -e -ece -econ -eme -en -ero -eten -etoj -i -ide -iden -ido -iga -ige -igen -igo -ila -ile -ilen -ina -inde -ine -inen -inis -ino -inte -inten -is -ista -iste -istis -isto -istoj -ita -ite -iten -iti -nja -nje -njo -o -oj -on -ontos -os -ule -uman -umi -us
 254            ebl : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -ecoj -ecojn -econ -ecos -ege -egis -emo -emon -ete -i -igas -igi -igis -igos -igus -intus -is -o -oj -ojn -on -os -us
 255           ebri : -a -aj -ajn -an -as -e -eco -econ -ega -egaj -ege -egis -ego -eta -etas -eto -iga -igaj -igas -is -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -iĝus -o -os -ulo -uloj
 256           eduk : -a -ada -adaj -adajn -adan -adi -adis -ado -adon -ados -aj -ajn -an -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -atajn -ato -atoj -e -ebloj -ejo -ejoj -ejon -ema -i -igi -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -itoj -itojn -iĝis -iĝo -o -on -os
 257            edz : -a -aj -an -eca -ecaj -ecajn -ecan -ece -eco -ecoj -econ -eto -eton -i -ina -inaj -ini -ino -inoj -inojn -inon -inos -ita -iĝa -iĝaj -iĝan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on
 258           efik : -a -adas -ado -adoj -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -as -e -eca -eco -econ -ega -i -igas -igi -is -o -oj -ojn -on -os -us
 259             eg : -a -aj -ajn -an -antoj -as -e -ega -egajn -ege -ejo -en -ende -enden -endo -etan -i -idis -ido -ingen -iĝas -iĝi -o -ojn -on -os -ulo -uloj -us
 260           egal : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵojn -e -eca -ecaj -ecajn -ecan -ece -eco -econ -ema -ero -i -igajn -igi -igo -igoj -igon -igus -is -isma -ismaj -ismo -ite -iĝa -iĝas -iĝis -o -oj -on -ulo -uloj -us
 261             ek : -a -aj -an -anta -ante -anto -aron -as -e -emis -emos -en -eren -estris -i -iga -igas -igi -igis -igo -igus -ilo -ino -inoj -inta -is -istas -istus -iĝos -o -oj -on -onta -ontaj -os -umen -us
 262          ekkon : -a -adi -adis -anta -ante -as -ata -ataj -ebla -eblaj -eblas -eti -etis -i -igas -ilo -iloj -is -itaj -itajn -o -oj -ojn -on -os -us
 263            ekr : -an -ana -anan -ane -ano -anoj -anojn -anon -egas -egi -egis -ego -egos -egus -idas -idi -idis -ido -idon -idus -o -uli -ulis -ulo
 264            eks : -a -aj -ajn -an -as -e -endas -endi -estroj -i -idas -idi -idis -idon -igis -igoj -igojn -ilo -ino -istas -isti -iston -iĝas -iĝi -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -uloj
 265         ekscit : -a -aj -ajn -an -anta -antaj -as -ata -aĵojn -aĵon -e -ebla -eco -econ -ege -emaj -i -iga -igan -igi -ilo -intaj -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iton -iĝas -iĝe -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on
 266    eksperiment : -a -adi -adis -ado -aj -ajn -an -ante -anto -as -aĵon -e -eblajn -ecaj -ejo -ema -i -inte -is -isto -o -oj -ojn -on -os
 267        eksplik : -a -ado -adojn -adon -aj -an -ante -as -ata -aĵo -e -ebla -eblaj -eto -i -inde -inte -is -ita -itaj -iĝi -o -oj -ojn -on -os
 268        eksplod : -a -adis -aj -an -anta -antaj -antan -anto -as -aĵaj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ece -eco -ema -emaj -emajn -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -igi -igis -igo -igoj -igos -ilo -iloj -ilojn -inta -is -istoj -ita -itaj -o -oj -ojn -on -onta -os -us
 269       ekspluat : -a -ado -adon -an -antajn -antan -ante -antoj -as -ata -ataj -atajn -atoj -aĵo -eblaj -egoj -i -is -istoj -ita -itaj -ito -itoj -iĝo -o -on -os -us
 270        eksport : -a -adaj -ado -adoj -adon -aj -anto -antoj -anton -as -ata -ataj -atan -aĵoj -aĵon -eblo -i -is -ista -ita -iĝas -o -oj -ojn -os -us
 271        eksterm : -adaj -ado -adon -an -anta -ara -araj -as -ejo -ejoj -i -iga -inda -ini -is -ismo -ista -isto -istoj -ita -itaj -iĝis -iĝo -iĝos -o -ojn -os
 272        ekstrem : -a -aj -ajn -an -as -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ecaj -econ -igas -igo -is -isma -ismaj -ismo -ismoj -ismon -ista -istaj -isto -istoj -istojn -o -oj -ojn -on -ulo -uloj
 273            ekz : -a -ecoj -emo -emon -i -ila -ilan -ile -ili -ilis -ilo -ilon -is -ista -istaj -istajn -istan -istas -iste -isti -istis -isto -istoj -iston -istos -istus -itas -itus -ota -otaj -otajn -otan -otas -umas -umi -umis
 274        ekzamen : -a -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -an -anta -ante -anto -antoj -antojn -aro -as -ata -ataj -atas -atojn -e -ebloj -ejo -ejoj -ejon -eroj -eron -eto -etojn -eton -i -ilo -inte -intojn -is -isto -istoj -ita -itaj -ite -itoj -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on -ontoj -os -ota -oto -otoj
 275        ekzekut : -a -ado -an -anto -as -ata -ataj -e -eco -ejo -i -intoj -is -isto -istoj -iston -ita -itaj -itoj -iĝas -iĝis -iĝon -o -oj -ojn -on -onto -os -oto -us
 276        ekzempl : -a -aj -ajn -an -aro -as -e -ero -eroj -erojn -eron -i -igaj -igas -igi -igis -igo -igon -igos -ita -o -oj -ojn -on -os
 277         ekzerc : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adojn -adon -aj -an -ante -antoj -aro -arojn -aron -as -ata -aĵo -e -ejo -ejon -ero -eroj -eto -i -igas -ilo -ilon -is -ita -itaj -iĝe -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -os -umi -us
 278         ekzist : -a -ada -adas -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -as -atajn -aĵo -aĵoj -e -eco -ecojn -econ -etas -i -igi -indas -inta -intaj -intus -is -ita -itaj -o -oj -on -onta -ontaj -os -us
 279             el : -a -ada -an -anis -ano -anon -ara -aras -as -ate -aĵo -aĵon -e -ecoj -ege -egi -eje -emen -en -enden -eri -ero -eti -eto -i -ido -iga -igaj -igas -ige -igen -igis -igo -igoj -igon -igos -ili -ina -ine -ingen -ino -is -ista -ita -itaj -ite -iten -itis -ito -itoj -itojn -iton -iĝi -iĝus -o -oj -ojn -on -uti
 280          eldir : -a -ados -aj -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -emis -i -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -o -oj -ojn -on -os
 281          eldon : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adon -aj -an -ante -anto -antoj -anton -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eco -eja -ejaj -ejo -ejoj -ejojn -ejon -enda -i -ila -ilo -iloj -indaj -inta -intaj -into -intoj -inton -is -ista -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -onta -onto -os -ota -otaj -otan -us
 282          elekt : -a -ada -adaj -ado -adoj -adojn -adon -aj -an -ane -anoj -anta -antan -ante -anto -antoj -antojn -aron -as -ata -ataj -ato -aĵo -aĵoj -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eblo -ebloj -eblojn -eco -ema -emaj -eman -i -ilo -iloj -ilon -inda -indaj -inta -intaj -inte -intoj -is -istoj -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -itis -ito -itoj -itojn -iton -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -ontoj -os -ota -otaj -otoj -ulo -us
 283           elig : -a -ado -adon -aj -anta -ante -anto -as -ata -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eblis -ejoj -en -endo -ilo -ingo -inta -is -ita -itan -ite -o -oj -on -os -otaj
 284         elimin : -a -adas -ado -ados -an -ante -are -aron -as -ataj -ate -ato -e -eble -era -ere -i -is -ita -itaj -iĝas -iĝi -iĝis -o -os
 285           elir : -a -adi -adis -ado -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -antoj -as -e -eja -ejo -ejoj -ejojn -ejon -i -igas -igi -igis -igo -igos -inta -intaj -inte -is -o -oj -ojn -on -onta -os -us
 286        ellabor : -adi -ado -adon -aj -ajn -anta -ante -as -ata -ataj -atan -atas -aĵo -aĵoj -i -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -o -on -os -ota
 287          ellas : -a -ado -an -anta -as -ata -aĵo -aĵoj -eblaj -eblan -ejo -i -igos -ilo -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝis -o -oj -ojn -os
 288        elparol : -a -ado -adon -ados -aj -ajn -ante -ara -araj -as -ata -ataj -atajn -e -ebla -eblaj -eblan -eblas -i -inta -is -ita -itan -iĝas -iĝis -o -oj -on -os -us
 289         elpens : -a -adis -ado -adon -antan -as -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -eblaj -eco -i -indaj -inta -inte -into -intoj -inton -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝis -o -oj -os -us
 290         elsend : -a -adas -adis -ado -adon -aj -ajn -anta -antoj -aron -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ejo -ejoj -ejon -endaj -eton -i -inta -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itus -iĝas -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj
 291         elspez : -a -adis -ado -adon -antaj -ante -aro -as -ata -ataj -atajn -ema -emaj -i -iga -is -ita -itaj -itan -iĝas -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -ontoj -os -otaj -us
 292         elstar : -a -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -econ -ega -i -igas -igi -igoj -igon -igos -is -iĝis -iĝo -os -ulo -uloj
 293          eltir : -a -ado -adon -aj -ante -as -ataj -atajn -atan -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -eblas -i -inta -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -itis -iĝi -iĝis -o -oj -on -os -us
 294         eltrov : -aj -anta -ante -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -eblas -ema -emo -emon -i -inda -inta -into -is -ita -itaj -itan -iĝas -o -oj -ojn -on -os -ota -us
 295         elĉerp : -anta -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eblan -eblas -i -iga -igaj -is -ita -itaj -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -os
 296          elŝut : -a -adi -ado -adon -antaj -antajn -antoj -as -ataj -aĵoj -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eblo -ebloj -eblojn -eblos -ejo -endaj -i -indas -intoj -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -otaj -otan -us
 297             em : -a -adis -aj -ajn -an -ana -anan -anas -anis -anoj -ara -ari -aro -as -e -ecojn -eme -en -endas -i -igas -igi -igis -ile -ili -ilo -ina -inta -is -ita -ite -iten -iti -o -oj -ojn -on -os -ote -ule -ulo -uloj -ulojn -us -ĉjo
 298        embaras : -a -ado -aj -an -anta -antan -as -ata -e -etojn -i -igajn -ige -igo -is -ita -itaj -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝon -o -oj -ojn -on -os -us
 299          emfaz : -a -ado -adon -aj -an -antaj -ante -as -ata -ataj -e -egis -ende -i -indas -intaj -inte -is -ita -itaj -itajn -iĝas -o -oj -ojn -on -os -us
 300          emoci : -a -aj -ajn -an -as -e -eco -egi -egis -emo -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -is -ita -itaj -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on
 301             en : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -anto -as -ata -aĵo -aĵoj -e -ejo -emas -en -era -ero -ete -i -iga -igaj -igan -igas -ige -igen -igi -igis -igo -igoj -igon -inde -is -ita -itaj -iten -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ujo -ulan -us
 302          enhav : -a -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -aroj -as -ata -ataj -atan -aĵo -aĵoj -e -eblas -eblo -eco -eroj -i -igis -ilo -ilojn -is -ita -iĝas -o -oj -ojn -on -os -us
 303           enig : -a -ado -aj -an -antaj -ante -as -ata -aĵo -aĵojn -e -ebla -en -i -ingo -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -o -oj -on
 304           enir : -a -adas -adi -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -antoj -anton -as -ataj -ebla -eblas -eco -eja -ejo -ejoj -ejojn -ejon -etis -i -igas -igi -igis -igos -ilo -inta -intaj -inte -into -is -itaj -itan -o -oj -on -onta -ontaj -os -us
 305            enk : -a -an -ari -as -e -en -eta -etaj -etajn -etan -etas -eti -etis -eto -etoj -etojn -eton -etos -etus -i -o -oj -onto -ota
 306          enket : -a -ado -adon -aj -ajn -an -ante -as -eto -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -intoj -is -ista -isto -istoj -itaj -itoj -o -oj -ojn -on -os -us
 307       enkonduk : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -as -ata -ataj -aĵo -e -eblaj -ema -eto -eton -i -ilo -iloj -into -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -umis -us
 308          enmet : -a -ado -adon -an -ante -as -ata -ataj -atajn -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -eblan -eblas -eblis -eblos -eblus -i -inda -ingo -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iti -iĝas -iĝi -iĝon -o -oj -ojn -on -os -ota -otajn -otan -us
 309         enmigr : -a -ada -ado -adon -aj -an -antaj -anto -antoj -antojn -as -eco -i -inta -intaj -into -intoj -intojn -inton -is -iĝo -o -oj -ontoj -ulaj -untojn
 310        enskrib : -ado -aĵo -aĵon -ejo -eto -i -igoj -ilo -is -ita -itaj -itajn -itas -ito -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝojn -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
 311            ent : -a -aj -an -anto -e -en -ende -endi -endis -endo -endus -era -eras -ere -eren -ero -eros -i -ila -ilaj -ile -inen -is -isten -ita -o -oj -ojn -on -uta -utaj -utan -ute -uto
 312      entrepren : -a -ada -ado -adon -aj -ajn -an -anoj -anto -antoj -as -ataj -aĵoj -e -eblis -ego -egoj -ema -emaj -emo -eroj -estro -estroj -i -is -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -o -oj -ojn -on -os -ulojn -us
 313      entuziasm : -a -aj -ajn -an -as -e -egaj -ege -ejo -iga -igaj -igajn -igan -igas -igi -igos -is -isto -iĝis -iĝo -o -on -os -ulo -uloj -ulojn
 314            enu : -a -aj -ajn -an -antaj -antoj -as -e -eco -econ -egas -egos -i -iga -igaj -igan -igas -ige -igi -igos -is -ita -itaj -iĝis -iĝo -iĝon -o -on -os -ulon -us
 315           envi : -a -ada -adas -ado -ados -aj -ajn -an -anos -anta -aran -aron -as -ata -e -ebla -ema -emaj -emo -i -igaj -igas -inda -indaj -indan -inde -is -ita -o -oj -on -ulo -uloj -us
 316         envolv : -a -ado -ante -as -e -endo -i -ida -idas -ido -idos -iga -igas -is -ita -itaj -itan -itoj -iĝi -iĝis -iĝo -iĝojn -iĝos -us
 317             er : -a -ada -aj -ajn -an -ano -antaj -anto -ara -araj -arajn -aran -aras -are -ari -aris -aro -aroj -arojn -aron -aros -arus -as -ata -ato -e -eblan -ega -egan -egas -ege -egojn -eje -emen -emo -en -ere -eri -etaj -eto -etoj -etojn -eton -i -idan -igas -ige -igi -igis -ina -is -ismo -ite -njo -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj -otajn -oto -ĉjo
 318           erar : -a -ado -aj -ajn -an -ante -anto -as -e -eco -egas -ego -egoj -ema -emaj -eme -eto -etoj -etojn -eton -i -iga -igaj -igas -ige -igi -igis -igus -inta -into -inton -is -o -oj -ojn -on -os -us
 319             es : -a -aj -as -atas -e -ejo -en -ende -enden -i -ige -igi -igis -igon -igos -ina -intos -is -ista -iste -ita -itis -ito -o -onto -os -umi -unto -us
 320         escept : -a -ado -aj -ajn -an -ante -as -aĵoj -e -emaj -i -igi -igo -inte -is -ismo -ita -o -oj -ojn -on -os -uloj -umis
 321            esp : -a -ada -adas -aj -ajn -an -ana -antan -anten -anto -ara -e -ejo -en -era -eran -eras -ere -eren -eri -eris -ero -eroj -erojn -eron -eros -erus -i -is -isto -istoj -o -oj -on -uma
 322          esper : -a -ada -adas -ado -ados -an -ana -ano -anta -antaj -antajn -antan -antas -ante -anten -anti -antis -anto -antoj -antojn -anton -antos -antus -as -atajn -atan -atas -ate -ato -aton -aĵo -e -ebla -eblan -eble -eco -econ -egas -ejo -ema -emaj -eman -eme -emo -emos -en -ende -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igojn -inda -indaj -indas -inde -ingo -inta -inte -is -ita -itaj -itan -ite -o -oj -ojn -on -os -us
 323       esperant : -a -adon -aj -ajn -an -ana -ano -anoj -aro -aron -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eble -eca -ecaj -eco -econ -egas -ejo -ejoj -ejojn -ema -emaj -en -i -ida -ido -iga -igas -igi -igoj -igojn -igon -igos -igus -ila -ilo -ilon -ina -ingo -ino -inon -is -isma -ismaj -isman -isme -ismo -ismoj -ismon -ismus -ista -istaj -istajn -istan -istas -iste -isten -isti -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itoj -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -os -ote -uja -ujaj -ujen -ujo -ujoj -ujon -ulo -uloj -umas -umi -umis -umo -umos -us
 324    esperantist : -a -aj -ajn -an -aro -aron -as -aĵoj -e -eca -eco -econ -en -eto -i -igi -ino -inoj -inon -istoj -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -umas
 325         esplor : -a -ada -adaj -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -aro -as -ata -aĵoj -aĵon -e -ebla -eblaj -ejoj -ejojn -ema -emo -enda -endaj -etis -eto -i -ilo -iloj -ilon -inda -indaj -indajn -indan -inta -inte -intoj -is -ista -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ula -uloj -us
 326         esprim : -a -adas -adi -adis -ado -adon -aj -an -ano -anta -antaj -antajn -antan -ante -aro -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -e -ebla -eblaj -eblas -ejoj -endaj -endo -ere -i -ilo -iloj -ilon -indajn -indas -inta -inte -is -isma -ismo -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -os -us
 327            est : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adon -ados -adus -aj -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -ara -aran -aro -aron -as -atajn -ate -atus -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -ecojn -econ -eja -ejas -emas -en -ende -era -eraj -ere -eri -ero -eros -i -ido -igi -igis -ilo -ilos -ingas -ingi -ingis -ingo -ingon -ingos -inoj -inta -intaj -intan -inte -inti -into -intoj -inton -intus -is -istoj -ita -iĝas -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -ontajn -ontan -ontas -onte -onten -ontis -onto -onton -ontos -ontus -os -ota -uje -ula -ulo -uloj -ulojn -ulon -untan -us
 328         establ : -ado -anta -antaj -as -aĵo -aĵon -e -ece -ecen -eci -ejojn -i -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -o -ojn -on -os -us
 329          estim : -a -ada -adas -ado -ados -ante -anto -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -aĵoj -e -en -enda -i -inda -indaj -is -ita -o -on -os -ula -us
 330         estont : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵojn -aĵon -e -eca -ecaj -ecajn -ecan -ece -ecen -eco -ecoj -ecojn -econ -en -is -o -on -os -uloj -us
 331           estr : -a -ada -adas -ade -ado -adon -aj -an -ano -anoj -anta -ara -araj -arajn -aran -aro -aroj -arojn -aron -as -ata -ataj -atan -ato -atoj -e -ece -eco -ecojn -econ -ego -ejo -ema -eme -emo -en -i -igi -igis -ino -is -ita -o -oj -ojn -on -ontoj -os -us
 332             et : -a -adis -ado -adoj -aj -ajn -an -ano -anoj -antaj -ante -anto -antoj -antojn -as -ate -ato -aĵa -aĵaj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblas -eblos -eco -econ -ega -ejo -emas -emen -emi -en -endas -ende -endi -endis -endo -endon -endos -endus -era -eraj -eran -ero -eron -eta -etaj -etajn -etan -ete -i -igas -igon -ila -ilo -ina -inta -inte -into -is -ita -itaj -itajn -iĝis -o -oj -ojn -on -onto -os -uja -ulaj -ulo -uloj -ulojn -ulon -umas -umi -us
 333          etend : -ado -anta -ante -as -aĵo -e -ebla -eblan -i -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -on -os -us
 334             ev : -a -ada -ade -an -ano -ari -as -ato -e -en -ere -eto -i -iden -iga -is -ismaj -ista -ita -itan -itas -ite -iten -iti -itis -ito -itoj -iton -itos -itus -o -on -uti
 335           evit : -a -adi -adis -ado -adon -an -ano -anta -ante -antojn -ara -are -as -ata -ataj -ate -ato -e -ebla -eblaj -eblajn -eblas -eble -egas -eme -emo -en -enda -endaj -ende -i -iga -igas -igi -igis -ilo -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -inta -inte -is -isto -ita -itaj -o -oj -on -os -us
 336          evolu : -a -ada -adajn -adis -ado -adoj -adon -aj -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -ata -ataj -e -eco -eren -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -igi -igo -igon -inta -intaj -intajn -intan -is -isma -isman -ismo -ismon -istoj -istojn -ita -itaj -itan -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -onta -os -us
 337          eŭrop : -a -aj -an -anaj -ano -anoj -anojn -anon -ecaj -ecajn -ecan -ecas -ece -eco -econ -en -ida -idaj -igas -ismajn -isman -ismo -o -oj -on -uloj
 338         fabrik : -a -adis -ado -adon -ajn -an -anta -ante -anto -antoj -aro -as -ata -ataj -atas -aĉoj -aĵo -aĵoj -aĵojn -ebla -eca -ejo -ejoj -ejojn -ejon -estra -estro -estron -eto -i -into -is -isto -istoj -iston -ita -itaj -itajn -itan -itas -iĝis -o -oj -ojn -on
 339            fac : -a -ade -as -e -endo -endoj -era -ere -eta -etaj -etas -eti -eto -etoj -etojn -eton -i -ila -ilaj -ilajn -ilan -ilas -ile -ili -ilis -iloj -ilos -ilus -is -ita -itaj -ite -o -oj -ojn -on
 340          facil : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ecan -eco -ecoj -ecojn -econ -ega -egaj -egan -ege -ema -i -iga -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -igos -igus -is -ismo -ismon -ita -itan -ite -ito -iĝaj -oj -os -us
 341           fajr : -a -aj -ajn -an -as -aĵa -aĵan -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ecan -ego -egoj -egojn -egon -eja -ejo -ejoj -ema -eras -eri -ero -eroj -erojn -eron -eto -etoj -etojn -i -igas -igi -igis -igo -igos -ilo -iloj -ilon -ingon -inta -is -isto -o -oj -ojn -on -ujo -umi
 342            fak : -a -aj -ajn -an -aro -as -aĵo -e -eca -ecan -ejo -ero -estro -estroj -estron -ista -isto -istoj -iĝas -o -oj -ojn -on -ula -ulaj -ulan -ule -ulo -uloj -ulojn -ulon -umi
 343            fal : -a -ada -adas -adis -ado -adon -ados -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -aĵo -aĵoj -e -eble -ece -egas -egi -egis -ego -egoj -emo -emos -en -eti -etis -i -ige -igi -igis -igo -igos -igus -ilo -inta -intaj -intajn -intan -inte -intoj -intus -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝon -o -oj -ojn -on -onta -onto -os -us -uta
 344           fald : -a -ado -adon -ante -as -aĵoj -aĵojn -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eros -i -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝi -iĝis -o -oj -ojn
 345           fals : -a -adas -adis -ado -adon -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -econ -eta -etan -eto -eton -i -igi -igis -igo -intoj -is -istoj -ita -itaj -itan -o -on -os -ulo -uloj
 346            fam : -a -aj -ajn -an -as -ata -aĵoj -e -eco -ecoj -econ -ega -egaj -egan -egis -iga -igi -igis -igos -ila -ilaj -ilan -ile -ili -ilo -ine -into -intos -is -iĝas -iĝo -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -ulojn -ulon
 347         famili : -a -aj -ajn -an -ano -anoj -anojn -anon -ara -araj -arajn -aran -aras -are -ari -aris -as -e -eca -ecaj -eco -en -estro -estroj -eto -eton -o -oj -ojn -on -uloj
 348           fand : -a -ado -ajn -ante -as -aĵo -ebla -eblan -ejo -ejon -en -i -igo -is -istoj -ita -itaj -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝos -os -ujo -us
 349        fantazi : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -egaj -ejo -ema -i -is -istoj -itaj -itajn -o -oj -ojn -on -ulo -uloj -ulon
 350            far : -a -ada -adan -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -an -ani -ano -anta -antaj -ante -anti -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -aĉas -aĉi -aĉis -aĉon -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblan -eblas -eble -egoj -ejo -emo -emos -en -enda -endaj -endajn -endan -endas -ende -endis -endoj -endos -i -ilo -ilon -ina -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -indos -ine -ingo -inta -intaj -inte -into -intoj -inton -intus -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iti -iĝa -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -onte -os -ota -otaj -otajn -otan -ote -umo -us -uto
 351           farb : -a -ado -adon -as -e -en -i -igi -igis -ilo -into -is -isto -istoj -istojn -ita -itaj -itajn -itan -ito -itoj -itojn -iton -o -oj -ojn -on -os
 352         fascin : -a -ado -ados -aj -ajn -an -anta -ante -as -ata -ate -e -egas -era -i -is -ita -itaj -itas -iĝas -iĝis -iĝon -o -on -os
 353          favor : -a -ado -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -atan -ate -ato -atoj -atojn -aton -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eble -ece -ecen -eco -econ -emo -endo -eta -i -igan -igas -igi -igis -igon -inda -indaj -is -ita -itaj -itan -itas -ite -iten -ito -itoj -itos -o -oj -ojn -on -os -ulon -us
 354             fe : -a -aj -an -as -e -eble -en -i -ilen -ina -inan -inden -ino -inoj -inojn -inon -inte -is -ita -itas -ite -iten -ito -itos -o -oj -ojn -on -ĉjo
 355            fek : -a -ado -adon -aj -an -ante -anto -as -aĉan -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ega -ejo -ejon -en -ero -ete -i -iga -igas -ige -igi -indaj -is -o -oj -on -ujo -ulo -ulon -us
 356          feliĉ : -a -adi -aj -ajn -an -anta -as -e -eco -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -egis -ego -egoj -egon -ejo -eto -i -iga -igaj -igas -ige -igi -igis -igus -is -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
 357           fend : -adon -an -ante -as -aĵoj -e -ego -en -eto -etojn -i -inta -is -ita -itaj -itan -iĝi -iĝis -iĝoj -iĝon -o -oj -ojn -on -os
 358            fer : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵon -e -eblaj -eble -en -endajn -etoj -etojn -i -ido -igi -is -iti -o -oj -ojn -on -os -umis -us -uti -ĉjo
 359           feri : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -an -anta -antajn -ante -antoj -aro -aron -as -e -eca -eja -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -emo -en -eto -eton -i -igi -igo -igon -is -istoj -ita -o -oj -ojn -on -os -uloj -umas -umi -umis -umos
 360           ferm : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -antan -ante -are -as -ata -ataj -ate -ati -e -ebla -eblaj -ero -eros -i -iga -igaj -igon -ilo -ilon -ina -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝos -iĝus -o -ojn -on -os -otaj -otas -ula -us
 361           fest : -a -adi -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anojn -anta -antaj -ante -antoj -aran -as -ata -ataj -aĉon -aĵoj -aĵon -e -eca -ecan -eco -egi -ego -egoj -egon -eja -ejan -ejo -ejos -ema -emaj -emajn -eman -eme -emis -emo -emon -en -eroj -etas -eti -etis -eto -etoj -eton -i -ige -igen -inta -intoj -is -ista -ita -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ota -ulojn -umas -umi -umis -umos -us
 362             fi : -a -ada -aj -ajn -an -ante -ara -are -as -aĉo -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -econ -ega -era -eraj -erajn -eran -eras -ere -eri -eris -ero -eroj -eron -eros -erus -igi -njo -o -oj -os -ule -uli -ulo -uloj -ulon -ume -umi -ĉjo
 363          fiask : -a -aj -anta -as -egis -ego -ema -etis -etoj -etojn -i -igi -inta -intaj -intan -into -is -itaj -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -os -ulo -uloj -us
 364            fid : -a -ado -aj -ajn -antaj -ante -as -ata -atan -e -ebla -eblaj -eblajn -eble -eblon -ecajn -eco -ejo -ejoj -ejojn -ema -emaj -eme -emo -emon -i -igas -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -indo -inta -is -ita -o -oj -on -os -uloj -ulojn -us
 365           fier : -a -ado -aj -ajn -an -as -aĵo -e -eca -eco -econ -ega -egas -ege -egis -emas -etas -etis -eton -i -iga -igas -igis -igos -inda -indaj -inde -intus -is -iĝi -o -oj -on -os -ulo -us
 366          figur : -a -ado -adon -aj -ajn -an -ano -anto -antoj -are -as -ate -aĵo -e -ece -en -era -eto -i -ine -is -ita -itan -iĝo -iĝoj -o -oj -ojn -on
 367           fiks : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -ante -as -ata -ataj -atas -aĵo -e -ebla -eblaj -i -igon -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝos -iĝus -o -on -os -ota -otan -us
 368            fil : -a -aj -ajn -anto -as -e -ecan -eco -econ -egis -eto -eton -i -igo -ina -ino -inoj -inojn -inon -is -iĝas -o -oj -ojn -on -os -us -ĉjo -ĉjon
 369           film : -a -adas -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -an -anta -ante -antoj -aro -as -ata -ataj -ate -ati -ato -aĉa -aĉo -aĉoj -aĵoj -aĵojn -e -eja -ejo -ejoj -ejon -emaj -en -ero -eroj -erojn -eta -eto -etoj -etojn -eton -i -igi -igoj -ilo -ilon -is -isto -istoj -istojn -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -uloj -umas -umos
 370          filtr : -ada -adaj -ado -adon -aj -as -ata -ataj -atan -atas -ate -aĵo -e -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -istas -isti -isto -istoj -iston -istos -ita -itaj -itajn -iĝis -o -oj -on
 371            fin : -a -ado -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -anto -as -ata -ataj -aĵa -aĵaj -aĵajn -aĵan -aĵe -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -endan -estra -etis -i -iga -ila -ilo -iloj -ilojn -ilon -ine -inta -intaj -inte -intoj -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iti -itis -ito -iĝas -iĝe -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -os -ota -otan -us
 372         financ : -a -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -an -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -era -i -igi -is -ista -isto -istoj -iston -ita -itaj -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj -uloj -us
 373          fingr : -a -ado -aj -ajn -an -ante -aro -ata -e -eto -i -ilo -ingo -ingoj -ingon -o -oj -ojn -on -otus -ulo -ulojn -umas -umi -umis -umo
 374          finiĝ : -adi -adis -ado -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -e -i -inta -intaj -intan -intus -is -o -oj -ojn -on -onta -ontan -os -us
 375           firm : -a -adas -ado -ados -aj -ajn -an -are -aron -as -ata -ate -ati -aĵo -aĵon -e -ece -eco -ecoj -econ -ega -en -igas -igo -igon -is -iĝi -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on
 376            fiŝ : -a -ado -aj -ajn -an -antoj -aro -arojn -aron -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ego -era -eto -etoj -etojn -eton -i -idoj -idojn -inta -is -ista -istaj -istajn -isto -istoj -istojn -iston -o -oj -ojn -on
 377        fiŝkapt : -a -ada -ado -adon -aj -an -anta -as -ejoj -i -ilan -ilo -iloj -ilon -is -ista -istaj -istan -isto -istoj -istojn -iston -o -uloj
 378           flam : -a -aj -anta -antaj -antan -aro -as -e -eco -ego -egoj -etoj -i -igas -igis -inge -ingo -ingos -is -iĝi -o -oj -ojn -on -os -us
 379           flav : -a -aj -ajn -an -as -e -eca -ecaj -ecan -eco -ega -ema -eta -etaj -etajn -ete -eton -ido -is -iĝas -iĝis -o -oj -on -ulo -uloj -us
 380           fleg : -a -adas -adis -ado -adon -ante -as -ata -ataj -atos -eblan -ejo -i -ilojn -is -isto -istoj -istojn -ita -itaj -o -oj -ojn -on -os
 381          fleks : -a -ada -ado -ajn -anta -ata -ataj -e -ebla -eblaj -eblan -eble -eblo -ema -i -ilo -is -ita -itaj -iĝas -iĝi -iĝos -o -oj
 382           flor : -a -adas -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -antas -aro -aroj -aron -as -e -eca -ecen -egas -ejo -ejoj -en -eto -etoj -etojn -eton -i -ida -idan -ido -idon -igos -ile -ine -inoj -inos -inta -intajn -is -ista -isti -isto -istoj -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ujo
 383            flu : -a -adas -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -aĉas -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ebla -eca -eco -econ -egas -ege -ejo -ejoj -eta -etas -eti -eto -etoj -eton -i -ida -idajn -ide -ido -idoj -idon -igas -igi -is -iten -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
 384           flug : -a -adas -adi -adis -ado -adon -ados -adus -aj -ajn -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -as -atoj -aĉas -aĵoj -e -ebla -etajn -eti -etis -i -igas -igi -igo -igos -ila -ilaj -ilan -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -is -ita -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -os -us
 385           foli : -a -aj -an -anto -aro -aroj -arojn -aron -ata -ato -aĵo -aĵoj -e -ecaj -econ -egoj -eraj -eroj -erojn -eto -etoj -etojn -eton -i -igan -ingo -o -oj -ojn -on -os -umas -umi -umis -umo
 386           fond : -a -ado -adon -aj -anta -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -ate -ati -ato -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -en -era -ere -i -inta -intaj -into -intoj -intojn -inton -is -istoj -ita -itaj -itajn -itan -iĝa -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -onta -onto -os -ota -umo -us
 387           font : -a -aj -an -ana -ane -ano -anoj -anojn -anon -anta -anto -aro -as -e -eco -etoj -eton -i -idaj -is -o -oj -ojn -on -os -us
 388            for : -a -aj -ajn -an -as -e -eco -ego -ejo -eman -emen -en -ero -eros -ete -i -iga -igas -igi -igis -igo -igoj -igon -igos -igus -into -intoj -is -itos -o -oj -os -uloj -uma -umaj -uman -umas -umo -umoj -umojn -umon
 389         forges : -adas -adi -ado -anta -ante -as -ata -ataj -atas -e -ebla -eblaj -eblos -egis -ejo -ema -emaj -emo -emon -enda -i -igan -igi -inda -indajn -indas -inta -inte -inti -intis -intos -is -ita -itaj -itajn -itan -ito -itoj -itos -iĝas -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -onte -os -ota -otaj -otajn -ula -us
 390          forig : -a -adi -adis -ado -adon -ante -anto -as -ata -ataj -ebla -eblaj -eblan -enda -endaj -endas -i -ilon -indajn -inte -is -ita -itaj -itan -ite -o -oj -on -onta -os -ota -otaj -us
 391          forir : -a -adis -adon -aj -anta -antaj -antan -ante -as -ema -i -igas -igi -igis -inta -intaj -intajn -inte -inti -into -intoj -intus -is -ita -o -oj -on -onta -ontaj -onte -os -us
 392         forlas : -adas -adis -ado -anta -ante -as -ata -ebla -i -inta -intaj -inte -into -intoj -is -ita -itaj -itan -ite -iĝis -o -on -onta -ontaj -os -otaj -us
 393           form : -a -ada -adas -ade -adis -ado -adon -ados -aj -ajn -an -ano -anta -antaj -ante -anto -are -aro -aron -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -ati -ato -atoj -atojn -aton -atos -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ebla -eblaj -eblis -eblo -eco -emos -en -erojn -etas -eti -etis -eto -i -iga -ilo -inta -intaj -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -ontajn -os -ujo -ujon -ula -ulajn -ulan -ulas -ule -uli -ulis -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
 394         formul : -a -ada -adas -ado -adojn -ados -ajn -an -araj -are -aren -aro -aroj -arojn -aron -as -ataj -ate -ati -ato -aĵoj -e -ebla -eblaj -eblan -ema -eren -i -ilo -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝus -o -oj -ojn -on
 395         forpel : -a -ado -adoj -antaj -ante -as -ata -ataj -atoj -emoj -i -ilo -intaj -inte -intoj -is -ita -itaj -ito -itoj -o -oj -on -os -otaj -otoj -us
 396        forpren : -adon -ante -antojn -as -ata -atas -e -ebla -eblas -egoj -i -inta -inte -into -is -ita -itaj -itajn -itos -iĝos -o -on -onta -os -us
 397           fort : -a -aj -ajn -an -are -aro -as -e -eca -eco -ecoj -ecojn -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -ego -egon -i -iga -igajn -igan -igas -igi -igo -igon -igos -ini -is -iĝis -o -oj -ojn -on -ulo -uloj -ulojn -ulon
 398         fortik : -a -aj -ajn -an -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -econ -ejo -ejoj -iga -igos -ita -iĝas -iĝi -iĝis -iĝon -iĝus -o -ulo -uloj -ulon
 399         forĵet : -a -adi -adis -ado -aj -an -anta -ante -as -ata -ataj -atas -aĵo -aĵoj -aĵojn -ejo -endaj -i -inda -indaj -indajn -inte -is -ita -itaj -itan -ito -itoj -iĝis -iĝo -iĝus -o -os -ota -ujojn -us
 400            fos : -a -adas -adi -adis -ado -adon -ante -as -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ego -egon -ejo -eton -i -ilajn -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -is -istoj -ita -itaj -iĝis -o -ojn -os
 401            fot : -a -adas -adi -adis -ado -adon -aj -an -anta -antajn -ante -anto -ara -aran -aro -aroj -arojn -aron -as -ata -ataj -atojn -aĉoj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eblaj -ego -ejo -emaj -eme -emon -en -eroj -eto -etoj -etojn -eton -i -ila -ilajn -ili -ilo -iloj -ilojn -ilon -inda -indan -intaj -into -intoj -is -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itoj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -os -ota -umi -us
 402       fotograf : -a -adis -ado -aj -as -ata -atas -ate -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ejo -en -eren -i -ila -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -isto -istoj -o -oj -ojn -on -ote
 403          franc : -a -aj -ajn -an -ano -anoj -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eca -ece -eco -ema -en -i -igis -igo -igon -ine -ini -ino -inoj -inon -is -ismo -ismoj -ismon -o -oj -ojn -on -os -uja -ujaj -ujo -ujon -uloj
 404          frand : -a -ado -adon -aj -ajn -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ejoj -ema -emaj -emas -eme -emo -i -ilo -indaj -indan -is -o -os -uloj
 405           frap : -a -adas -adi -adis -ado -adon -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -anto -as -ata -e -eco -egas -ege -egi -egis -etan -etas -eti -etis -eto -etoj -eton -i -ilo -iloj -ilon -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -ite -iĝi -o -oj -ojn -on -onta -os -us
 406           frat : -a -aj -ajn -an -aro -aroj -aron -e -eca -ecaj -ecan -ece -eco -ecoj -econ -ego -eta -eto -eton -igaj -igan -ina -inaj -inajn -ino -inoj -inojn -inon -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -ulo -ulon -umo
 407           fraz : -a -adas -aj -ajn -an -aro -aron -aĉoj -aĵoj -aĵojn -egoj -egon -ero -eroj -erojn -eron -eto -etoj -etojn -eton -istan -istoj -o -oj -ojn -on -umas
 408          fremd : -a -aj -ajn -an -anoj -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ecaj -ecan -ecas -eco -econ -ega -egaj -ejo -en -igajn -igi -igo -igus -isma -ismo -iĝas -iĝis -o -ujo -ulo -uloj -ulojn -ulon
 409         frenez : -a -adon -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -econ -ega -egaj -ema -emaj -emis -eta -etaj -etas -iga -igaj -igis -is -iĝas -iĝe -iĝi -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -on -ujo -ula -ulan -ulo -uloj -ulojn -ulon -umas -umi
 410           frit : -a -ado -aj -as -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -etis -i -ilo -ilon -is -ita -itaj -itajn -itan -itoj -iĝas -o -oj -ojn -os
 411          front : -a -ado -aj -an -anta -antaj -ante -as -e -eblas -en -era -eras -i -igas -igis -is -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -umo -us
 412          frost : -a -ado -aj -an -ante -as -aĵo -e -ega -egas -ego -egoj -egon -ema -en -i -igaj -igajn -igas -igi -igo -igos -igus -ilo -inta -is -ita -itaj -itan -iĝa -iĝis -iĝoj -iĝon -o -oj -on -os -ujo -ujon
 413         frustr : -a -ada -adas -ados -aj -ajn -anta -as -ata -ate -e -egas -eren -iga -igas -ige -is -ita -itaj -itan -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on
 414            fum : -a -adas -adis -ado -adoj -adon -an -anta -antaj -antajn -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -aĵaj -aĵas -aĵojn -e -ecaj -ecas -ego -ejoj -ejojn -ero -eton -i -igas -igis -inta -is -iste -o -oj -ojn -on -os -us
 415      fundament : -a -ada -ado -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵojn -aĵon -e -ebla -eco -econ -en -i -igo -igus -is -isma -ismaj -ismo -ismoj -ismon -ista -istaj -isto -istoj -ita -itaj -o -oj -ojn -on -os
 416         funkci : -a -adas -adi -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -aro -arojn -aron -as -ata -aĵoj -e -ebla -eco -ema -i -iga -igas -igi -igis -igo -igon -igos -ilojn -inta -is -isma -o -oj -ojn -on -os -ulaj -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
 417            fuĝ : -adas -ado -an -anta -antaj -antajn -ante -antoj -as -econ -ema -emaj -i -igis -inta -intaj -inte -into -intoj -intojn -inton -is -o -on -os
 418            fuŝ : -a -ado -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ega -egis -ego -egoj -egon -ejo -ema -emo -etas -ete -etoj -etojn -eton -i -is -ita -itaj -iĝas -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ujon -ulo -uloj -ulon -us
 419            gaj : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -e -eco -econ -ega -egan -ema -eta -i -iga -igaj -igan -igas -ige -igi -igo -igos -o -on -us
 420           gajn : -a -adas -ado -ajn -antan -ante -anto -antoj -anton -as -ata -ataj -egis -i -igi -igis -igos -ilo -inta -intaj -intan -inte -into -intoj -intojn -inton -intus -is -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -on -onto -ontoj -ontojn -os -ota -uloj -unta -us
 421            gal : -a -adi -aj -an -anoj -anta -antas -ante -anto -as -ati -atoj -e -ega -egan -ego -egoj -egos -en -era -ere -eri -ero -i -ina -o -on -ujo
 422        garanti : -a -an -anta -antaj -antan -ante -antojn -as -ata -ataj -atan -aĵo -aĵoj -aĵon -e -eren -i -igi -ilo -intoj -is -ita -itaj -itajn -ite -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -us
 423           gard : -a -adi -ado -adon -aj -anta -antaj -ante -anto -antoj -anton -aro -aron -as -ata -ataj -atoj -e -ejo -ejon -emaj -eme -emo -emon -en -era -i -ilo -is -ista -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -o -on -os -us
 424           gast : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -antis -aran -aro -as -e -eco -eja -eje -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -emaj -eme -emo -emon -en -eroj -eto -i -iga -igaj -igas -igi -igis -igos -igus -ino -inoj -is -ita -itan -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on -onte -onto -ontoj -os -ulo -umas
 425         gastig : -a -adi -ado -adon -aj -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -ate -atojn -ejo -ejon -ema -emaj -emo -emon -estro -i -inta -intoj -is -ita -itaj -iĝo -onta -ontojn -onton -os -otan -uloj -us
 426          geedz : -a -aj -an -ecajn -eco -ecoj -econ -i -igaj -iĝa -iĝajn -iĝan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on
 427            gen : -ara -araj -aran -aro -arojn -aron -e -era -eraj -erajn -eran -eras -ere -eren -eri -eris -ero -eros -i -isto -oten -oto -us -ute
 428          gener : -a -adas -ado -adon -ados -aj -ajn -an -ano -ante -are -as -ate -ati -aĵon -e -eblas -en -eren -i -ilo -iloj -ilojn -is -isma -ita -itaj -o -os
 429         german : -a -ajn -an -ano -anoj -anojn -as -aĵoj -e -eca -ecaj -ecajn -ecan -ege -en -i -ida -igas -igi -ino -inoj -inojn -ismo -ismojn -ismus -isto -o -oj -ojn -on -os -uja -ujo -ujon -ulo -umis
 430           gest : -a -ade -adis -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -antajn -ante -as -ate -e -ema -en -i -is -ita -ite -o -oj -ojn -on -os -us
 431          glaci : -a -aj -an -ara -as -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -ejo -ejoj -ejojn -ero -eroj -eron -eros -igas -ige -igos -iĝaj -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on
 432           glit : -a -ada -adas -ado -adon -aj -anta -antaj -antan -ante -as -e -ejo -emaj -i -iga -igaj -igas -igi -igis -igo -igon -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -o -on -ulo -umi
 433           glor : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -as -ata -ataj -e -emo -i -igan -igo -igoj -inda -is -ita -itaj -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
 434            glu : -a -ado -aj -ante -as -aĵo -e -eca -ecaj -ecan -emajn -i -is -ita -itaj -itan -ite -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -ojn -on
 435          grand : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵojn -e -eca -ecaj -eco -ecoj -ecojn -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -ego -egon -ema -eta -etaj -i -igaj -igi -igis -igo -igon -igos -igus -ilo -is -iĝas -iĝoj -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -ulojn -us
 436           grat : -a -adis -ado -aj -ante -as -aĵo -aĵoj -e -egis -etos -i -igaj -iloj -is -iĝis -o -os -ula -ulajn -ulan -ulas -ule -uli -ulis -ulo -uloj -ulojn -ulon -ulus
 437         gratul : -a -ado -ajn -an -anta -ante -anten -antoj -as -e -egas -egojn -egon -i -igi -inda -indaj -indas -intoj -is -ita -iĝas -o -oj -ojn -on -us
 438           grav : -a -ada -ado -ados -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -eco -ecoj -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -ego -ejo -en -eto -i -ido -iga -igi -igis -igo -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iti -ito -iton -iĝas -iĝos -o -oj -on -os -ula -ulaj -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
 439          grimp : -a -adas -ado -adon -aj -anta -antaj -antajn -ante -anto -antoj -as -e -ema -i -igis -inta -inte -is -isto -istoj -o -os -us
 440           grup : -a -aj -ajn -an -ano -anoj -anojn -aro -arojn -as -aĵo -e -eca -ego -estro -estroj -estrojn -eto -etoj -etojn -eton -i -igi -igis -igo -ito -iĝas -iĝoj -iĝojn -iĝos -o -oj -ojn -on -os
 441           gvid : -a -adi -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -atoj -e -eblaj -eco -emajn -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -into -is -isto -istoj -iston -ita -itaj -itan -ite -iĝis -o -oj -ojn -on -ontojn -os -ota -otaj -uloj -us
 442           halt : -adas -ado -antaj -antan -ante -as -e -ebla -ejo -ejoj -ejojn -ejon -en -ero -eroj -etas -eto -i -iga -igas -igi -igis -igo -igoj -igon -igos -inda -inta -intaj -inte -is -ita -itaj -o -oj -on -os -us
 443            har : -a -ada -aj -an -ara -aran -are -aro -aroj -arojn -aron -as -ato -e -eca -ecaj -egoj -egojn -emo -emon -emos -en -etoj -etojn -eton -i -inge -ingo -ingoj -ingojn -ingon -is -o -oj -ojn -on -umi -us
 444            hav : -a -adas -adis -ado -aj -an -ana -anaj -anan -ane -ano -anon -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -atan -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -ebli -eblis -eblo -eblon -eblos -eblus -egas -ema -eman -en -enda -endaj -endas -endo -eto -i -ido -igas -igi -igis -igo -igos -igus -inda -indaj -indan -inga -inge -inta -intaj -inte -intus -is -ita -itaj -o -oj -on -onta -onte -os -us
 445             he : -a -aten -aton -e -en -i -ide -iden -idi -ile -ilen -inde -ine -ino -is -isman -iti -iĝo -o -on -os -ule -umen -ute
 446           hejm : -a -aj -ajn -an -ano -anoj -aro -as -aĵoj -e -eca -ecan -ece -eco -econ -ejo -en -i -igi -igis -o -oj -ojn -on
 447           hejt : -ada -adan -ado -adon -ados -aj -anta -as -ata -ataj -aĵo -aĵojn -aĵon -e -egis -ejo -i -iga -igas -igo -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -isto -ita -iĝis -o -oj
 448            hel : -a -ado -aj -ajn -an -as -aĵojn -e -eco -econ -ega -egan -en -i -igi -igis -intoj -iĝas -iĝo -iĝoj -o -on -os -otoj
 449           help : -a -adas -adi -adis -ado -adon -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -aro -as -ata -ataj -ate -aĵoj -aĵojn -e -ecoj -ega -egi -egis -ego -egos -ema -emaj -emajn -eman -eme -emo -emon -en -endaj -eti -etis -eto -eton -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -intaj -intoj -intojn -is -isto -istoj -istojn -ita -itaj -ite -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on -ontoj -os -ota -us
 450           herb : -a -aj -ajn -an -ara -aro -aroj -aron -ata -aĉo -aĉoj -aĉojn -aĵoj -aĵojn -e -eca -ecaj -ece -eja -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ero -eroj -eto -o -oj -ojn -on
 451          hered : -a -aj -ajn -an -ante -anto -antoj -anton -as -atajn -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -ero -i -igi -igis -intajn -into -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -o -on -onta -onto -ontoj -onton -os -otaj -uloj -us
 452           hero : -a -aj -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ecaj -ece -eco -econ -ego -i -iga -ine -ino -inoj -inon -isma -ismo -ismon -iĝas -o -oj -ojn -on
 453          hezit : -a -adis -ado -adoj -adon -aj -anta -antaj -ante -antoj -as -e -ega -ema -emaj -eme -emis -emo -emon -etis -eto -i -igas -igis -is -iĝoj -o -oj -ojn -os -uloj -us
 454         hispan : -a -aj -ajn -an -ano -anon -aro -as -aĵo -e -eca -ecan -eco -econ -en -ida -idaj -igis -igo -igoj -igon -ino -inoj -isma -ismo -istoj -o -oj -ojn -on -os -uja -uje -ujo -ujon -uloj
 455        histori : -a -aj -ajn -an -as -aĉoj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -econ -en -erojn -eta -etas -eto -etoj -etojn -eton -i -istaj -isto -istoj -iston -o -oj -ojn -on -umas
 456            hom : -a -aj -ajn -an -antaj -ara -araj -arajn -aran -are -aro -aroj -aron -aĉojn -aĵo -e -eblan -eca -ecaj -ecajn -ecan -ece -eco -econ -en -era -ero -eto -etoj -etojn -i -ida -idon -ina -ine -ini -inis -ino -inoj -iĝis -iĝon -o -oj -ojn -on -os
 457          honor : -a -ado -adoj -aj -ajn -an -anta -are -as -ata -ataj -ato -aton -aĵo -e -econ -i -iga -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -igon -igus -inda -indaj -indajn -indan -inta -is -ita -itaj -itoj -o -oj -ojn -on -os -otaj -otajn -otan -oto -ulo -uma
 458           hont : -a -aj -an -ante -as -aĵo -aĵon -e -ego -ema -emaj -emajn -eme -emo -erus -etas -ete -i -ide -iga -igaj -igan -igas -ige -igi -igis -igoj -igon -igos -igus -inda -indaj -indajn -indan -inde -is -iĝo -o -oj -ojn -on -os -us
 459            hum : -a -aj -an -ana -anaj -anajn -anan -anas -ane -ano -anon -anos -anus -as -e -eri -ero -erus -i -ida -idan -ide -ido -ila -ilaj -ilajn -ilan -ile -ili -ilo -ilon -o -on -ulo -ulus -us
 460          human : -a -aj -ajn -an -as -e -eca -ecaj -ecan -ece -eco -econ -igas -igi -isma -ismaj -ismajn -isman -isme -ismo -ismon -ista -istaj -istajn -istan -istas -iste -isto -istoj -itas -ite -ito -o -on -os -us
 461          humil : -a -aj -ajn -an -aĉa -aĵon -e -ece -eco -econ -egaj -ege -i -iga -igaj -igan -igas -ige -igis -igo -igojn -igos -igus -iĝi -iĝon -o -on -uloj -ulojn
 462           hund : -a -aj -an -aro -as -aĉo -aĉoj -aĵo -aĵon -e -eca -ego -egojn -egon -ejo -ejon -en -eto -etoj -etojn -eton -i -ido -idoj -idojn -idon -ina -inga -ino -inon -ito -iĝo -nja -o -oj -ojn -on -ujo -ulo
 463         hungar : -a -aj -ajn -an -ano -aĵo -e -en -igaj -igi -igis -igo -ino -inoj -ismoj -o -oj -ojn -on -os -uja -ujo -ujon -ulo
 464              i : -a -ada -adaj -ade -ado -aj -ajn -an -ana -anajn -ani -ano -anoj -anta -ara -as -ata -ate -ato -e -eca -eci -ege -egen -ego -eja -eme -en -enden -era -eraj -eren -eri -eta -eto -i -igon -ile -ino -is -ismo -ismon -isto -nja -njo -o -oj -ojn -on -os -ota -otas -oti -uli -ume -umo -us -ute -ĉjo
 465             id : -a -ade -aj -an -aro -aroj -aron -as -aĉo -e -egen -eje -en -ere -eto -etoj -i -ilaj -ili -ilon -ina -ino -inojn -is -ismo -ismojn -ista -istajn -istas -iste -isti -isto -istoj -istojn -iston -o -oj -ojn -on -os -uje
 466            ide : -a -ado -aj -ajn -an -ara -aro -aroj -aron -as -ata -ataj -ato -e -en -ete -eto -etoj -i -is -o -oj -ojn -on
 467          ideal : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -e -ecajn -eco -econ -en -i -iga -igas -igi -igis -igon -isma -ismaj -ismajn -isman -isme -ismo -ismon -ista -istaj -istan -istas -isten -isti -isto -istoj -istojn -iston -o -oj -ojn -on -ulo
 468          ident : -a -aj -ajn -an -as -e -eca -ecaj -eco -ecoj -ecojn -econ -erojn -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -igi -igis -igo -igos -igus -ilo -is -ismaj -ita -itan -iĝon -o -on -ujo -ulo
 469             ig : -a -adi -ado -aj -an -ana -ano -anta -ante -anto -anton -ara -e -eblus -en -enden -era -i -ida -ido -ilo -ilon -indo -inta -intus -ita -itaj -itajn -ito -o -oj -ojn -on -os -ula
 470          ignor : -a -ado -adon -ados -an -anta -ante -anti -anto -antoj -anton -are -as -ata -ataj -ate -ati -ato -e -ebla -eblaj -eblis -ema -emaj -enda -i -indaj -ingo -is -ita -itaj -o -on -os -otaj
 471             il : -a -adoj -ados -aj -an -ana -anoj -aro -arojn -aron -as -atoj -aĉoj -e -ejo -ejon -en -era -eto -i -ina -ine -ingo -ino -ito -o -oj -ojn -on -ote -ujo -ulon -umo -us
 472         ilumin : -a -ada -ado -adon -ados -an -anto -as -ata -aĵo -e -i -is -isma -ismo -ita -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o
 473         ilustr : -a -adas -ado -aj -an -antaj -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eti -etis -i -igi -inte -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -ite -o -oj -us
 474          iluzi : -a -aj -ajn -an -aro -as -aĵo -e -eca -ecaj -econ -i -igi -is -isto -istoj -itaj -iĝas -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on
 475             im : -a -ada -aj -an -as -ate -ato -e -en -i -ino -is -ita -itaj -itas -ite -iti -itis -ito -itoj -itos -o -on -os -oto -umi -us
 476           imag : -a -ado -aj -ajn -an -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ebla -eblaj -eblan -eblas -eble -eblo -ecaj -econ -ema -emaj -emas -emo -en -i -ina -inaj -inajn -inan -inas -inda -ine -ini -inis -ino -inta -inte -intus -is -isto -ita -itaj -itajn -itan -oj -ojn -on -os -ulo -us
 477           imit : -a -ada -ado -adoj -aj -ano -anta -ante -anto -antoj -antojn -are -as -ata -ate -aĉas -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ebla -eblaj -emo -emon -eren -i -igi -ilo -inda -indaj -indajn -indan -intoj -is -ita -itaj -o -oj -os
 478            imp : -a -an -ara -ari -aro -e -era -eren -eri -ero -eta -etas -ete -eti -etis -eto -etoj -etojn -eton -etus -ida -idan -ide -iden -inge -ito -o -on -os -ute -uti -utis -utos
 479         imperi : -a -aj -ajn -an -estra -estraj -estrajn -estran -estro -estroj -estrojn -estron -isma -ismaj -ismajn -isman -ismo -ismojn -ismon -isto -istoj -iĝo -o -oj -ojn -on -os
 480         implik : -a -antaj -antan -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -i -igi -igus -intaj -is -ismo -ita -itaj -itajn -iĝas -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -on
 481         import : -a -adaj -ado -adoj -adon -ajn -an -anta -ante -anti -anto -antoj -antojn -are -aron -as -ate -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -i -igi -ingo -intaj -is -ista -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ota
 482         impres : -a -aj -ajn -an -anta -ari -as -ata -e -ebla -eca -ega -egis -ema -emaj -eme -i -iga -igaj -igas -igis -is -ita -itaj -ite -iĝi -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
 483             in : -a -ada -ade -aj -ajn -an -ane -as -aĉo -aĵe -aĵoj -e -eca -ecaj -ecan -ece -eco -ego -ema -en -estras -eto -etojn -i -igan -igas -igis -ili -is -isma -ismaj -ismo -istas -istoj -ita -iti -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ote -ujo -umon -us
 484          incit : -a -ado -ajn -ante -are -as -aĵo -e -ebla -eblaj -egi -ema -emo -era -etaj -etas -ete -eti -i -ilo -is -ita -itaj -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝo -iĝon -o -oj -os
 485            ind : -a -aj -ajn -an -as -ata -e -eco -econ -egas -egos -en -i -idoj -igan -igas -igen -igi -igis -igo -is -ite -o -oj -on -os -us -uta
 486         indign : -a -ado -ados -aj -an -anta -ante -as -e -eco -i -iga -igaj -igas -ige -is -itaj -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -on -os
 487          indik : -a -adis -ado -aj -anta -antaj -antajn -ante -as -ata -ataj -atajn -atan -ato -atoj -aton -aĵo -aĵoj -ebla -eto -i -igo -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iĝas -o -oj -ojn -on -os -ota -us
 488       individu : -a -aj -ajn -an -are -aĵo -aĵoj -aĵon -e -eca -ecan -eco -ecoj -ecojn -econ -en -i -igajn -igo -isma -ismaj -isme -ismo -ismon -ista -o -oj -ojn -on -os -ulo
 489            inf : -an -ana -anaj -anajn -anan -ane -ano -anoj -anojn -anon -anta -ante -anti -antis -anto -antoj -era -eraj -erajn -eran -ere -eren -ero -eroj -eron -i -ine -ini -inis -o -oj -os -ulon
 490          infan : -a -aj -ajn -an -anoj -aro -aron -atos -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eca -ecaj -ecan -ece -eco -econ -ejon -eto -etoj -etojn -eton -ido -idoj -igas -igi -ino -inoj -inojn -o -oj -ojn -on -ulo -ĉjo
 491         infekt : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antajn -as -ataj -aĵo -ejo -i -igis -ilo -is -ita -itaj -itajn -itan -ito -itoj -iĝas -iĝi -iĝo -o -oj -on
 492          influ : -a -ado -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -ante -as -ata -ataj -atas -e -ebla -eblaj -eblas -econ -emo -en -era -i -ida -idas -ido -is -ita -itaj -ite -ito -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ota -us
 493         inform : -a -ada -adaj -adan -adas -adi -adis -ado -adon -ados -adus -aj -ajn -an -ano -anta -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -are -aro -aron -as -ata -ataj -ate -ati -atis -ato -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -econ -ejo -ejoj -ejon -era -eren -ero -eroj -erojn -eto -etoj -eton -i -iga -igaj -igan -ilaj -ilan -ilo -iloj -ilojn -ilon -indaj -inta -inte -into -inton -is -isto -iston -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -os -otaj -uje -ujo -ulo -umos -us
 494            ing : -a -aj -antan -as -atan -e -eblaj -en -ende -eto -i -igi -ingen -is -itaj -o -oj -ojn -on -oto -otoj -otojn -oton -ujaj -us
 495          inici : -a -ada -adas -ado -ados -aj -an -anta -anto -antoj -aron -as -ata -atan -atas -ate -ati -atis -ato -atoj -atojn -aton -atos -e -en -igi -inta -into -intoj -inton -is -ita -ite -itis -o -os
 496        iniciat : -a -ado -an -anto -antoj -as -aĵo -e -ema -eman -emo -emon -i -igo -igon -intaj -into -intoj -inton -is -ita -itaj -itajn -ite -iĝas -o -oj -ojn -on -os -uloj
 497       inkluziv : -a -ado -aj -an -anta -antaj -antajn -ante -as -ata -ataj -e -i -igas -igi -igis -igo -igon -is -ita -itaj -itan -ite -o -on -os -us
 498            ins : -a -ane -ano -e -emi -ere -eto -etos -i -ida -idaj -idajn -idas -ide -idi -idis -ido -idoj -idojn -idon -idos -ista -istaj -istas -iste -isten -isti -istis -isto -istoj -iston -istos -istus -ita -itis -ula -ulaj -ulajn -ulan -ulas -ulo -uloj -ulojn -ulon -utas
 499         insist : -a -adis -ado -adon -ados -aj -ante -as -e -ema -eme -emo -en -endo -era -ere -i -ido -ine -is -ito -o -oj -on -os -us
 500         inspir : -a -ada -adas -ado -adon -ados -aj -an -anta -ante -anto -ara -aron -as -ata -ataj -atan -ate -aĵo -e -eca -ema -era -ere -eren -i -iga -igaj -inta -intaj -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -os -uje
 501         instal : -a -adaj -adajn -adan -adas -ado -adojn -adon -ados -aj -ajn -an -ante -as -ata -atan -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -eblaj -eblan -i -iga -igis -igon -ila -ilo -iloj -ilon -intaj -inte -is -isto -ita -itaj -itan -iĝas -iĝi -iĝo -iĝos -o -oj -on -os -ota -otaj -otan -us
 502         instig : -a -ada -adi -adis -ado -adon -ados -aj -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -ate -ema -i -ilo -ilon -into -intoj -is -isto -ita -itaj -itan -ite -o -oj -ojn -on -os -us
 503         instru : -a -ada -adan -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -atan -atas -ate -atoj -aĵoj -aĵojn -e -egas -ejo -ejojn -ejon -ema -emajn -eme -enda -eti -etis -i -idas -ila -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -into -intoj -is -ista -istaj -istajn -istan -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itan -itas -ite -itoj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on -onto -ontoj -os -otajn -us
 504          insul : -a -aj -ajn -an -anan -ano -anoj -anojn -aran -aren -aro -aroj -arojn -aron -as -ate -aton -ecaj -ego -eto -etoj -etojn -eton -ino -o -oj -ojn -on
 505         insult : -a -adi -adis -ado -adon -aj -an -anta -antaj -anto -antoj -as -ate -aĵojn -e -ege -egis -egoj -ema -emaj -i -ilo -inta -is -ita -iĝon -o -oj -ojn -on -os -us
 506            int : -a -ade -aj -ajn -an -anto -aĵo -e -ecis -en -enda -ende -endo -era -eraj -erajn -eran -ere -eren -eri -ero -i -is -o -oj -ojn -on -us
 507         integr : -a -ada -adas -ado -aj -an -ante -aron -as -ata -ate -ati -ato -aĵo -e -eco -econ -eren -i -iga -igan -igi -is -ismaj -isman -ismo -ismon -ista -istoj -ita -itaj -itan -iĝas -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -o -on
 508        interes : -a -ada -adas -ado -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -antoj -ara -aran -aron -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -ato -atoj -atojn -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eblaj -eco -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -ego -en -etas -ete -etis -i -iga -igaj -igi -inda -inte -intoj -intojn -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -itoj -itojn -iĝas -iĝe -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -os -otoj -uje -ulo -uloj -ulojn -us
 509   interkonsent : -ado -aj -an -as -ataj -e -enda -i -inda -is -ita -itaj -itan -ite -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on -os -ota -us
 510       interlig : -a -ado -an -anta -anto -as -ata -eco -endaj -i -ilo -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -itojn -iĝas -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on
 511         intern : -a -aj -ajn -an -as -ato -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -econ -en -eta -ete -eten -eto -i -igi -igis -iste -o -oj -on -os -uloj
 512      internaci : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵon -e -eca -ecaj -ecan -ece -eco -econ -ema -emaj -emo -emon -iga -igas -igi -igo -igoj -isma -ismaj -isme -ismo -ismojn -ismon -ista -isto -istoj -itaj -iĝis -o -on -ulojn
 513     interparol : -a -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -an -antaj -antajn -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -e -ecaj -i -intaj -inte -is -o -oj -ojn -on -os -us
 514      interpret : -a -adas -ado -adoj -adon -ados -aj -an -anta -antaj -anto -antoj -are -as -ata -ataj -atan -ate -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblajn -eblas -ejo -emaj -eren -i -ilo -ilojn -ilon -is -ista -istan -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itan -iĝas -iĝo -o -oj -ojn -on -os -us
 515       interret : -a -aj -ajn -an -anoj -antaj -ari -as -e -eje -ejo -ejoj -emaj -en -i -ido -is -isto -o -oj -on -ujo -ulo -uloj -umas -umi
 516      interromp : -aj -ante -as -ata -ataj -e -endo -i -ida -ido -inte -is -ita -itaj -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -o -oj -ojn -on -os -us
 517     intertrakt : -a -ada -adas -adi -ado -adoj -adojn -adon -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -anto -antoj -as -eblaj -i -is -istoj -ita -itaj -o -oj -ojn -on -os
 518       intervju : -a -adas -ado -adon -anto -antoj -as -ata -atas -ate -ato -atoj -aton -e -eblaj -eto -etoj -etojn -i -igi -inta -into -is -isto -istoj -ita -itaj -ite -ito -iĝis -o -oj -ojn -on -os
 519      interŝanĝ : -a -adi -ado -adon -ados -an -ante -as -ata -ataj -atan -e -ebla -eblaj -eble -ejo -ejon -ilo -inte -is -ita -itaj -itajn -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
 520          intim : -a -aj -ajn -an -as -ate -aĵo -aĵojn -aĵon -e -eca -ecaj -ecajn -eco -ecoj -econ -ejoj -emo -igi -iste -iĝas -iĝis -iĝon -on -ulo -uloj -ulon
 521            inv : -a -ada -adajn -adas -ade -aden -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -adus -ano -ari -as -e -ece -eja -endus -ero -i -ista -istas -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iti -itis -ito -itoj -itojn -iton -itos -itus -o -us
 522          invad : -a -ado -ajn -antaj -anto -antoj -antojn -as -ataj -e -ecan -ema -emaj -en -endo -i -ida -ido -idos -intaj -inte -intoj -intojn -inton -is -istoj -istojn -ita -ite -o -oj -ojn -on -os -us
 523         invent : -a -ada -adas -ado -ados -aj -an -anta -ante -anto -antoj -aran -ari -aro -aroj -aron -as -ataj -ate -ato -aĉis -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eblaj -eblas -ema -emaj -emon -enda -i -indas -inta -into -inton -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝis -o -oj -ojn -on -onto -os -ota
 524         invest : -a -ada -ado -adoj -adon -aj -an -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -enda -i -ido -iga -indo -inta -intoj -is -isto -istojn -ita -itaj -itajn -ito -o -oj -ojn -on -ontoj -os -us
 525          invit : -a -ada -adis -ado -ados -aj -ajn -an -ano -anta -antan -ante -anto -are -aron -as -ata -ataj -atajn -ate -ati -ato -aĵo -e -emaj -eman -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -intaj -intis -into -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -itis -ito -itoj -itojn -iton -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -onto -os -oto -unta -us
 526             ir : -a -adas -ade -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -aj -an -ana -anaj -anajn -anan -anas -anen -ani -ano -anoj -anojn -anon -anta -antaj -antajn -antan -ante -antoj -antojn -anton -as -ata -ate -e -ebla -eblaj -eblo -ejo -ejoj -ema -emas -emos -en -eta -ete -eto -i -ide -ido -idoj -idojn -iga -igas -igi -igis -igos -ilojn -ina -inta -intaj -inte -intus -is -iston -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -ito -iton -o -oj -ojn -on -onta -onte -ontis -onto -os -ota -uma -unta -us
 527          islam : -a -aj -ajn -an -ana -anaj -anajn -ani -ano -anoj -anojn -aĵoj -e -i -igi -igo -igon -isma -ismaj -ismajn -isman -ismo -ista -istaj -istajn -isto -istoj -istojn -ita -o -on -ulojn
 528            ist : -a -aj -an -ana -ano -ante -anti -aro -aroj -as -aĵo -e -ego -en -era -eren -i -ido -igo -indo -ino -inoj -inojn -inon -into -is -ite -o -oj -ojn -on -os -uje -unto -us
 529             it : -a -ade -aj -ajn -an -aran -aro -as -aĵo -e -ego -eman -en -ere -i -iden -inen -ingos -inus -is -isma -ismo -istoj -o -oj -on -os -umo
 530           izol : -a -ado -adon -aj -ajn -as -ata -ataj -aĵo -e -ece -eco -econ -ejo -i -iga -igaj -igas -igis -igo -ilo -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝi -iĝos -o -on -ulo -uloj -ulojn -umo -us
 531          japan : -a -aj -ajn -an -ano -anoj -anon -as -aĉa -aĵoj -aĵojn -e -eca -ece -en -ere -i -igas -igo -igon -ino -inoj -inon -ista -o -oj -ojn -on -uja -ujo -ujon -uloj
 532            jar : -a -aj -ajn -an -ara -as -e -en -etoj -i -iga -ige -iĝas -iĝis -iĝo -iĝojn -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ula -ulan -ulo -uloj -ulojn -ulon
 533            jud : -a -aj -ajn -an -anaj -anoj -aro -aron -as -e -eco -econ -en -ino -ismo -ismon -ita -ite -o -oj -ojn -on -ujo -uloj
 534            jun : -a -aj -ajn -an -ano -aro -as -e -eca -ecaj -ecajn -ecan -ece -eco -econ -ega -eta -i -igas -igi -igis -ina -is -o -oj -ula -ulaj -ulajn -ulan -ule -ulo -uloj -ulojn -ulon
 535          junul : -a -aj -ajn -an -ara -araj -arajn -aran -are -aro -aroj -arojn -aron -aĉo -aĉoj -e -eca -eto -ina -ino -inoj -inojn -inon -o -oj -ojn -on
 536           just : -a -aj -ajn -an -as -aĵojn -aĵon -e -eca -ecan -eco -econ -ege -i -igas -igi -ina -ine -o -oj -on -ulo -uloj -ulojn -us
 537            juĝ : -a -ado -adoj -adojn -adon -aj -an -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -ate -ato -atoj -atojn -eco -eja -ejaj -ejan -eje -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -emaj -eme -emo -emon -i -igi -igo -intoj -intojn -is -ista -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -oj -ojn -on -ontoj -onton -os -ota -otaj -otan -oto -otoj -us
 538           kadr : -a -an -ara -aran -aro -e -eto -etoj -etojn -i -igas -igo -is -isto -ita -itaj -itajn -o -oj -ojn -on -ulaj -ulo -uloj
 539            kaj : -a -ano -e -eble -emis -en -era -erajn -ere -ero -eroj -erojn -eron -eto -i -ili -ina -o -oj -ojn -on -uta -uto -utoj -utojn -uton
 540           kalk : -a -aj -ajn -an -ano -anoj -anojn -anon -eca -en -i -ita -o -on -ula -ulaj -ulajn -ulas -ule -uli -ulis -ulo -uloj -ulojn -ulon -ulos -ulus -utas -uto
 541         kalkul : -a -ado -adon -aj -ajn -anta -ante -as -ata -ataj -ate -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ebla -eblas -ejo -i -ilo -iloj -ilon -intaj -is -isto -ita -itaj -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
 542        kalumni : -a -ado -adon -aj -ajn -antaj -ante -anto -antoj -as -ata -aĵo -e -emaj -emo -i -is -ita -o -oj -ojn -on -os -ulo
 543           kamp : -a -ada -ade -adis -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -ano -ara -araj -arajn -aran -are -aro -aroj -arojn -aron -e -ejo -ejoj -ejon -en -eton -i -ino -istoj -njo -o -oj -ojn -on -ulo -uloj
 544            kan : -a -ada -adaj -adajn -adan -ade -ado -adoj -adon -aj -an -ara -ato -e -ejo -en -ero -i -inen -o -oj -ojn -on -oti -oto
 545       kandidat : -a -ado -aj -ajn -ante -aro -as -atoj -atojn -e -eco -econ -en -i -iga -igan -ilon -ino -inoj -inojn -inon -is -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -os
 546           kant : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -adus -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -anton -aro -aroj -aron -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -ato -atoj -aĉo -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblas -eble -ema -emaj -emas -emo -emon -en -eroj -estro -eta -etas -etis -eto -etoj -etojn -eton -i -igas -igi -igo -igos -ilen -indan -ine -ino -inojn -inon -inta -inte -is -ista -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itan -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -os -ota -ujoj -ulo -umi -us
 547            kap : -a -ajn -an -aran -as -atas -aĵo -aĵoj -e -ebla -eblaj -eblas -eble -eblon -eca -eco -en -eras -eri -eris -ero -eron -eto -etoj -etojn -eton -i -is -ista -itan -o -oj -ojn -on -oto -otoj -ujo -ujon -ulo -umos -us -uta -utaj -utas
 548         kapabl : -a -aj -ajn -an -antaj -ante -as -e -eco -ecoj -ecojn -econ -ega -i -igas -igi -igis -igo -igon -igos -is -o -oj -ojn -on -os -uloj -ulojn -us
 549        kapital : -a -aj -an -aro -i -igi -isma -ismaj -isman -isme -ismo -ismon -ismus -ista -istaj -istajn -isten -isto -istoj -istojn -o -oj -ojn -on -ujo
 550           kapt : -a -adis -ado -adoj -adon -aj -anta -antaj -antajn -ante -anto -as -ata -ataj -aĵo -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblan -eblas -eble -eco -ejo -eren -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -intaj -inte -into -intoj -inton -intus -is -ismo -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -itoj -itojn -iton -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -on -ontoj -os -ota -ote -oton -ulo -uloj -us
 551            kar : -a -aj -ajn -an -ani -ano -as -ate -ato -e -eca -ega -egaj -egajn -egan -en -era -eto -i -igas -igojn -ila -ilo -ina -ine -ino -isma -ismaj -ismo -ismoj -ismojn -ismon -ita -itas -ito -o -oj -ota -otan -oto -otoj -otojn -oton -uli -ulo -uloj -ulojn -ulon -umo
 552     karakteriz : -a -aj -ajn -an -anta -antaj -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ecoj -enda -i -ilo -iloj -ilon -is -ita -itaj -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os
 553          kares : -a -adi -ado -aj -ajn -an -ante -as -ata -ataj -e -ema -emaj -eman -emas -eme -emo -i -igaj -inda -is -iĝis -o -oj -ojn -on -os -umas -us
 554            kat : -a -aj -ajn -an -ana -ano -ara -araj -ari -aro -aroj -arojn -ate -ati -e -ecaj -ego -egoj -en -ere -eto -etoj -etojn -eton -i -ido -idoj -idojn -idon -ili -ina -ino -inoj -inon -o -oj -ojn -on -ulo -umi
 555          katen : -adon -ante -anti -ari -as -ata -eco -etoj -i -igi -iloj -inda -indaj -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on -us
 556            kaŝ : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -ano -anta -antan -ante -as -ata -ataj -e -ebla -eblaj -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -emaj -eme -emo -enda -endajn -ero -eroj -eti -i -iga -igan -ige -ilojn -inda -indan -inta -intaj -inte -intojn -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝos -iĝus -oj -os -ujo -ujoj -ujojn -ujon -us
 557           kaŭz : -adas -ado -aj -an -anta -antaj -antajn -ante -antoj -anton -as -ata -ataj -atajn -atan -e -eco -i -igas -igis -igus -inta -intaj -intajn -inte -intis -into -intoj -intojn -is -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -on -onta -os -otajn -otan -us
 558             ke : -a -ane -aton -e -eble -egan -ema -en -i -igen -ili -ine -inen -ino -ita -nja -njaj -njajn -njan -nji -njo -njoj -njon -o -on -ule -umi -us -uten -ĉjo
 559             ki : -a -aj -ajn -an -ana -anti -ara -e -eji -emen -emi -en -ero -i -ina -inan -itos -o -oj -ojn -on -os -ota -otan -oto -uja -uli -utus
 560            kin : -a -aj -an -as -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ecaj -eja -ejaj -ejan -eje -ejen -ejo -ejoj -ejojn -ejon -emon -igo -ino -isto -istoj -istojn -o -oj -on -os -uta
 561            kis : -a -adi -adis -ado -adon -anta -antaj -antajn -ante -anto -as -ata -e -egojn -ema -etis -eto -etojn -eton -i -igi -igos -inde -inte -is -isto -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -os -us
 562           klak : -adas -adis -ado -adon -adus -anta -antaj -ante -as -ebla -eblaj -eblas -eta -etajn -etis -eto -etoj -i -igis -ilo -inte -is -ita -itaj -o -oj -ojn -on -os -ula -umi
 563           klar : -a -ade -aj -ajn -an -as -aĵoj -e -eco -econ -ega -egaj -ege -en -etas -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -igos -igus -inte -is -ismo -o -on -us
 564         klarig : -a -adis -ado -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -antoj -as -ata -ataj -e -ebla -eblaj -eblan -eblas -eblos -ecan -ema -endaj -eto -eton -i -ilo -iloj -ilon -inta -inte -is -isto -ita -itaj -itajn -ite -iĝi -o -oj -ojn -on -onta -onte -os -otaj -us
 565           klas : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anaj -ano -anoj -anojn -anto -aro -as -ata -ataj -e -eblaj -ejo -ejon -estro -eto -i -igas -ige -igo -igon -is -ita -itaj -iĝi -o -oj -ojn -on
 566           klav : -a -adas -ado -adojn -adon -ara -araj -arajn -aran -are -aro -aroj -arojn -aron -as -ata -e -eblaj -etoj -i -o -oj -ojn -on -umas
 567           kler : -a -ado -aj -ajn -an -as -aĉa -e -eca -ecan -eco -econ -ega -egajn -en -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igis -ismo -itaj -iĝi -iĝo -iĝon -iĝos -o -on -ula -ulo -uloj -ulojn -ulon
 568           klin : -a -aj -anta -antan -ante -as -e -ebla -egaj -i -igo -is -ita -itaj -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝoj -iĝos -iĝus -o -on -os -ula
 569         klopod : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -anta -antaj -ante -as -egas -egis -egus -ete -i -igas -is -o -oj -ojn -on -os -us
 570           knab : -a -aj -ajn -aĉo -aĉoj -e -eca -ecajn -eco -econ -en -eto -etoj -etojn -eton -ina -inaj -inajn -inan -ino -inoj -inojn -inon -o -oj -ojn -on
 571             ko : -an -ano -anoj -e -ege -en -i -ine -inon -itan -itas -iti -itis -ito -iton -itos -o -on -os -ota -oten -ule -umon -unti -us -ĉjo
 572            kod : -a -adajn -ado -aj -an -antaj -antajn -aro -aroj -aron -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ero -i -igas -igi -igo -igoj -igojn -is -ita -itaj -itajn -iĝon -o -oj -ojn -on -ujo -umi
 573            kok : -a -aj -ajn -an -aĵa -aĵan -aĵo -aĵojn -aĵon -ejojn -emus -en -ende -eta -etaj -etas -ete -eti -etis -eto -ida -idaj -ido -idoj -idojn -idon -ina -inaj -inajn -inan -ino -inoj -inojn -inon -o -oj -ojn -on -os
 574            kol : -a -aj -ano -ara -as -ata -aĵo -e -ega -egaj -egan -egas -ege -egi -ego -egoj -egojn -egon -eje -eji -ejo -eman -en -enda -era -eraj -erajn -eran -eras -ere -eri -eris -ero -eroj -erojn -eron -eros -erus -etas -etis -eton -i -o -oj -ojn -on -uloj -ume -umo -umoj -umojn -umon
 575         kolekt : -a -adi -adis -ado -adon -ados -aj -anta -antaj -ante -anto -antoj -aro -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -eblaj -eca -ejo -ejoj -ejon -eto -i -ilo -inte -into -intoj -intus -is -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝojn -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -onta -os -ota -otaj -ujo -ulo -us
 576          koler : -a -ado -aj -ajn -an -anta -ante -as -e -eco -econ -ega -egaj -egas -egis -ego -egoj -egon -ema -emaj -eme -emo -emon -eta -etaj -etan -ete -eti -etis -eton -i -iga -igi -igos -is -itaj -iĝas -iĝis -iĝon -iĝus -o -oj -ojn -on -os -us
 577         koloni : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anaj -anoj -anojn -anto -antoj -e -etoj -i -igan -igis -igo -intoj -isma -ismaj -ismo -istoj -o -oj -ojn -on
 578          kolor : -a -ado -adon -aj -ajn -an -aro -as -aĵo -aĵojn -e -eco -i -iga -igaj -igas -igi -igis -igo -ilo -iloj -is -ita -itaj -itajn -iĝon -o -oj -ojn -on
 579            kom : -a -an -as -ato -e -eca -eci -ecis -eco -en -enda -ende -eta -eto -etoj -etojn -eton -i -ida -ino -is -o -oj -ojn -on -ontojn -os -umo -utas -uti -uto
 580           komb : -ado -adon -ajn -anta -as -atos -e -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -ina -inaj -inas -ine -ini -inis -ino -inoj -inojn -inon -inos -inte -inus -is -isto -ita -itaj -iĝi -o -oj
 581         kombin : -a -adajn -adis -ado -aj -anta -antaj -ante -as -ata -atan -ato -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eman -eras -i -is -ita -itaj -itan -iĝas -iĝi -o -oj -ojn -on -os -umo -us
 582         komenc : -a -adis -ado -adoj -aj -ajn -an -ano -anta -antaj -antajn -antan -ante -anti -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -atoj -aĵo -aĵoj -e -ego -en -i -inta -intaj -inte -into -intoj -intojn -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -ontoj -os -us
 583         koment : -a -ado -adon -aj -ajn -an -ante -anto -antoj -ari -aro -aroj -arojn -aron -as -ata -ataj -atan -aĵoj -e -ebla -eblo -ejo -ejon -eti -eto -etojn -i -igos -ilo -into -intoj -intojn -is -isto -istoj -istojn -ita -itaj -o -oj -ojn -on -ontoj -os -ujo -us
 584         komerc : -a -adi -ado -adon -aj -ajn -an -antaj -anto -as -aĉas -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ejo -ejoj -ema -etojn -i -igo -ilon -into -is -ista -istaj -isto -istoj -istojn -iston -o -oj -ojn -on -os
 585         komisi : -a -ado -ano -as -ata -ataj -e -i -igas -intoj -is -isto -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -itoj -itojn -iton -o -oj -ojn -on -os -otoj -us
 586           komp : -a -aj -an -ani -ano -anoj -anojn -anon -ara -araj -arajn -aran -aras -are -ari -aris -aro -aroj -arojn -aron -aros -arus -as -ata -ataj -atan -atas -ate -ati -atis -ato -atoj -aton -atos -eri -eto -ila -ilaj -ilajn -ilan -ilas -ile -ili -ilis -ilo -iloj -ilojn -ilon -ilos -ilus -is -o -oj -on -ota -oti -oto -otoj -otojn -oton -uta -utaj -utajn -utas -ute -uti -utis -uto
 587         kompar : -a -adi -ado -adon -aj -ajn -an -anoj -ante -as -ata -ataj -ate -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -ebli -eblis -eblo -eras -i -igo -ila -ilo -inde -inte -is -ita -itaj -ite -iĝi -o -oj -ojn -on -onte -os -us
 588         kompat : -a -adis -aj -an -anta -ante -as -e -ecan -egi -egon -ema -emaj -eman -eme -emo -emon -i -igi -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -indis -inta -is -o -oj -on -os -ulo
 589         kompil : -a -adi -ado -adon -aj -ajn -an -anta -anto -antoj -anton -as -ata -ataj -atas -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -ero -eto -i -ilo -iloj -ilon -into -intoj -is -isto -ita -itaj -itan -ite -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
 590          kompl : -e -eta -etaj -etajn -etan -etas -ete -eti -etis -eto -etoj -etojn -eton -i -ilis -otaj -otas -oti -otis -oto -otoj -otojn -oton -otos
 591        komplet : -a -aj -ajn -an -as -aĵon -e -eco -econ -enda -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -igos -igus -is -o -oj -ojn -on
 592      kompletig : -a -aj -ajn -an -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -e -ebla -eco -enda -endaj -endas -i -is -iston -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj -otan -us
 593        komplik : -a -aj -ajn -an -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eco -ega -i -igas -igi -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝis -iĝo -o -os
 594         kompon : -a -ado -adon -aj -antaj -antajn -anto -antoj -antojn -anton -as -ataj -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -eco -i -is -isten -isto -istoj -iston -ita -itaj -itan -ite -ojn
 595        kompren : -a -adi -adis -ado -adon -ados -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -anton -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -eblis -eblo -eblon -eblus -eco -econ -ema -emaj -eman -emas -eme -emo -emon -erojn -etas -eti -eton -i -ide -iga -igajn -igan -igas -ige -igi -ilo -iloj -ilon -inda -indas -inte -inton -intus -is -ita -itaj -itan -ite -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -us
 596         komput : -a -ada -adaj -adajn -adan -ado -adon -aj -ajn -antajn -antan -as -aĵoj -e -ebla -endaj -era -erajn -eri -ero -eroj -erojn -eron -i -ila -ilaj -ilajn -ilan -ile -ili -ilis -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -isto -istoj -itaj -o
 597       komputil : -a -adajn -adas -ado -aj -ajn -an -aro -aĉo -aĵoj -aĵojn -e -eca -ecaj -ecajn -ego -ejo -ejon -emaj -eto -etoj -eton -i -is -isto -istoj -o -oj -ojn -on -ujo -ujoj -umas -umi -umis
 598          komun : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ecaj -ecajn -ece -eco -ecojn -econ -ejo -emaj -i -iga -igas -igos -isma -ismaj -ismajn -isman -isme -ismo -ismon -ista -istaj -istajn -istan -isti -isto -istoj -istojn -iĝi -o -oj -on -uloj -uma -umaj -umajn -uman -ume -umo -umoj -umojn -umon
 599        komunik : -a -ada -adaj -adajn -adan -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -an -antan -ante -anto -antoj -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebloj -ema -emaj -emo -i -igas -ila -ilaj -ilajn -ilo -iloj -ilojn -ilon -inda -is -isto -itaj -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -ontoj -os -us
 600        komunum : -a -aj -ajn -an -ana -ano -anoj -anon -aĉon -e -eca -eco -ego -ejo -ejoj -eroj -estro -estroj -estron -etojn -o -oj -ojn -on
 601            kon : -a -adis -ado -adojn -adon -aj -an -ane -ano -anta -antaj -ante -anto -antoj -are -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -ati -ato -atoj -atojn -aton -aĵoj -e -ebla -etas -i -iga -igas -igi -igo -igos -igus -inda -indaj -inta -inte -is -iston -ita -itaj -itajn -ite -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ota -ote -oti -uje -ulo -uloj -uma -us
 602          konat : -a -aj -ajn -an -as -ata -ataj -aĵo -e -eco -ecojn -econ -ega -etaj -i -igas -igi -igo -indaj -ino -inon -iĝis -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -ula -ulo -uloj -ulojn
 603       koncentr : -a -adis -ado -adon -anto -as -aĵo -e -eja -ejaj -ejan -ejo -ejoj -ejojn -ejon -i -ilo -is -ita -itaj -itajn -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -iĝus -oj -os
 604        koncept : -a -ado -adojn -aj -ajn -an -are -aron -as -ata -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -i -iga -igi -igo -into -is -ita -itaj -itajn -iĝis -o -oj -ojn -on -ontus
 605        koncern : -a -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -antoj -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ato -atoj -atojn -aton -aĵo -aĵoj -aĵon -e -eco -i -intoj -is -ita -itaj -itajn -itan -ito -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -onta -os -otaj -uloj -us
 606        koncert : -a -ado -aj -an -anta -ante -aro -as -e -eca -ejo -ejoj -ejon -en -eroj -eto -i -igi -ina -ino -inon -intaj -is -istoj -ita -iĝis -o -oj -ojn -on -os -umas -umis -umos
 607        kondamn : -a -ado -an -ante -antoj -as -ata -ebla -eme -enda -endaj -i -inda -indas -is -ita -itaj -itajn -ito -itoj -iton -iĝi -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
 608         konduk : -a -adi -ado -adoj -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -e -eblaj -eco -i -igi -ila -ilo -ilojn -inta -intaj -inte -is -isto -ita -itaj -iĝis -o -on -ontan -os -us
 609         konekt : -a -ado -anta -ante -as -ata -ataj -aĵon -e -ebla -ejo -ejojn -ejon -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -ingo -ingoj -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on
 610         konfid : -ajn -ante -as -ata -atan -ato -aton -e -eco -econ -emaj -eme -i -inda -indaj -indan -is -ita -itaj -itan -o -oj -on -os
 611        konfirm : -a -adis -ado -an -anta -antaj -ante -as -ata -atas -e -ebla -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -itoj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj
 612       konflikt : -a -adas -ado -adon -aj -an -antaj -ante -as -e -eco -ego -eja -ema -en -i -iga -igaj -is -ita -iĝas -o -oj -ojn -on
 613        konform : -a -aj -ajn -an -antaj -antan -ante -as -ate -aĵojn -e -ecaj -eco -ecoj -econ -emon -en -i -igi -is -ismo -ismon -ita -iĝas -iĝis -iĝon -iĝos -o -on -us
 614         konfuz : -a -adoj -adon -aj -an -anta -antaj -ante -as -ata -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eco -egon -endas -i -iga -igaj -igan -ige -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝojn -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
 615        kongres : -a -ado -aj -ajn -an -ano -anoj -anojn -anon -antaj -anto -antoj -antojn -as -aĵojn -e -eco -eja -eje -ejen -ejo -ejoj -ejon -emajn -en -eroj -erojn -estroj -eto -etoj -eton -i -into -intoj -intojn -is -istoj -o -oj -ojn -on -ontoj -os -umas -umi -umis -umos -us
 616           konk : -a -an -ana -ani -ato -aĵo -aĵojn -aĵon -era -eras -eri -eris -ero -eroj -erojn -eron -eros -eto -etoj -o -oj -ojn -on -ulo -uloj
 617         konker : -a -ado -adon -ados -anta -ante -anto -antoj -as -i -into -intoj -inton -is -istaj -istan -isto -iston -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -on -os
 618         konkur : -a -adas -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ate -e -eco -i -into -intoj -is -o -oj -ojn -on -onta -onto -ontoj -os
 619        konkurs : -a -ado -aj -ajn -an -anta -antaj -anto -antoj -anton -aro -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eja -ejo -ejon -eto -eton -i -indan -inta -into -intoj -is -o -oj -ojn -on -ontaj -ontoj -os
 620           kons : -antan -e -i -ila -ilan -ilas -ili -ilis -ilo -iloj -ilojn -ilon -ilos -ilus -is -ista -istaj -istajn -istan -istas -isti -istis -isto -istoj -iston -istos -istus -itaj -ulan -ulis -ulo -ulon -umaj -umas -umi -umis -umo -umon -umos
 621         konsci : -a -ado -ados -aj -ajn -an -ante -as -e -eco -econ -i -igi -igis -igo -igus -inte -is -iĝas -iĝon -o -oj -ojn -on -os -us
 622        konsent : -a -adis -aj -anta -ante -as -ata -e -eco -ema -eman -i -indos -inte -is -ita -itaj -itan -ite -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
 623        konserv : -a -ada -adajn -adas -adi -adis -ado -adon -aj -anta -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -eblaj -eja -ejo -ejoj -ema -emaj -eman -emas -eme -emo -enda -endajn -i -ila -ilo -iloj -ilojn -inda -indaj -indan -inte -is -ismo -ismon -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -on -os -ota -otaj -us
 624       konsider : -a -adis -ado -adon -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -aĵoj -e -ebla -eblaj -eblajn -eblas -eble -econ -ema -eme -emo -enda -endaj -endas -i -inda -indaj -indajn -indan -inde -intaj -inte -is -ita -itaj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
 625         konsil : -a -adas -ado -an -ano -anta -anto -antoj -antojn -anton -aro -arojn -as -ata -ataj -ejo -ejon -eta -eto -etoj -etojn -eton -i -inda -indaj -indas -inde -indus -into -is -ista -isto -istoj -iston -itajn -iĝa -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝus -o -oj -ojn -on -os -us
 626        konsist : -a -adas -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -ata -aĵo -aĵoj -erojn -eron -i -iga -igaj -igas -igi -igis -igo -igon -igos -inta -is -o -oj -on -os -us
 627         konsol : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -anto -as -ata -ataj -atas -e -eto -i -iloj -is -iĝas -iĝi -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -os
 628        konstat : -adis -aj -an -ante -as -ebla -eblaj -eblan -eblas -eble -era -ere -i -igas -igi -igis -igo -inda -inte -intus -is -ita -itaj -itajn -ite -o -oj -ojn -on -os -us
 629        konstru : -a -ada -adaj -adan -adas -adi -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -anton -aro -aron -as -ata -ataj -atan -aĵa -aĵaj -aĵajn -aĵe -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -eblaj -eblas -eblis -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -ere -ero -eroj -erojn -estro -i -ilo -iloj -ilojn -inda -indas -inta -intaj -into -is -ista -istaj -isto -istoj -iston -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj -otan
 630        konsult : -a -ada -adi -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -ante -anto -antoj -as -ata -atajn -ato -e -ebla -eblaj -eblajn -eblas -ejo -ejon -i -igon -ilo -iloj -inda -indaj -indas -inde -inte -is -isto -ita -itaj -iĝas -iĝo -iĝoj -iĝos -o -oj -ojn -on -os
 631         konsum : -adan -adi -adis -ado -adon -ados -aj -anta -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -aĵoj -eco -ema -eman -enda -endos -era -i -igas -indas -is -isma -isman -ismo -ita -itaj -iĝi -iĝis -iĝo -o -on -onte -os
 632           kont : -a -ada -adaj -ado -aj -ajn -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -anton -aro -ata -e -i -ilon -is -ista -isto -istoj -ite -iĝo -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj
 633        kontakt : -a -ado -adon -aj -ajn -an -ante -aro -as -e -ebla -eblaj -eblas -ejo -ejoj -ejon -emaj -emas -emo -en -i -igas -igis -ilo -iloj -ilojn -ilon -intaj -intoj -is -istoj -ita -itaj -iĝi -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -uje -ulo -uloj -ulojn -us
 634        kontent : -a -adis -ado -aj -an -as -e -eco -econ -ega -egas -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igos -is -iĝis -iĝo -iĝon -iĝus -o -on -os -ulo -us
 635        kontest : -ado -adon -anta -antaj -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -ebla -eblan -eblis -emaj -i -inta -is -ita -itaj -o -ojn -on -os
 636        kontraŭ : -a -ado -adoj -aj -ajn -an -antaj -antajn -ante -antoj -antojn -anton -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eblas -eco -ecoj -ecojn -econ -ema -emo -i -iga -igi -indan -indas -is -o -on -ula -ulan -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
 637       kontribu : -a -adi -ado -ados -aj -an -anta -ante -anto -antoj -antojn -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -emo -etojn -i -igi -intaj -intajn -intoj -is -itaj -o -oj -ojn -on -ontaj -ontoj -os -us
 638        kontrol : -a -adas -adi -adis -ado -adon -aj -an -antan -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -e -ebla -eblaj -eblajn -ejo -ejoj -ejojn -ejon -endaj -estroj -i -igi -ilo -iloj -ilon -inda -indaj -intaj -inte -intoj -is -istan -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itan -itoj -iĝos -o -oj -ojn -on -onte -ontoj -os -ota -otaj -otajn -uje -us
 639        konvert : -ado -adon -as -i -igis -ilo -iloj -ilon -intaj -into -is -ita -itaj -itajn -itan -ito -itoj -itojn -iĝas -iĝi -iĝo -iĝojn -iĝon -iĝos -o -oj -on -os -otajn
 640        konvink : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -as -ataj -aĵojn -e -ebla -econ -egos -i -iga -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -iĝas -iĝe -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
 641           kopi : -a -adi -ado -adojn -adon -aj -an -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblas -ejo -eren -i -ilo -iloj -inda -inta -is -isto -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
 642            kor : -a -aj -ajn -an -ana -ano -anon -as -e -egan -ege -eji -ejo -en -eron -etis -eto -i -ido -igo -ilo -ino -inta -into -inton -isti -isto -o -oj -ojn -on -us
 643         korekt : -a -adas -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -an -anta -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ebla -eblas -eblo -eco -econ -enda -endaj -endan -endoj -eto -etoj -etojn -i -igas -igi -igis -igo -igoj -igojn -igos -ila -ilo -iloj -ilojn -ilon -inda -indaj -indas -inte -is -istoj -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -o -oj -ojn -on -os -us
 644      korespond : -a -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -anto -antoj -antojn -anton -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ema -emo -etis -i -is -o -oj -ojn -os -uje -ulojn -us
 645           kort : -a -aj -anoj -are -e -ega -egaj -egajn -egan -ego -egoj -egojn -egon -estro -eto -eton -i -ingen -isto -iston -o -oj -ojn -on -uman -umo -umoj -umojn -umon -us
 646         korupt : -a -ado -adon -aj -an -anta -as -ataj -aĵoj -aĵojn -e -eca -eco -econ -emaj -emo -i -is -ita -itaj -itoj -iĝo -iĝon -o -on -ulojn
 647           kost : -a -aj -ajn -an -antaj -ante -as -e -ega -en -era -ero -ete -i -ina -inta -intus -is -o -oj -ojn -on -onta -os -uma -umaj -ume -umo -umoj -umojn -umon -us
 648           kovr : -a -ado -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵojn -aĵon -eme -i -igi -ila -ilaj -ilan -ile -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -itoj -iĝas -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -ontaj -os -us
 649           krak : -a -ada -adis -ado -an -anta -antaj -ante -as -ate -e -en -eta -etas -etis -eto -i -igas -igi -is -o -oj -on -os
 650            kre : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adojn -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -anton -as -ata -ataj -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblas -eca -ecan -ega -ejo -ema -emaj -eman -emo -emon -enda -i -ilo -inta -intaj -intajn -inte -into -intoj -intojn -inton -intus -is -ismo -ismon -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -ito -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -on -onta -ontoj -os -ota -otan -us
 651           kred : -a -adas -adi -adis -ado -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -anton -aro -aroj -aron -as -ata -ate -ato -aĵo -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -eblo -eblon -econ -egas -ejo -ema -emaj -emas -eme -emo -emon -enda -i -igas -igi -igis -igus -inda -indaj -indan -inde -inta -into -is -ita -itaj -itan -ite -ito -itoj -itojn -iton -o -oj -ojn -on -ontaj -os -ulo -uloj -ulojn -us
 652          kresk : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adon -adus -aj -ajn -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -ataj -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eblos -egas -egis -ejo -ema -eti -eto -i -iga -igaj -igi -igo -igon -inta -intaj -intan -inte -is -ita -itaj -itajn -iĝas -iĝis -iĝoj -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -unte -us
 653            kri : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adon -anta -antaj -antan -ante -as -ata -aĉas -aĉi -aĉis -aĉo -aĉoj -aĵo -e -egas -ege -egen -egi -egis -ego -egoj -egojn -egon -egus -ema -emaj -etas -etis -eto -etojn -eton -i -indas -is -istoj -o -oj -ojn -on -os -ulo -us -ĉjo
 654           krim : -a -ado -aj -ajn -an -ata -ato -aĵo -aĵon -e -eca -eco -econ -egoj -egojn -egon -ejo -ejon -ema -emajn -eto -i -iga -igi -igo -into -inton -is -isto -istoj -istojn -o -oj -ojn -on -ula -ulaj -ulan -ulas -ulo -uloj -ulojn -ulon
 655          krist : -a -aj -an -ana -anaj -anajn -anan -anas -ane -ano -anoj -anojn -anon -atan -ece -en -i -ina -inan -ine -ino -ismaj -isme -ismo -ismon -o -oj -on -os
 656        kristan : -a -aj -ajn -an -aro -as -e -ecajn -eco -igi -igis -igo -ino -isma -ismaj -ismo -ismon -iĝus -o -oj -ojn -on -ujo -ulo -uloj
 657         kritik : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -aĉi -aĉoj -aĵoj -e -ebla -eblas -egis -ema -emaj -emajn -eme -emo -en -enda -endaj -etas -i -inda -indaj -indajn -indan -indas -indis -into -intoj -is -isto -istoj -iston -ita -itaj -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -us
 658       krokodil : -a -ado -adon -aj -ajn -an -ante -anto -as -aĵo -aĵojn -e -emaj -eto -eton -i -ido -ino -is -o -oj -ojn -on -os -us
 659           kron : -a -ado -adoj -adon -aj -as -e -ebla -emo -en -eto -etoj -i -is -isto -ita -itaj -itajn -iĝo -o -oj -ojn -on -os
 660           kruc : -a -ado -adon -aj -an -as -aĵo -eton -i -igi -igis -igon -igos -inte -is -istoj -itaj -iĝas -iĝo -o -oj -ojn -on -umi -umis -umo -umon -umus
 661            kub : -a -aj -ajn -an -ana -ano -anoj -anojn -anon -ecajn -eto -etoj -etojn -i -ile -ismo -o -oj -ojn -on -ota -unto -uto -utoj -utojn -uton
 662           kuir : -a -ada -adaj -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -anta -antaj -ante -anto -as -ata -ataj -ate -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -eblan -eblas -eblis -eja -ejaj -ejajn -ejan -eje -ejen -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -inte -is -ista -istaj -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝos -o -onta -ontaj -os -ota -otaj -ujo -ujoj -us
 663            kuk : -a -aj -ati -aĵo -aĵon -ejo -ejon -eto -etoj -etojn -eton -isto -ito -iton -o -oj -ojn -on -uja -ujon -uman -umo -umoj -umojn -umon -utoj
 664           kulp : -a -aj -ajn -anta -anto -antoj -as -e -eco -econ -i -igaj -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -igon -igos -igus -into -intoj -is -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
 665           kult : -a -ado -adon -aj -an -ante -anti -antoj -antojn -as -ata -e -eco -ejo -ejoj -i -is -ismo -isto -o -oj -ojn -on -ulojn -us
 666         kultiv : -a -ado -adon -aj -ante -antoj -aro -aroj -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -ejo -ejoj -ejon -i -igi -igis -ilo -ilon -is -ista -isto -istoj -istojn -ita -itaj -itajn -itan -o -ota
 667         kultur : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anoj -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ejo -ema -en -erojn -eto -i -igas -is -ismo -istoj -istojn -ita -itaj -itan -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -ulo -uloj -umi
 668            kun : -a -aj -an -aran -as -aĵo -e -ece -eco -econ -ejo -en -i -iga -igas -ige -igi -igoj -igos -igus -iĝis -iĝo -iĝojn -iĝon -o -on -os -ula -ulas -ulo -uloj -ulojn -ulon -umos -ĉjo
 669          kunig : -a -adas -adi -ado -adon -ante -anto -as -ata -ataj -aĵo -e -ebla -i -ilo -iloj -inte -ita -itaj -itajn -itan -ite -oj -os -ula -us
 670       kunlabor : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebloj -eblojn -eco -ejo -ejoj -ejon -ema -emaj -eme -emo -emon -i -igi -igo -ilo -intaj -into -intoj -is -isto -istoj -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -ontoj -os -ulo -uloj -untoj -us
 671         kunlig : -a -ado -aj -an -anta -antaj -as -ata -ataj -aĵo -e -eco -i -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝis -o -oj -on -otaj
 672         kunmet : -a -adis -ado -adoj -adon -aj -ante -anto -as -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eblaj -ema -i -igas -intoj -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝi -o -oj -ojn -on -os
 673       kunordig : -a -ado -adon -aj -anta -ante -anto -antoj -anton -as -ata -ataj -e -ebla -ejo -i -ilo -is -isto -iston -ita -itaj -itan -o -oj -on -os -ulo -us
 674         kunven : -a -adas -adis -adon -aj -anoj -anojn -anta -antaj -antajn -antan -ante -antoj -aro -as -e -ego -egoj -ejo -ejojn -ejon -estro -eton -i -igas -igi -igis -igo -igos -inta -intaj -inte -intoj -intojn -is -ita -itaj -o -oj -ojn -on -onta -os -us
 675            kur : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -adus -aj -ajn -an -ano -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -aro -as -aĵoj -e -egas -egi -egis -ego -eje -ejo -ejon -etas -eti -etis -i -iga -igas -igi -ile -ingen -inta -inte -into -intoj -is -istan -isto -istoj -ita -o -oj -on -os -us
 676          kurac : -a -ada -adaj -adis -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anta -ante -as -ata -ataj -ate -ato -atoj -e -ebla -eblaj -eblan -eble -eja -ejo -ejoj -ejon -enda -i -igan -igi -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -ista -istaj -istajn -istan -iste -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -iĝo -o -oj -ojn -on -os -us
 677          kuraĝ : -a -aj -ajn -an -as -e -eco -econ -ega -ege -emaj -enda -i -iga -igaj -igajn -igan -ige -igi -igo -igoj -igojn -igon -igus -inte -intus -is -ita -itaj -iĝas -iĝis -iĝos -o -oj -on -os -ulo -uloj -ulojn -us
 678           kurs : -a -adas -ado -ano -anoj -anojn -anta -anto -aro -aroj -arojn -aron -as -aĵoj -e -ejo -ejoj -ejojn -ejon -en -estris -estro -estroj -estrojn -estron -eto -etoj -etojn -eton -istoj -o -oj -ojn -on -us
 679          kutim : -a -aj -ajn -an -aro -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -e -eco -ega -ema -i -igis -inta -is -ita -itaj -iĝas -iĝi -iĝo -iĝoj -iĝon -o -oj -ojn -on -os -ulo
 680            kuŝ : -a -adas -adis -ado -adon -aj -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -aĉi -e -ejo -ejoj -ejon -ema -eran -i -igas -igo -inta -is -iĝi -iĝis -iĝon -iĝos -o -os
 681         kverel : -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -anta -antaj -ante -antoj -as -e -ema -emo -emon -eti -etis -eto -etoj -i -iga -is -o -oj -ojn -on -os
 682          labor : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -antis -anto -antoj -antojn -anton -antus -aro -as -ata -ate -aĉi -aĉis -aĉo -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -econ -egas -ege -egi -egis -ego -egoj -egon -eja -ejaj -ejan -eje -ejen -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -emaj -emajn -eman -emas -eme -emo -emon -en -estro -eti -etis -eto -etojn -eton -etos -i -iga -igas -igi -igis -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -intaj -inte -intis -into -intoj -is -isma -isman -ismo -ista -istaj -istajn -istan -istas -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -ite -itoj -o -oj -ojn -on -onta -ontoj -os -otan -ula -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
 683            lac : -a -aj -ajn -an -aro -as -e -eco -econ -ega -egaj -egis -ego -eron -iga -igaj -igan -ige -ina -is -itaj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝojn -iĝon -iĝos -o -ulo -uloj -us
 684         lament : -a -ado -adoj -an -ano -ante -are -as -ata -ato -e -ejoj -enda -i -inda -inde -is -iĝas -o -oj -ojn -on -ujo -ulo -ulojn
 685           land : -a -aj -ajn -an -ana -ane -ano -anoj -anojn -aro -aroj -e -eco -egojn -en -ero -eroj -eron -estroj -ete -eto -etoj -etojn -eton -i -o -oj -ojn -on -os
 686           lanĉ : -a -adi -ado -adon -adus -aj -an -as -ata -ataj -ejo -i -ilo -iloj -ilon -inte -into -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝis -iĝo -o -on -os -ota -otaj -us
 687            las : -a -ada -adas -adi -adis -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -e -en -era -eraj -eran -eri -ero -eroj -eti -i -igi -ino -inta -intan -inte -is -ista -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝis -o -oj -on -os -us
 688            lat : -a -e -emo -en -endo -eran -ere -ero -eroj -eron -i -ina -inaj -inajn -inan -inas -ine -ini -inis -ino -inoj -inon -inos -inus -is -isten -o -oj -ojn -os -uta -utan -uton
 689          latin : -a -aj -ajn -an -as -ate -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ecan -emajn -i -ida -idaj -idajn -idan -idoj -idojn -igi -igo -indaj -is -ismo -istas -isto -istoj -itas -o -oj -on -os -uloj -us
 690            lav : -a -adas -adis -ado -adon -anta -antaj -ante -aroj -as -ata -atajn -aĉoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -ejo -ejoj -ejojn -ejon -endo -era -ero -eron -i -idon -ilo -ilon -indaj -inon -inta -inte -intus -is -ita -itaj -itajn -itan -o -on -os -ota -ujo -ujoj -ujon
 691           laŭd : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antajn -antan -ante -anto -as -ata -ataj -atan -aĵon -e -eblaj -ece -egas -egi -egoj -egon -endan -i -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -indus -inta -is -ita -itaj -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
 692           laŭt : -a -aj -ajn -an -antan -as -e -eco -econ -ega -ege -ema -emaj -emajn -eme -igas -igi -igis -iloj -is -iĝa -iĝos -o -oj -ojn -on -us
 693             le : -a -an -anas -as -e -emos -en -ende -ere -eren -ero -i -ide -iden -ido -igos -ila -ina -ine -inen -ino -is -isten -ita -ite -iten -ito -itos -nje -o -on -os -us -ute -uten -uto -ĉjo
 694            leg : -ada -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -aj -anoj -anta -antaj -antajn -ante -anto -antoj -antojn -anton -are -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -ati -ato -atoj -atos -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -eblis -eblos -eblus -ejo -ejoj -ema -emaj -emas -emo -emon -en -enda -endaj -endajn -endan -endas -ende -endo -endoj -endojn -endon -etas -eti -etis -eto -etos -i -igas -igi -igis -igon -ilo -iloj -ilojn -ilon -inda -indaj -indajn -indan -indas -inta -intaj -inte -inti -into -intoj -intojn -intus -is -istoj -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝos -o -onta -onte -onto -ontoj -ontojn -onton -os -ota -otaj -otajn -uloj -uma -ume -umen -umi -umoj -umojn -umon -us
 695           lern : -a -adaj -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -an -anta -antaj -antajn -antas -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ato -atoj -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eblo -eja -ejaj -ejajn -ejan -ejas -eje -ejen -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -emaj -emon -en -enda -endaj -endan -ende -enden -estro -etas -eti -etis -i -iga -igaj -igajn -igas -igi -igis -igo -igos -ila -ilo -iloj -ilojn -ilon -inda -indaj -indan -inta -intaj -inte -into -intoj -intojn -intus -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -o -ojn -on -ontaj -onto -ontoj -ontojn -os -otaj -ulo -us
 696           lert : -a -aj -ajn -an -as -aĉa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -eco -ecoj -ecojn -econ -ega -i -iga -is -o -oj -ojn -on -ula -ulo -uloj -ulon
 697            lev : -a -ada -adas -ado -adon -an -anta -antan -ante -anto -as -ata -ataj -e -eblaj -egas -egis -en -ende -eren -eri -etis -i -idoj -igis -ilo -ilojn -ilon -ina -inas -ine -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝa -iĝas -iĝi -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -on -os -umi -us
 698             li : -a -ada -aj -ajn -an -ana -ane -ano -aren -as -ate -e -ege -egen -en -eroj -eten -eti -i -ige -igi -ina -is -iton -nje -njo -o -oj -ojn -on -os -us -uta -uto -utoj -uton -ĉjo
 699            lib : -a -an -ana -anaj -anan -ano -anoj -anon -are -aro -e -era -eraj -erajn -eran -eras -ere -eri -eris -ero -eroj -erojn -eron -eros -ido -idon -o -oj
 700          liber : -a -ada -ado -ados -aj -ajn -an -are -as -ata -ate -ati -ato -aĉa -e -eca -ecaj -ecan -eco -ecoj -ecojn -econ -ejo -ema -emaj -emon -i -igaj -igajn -igan -igas -igi -igis -igo -igoj -igon -igos -igus -is -ismo -isto -itaj -iĝa -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj
 701        liberig : -ado -aj -ajn -an -anta -ante -anto -antoj -as -ata -emaj -eman -i -inda -indaj -into -intoj -intus -is -ita -itaj -itajn -ite -itoj -o -oj -on -os -ota -ulo -us
 702           libr : -a -aj -ajn -an -aro -aroj -arojn -aron -as -e -ece -econ -egon -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -en -ero -eron -eta -eto -etoj -etojn -eton -i -o -oj -ojn -on -os -ote -umas
 703            lig : -a -ada -adas -ado -ados -aj -ajn -an -anoj -anta -antaj -antan -ante -aro -aroj -aron -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -aĵo -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblas -eco -econ -en -era -eras -ero -eti -i -igi -ila -ilaj -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -onta -os -ota -us
 704           lign : -a -aj -ajn -an -ano -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ecaj -ecajn -ece -ende -era -eroj -erojn -etojn -i -ite -ito -iĝas -o -oj -ojn -on
 705           likv : -a -aj -ajn -an -aĵan -aĵi -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -i -ida -idan -ide -idi -idis -ido -idoj -idon -idos -igi -o -oj -ojn -on
 706            lim : -a -aj -ajn -an -ano -anta -antaj -as -ata -ataj -e -eca -en -etis -eto -i -iga -igaj -igajn -igas -ige -igi -igo -igoj -igojn -igon -igos -igus -ine -ita -itaj -itajn -ite -iten -iti -ito -itojn -iĝis -o -oj -ojn -on -os
 707          limig : -a -ado -adon -aj -ajn -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -atan -atas -aĵojn -e -eblas -eco -i -ilo -iloj -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝi -o -oj -ojn -on -os -us
 708          lingv : -a -aj -ajn -an -ano -anoj -anojn -anon -aro -aĉo -aĉon -aĵe -aĵo -aĵoj -aĵon -e -eco -econ -egoj -ejon -ema -emaj -en -ero -eroj -eron -eto -i -ilo -iloj -isma -ista -istaj -istajn -istan -isto -istoj -istojn -iston -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -umi
 709           list : -a -ada -ado -ados -aj -an -ano -anoj -anojn -aro -aron -as -ate -e -ego -en -eri -ero -eroj -eron -estro -eto -etoj -i -igas -ige -igis -igo -igon -ina -is -ita -itaj -iĝi -iĝos -o -oj -ojn -on -os
 710            lit : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ego -en -era -eraj -erajn -eran -ere -ero -eroj -erojn -eron -eto -etoj -eton -i -igi -iste -o -oj -ojn -on -os -oto
 711          liter : -a -aj -ajn -an -ara -arajn -ari -aro -aron -ate -ati -ato -atos -e -eco -etoj -iga -igi -o -oj -ojn -on -uma -umaj -uman -umas -ume -umi -umis -umo -umoj -umojn -umon
 712      literatur : -a -ade -aj -ajn -an -aro -aron -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ema -i -isto -istoj -iĝis -o -oj -ojn -on -ujo -ulo -uloj
 713          liver : -adas -ado -adon -aj -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵon -e -i -inte -is -ita -itaj -itan -iĝas -o -oj -ojn -on -os -otan -us
 714            lok : -a -adaj -ado -adon -aj -ajn -an -ano -anoj -anojn -anon -ante -aro -as -ata -atos -e -eblas -ejo -eren -eto -eton -i -igi -igis -igo -is -isma -ismo -ita -itaj -itajn -itas -itoj -iĝas -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
 715           long : -a -aj -ajn -an -as -e -eca -ecaj -ece -eco -econ -ega -egaj -egajn -egan -ege -eran -eta -etaj -ete -i -igis -igo -igus -is -iĝas -iĝi -iĝos -o -on -os -us
 716            lot : -a -ada -ado -adon -aro -aĵon -e -ece -en -ere -i -is -ita -itaj -o -oj -ojn -on -os -uma -umas -ume -umi -umo -umoj -umon -umos -us
 717            loĝ : -ada -adas -adi -adis -ado -adon -anta -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ebla -eblaj -eblo -ebloj -eblon -eja -ejaj -ejajn -ejo -ejoj -ejojn -ejon -i -iga -igas -igi -igis -igo -igoj -igon -inta -intan -inte -intoj -is -ita -itaj -onta -os -us
 718             lu : -a -ado -adon -aj -an -anto -antoj -antojn -anton -ara -aro -as -ata -ataj -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -ego -ejo -ejoj -i -iden -igas -igi -is -isto -ita -ito -njo -o -on -onto -os -otan -ulen -uli -umen
 719            lud : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -aj -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anti -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -atajn -atan -aĉas -aĉis -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblas -eca -egi -eja -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -emaj -emas -eme -emis -emo -emon -en -endan -eroj -estro -etas -eti -etis -eto -etojn -eton -i -igas -igi -igis -igon -ila -ilan -ile -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -intaj -inte -intoj -intus -is -isto -istoj -istojn -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝos -o -oj -ojn -on -ontaj -os -ota -otaj -otan -us
 720           lukt : -a -adas -ade -adis -ado -adon -anta -antaj -ante -anto -antoj -as -e -ejo -ejon -eti -i -igis -is -isto -istoj -o -oj -ojn -on -os -us
 721            lum : -a -adas -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -anto -aron -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ecan -eco -econ -ega -egis -ego -egon -en -ero -eroj -erojn -etas -ete -eti -eto -etoj -etojn -eton -i -iga -igas -igi -igis -igon -igos -ilo -iloj -ilon -ina -ine -ingo -inos -is -isto -iĝo -o -oj -ojn -on -os -ulo
 722             ma : -a -aj -an -as -ata -ato -aton -e -emo -estra -estras -estri -estro -estroj -estros -i -ida -iden -ila -ile -ilen -ilo -ine -is -ista -ita -nja -njas -nje -nji -njis -njo -njon -o -on -ule -us -ĉjo
 723         majstr : -a -adon -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ece -eco -ego -i -igi -ino -inta -is -iĝas -o -oj -ojn -on -umas -us
 724            mak : -a -adi -aro -aron -as -e -en -eto -etoj -i -ino -ita -o -oj -on -oto -ula -ulaj -ulas -ule -uli -ulis -ulo -uloj -ulojn -ulon
 725          makul : -a -ado -aj -as -ata -e -egon -eroj -etas -eti -eto -etoj -etojn -i -igis -inta -is -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -on -ota
 726            mal : -a -ade -ado -aj -ajn -an -ano -anta -antan -as -ata -ataj -ati -ato -aĉa -aĉis -aĵon -e -ebla -eblan -eblas -eble -eblis -eblo -eblus -ecojn -econ -ema -emas -eme -emi -emis -emo -emon -en -enda -endas -i -ina -inaj -inan -inda -indaj -indajn -inde -ingi -ino -inoj -o -oj -on -os -us
 727          malam : -a -aj -an -anta -anto -antoj -anton -are -as -ata -ataj -atajn -atan -atoj -e -eco -egas -egis -etas -i -igas -ilo -inda -indaj -is -itan -o -oj -ojn -on -os -us
 728        malamik : -a -aj -ajn -an -as -e -eca -eco -ecoj -econ -ema -emo -emon -ete -i -igi -ino -inon -is -iĝas -iĝis -iĝon -o -oj -ojn -on
 729        malaper : -adas -adis -ane -anta -antaj -antan -ante -antoj -as -econ -etas -i -igas -igi -igis -igo -igon -igos -inta -intaj -intajn -intan -inte -intis -intoj -inton -is -ita -itaj -iĝa -o -oj -on -onta -ontajn -os -us
 730         malbon : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ecaj -eco -ecoj -ecojn -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -egojn -eme -en -eta -etaj -etan -etis -i -iga -igi -igus -is -iĝas -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
 731      maldekstr : -a -aj -ajn -an -ana -anan -anoj -aĵoj -e -eca -egaj -ema -emaj -emajn -eman -en -i -isma -ismaj -ismajn -isman -ismo -iĝis -o -on -ula -ulaj -uli -ulo -uloj -ulojn -uma -ume
 732       malestim : -a -ajn -an -ante -as -ata -ataj -atajn -e -eco -egas -egi -egis -endas -i -igis -igo -inda -indaj -is -ita -o -oj -on -os -us
 733       malfacil : -a -aj -ajn -an -as -aĉo -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -ecoj -ecojn -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -ejoj -i -iga -igi -igis -igo -igos -igus -is -iĝas -o -oj -ojn -on -os -us
 734       malfeliĉ : -a -ado -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ecoj -ega -egan -egoj -iga -igan -igas -igi -is -iĝis -o -oj -ojn -on -ulo -uloj -ulojn -us
 735        malferm : -a -adi -adis -ado -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -atajn -atan -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ebla -eblaj -eblas -eblis -ecan -eco -econ -egaj -egajn -egi -egis -ejo -ema -emaj -emo -i -iga -igaj -igus -ilo -inta -inte -intis -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -itis -itos -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝojn -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -us
 736        malfort : -a -aj -ajn -an -antoj -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eco -ecoj -ecojn -econ -eta -ete -i -igi -is -iĝas -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -ulo -uloj -ulojn
 737         malfru : -a -ado -aj -ajn -an -anta -antaj -anto -antoj -as -e -eco -econ -ege -ego -emaj -en -i -igoj -inta -is -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝojn -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os
 738       malgrand : -a -aj -ajn -an -as -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -econ -ega -egaj -egajn -egan -ege -eta -etaj -igajn -igas -igi -igos -is -ita -iĝa -iĝis -iĝo -iĝon -o -uloj
 739        malhelp : -a -adi -an -anta -antaj -ante -anto -as -ata -ataj -ate -aĵojn -aĵon -e -egas -emaj -i -ilo -iloj -inda -inta -intaj -is -ita -o -oj -ojn -on -os -us
 740         maljun : -a -aj -ajn -an -as -e -eca -ecas -eco -econ -ega -i -ino -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -ula -ulaj -ulo -uloj -ulojn -ulon
 741         malkaŝ : -a -ado -adon -aj -an -anta -ante -as -ata -aĵoj -e -ema -emaj -eman -emo -i -igi -is -ita -itaj -itajn -iĝas -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -on -os -ota -us
 742        malkovr : -a -ado -ante -anto -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -eblas -i -igis -igos -inda -indaj -indas -intaj -inte -into -intoj -intojn -is -ita -itaj -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝo -o -oj -ojn -on -os -us
 743       malliber : -a -aj -ajn -an -atoj -e -eco -econ -eja -ejaj -eje -ejen -ejo -ejoj -ejojn -ejon -emaj -igas -igi -igis -igo -igoj -igon -igos -igus -intaj -istojn -itaj -o -oj -ujo -ujoj -ulo -uloj -ulojn -ulon
 744        mallong : -a -aj -ajn -an -as -aĵon -e -eco -ega -egaj -egan -ege -iga -igaj -igajn -igan -ige -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -itaj -iĝas -iĝos
 745         mallum : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -e -eco -econ -ege -ego -eta -iga -igas -igi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -on -uloj
 746      malpermes : -a -aj -an -anta -antaj -ante -antoj -as -ata -ataj -atas -ate -atis -aĵoj -econ -egis -i -inta -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -itis -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -ontan -os -ota -otaj -otajn -us
 747         malpur : -a -aj -ajn -an -as -aĉaj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ecajn -eco -econ -ega -egaj -egajn -egan -ema -i -igajn -igi -igo -igos -igus -iĝas -iĝis -o -ojn -on
 748       malrapid : -a -aj -ajn -an -as -e -ece -eco -econ -ega -egas -ege -emo -etas -i -igas -igi -igo -is -iĝis -iĝon -iĝos -o -on -os -uloj
 749         malriĉ : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -e -eca -ecan -ece -eco -econ -ega -egaj -igi -igis -iĝas -iĝo -iĝon -iĝos -o -ula -ulaj -ulo -uloj -ulojn -ulon
 750         malsam : -a -aj -ajn -an -as -aĵojn -e -eca -eco -ecoj -ecojn -econ -egaj -etaj -etas -igi -igus -is -iĝas -o -oj -ojn -on -os -uloj
 751         malsan : -a -adas -adi -ado -adon -aj -ajn -an -antaj -as -e -eca -eco -ecojn -econ -ega -ejo -ema -emaj -emajn -eta -etas -eto -etoj -etojn -i -iga -igaj -igan -ige -igos -is -iĝajn -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝus -o -oj -ojn -on -ula -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
 752         malsat : -a -ado -adon -aj -ajn -antojn -anton -e -eco -ega -egaj -ege -egi -egis -ego -egoj -egon -igaj -igi -igo -iĝis -o -on -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
 753       malstreĉ : -a -an -ante -as -e -ejo -i -iga -igan -ilo -is -ita -itaj -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -on -os -us
 754    maltrankvil : -a -aj -an -anta -as -aĵojn -e -eco -ecojn -econ -ege -etis -i -iga -igaj -igajn -igas -ige -igi -igoj -is -itan -iĝis -iĝo -iĝojn -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -uloj
 755        malvarm : -a -ado -aj -ajn -an -as -aĵon -e -eco -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -egis -ego -egon -egos -eta -etaj -etan -etas -ete -etis -eton -i -iga -igi -igis -is -iĝas -iĝe -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -iĝus -o -on -ujo -ujon -umaj -umas -umi -umis -umo -umon -umus
 756         malĝoj : -a -aj -an -antojn -as -e -eco -ega -ege -i -iga -igaj -igan -igas -ige -igis -indan -is -iĝi -o -oj -ojn -on -os
 757        malŝpar : -a -ado -adon -ajn -an -ante -anto -as -aĵo -aĵon -e -egi -ema -eme -emo -i -igas -intus -is -ita -itaj -itas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ulo -us
 758            mam : -a -adi -an -are -aro -as -e -egoj -egojn -eto -etoj -etojn -eton -i -ilo -o -oj -ojn -on -ulaj -ulo -uloj -ulojn -umo -uta -uto -utoj -utojn -uton
 759            man : -a -ado -aj -ajn -an -ano -ara -aro -as -ate -ato -atoj -e -ego -eja -ejan -ejo -ejos -ema -en -era -eras -ere -ero -erojn -eto -etoj -etojn -eton -i -ila -ilo -ilon -ingoj -is -o -oj -ojn -on -os -umo -umoj -umojn -us -uten
 760           mand : -a -ada -adas -ado -ados -an -ana -anoj -anojn -anti -are -aron -ata -atas -ate -ato -atoj -atojn -aton -atos -e -i -ingo -ino -o -oj -os
 761       manifest : -a -ado -adoj -adon -antaj -ante -anto -antoj -aron -as -ata -ato -aĵo -aĵoj -e -i -igi -ino -is -itaj -iĝas -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -o -oj -on -os -us
 762        manipul : -adas -adi -ado -adoj -adon -ados -antaj -ante -anto -as -ata -ataj -ate -e -ebla -eblaj -eblan -eren -i -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -o -oj -on -uje
 763           mank : -a -ado -aj -ajn -anaj -anta -antaj -antajn -antan -antas -ante -anto -as -ata -aĵo -aĵojn -e -eco -egas -egos -etas -i -igas -igi -intaj -is -o -oj -ojn -on -os -us
 764           manĝ : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -adus -anta -antaj -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -atas -ate -aĉi -aĉo -aĉon -aĵa -aĵaj -aĵan -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -ebloj -egas -egi -egis -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -emas -emo -enda -etas -eti -etis -eto -etoj -etojn -eton -i -igi -igis -igon -ilo -iloj -ilojn -inda -indaj -inta -intaj -inte -into -intoj -intus -is -ita -itaj -ite -iĝas -iĝos -o -oj -ojn -on -onto -os -ota -ujo -uloj -us
 765            mar : -a -adon -aj -ajn -an -ani -anoj -anos -as -ata -atoj -aton -aĵoj -e -eca -ego -egoj -en -eton -i -ido -ila -ina -inaj -inas -ine -inen -ini -inis -ino -inon -inus -is -ismo -ista -istaj -istajn -istan -isto -istoj -istojn -iston -ita -ite -ito -o -oj -ojn -on -oto -otoj -ulo -ulon
 766           mark : -a -ado -aj -an -anta -ante -antoj -as -ata -ato -e -ebla -en -eras -i -igi -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -os -oto -otojn -us
 767           marŝ : -adas -adi -adis -ado -adojn -adon -ados -anta -antaj -antan -ante -antoj -antojn -as -e -ejo -i -iga -inta -is -ita -o -oj -ojn -os -us
 768          mastr : -a -ado -aj -ajn -an -ante -as -aĵon -eco -econ -ejo -ema -i -igas -igo -ina -ino -inoj -inon -is -iĝis -o -oj -ojn -on -os -uma -umaj -umajn -uman -umas -ume -umi -umis -umo -umon -umos
 769        mastrum : -a -ada -adaj -adan -adi -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -atas -aĵo -e -ebla -i -ilo -ilon -is -ita -itaj -o -on -os
 770            mat : -a -adi -ado -ane -ano -aro -aron -as -e -eja -emo -emojn -en -ere -eri -ero -eti -i -ine -ino -inos -isme -o -oj -ojn -on -os -ulis
 771          matur : -a -aj -ajn -an -ana -ano -as -ato -e -eca -eco -econ -i -igajn -intaj -iĝaj -iĝan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ulaj -uloj
 772             me : -a -ado -ados -an -ana -anan -ato -e -en -ende -ere -i -iden -idos -ile -ilen -ina -ine -inen -inte -inten -is -iste -isten -njen -o -on -ule -ulen -uma -us -ute
 773            med : -a -an -ano -e -i -ida -idas -ina -ino -is -ita -itan -itas -ite -iti -itis -ito -itoj -iton -itos -o -oj -oto -otoj
 774           medi : -a -ada -ado -ados -aj -ajn -an -ana -ano -ante -ara -as -ata -ate -e -ejo -en -iloj -o -oj -ojn -on -os -ujo -umo -umoj -umojn
 775        medicin : -a -ado -aj -ajn -an -ari -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ejo -ila -iloj -ilojn -ista -istaj -istan -isto -istoj -istojn -o -oj -on
 776          medit : -a -adan -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -an -anta -antaj -antan -ante -anto -as -ata -ate -ato -aĵoj -aĵon -e -ejo -ema -eme -emo -i -iga -igas -is -o -oj -on -os
 777          membr : -a -aj -ajn -an -ane -ano -anoj -anon -ante -aro -aroj -aron -as -ato -e -eca -ecajn -ecan -eco -ecoj -ecojn -econ -i -ino -inoj -is -iĝa -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ulas -us
 778          memor : -a -ado -adojn -aj -ajn -an -anta -ante -as -ata -aĉon -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblo -eco -ejo -ejojn -ejon -ende -eroj -etas -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igis -igo -igoj -igojn -igon -igos -ila -iloj -inda -indaj -indajn -indan -indas -ingon -inte -is -ita -itaj -itajn -itos -iĝi -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -os -ujo -ujoj -ujojn -ujon -us
 779        memorig : -a -adi -ado -aj -ajn -an -anta -ante -antoj -as -ata -aĵojn -e -ebla -ilo -iloj -ilon -inda -is -itaj -o -oj -ojn -on -os
 780          menci : -ado -anta -antan -ante -anto -as -ata -ataj -atan -atas -ate -eblas -emas -enda -endas -etas -eto -i -igi -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -itis -ito -itoj -iĝas -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -us
 781           mend : -ado -adoj -adon -ajn -anta -ante -anto -aro -as -ataj -atan -e -ebla -eblaj -eblan -eblas -eblis -eblo -i -igis -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -into -intoj -inton -is -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -on -os -us
 782         mensog : -a -adas -ado -aj -ajn -anta -anto -antojn -as -e -ece -ema -emaj -emon -etas -eti -etoj -i -igas -inta -inte -into -is -isto -istoj -ita -ite -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -us
 783            mer : -a -ano -as -e -ece -ecen -i -ida -ido -ingo -ingoj -ingojn -ingon -ini -ino -inoj -inos -ismo -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iti -itis -ito -itoj -itojn -iton -itos -itus -o -ojn -os -ula -uti
 784          merit : -a -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -are -as -atan -aĵon -e -egas -i -igi -ino -intis -is -ita -itaj -itan -ite -o -oj -ojn -on -os -uloj -us
 785            met : -a -adas -ade -adis -ado -adon -aj -an -ana -ano -anon -anta -antaj -ante -anto -as -ata -ataj -e -eblajn -en -enda -era -i -idas -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iĝis -iĝo -o -oj -on -os -otaj -us
 786          mezur : -a -adan -adis -ado -adon -aj -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -aĵoj -ebla -eblaj -eblajn -eblas -eble -eblo -i -ila -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -isto -ita -itaj -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -os -otaj
 787             mi : -a -aj -ajn -an -ana -ano -as -e -ecajn -eci -eje -en -era -ere -ete -eten -i -indo -ito -itoj -njo -o -oj -on -os -ĉjo -ĉjon
 788           migr : -a -ada -adas -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -anta -antaj -antajn -antan -ante -anten -anti -anto -antoj -antojn -anton -as -ate -e -ema -i -igas -igi -inta -intaj -intoj -intojn -is -o -os -ulo -uloj -us
 789           miks : -a -ado -adon -ados -aj -ajn -an -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -ejo -en -i -ilo -iloj -ilon -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝa -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -on -os -umo -us
 790            mil : -a -ada -aj -an -ana -ani -ano -anon -anos -as -e -egis -ejo -ejoj -i -ilojn -ina -ingo -inoj -istaj -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iten -iti -itis -ito -itoj -itojn -iton -itos -o -oble -oblon -oj -ojn -on -umo
 791          milit : -a -ado -adoj -aj -ajn -an -ano -anta -antaj -ante -anten -anti -antoj -antojn -ara -araj -are -ari -aris -aro -as -ate -e -eca -ecajn -eco -egas -ego -ejo -ema -emaj -eman -eme -emo -en -estro -estroj -eto -i -igi -ilojn -inta -intaj -is -isma -isman -ismo -ista -istaj -istajn -istan -isto -istoj -istojn -iĝo -o -oj -ojn -on -ontojn -os
 792            min : -a -ado -ani -ano -are -aro -as -ata -ato -aĵo -aĵoj -e -ebla -eja -ejaj -ejajn -ejan -ejo -ejoj -ejojn -ejon -en -eras -ete -eti -i -ine -is -isme -ista -iste -isto -istoj -ita -itaj -iĝis -o -oj -ojn -on -ule -us -uta -utaj -utajn -utan -utas -ute -uten -uti -uto -utoj -utojn -uton -utos
 793          minac : -a -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -antojn -as -ata -ataj -atajn -atan -atoj -aĵo -e -egon -i -is -ita -itaj -itajn -itoj -o -oj -ojn -on -os -us
 794        ministr : -a -adas -ado -ados -aj -ajn -an -aro -aroj -aron -aĵon -e -eco -econ -eja -ejan -ejo -ejoj -ejojn -ejon -i -igo -ino -inon -o -oj -ojn -on -os
 795            mir : -a -ada -adas -adi -adis -ado -aj -ajn -an -ano -ante -anto -ara -aran -aron -as -ati -ato -aĵo -e -eco -egas -ege -egis -ego -egon -eja -ejo -emo -emon -en -etis -eton -i -ido -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igon -igos -igus -ina -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -indis -indo -indon -ingo -intus -is -ita -itas -o -oj -ojn -on -os -us
 796          mirig : -a -aj -ajn -an -anta -antajn -ante -as -ataj -atis -aĵo -aĵon -e -ega -egas -i -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -o -on -os -us
 797            mis : -a -aj -ajn -an -ara -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -econ -egan -ema -en -era -eri -ero -i -igas -ila -ilaj -ilan -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -oj -ojn -on -ulo -us
 798     miskompren : -ado -adojn -ante -antojn -as -ata -ataj -e -ebla -eblaj -eblan -emo -etoj -i -iga -igaj -igi -igis -is -ita -itaj -itajn -o -oj -ojn -on -os -us
 799            mit : -a -aj -ajn -an -ara -aro -as -e -en -i -iga -igo -ingo -ingoj -ingojn -ingon -isme -o -oj -ojn -on -os -ulo -ute
 800          mizer : -a -aj -ajn -an -as -aĉo -e -eco -ecoj -ega -egaj -ege -i -igas -is -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -ujo -ulo -uloj -ulon
 801            mod : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -e -eco -econ -ema -eman -emo -emon -era -eraj -erajn -eran -eras -ere -eris -ero -i -iga -ismos -isto -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ula -ule -uli -ulo -uloj -ulojn -ulon -ulus -us
 802          model : -a -ado -aj -ajn -an -as -e -ebla -econ -i -igas -igo -ilo -ilon -ino -inoj -is -isto -ita -o -oj -ojn -on -os
 803          moder : -a -ada -ado -aj -ajn -an -anto -antoj -as -ataj -ate -ati -ato -e -eco -econ -iga -igaj -igas -igi -igis -is -iĝos -o -ulo -uloj -ulojn
 804         modern : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -e -eco -econ -ega -egaj -egajn -egan -emo -en -eren -i -igas -igi -igis -igo -igon -isma -ismaj -ismo -ista -isto -istoj -ite -o -os -uloj
 805          modif : -a -ado -adon -aj -ajn -anta -antaj -ante -antojn -as -ataj -aĵo -aĵoj -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eca -etis -etoj -i -ilo -iloj -ilon -inda -inta -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -us
 806            mok : -a -adi -adis -ado -adojn -adon -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antoj -anton -as -ata -ataj -atan -e -ema -emaj -eme -emo -etas -ete -eti -etis -i -inda -indaj -indan -intojn -is -istoj -ita -itaj -ite -ito -o -oj -ojn -on -os -ulo -us
 807            mol : -a -aj -ajn -an -aro -aron -as -aĉa -aĉan -aĵon -e -eco -ecoj -econ -en -ere -i -igajn -igas -igi -igos -ina -inas -ino -inos -iĝis -o
 808            mon : -a -ado -adoj -adojn -aj -ajn -an -aron -ata -ataj -atajn -atan -ate -aten -ati -ato -atoj -atojn -aton -e -egan -ego -emo -en -era -ero -eroj -erojn -eron -eta -eto -eton -i -ista -isto -o -oj -ojn -on -os -ujo -ujoj -ujojn -ujon -umen
 809           mond : -a -aj -ajn -an -ani -ano -anoj -anojn -aro -aron -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ego -en -ero -erojn -estra -eto -etoj -etojn -eton -i -igi -iĝo -o -oj -ojn -on -ulo -uma -umaj -uman -ume -umo
 810           mont : -a -ada -ado -aj -ajn -an -ana -anan -anas -ani -ano -anoj -ante -anus -ara -araj -arajn -aran -are -aren -aro -aroj -arojn -aron -as -ate -ato -atoj -aĵo -e -eca -ego -egoj -ejo -ema -en -endon -ere -ero -eta -ete -eto -etoj -etojn -eton -i -igis -ini -is -o -oj -ojn -on
 811          montr : -a -adajn -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -as -ata -ataj -atan -aton -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblas -endas -ende -i -ilaj -ilan -ilo -iloj -ilojn -ilon -inda -indaj -indan -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -os -otaj -otan -us
 812           mord : -a -adis -ado -aj -ane -anta -ante -as -ata -atoj -aĵo -aĵon -e -eblaj -egan -ema -en -eta -etas -eti -etis -i -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -iĝas -o -oj -ojn -on -os -us
 813           mort : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -ara -arajn -aroj -as -ataj -ate -aĉa -aĉas -aĉi -aĉis -aĵo -e -ece -eco -ejo -ema -emaj -eman -eme -emo -emon -en -era -ero -eroj -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -igos -igus -ila -ilo -ina -ino -inoj -inta -intaj -intajn -intan -intas -inte -intis -into -intoj -intojn -inton -is -ita -itaj -itan -itoj -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -ontas -onto -ontoj -os -ula -ulo -uloj -ulojn -us
 814         mortig : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anta -antajn -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -e -ejojn -enda -endaj -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -intaj -inte -into -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -itoj -o -oj -ojn -on -os -ota -otajn -ulo -uma -us
 815          motiv : -a -ada -ado -ados -anta -antaj -ante -aro -as -ata -ataj -atajn -ate -ati -aĵo -aĵoj -e -en -eren -i -iga -igan -igas -igi -igo -igon -igos -is -ita -itaj -ite -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
 816            mov : -a -ada -adaj -adajn -adan -adas -ade -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -aj -an -anta -antaj -antan -ante -anto -as -ata -ataj -ate -aĉo -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -eco -ema -emaj -emajn -eman -enda -etas -eti -eto -eton -i -ida -idas -igajn -igan -ilo -ilon -inte -is -ita -itaj -itan -ite -iĝa -iĝaj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -otan
 817          movad : -a -aj -ajn -an -ana -anaj -ano -anoj -anojn -antoj -as -aĵoj -aĵojn -e -ema -eme -eroj -i -is -o -oj -ojn -on -os -umi -umis
 818             mu : -a -aj -ara -aro -e -eble -era -eran -ere -eren -ero -estra -estran -estras -estre -estro -i -iden -ina -ine -is -ista -istan -ita -itas -ito -itos -nje -oj -oto -us -uta -uten -utos
 819           muel : -adis -ado -adon -aj -anta -ante -as -ataj -e -ejaj -ejo -ejoj -ejon -enda -i -ilo -ilon -is -isto -istoj -iston -ita -itaj -itan -o -us
 820           mult : -a -aj -ajn -an -as -aĵoj -e -eco -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -egis -ego -egojn -egon -emi -en -eta -i -is -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝos -iĝus -o -obla -oblaj -oblajn -oblan -oble -oblo -obloj -oj -on -os -ula -uloj
 821           murd : -a -adas -adi -ado -adoj -adon -aj -an -anta -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -e -eca -ema -emaj -i -igaj -igi -igoj -ilo -inda -inte -into -intoj -intojn -inton -intus -is -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itan -ito -itoj -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
 822         murmur : -a -adis -adon -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -e -eco -egas -etas -eti -etis -eto -etoj -eton -i -ilo -ilon -is -o -oj -ojn -on -os
 823            mut : -a -ado -aj -ajn -an -ante -anto -antoj -as -ate -atis -ato -e -eco -i -ige -igi -igos -ili -ilo -iloj -ilon -iĝas -iĝis -o -ulo -uloj
 824          muzik : -a -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -ano -anti -anto -antoj -aro -aron -as -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ece -econ -ejo -ejoj -ema -emaj -emajn -eman -emas -eme -emo -emon -eroj -erojn -estro -eto -etojn -i -igis -igoj -ilo -iloj -ilojn -ilon -inte -is -ista -istaj -isto -istoj -istojn -iston -itaj -o -oj -ojn -on -os -uma -umas -ume -umi -umis
 825             na : -a -an -ano -aras -as -e -i -ilon -ine -inen -inte -is -ismaj -ismo -ismon -isto -istoj -o -oj -oto -ujo -uma -us -uta
 826           naci : -a -aj -ajn -an -ano -anoj -anojn -aro -e -eca -ecaj -ecan -eco -ecoj -ecojn -econ -ema -emaj -eman -emo -emon -eroj -eron -igi -igo -isma -ismaj -ismajn -isman -isme -ismo -ismoj -ismojn -ismon -ista -istaj -istajn -isto -istoj -o -oj -ojn -on -ulo -ulojn
 827         najbar : -a -aj -ajn -an -aro -as -aĵo -e -eco -econ -eja -ejo -ejoj -ejojn -ema -emaj -etoj -eton -i -ine -ino -inoj -inon -is -o -oj -ojn -on -ulo -ulojn -ulon
 828           nask : -a -ado -ados -aj -an -ano -anoj -anojn -anto -as -ata -ataj -ecan -ejo -ejojn -ema -i -igas -igi -intaj -inte -into -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -itoj -iĝa -iĝaj -iĝe -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj -us
 829          natur : -a -aj -ajn -an -as -aĵa -aĵoj -aĵojn -e -eca -eco -econ -ega -ego -ejoj -emaj -emon -en -igos -isma -ismaj -isman -isme -ismo -ismon -ista -istaj -istan -istas -isto -istoj -istojn -o -oj -ojn -on
 830            nav : -a -adi -aj -an -ara -araj -aro -as -aĵoj -e -ega -egi -ego -egoj -etas -eto -i -ide -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igon -igos -is -o -oj
 831          navig : -a -ada -adi -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antajn -ante -anto -are -as -ate -e -ebla -ejajn -ejo -ejon -eren -i -ilo -iloj -ilon -is -isto -istoj -o -on -os
 832            naĝ : -ada -adas -adi -adis -ado -adon -anta -antaj -antajn -ante -anto -as -eja -ejo -ejoj -ejojn -ejon -eti -i -ilo -iloj -ilojn -is -isto -istoj -istojn -onte -os -us
 833           naŭz : -a -aj -ajn -an -as -e -egan -emo -i -iga -igaj -igan -igas -ige -igi -igis -is -ita -itoj -o -ojn -on -ulo -us
 834             ne : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -ano -anoj -anta -antaj -ante -antoj -as -ata -e -ebla -eblaj -eblan -eblas -eble -eblis -eblo -eblon -eblos -econ -ema -eme -emon -en -i -ide -iden -igas -ige -igen -igi -igo -igon -indaj -indajn -indis -intaj -intoj -is -ita -njo -o -ojn -on -os -oten -unten -us
 835          nebul : -a -aj -ajn -an -as -aĵaj -aĵo -e -eca -eco -ecoj -ego -en -eta -eto -i -igi -igis -is -itaj -iĝas -o -oj -ojn -on
 836          neces : -a -aj -ajn -an -as -atajn -atan -atas -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eco -ecoj -econ -ega -egan -egas -egis -eja -ejaj -ejan -eje -ejen -ejo -ejoj -ejojn -ejon -i -igas -igi -igis -igos -igus -intus -is -ita -itan -itas -ite -ito -o -oj -ojn -on -os -uja -ujo -ujon -us
 837        neglekt : -ado -ante -as -ata -ataj -aĵojn -e -ebla -eco -emaj -emo -i -inda -indaj -indan -inta -is -ita -itaj -iĝas -iĝis -o -on -us
 838          nekon : -ado -anta -antajn -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -ato -atoj -atojn -aton -e -ebla -eblaj -intoj -is -ita -itan
 839         nekred : -ado -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -emaj -eman -eme -emo -emon -i -inda -indaj -indajn -inde -o -uloj
 840           neni : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵon -e -eco -econ -egon -en -eto -etoj -iga -igajn -igas -igi -igis -igo -igon -igus -iĝos -o -oj -on -ulo -umis
 841           nepr : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ecaj -eco -egas -egos -eja -ejo -eta -igas -igi -igis -is -o -os -ulojn -us
 842            nev : -a -ada -ado -an -ana -ane -ara -araj -aran -are -ari -aro -aroj -e -en -endo -era -eras -ere -ero -eto -eton -i -ino -inojn -inon -is -o -oj -ojn -on
 843            neĝ : -a -aj -an -aro -as -e -eje -ejoj -ero -eroj -eta -etas -eti -etis -eto -etoj -eton -i -inta -inte -is -o -oj -on -os -ulo -uloj -ulon -umi
 844             ni : -a -aj -ajn -an -ana -ano -anta -as -e -eca -ece -eco -ega -egan -egas -ego -emen -emi -emo -en -ere -ero -eta -eto -eton -etos -i -iden -ila -ilas -ilo -indi -nja -o -on -os -uja -ĉjo
 845           nigr : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -e -eca -eco -econ -ega -egan -ejo -emaj -eta -etan -etas -igaj -igi -is -iĝas -iĝis -iĝus -o -on -ula -ulaj -ulajn -ulan -ulo -uloj -ulojn -umo -us
 846           nokt : -a -aj -ajn -an -as -e -eco -econ -ege -ejoj -ejojn -ejon -ema -emaj -i -is -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -ulo -uloj -ulojn -umas -umi -umis -umo
 847            nom : -a -ada -adas -ade -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -an -anta -antaj -antan -ante -aro -aroj -aron -as -ata -ataj -atajn -atan -e -ebla -en -ero -eroj -erojn -etojn -i -iga -igi -igis -igo -igon -igus -ina -indas -ine -inta -intan -is -ita -itaj -itan -itas -ite -itis -ito -itojn -itos -iĝaj -iĝas -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -otan -umas -umi -umis -umo -umoj -umon -umos -us
 848          nombr : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -as -ata -e -ebla -eblaj -eble -econ -ego -i -ilo -ilon -into -is -iĝis -o -oj -ojn -on
 849           norm : -a -aj -ajn -an -ana -anaj -anoj -aro -aron -as -e -en -eto -iga -igaj -igajn -igan -igas -igi -igis -igo -igoj -ita -itan -o -oj -ojn -on
 850         normal : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -e -ecan -eco -econ -en -i -iga -igo -igon -istas -iĝas -iĝi -iĝis -iĝos -o -ulo -uloj -ulojn
 851            not : -a -adi -ado -an -anta -ante -are -aro -aroj -aron -as -ate -ato -aĵoj -e -ebla -eblaj -eblajn -eblas -ejo -ejoj -ejon -en -endas -era -ere -eren -eto -etoj -eton -i -idan -igas -igis -iloj -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -ine -inta -inte -is -ita -itaj -iĝi -o -oj -ojn -on -os -ota -ulen -us
 852            nov : -a -aj -ajn -an -anta -ara -as -ato -atos -aĵa -aĵaj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ecajn -eco -ega -emaj -emon -i -iga -igajn -igi -igon -ine -is -ismo -ismoj -ismojn -ismon -ita -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝos -o -oj -ojn -on -onta -os -ula -ulajn -ulan -ulas -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
 853          novel : -a -aj -aro -aroj -arojn -aron -as -e -eca -ego -egon -eto -etoj -etojn -eton -igo -ista -istas -isto -istoj -o -oj -ojn -on
 854          nuanc : -a -aj -an -ante -aron -as -e -en -eren -i -igaj -igo -igoj -ilo -iloj -ilojn -ilon -ita -itaj -itan -iĝis -iĝon -o -oj -ojn -on
 855            nub : -a -aj -an -aro -aroj -as -e -ecaj -ece -ega -ego -egoj -egojn -egon -ero -eto -etoj -etojn -i -ile -indus -is -iĝas -iĝo -o -oj -ojn -on
 856            nud : -a -aj -ajn -an -as -e -eco -econ -i -igi -igis -is -isma -ismaj -ismajn -isman -isme -ismo -ismon -ista -istajn -isto -istoj -istojn -ita -ite -iĝas -o -ulo -uloj -ulojn -umi
 857          numer : -a -ado -adon -aj -ajn -an -aro -as -ate -e -eblo -eto -eton -i -igo -igos -ilo -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -o -oj -ojn -on -os -ulo -umas -umi -us
 858           nutr : -a -ada -ado -adon -aj -ajn -an -anta -ante -anto -as -ata -ataj -ato -aĵa -aĵaj -aĵajn -aĵan -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -econ -i -ida -ido -igaj -igi -ilo -ilon -is -ita -itaj -ito -iĝas -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -on -os -us
 859              o : -a -ado -an -ano -are -as -e -econ -eren -eta -i -ido -iga -ili -inde -is -ite -iti -ito -njan -njo -o -oj -on -onte -onten -os -otan -oten -ula -ulan -ule -uli -ulos -uma -umen -us -uta -ute -uti -uto -ĉjo -ĉjon
 860            obe : -a -ado -adon -ados -aj -anta -antaj -antajn -ante -as -ata -ema -emaj -eman -eme -emo -emon -enda -i -ida -igas -igi -igos -is -o -on -os -us
 861         observ : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -aj -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -anton -ara -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -ato -aton -aĵo -aĵoj -e -ebla -eblaj -eblas -eblis -eja -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -emaj -eme -emon -en -enda -eren -i -igi -igis -igo -igon -igos -igus -ila -iloj -ilojn -inta -is -istan -isto -ita -itaj -ite -iĝas -o -oj -ojn -on -os -us
 862           odor : -a -aj -an -anta -antaj -as -ata -atus -aĉa -aĉaj -aĉan -aĉas -aĉo -aĵo -e -ego -eto -i -is -iĝas -o -oj -ojn -on -os
 863             of : -a -an -en -enda -endaj -endajn -endan -endas -ende -endi -endis -endo -endoj -endojn -endon -endos -endus -era -eras -ere -eri -eris -ero -eroj -erojn -eron -eros -erus -i -is -istoj -on
 864          ofend : -a -aj -ajn -an -anta -as -ata -ataj -e -egas -ema -eta -i -ido -igan -intaj -inte -into -intoj -intojn -is -ita -itaj -ite -ito -iton -iĝa -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -unto -us -utoj
 865           ofer : -a -ado -antaj -antajn -ante -antoj -as -ata -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ece -ema -emajn -eme -emon -i -igas -inga -inta -inte -is -istoj -ita -itaj -itan -ite -itoj -o -oj -ojn -on -os -ota -uje -us
 866          ofert : -a -adis -ado -adoj -adon -an -ante -as -ata -ataj -atajn -atan -atoj -aĵoj -ego -i -indajn -inte -is -istoj -ita -itaj -itajn -o -oj -ojn -on -os -otaj -us
 867           ofic : -a -ado -aj -ajn -an -anta -antan -anto -as -aĵojn -e -eja -ejaj -ejajn -ejan -eje -ejen -ejo -ejoj -ejojn -ejon -era -ero -eroj -erojn -estra -estro -i -ila -ilaj -ina -inas -is -ista -isto -istoj -istojn -iston -ito -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -ulojn
 868        oficial : -a -aj -ajn -an -as -aĵoj -aĵojn -e -eca -eco -econ -igaj -igas -igi -igo -igoj -igon -igus -ismo -ista -istaj -ita -iĝis -o -ulo -uloj -ulon
 869            oft : -a -aj -ajn -an -are -as -aĵo -e -eca -eco -ecoj -ecojn -econ -ega -egaj -egas -ege -en -eras -ere -eris -ete -igis -igon -is -iĝas -iĝi -us
 870             oj : -a -aj -ajn -an -anta -ante -aro -as -aĉi -e -ebla -egan -egas -ege -egis -ego -ema -eto -i -iga -igajn -igas -ige -igis -igo -igos -is -o -ojn -on -os -us
 871             ok : -a -ada -ado -aj -ajn -an -ane -ara -as -e -eja -ejan -ejas -eje -emo -en -eroj -erojn -i -iga -igan -ina -is -ita -itaj -ite -o -obla -oj -os -ota -ula -ulaj -ulajn -ule -ulen -uli -ulis -ulo -uloj -ulojn -ulon
 872           okaz : -a -adas -adis -ado -adoj -adojn -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -aro -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eblus -ejo -emis -i -igajn -igas -igi -igis -igo -igoj -igon -igos -igus -inta -intaj -intajn -intan -inte -intis -into -intus -is -ita -itaj -itan -itis -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -ontajn -ontan -onte -ontis -os -ota -otaj -uje -unta -us
 873         okazig : -adi -ado -ajn -anto -antoj -as -ata -ataj -atajn -atan -i -intaj -is -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -on -onta -os -ota -otaj -otan -us
 874           okul : -a -ado -aj -ajn -ante -aĉi -e -ema -en -eto -etoj -etojn -i -ilo -ino -is -ista -istaj -istan -isto -iston -o -oj -ojn -on -umas -umi -umis -umo -umoj
 875           okup : -adan -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -aro -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -aĵoj -e -emo -i -iga -ila -intoj -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -itis -itos -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -os -ota -us
 876             om : -a -ade -an -ana -ano -ara -aro -aroj -ati -e -ega -egas -ego -en -ende -era -eri -ero -i -ili -inga -is -ista -ite -nje -o -oj -os -ote -oti
 877           ombr : -a -aj -ajn -an -antaj -as -e -ecaj -ejo -ejoj -emaj -i -iga -igi -igis -is -ita -o -oj -ojn -on -os -ulo -umas -umis
 878             on : -a -ada -ado -ados -aj -an -anan -ani -ara -as -ata -ato -aĵoj -e -ecan -ega -ego -en -era -ere -eri -ete -eto -etoj -i -ine -is -istoj -o -oj -ojn -os -us
 879            ond : -a -adis -ado -aj -an -anta -antaj -antajn -antan -aran -aro -as -ata -e -ecaj -ega -egajn -egas -ego -egoj -en -ere -eren -eroj -eta -ete -etis -etoj -etojn -eton -i -igas -igis -is -iĝo -o -oj -ojn -on -ule -umas -umoj -umos
 880             op : -a -adaj -aj -ajn -an -ana -ano -are -e -eca -en -ende -era -eraj -eran -eras -ere -ero -eroj -erojn -eron -etus -i -ina -inan -inas -indo -ine -ini -inis -ino -inojn -is -o -ojn -on -os -ulo -us
 881        operaci : -a -aj -ajn -an -anoj -anta -anto -antoj -as -emaj -i -is -ita -itaj -ito -o -oj -ojn -on -oto -uma -umaj -uman -umo -umoj -umojn -umon
 882          opini : -a -adi -aj -anta -ante -anto -aro -aron -as -ata -aĉas -e -ema -emaj -i -is -ita -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ulo -us
 883           opon : -a -ado -adon -an -anta -antaj -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -e -eblaj -en -i -inta -into -is -ita -iĝis -o -on -os -ulo -uloj
 884        oportun : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eca -eco -ecoj -ecojn -econ -i -igi -is -isma -ismaj -isman -isme -ismo -ismon -ista -istaj -istas -o -oj -ojn -on -os
 885          optim : -a -e -i -igi -igojn -is -isma -ismaj -ismajn -isman -ismas -isme -ismo -ismon -ismus -ista -istaj -istajn -istas -iste -isto -istoj -uma -umo
 886             or : -a -adis -ado -aj -ajn -an -ano -antaj -antoj -ari -aro -as -ate -ati -aĵo -aĵoj -e -eca -eco -ego -egon -eja -ejas -en -endo -erojn -i -igas -igen -igi -igo -is -istoj -ita -itaj -itan -itas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -uloj -umi -umis -us
 887            ord : -a -ado -aj -ajn -an -as -e -eca -ema -eme -emo -en -ende -i -iga -igaj -igajn -igan -igi -igis -igo -igon -igos -igus -ina -ine -ingen -ini -ino -inon -is -itaj -iti -iĝas -o -oj -ojn -on -os
 888          ordig : -a -ado -adon -aj -ajn -an -antaj -ante -ataj -eblaj -emaj -i -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -o -on -os -otaj -us
 889          ordon : -a -ado -adojn -aj -an -anta -ante -anto -antoj -as -ata -e -ema -emaj -eto -i -igi -inte -intoj -is -ita -ite -ito -o -oj -ojn -on -onte -os -us
 890        organiz : -a -ada -adan -adas -ado -adoj -adon -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -aron -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -ato -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblan -ema -emaj -en -eren -i -ilon -inta -intaj -into -intoj -inton -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -ite -itis -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -onta -onto -ontoj -os -ota -otaj -uje -us
 891         orient : -a -ada -adas -ado -adon -ados -aj -ajn -an -ano -anoj -as -ata -e -en -i -iga -igan -igi -ilo -ilojn -is -isma -ismo -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝus -o -on -os -us
 892          ornam : -a -ado -aj -ajn -an -anta -ante -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -i -is -istoj -ita -itaj -itajn -itan -itas -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os
 893             os : -a -ada -an -ano -anos -ata -ate -ato -e -eca -eja -en -eta -etaj -etan -eto -etoj -i -ina -ite -o -obli -oj -ojn -on -otis -umi
 894             ov : -a -ado -aj -an -aro -as -aĵo -aĵoj -e -eja -en -enden -era -eran -ere -eren -eto -etoj -etojn -eton -i -idi -ingo -inte -is -ita -itaj -o -oj -ojn -on -os -ujo -ujoj -ujon -ule -ulo -ulojn -umas -umi
 895             pa : -a -aren -e -emoj -eras -etoj -i -ige -ila -ilo -ine -ini -is -iti -nja -njan -njo -njon -o -ula -ule -uli -ulo -ulos -ulus -ume -us -uta -utos -ĉja -ĉjaj -ĉjo -ĉjon
 896            pac : -a -aj -ajn -an -ano -as -ata -ati -ato -e -eca -ema -emaj -eman -eme -emo -emon -en -i -iga -igaj -igan -ige -igi -igis -igo -igos -ino -isma -ismaj -ismajn -isman -ismo -ismon -ista -istaj -istajn -isto -istoj -iston -iĝas -iĝon -o -on -ote -ujo -uti
 897            paf : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -an -anta -ante -anto -antoj -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ejo -i -ila -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -isto -istoj -iston -ita -itaj -itajn -ito -iĝas -iĝi -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -ontaj -os -uloj -us
 898            pag : -ado -adoj -ados -aj -ana -anaj -anajn -anan -ano -anoj -anojn -anta -antaj -antajn -ante -anto -antoj -are -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -ati -ato -e -ebla -eblaj -eblan -eblas -eble -eblo -ebloj -ejoj -ejon -en -enda -endaj -endajn -endan -endas -i -iga -igas -igi -igo -igojn -igon -igos -igus -ilo -ina -inas -inda -indas -ine -ini -ino -inta -intaj -intajn -inte -into -intoj -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝis -onte -onto -os -ota -otaj -otojn -us
 899            pak : -a -adi -ado -adon -aj -ante -as -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -egojn -eta -etajn -eto -etoj -etojn -eton -i -igas -is -istan -istoj -ita -itaj -itajn -itan -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ujo -umi -umo -umon
 900            pal : -a -aj -ajn -an -ante -aras -as -ata -atan -ate -ato -atojn -aton -aĉis -e -eco -ega -estra -estras -estro -eta -eto -i -ido -igas -ili -is -iĝi -iĝis -o -on -os
 901            pan : -a -as -e -ejo -era -ero -eroj -erojn -eron -eto -etojn -eton -i -ini -is -isto -istoj -o -oj -ojn -on -uje -ujo -ujon
 902            pap : -a -ado -aj -ajn -an -as -e -eca -era -eraj -erajn -eran -ere -eren -eri -ero -eroj -erojn -eron -eros -i -igo -igon -ili -ilo -iloj -ini -isma -istoj -o -oj -on -os -ote -ulo -ĉjo
 903          paper : -a -aj -ajn -an -aĉo -aĉoj -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -en -eroj -eto -etoj -etojn -eton -i -igo -ilo -ino -o -oj -ojn -on -os -ujo -ujon -umo
 904            par : -a -ada -adan -adas -ade -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -aj -ajn -an -ana -ano -anto -aron -as -ata -ati -ato -aĉe -e -ece -ecen -eci -ecoj -eja -ejas -ema -emo -emos -en -era -ere -eri -ete -eto -i -igos -ini -is -ita -itaj -itoj -itojn -iĝa -iĝas -iĝi -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on -os -ula -uli -ulo -uloj -us
 905        paralel : -a -aj -ajn -an -as -aĵoj -aĵojn -e -eco -econ -igi -igis -igo -igon -ismo -ismoj -ismon -ismos -ita -o -oj -ojn -on -os
 906         pardon : -a -ado -anta -antan -ante -as -ata -ebla -eblaj -eco -ema -emaj -emo -i -inda -indaj -inde -is -ita -itaj -ite -iĝas -iĝos -o -ojn -on -os -us
 907           park : -a -ada -adi -ado -adon -ante -as -e -eja -eji -ejo -ejoj -ejon -en -eran -eras -ere -eren -eri -eris -ero -eto -i -is -isto -ita -itaj -itan -o -oj -ojn -on -umi -umo
 908          parol : -a -ada -adaj -adajn -adan -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -aro -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -atis -aĉas -aĉi -aĉoj -aĉojn -aĵajn -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ebla -eblas -eco -ejoj -ema -emaj -emas -emis -emon -etas -eti -etis -etos -i -ide -iga -igaj -igajn -igan -igi -igis -igo -igos -igus -ilo -iloj -ilon -indas -inta -intaj -inte -into -intoj -inton -is -isto -istoj -istojn -ita -itaj -itan -iĝas -o -oj -ojn -on -onte -os -us
 909           part : -a -adas -aj -ajn -an -aro -aroj -arojn -aron -as -aĵo -e -eca -ecaj -eco -en -endo -ero -eron -ete -eto -etoj -etojn -eton -i -ida -idajn -idas -ido -idos -igas -igo -indo -ino -is -iste -ita -ite -ito -itos -iĝis -o -oj -ojn -on -uloj -umas -umi -umis -umo
 910          parti : -a -aj -ajn -an -anaj -ane -ano -anoj -anojn -aro -e -eca -eco -econ -emaj -endo -estro -estroj -estrojn -etoj -i -o -oj -ojn -on
 911      partopren : -a -adas -ado -adon -an -ano -anta -antaj -antajn -ante -anto -antoj -antojn -anton -antus -as -ata -ataj -atan -atoj -atojn -aĵojn -e -ebla -eblajn -emaj -eman -emo -endan -eti -i -iga -igan -igi -igis -igo -ila -inda -indaj -indas -inta -intaj -intajn -inte -into -intoj -intojn -inton -is -ita -ite -o -oj -ojn -on -ontaj -ontajn -onte -onto -ontoj -ontojn -os -uloj -untojn -us
 912            pas : -a -ada -adis -ado -ados -an -ani -anoj -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -aran -aron -as -ata -ate -ato -aĵo -aĵojn -e -ejo -ejoj -ejojn -ema -emaj -en -era -eraj -eran -ero -eroj -erojn -eron -i -ida -igas -igi -igis -igo -igos -igus -ini -inta -intaj -intajn -intan -inte -into -inton -is -ita -itaj -onta -os -uje -umi -us
 913           pass : -a -ada -adas -ado -ados -ano -anta -anten -anti -aran -are -ata -ate -ati -ato -e -emos -en -ende -enden -era -eri -i -ini -o -os
 914          pastr : -a -ado -aj -ajn -an -ana -ano -anta -aro -aron -aĉon -ecis -eco -econ -ingo -ingojn -ino -inojn -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on
 915            pat : -a -ada -an -ano -aras -as -ata -ate -ati -e -en -era -i -inas -ine -inon -itaj -ite -iti -ito -o -oj -ojn -on
 916           patr : -a -aj -ajn -an -as -e -eca -ecan -eco -econ -eto -i -ila -ina -inaj -inajn -inan -ino -inoj -inojn -inon -is -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -uja -ujo -ujoj -ujon -ulo
 917            pek : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -ante -anto -antoj -anton -as -e -ema -emaj -eman -emo -emon -en -eto -i -ina -inaj -inajn -inan -ine -inga -ino -inon -inta -intajn -inte -into -intojn -inton -is -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
 918            pel : -a -ado -adon -aj -an -anta -ante -as -ata -ataj -ate -e -eblaj -estras -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -ita -itaj -o -oj -os -ota -otas -oton -us
 919            pen : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -an -anta -antaj -ante -as -atoj -e -ega -egan -egas -ege -egi -egis -ego -egojn -ema -eme -emo -eris -eta -eto -i -ido -iga -igaj -igajn -igan -ige -igis -igo -igon -ile -indas -inde -inga -is -ita -iĝas -o -oj -ojn -on -os -us
 920           pend : -a -adis -aj -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ejo -ejos -i -igas -igi -igis -igos -iloj -ingo -into -is -ita -itaj -o -onto -os -ula -ule -ulus -umas -ume -umi -umis -umo -umojn -us
 921         penetr : -a -adis -ado -aj -an -anta -antaj -antan -ante -antojn -as -ate -e -ebla -ema -i -igi -igis -igos -inta -intaj -inton -is -ita -itaj -iĝon -o -oj -ojn -on -os
 922           pens : -a -ada -adas -ade -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -aj -ano -anta -antaj -antajn -ante -anti -anto -ara -are -aro -aron -as -ata -ataj -atas -ate -ato -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblan -eblas -eble -egi -ema -emaj -eman -emas -eme -emo -emos -emus -era -ero -eroj -etas -eto -etoj -eton -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igos -igus -indaj -indas -inta -inte -intis -intus -is -istoj -ita -itaj -itajn -ite -o -oj -ojn -on -onte -os -ujo -ula -ulo -uloj -ulon -umas -umi -us
 923           pent : -a -ajn -anta -antaj -ante -as -aĵojn -e -egis -egon -ema -eme -emo -emon -i -inas -inta -intaj -inte -into -is -ita -itaj -ite -ito -o -oj -on -os -us
 924          pentr : -a -adas -adis -ado -adojn -adon -aj -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -i -igis -ila -iloj -inda -inde -inta -into -is -ista -istaj -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -itas -iĝas -o -oj -ojn -on -os -us
 925            per : -a -adas -adi -ado -aj -an -anta -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -aĵojn -e -eblas -era -estro -i -ido -idon -igi -igo -igos -ilo -iloj -ilojn -ini -ino -inta -intan -is -ita -itan -itos -itus -o -on -ontajn -os -us
 926        percept : -a -ado -aj -antan -anto -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -eblaj -eblan -eblas -eco -ema -emaj -emo -i -is -ita -itajn -itan -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
 927           perd : -a -adas -ade -adis -anta -ante -antoj -as -ata -atan -e -eblan -eco -emos -en -ere -eti -i -ida -idas -ido -idos -inda -inta -intaj -inte -intis -into -intoj -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -itoj -itojn -iton -iĝa -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -os -ota -otan -uloj -ulon -us -uta -uto
 928           pere : -ado -anta -antaj -antoj -as -ema -eman -emo -i -iga -igajn -igas -ige -igi -igis -igo -igos -igus -inta -intaj -intan -inte -into -intoj -is -ita -o -oj -ojn -on -os -us
 929        perfekt : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -e -eco -econ -en -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -igi -igoj -igojn -igon -igos -is -isto -itaj -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -us
 930         perfid : -a -ado -ante -anto -antoj -as -aĵo -aĵon -e -ebla -ema -emaj -i -is -ita -itaj -o -oj -on -os -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
 931        perfort : -a -ado -aj -ajn -an -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eco -ema -emaj -i -igi -into -is -isto -ita -itaj -ite -o -oj -ojn -on -os -uloj -ulojn -us
 932         permes : -a -adis -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -aĵoj -e -ebla -eblaj -eblas -econ -ema -eman -emo -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -inde -inta -intus -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -os -ota -uloj -us
 933           pers : -a -aj -ajn -an -as -e -en -endo -i -ino -ista -istaj -istan -istas -iste -isti -istis -isto -iston -istos -ito -o -oj -ojn -on -onto -os -uja -ujo
 934       persekut : -a -adis -ado -adoj -adon -anta -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -ate -atoj -endaj -i -inta -into -is -isto -ita -itaj -ite -iĝo -o -oj -ojn -on -os -us
 935         person : -a -aj -ajn -an -ara -aran -aro -aroj -aron -as -atus -aĵo -aĵoj -e -eca -ecaj -ecajn -eco -ecoj -ecojn -econ -eje -en -eto -i -igas -igi -igis -igo -ino -ismon -o -oj -ojn -on -ulo -uloj
 936            pes : -a -ada -adas -adi -ado -an -ano -ante -anti -aro -as -e -eta -etas -etoj -etojn -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -ita -iĝi -o -oj -ojn -on -os -us
 937            pet : -a -adas -adis -ado -aj -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -anton -as -ata -ataj -atajn -ate -atoj -atojn -e -eblos -egas -ege -egi -egis -ego -egoj -egojn -egus -era -eris -eton -i -ilo -iloj -ilon -inta -intaj -inte -intis -into -intoj -intus -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -ontoj -os -us
 938            pez : -a -ado -aj -ajn -an -anta -ante -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -era -eta -i -iga -igas -igi -igos -ila -ilo -iloj -ilojn -is -ita -iĝis -o -oj -ojn -on -ume -umi -umo
 939             pi : -a -adas -aj -ajn -an -ana -anaj -anajn -anan -anas -ane -ani -ano -anoj -anojn -anon -anos -anta -ante -anto -as -e -eca -ece -eco -econ -ega -emo -era -ero -eroj -i -iĝis -njo -o -on -os -ulo -uloj -ulojn -umas -us -uta -ĉjo
 940         piedir : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adon -aj -an -ane -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -e -ebla -eblan -i -is -o -on -os
 941           pigr : -a -adi -ado -aj -an -anta -as -e -ecan -eco -econ -ega -ema -emo -emon -i -is -o -ontaj -ulo -uloj -umas -umi -umis -us
 942            pik : -a -adis -ado -ados -aj -ajn -an -anta -antajn -antan -as -ata -aĵoj -aĵojn -e -eco -egas -ema -emaj -emajn -eman -eme -emon -etoj -i -igas -ila -ilo -iloj -ilojn -intaj -inton -is -ita -itaj -iĝis -o -oj -ojn -on -ontis -os
 943        pilgrim : -a -ado -adoj -adon -an -anta -antaj -anto -antoj -antojn -as -e -ejo -i -into -intoj -is -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -ulojn
 944            pir : -a -ano -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -aten -ati -ato -atoj -atojn -e -era -i -ingen -ita -o -oj -ojn -on -os -ote -ujojn -ula
 945            pis : -a -adas -ado -an -ana -ane -ani -ano -ante -as -aĵo -e -ejon -emos -i -ilo -ino -inta -is -ita -o -on -os -ote -uje -ujo -ujojn
 946           plan : -a -ada -adaj -adas -ado -adoj -adon -ados -aj -an -anta -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -e -ebla -en -eta -etas -ete -eten -eto -eton -i -ido -igas -ilo -ina -inda -inta -intaj -inte -is -ismoj -isto -ita -itaj -itajn -itan -ite -o -oj -ojn -on -os -ota -us
 947          plant : -a -ada -adis -ado -aj -ajn -an -ante -ara -aro -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -eja -ejo -ejoj -ejojn -en -era -etoj -etojn -eton -i -ido -idoj -idojn -idon -ingo -inte -is -isto -ita -itaj -itajn -o -oj -ojn -on -os -ota -ujo -ujojn -ujon -us
 948           plat : -a -aj -ajn -an -ano -anojn -anon -anus -aĵo -aĵon -e -eca -eco -ejo -en -ero -eros -eto -etoj -etojn -igi -igis -igo -ino -is -iĝas -o -oj -ojn -on
 949           plaĉ : -a -ado -aj -ajn -an -anta -ante -anto -as -e -ebla -eco -econ -ega -egas -ege -egis -egos -egus -etis -i -iga -igan -igo -inta -is -ita -on -os -ulo -us
 950           plen : -a -ade -aj -ajn -an -as -ata -e -eca -eco -econ -ega -egaj -egan -egas -i -igan -igas -ige -igi -igoj -igos -is -ita -itaj -itajn -iĝa -iĝis -iĝo -o -on -os -uma -umaj -umajn -uman -umas -ume -umi -umis -umo -umoj -umon -umos -umus
 951          plend : -a -ado -adoj -adojn -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -aro -as -aĉi -e -egas -ema -emas -emo -etas -etis -eto -etoj -eton -i -ilon -inta -into -inton -is -ito -o -oj -ojn -on -onto -os -ulo -ulojn -us -uta -uto -utoj
 952         plenig : -ado -adus -an -anta -ante -anto -as -ata -aĵo -aĵoj -e -eblan -enda -endaj -i -inta -intaj -intus -ita -itaj -itajn -itan -oj -os -otaj
 953      plenkresk : -a -aj -ajn -antoj -e -ece -eco -econ -etaj -igi -inta -intaj -inte -is -iĝis -iĝo -iĝos -on -os -ula -ulaj -ulan -ule -ulo -uloj -ulojn
 954         plenum : -a -adi -adis -ado -adon -ados -aj -ajn -an -anta -antajn -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -e -ebla -eblaj -eblas -ema -enda -endaj -endajn -i -iga -igi -ilo -ilojn -ilon -inda -inta -inte -inti -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -on -onta -ontoj -os -ota -otaj -otajn -untoj -us
 955         plezur : -a -ajn -an -as -e -ega -egan -ego -egos -ema -etojn -i -iga -igaj -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igus -inta -is -iĝos -o -oj -ojn -on -os
 956            pli : -a -aj -ajn -an -as -aĉajn -aĵo -e -ege -eta -ete -eto -i -igan -igi -igo -igoj -igojn -igon -igus -iĝas -iĝis -iĝos -o -oblaj -oblan -oj -on -os -ujo
 957         plibon : -a -aj -an -as -aĵoj -e -eco -econ -egas -ege -i -iga -igaj -igajn -igan -igen -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -igos -igus -iĝas -o -us
 958       plibonig : -a -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -ante -ata -aĵoj -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eblus -en -enda -endaj -endajn -endan -etis -i -inda -indaj -indas -inta -is -istoj -ita -itaj -itan -o -oj -ojn -on -onta -os -us
 959           plor : -a -ada -adas -adis -ado -adoj -adon -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -antoj -anton -as -aĉi -aĉo -e -egas -egi -egis -ego -egoj -egojn -ema -eman -eta -etajn -etas -eti -eton -i -iga -igas -igi -igo -inda -inde -inta -is -o -oj -ojn -on -os -us
 960           plur : -a -aj -ajn -an -aro -as -e -eca -ecaj -eco -econ -egaj -era -idi -is -isma -ismo -obla -oblajn -oblan -oble -oblo -on -uli
 961           pluv : -a -adas -adi -adis -ado -adon -ados -aj -ajn -an -anta -ante -as -aĉa -e -eca -ega -egas -egi -egis -ego -egoj -egojn -egon -egos -ema -emas -endi -ero -eroj -erojn -eta -etas -eti -etis -eto -etojn -eton -i -igi -igo -inte -is -o -oj -ojn -on -onta -onte -os -us
 962             po : -a -aj -as -ate -e -ego -egoj -ema -emaj -eman -emas -eme -emi -emo -emoj -emojn -emon -emos -ere -eta -etaj -etajn -etan -etas -ete -eti -eto -etoj -etojn -eton -i -ile -ilus -inte -intus -is -njo -njon -o -ule -uli -us -uta -uti
 963           poem : -a -aj -an -aro -aroj -arojn -aron -as -aĉo -e -eco -ego -eroj -eto -etoj -etojn -eton -i -isto -istoj -ita -itas -o -oj -ojn -on -os -umas
 964          poezi : -a -aj -ajn -an -anta -aro -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ecaj -ema -emaj -eman -eme -emo -emon -igi -igis -isto -o -oj -ojn -on -umo
 965            pol : -a -ado -aj -ajn -an -ana -ano -anoj -ara -aris -aro -as -e -eca -eci -eco -ega -egaj -en -i -igi -inaj -ino -inoj -inon -is -ismo -ite -iten -iti -ito -o -oj -ojn -on -os -ujo -ujon -us -uto
 966          polic : -a -ado -aj -ajn -an -ane -ano -anoj -anojn -anon -e -econ -ejo -ejoj -ejojn -ejon -eman -emen -en -estro -estron -i -ista -istaj -isti -isto -istoj -istojn -iston -o -oj -on -ulo -uloj -us
 967        politik : -a -ado -aj -ajn -an -aro -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ecan -ema -emaj -en -ere -igi -igon -ino -is -ista -istaj -istajn -istan -isto -istoj -istojn -iston -o -oj -ojn -on -ulo -uloj -ulon -umas -umi
 968          popol : -a -ado -aj -ajn -an -ano -anoj -anojn -are -ari -aro -aron -ata -aĉo -e -eca -ecan -ejoj -eto -i -is -isma -ismo -ismon -o -oj -ojn -on
 969           pork : -a -aj -an -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -ejo -ejoj -ejon -eto -etoj -i -idas -ido -idoj -idojn -idon -ino -inoj -o -oj -ojn -on
 970           port : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -aj -an -ano -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -are -aron -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -ati -ato -aĉas -aĵo -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblo -eblon -egi -egojn -en -etojn -i -igas -ilo -ilon -inta -intaj -into -is -ista -isto -istoj -iston -ita -itaj -itoj -iĝi -iĝis -o -ojn -on -os -unte -us -ute
 971          posed : -a -ado -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -anton -aron -as -ata -ataj -atan -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -eco -econ -emo -i -igas -into -is -ita -itaj -itajn -o -oj -on -os -us
 972           post : -a -ado -aj -an -ana -ano -araj -are -as -ate -ato -aĵaj -aĵajn -aĵe -aĵen -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -emi -en -i -ilis -ula -ulaj -ulan -ulas -ule -uli -ulis -ulo -uloj -ulojn -ulon -ulos -ulus -uma -ume
 973         postul : -a -adas -ado -adoj -adon -aj -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -aro -aroj -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -ato -atoj -aĵojn -e -ebla -ema -emaj -emajn -eman -emo -emon -i -inta -is -ita -itaj -itan -ite -iĝas -o -oj -ojn -on -os -us
 974            pot : -aj -aron -ato -atos -aĵo -aĵoj -e -eco -econ -endo -era -ere -eri -ete -eto -etoj -i -isto -iston -ite -o -oj -ojn -on -os -us -uti -uto
 975         potenc : -a -ado -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -egaj -i -iga -igi -is -ita -iĝas -iĝo -o -oj -ojn -on -ulo -uloj -ulojn -ulon
 976            pov : -a -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -antas -ante -as -ata -ate -e -eblas -eble -eco -ega -egan -ege -ego -era -ere -eri -ero -i -igas -igi -igis -ilas -inen -inta -intaj -inte -intus -is -ita -itaj -o -oj -ojn -on -onta -onte -ontis -ontus -os -ulo -uloj -uma -umo -us
 977            poz : -a -adis -ado -antaj -antajn -ante -as -e -ejo -i -igas -igis -is -isto -istoj -istojn -ita -itaj -o -oj -ojn -on -umi -us
 978           poŝt : -ajn -ante -anto -ejo -ejoj -ejojn -ejon -eto -igos -ilo -ilon -into -is -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itan -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ujo -ujon
 979        praktik : -a -ada -adaj -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -ante -antis -anto -antoj -as -ata -ataj -atajn -aĵoj -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblo -eca -eco -ejo -ejon -ema -emajn -eme -eti -i -igi -igis -ilo -inda -is -istoj -ita -itaj -iĝas -o -oj -ojn -on -os -us
 980           prav : -a -aj -ajn -an -anta -as -ate -e -eco -econ -egaj -egas -en -i -iga -igajn -igan -igas -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -igos -igus -ili -is -o -oj -ojn -on -os -us
 981         preciz : -a -aj -ajn -an -as -aĵojn -e -eco -econ -ega -egaj -ema -eme -emon -en -i -iga -igaj -igas -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -igus -o -oj -ojn
 982         predik : -a -ade -ado -adon -anta -ante -anto -antoj -antojn -aro -as -ata -ataj -ato -atoj -atojn -aĵo -etis -i -is -isto -istoj -istojn -iston -ita -o -oj -ojn -on -os
 983         prefer : -a -ado -adon -aj -an -ante -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ato -aton -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eblas -eble -eblis -egis -enda -endaj -endo -eren -i -ida -ido -idos -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -indus -intus -is -ita -itaj -itan -ite -iti -ito -o -oj -ojn -on -os -us
 984         preleg : -a -ado -adon -aj -an -anta -ante -anto -antoj -antojn -anton -aro -aron -as -e -ejo -ejon -eri -eta -ete -etis -eto -etoj -etojn -eton -etos -i -inte -into -intoj -intojn -is -isto -o -oj -ojn -on -onto -ontoj -ontojn -onton -os -us
 985           prem : -a -adas -ade -adi -adis -ado -adon -ados -aj -an -anta -antaj -ante -anto -as -ata -ataj -atan -ate -aĵoj -e -eco -ega -egas -egi -egis -ego -egos -etas -etis -eton -i -ilo -iloj -ilojn -is -ita -itaj -itajn -ite -itoj -iĝas -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on -os -us -uto
 986          premi : -a -ada -adas -ado -adon -ados -aj -ajn -an -anto -are -as -ata -ate -ati -ato -e -era -eran -eras -ere -eri -eris -ero -erojn -eron -eros -eton -i -igo -igoj -indajn -is -ita -itaj -itajn -ite -ito -itoj -itojn -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -os -uloj -uma -umoj -umojn -uto
 987           pren : -adas -adis -ado -adon -anta -antan -ante -antoj -as -ata -ataj -aĵon -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -emo -en -eto -i -igas -ilo -ilon -inda -inta -inte -intoj -is -isto -istoj -iston -ita -itaj -itajn -itan -iĝis -o -on -os -ota -otaj -us
 988         prepar : -a -ada -adan -adas -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -ante -antoj -are -aron -as -ata -ataj -atan -atas -ate -ati -ato -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -emo -eta -i -ilon -inta -intaj -inte -intis -into -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝa -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on -onta -os -ota -us
 989           pres : -a -ada -adas -adis -ado -adon -ados -aj -ajn -an -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eja -ejo -ejoj -ejon -emos -en -i -ida -ide -idi -igas -igi -igo -igos -ila -ilo -iloj -ilon -intaj -intan -is -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝis -o -oj -on -os -ota -otajn -otan -ume -unta -unte
 990        present : -a -ada -adas -ado -adoj -ados -an -ano -are -aren -aron -as -ata -ate -ati -ato -aĵon -e -en -era -eren -i -is -o -os
 991          prest : -a -ada -adas -ado -ados -an -are -ata -aĵo -e -era -eren -i -ige -ito -iĝa -iĝaj -iĝajn -iĝan -iĝas -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝus -o -on -os
 992           pret : -a -aj -ajn -an -ante -as -e -eco -econ -emo -emon -enda -endaj -endan -endas -ende -enden -endi -endis -endo -endoj -endojn -endon -endos -endus -eran -eras -ere -ero -i -igas -igi -igis -igo -igojn -igos -is -ita -itaj -iĝon -o -os -us
 993        pretend : -a -aj -an -anta -antaj -antajn -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -ate -e -ema -eman -emo -emon -emos -en -endo -ere -i -ido -is -ita -o -oj -ojn -on -os -us
 994      preterpas : -a -adas -adis -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -e -i -is -ita -itaj -iĝis -o -oj -onte -onton -os -us
 995           prez : -a -ado -ados -an -antas -antoj -aro -aron -e -en -i -idan -idas -ide -idi -idis -ido -idon -idos -igas -inda -intos -isto -o -oj -ojn -on
 996        prezent : -a -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -are -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -ato -aĵan -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -eblaj -eblajn -ejo -ejoj -eton -i -ilo -ilojn -inda -indaj -inta -inte -intoj -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -itas -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -onto -ontoj -os -ota -otaj -otajn -otan -uje -us
 997         prezid : -ado -an -anta -antaj -antan -antas -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -atan -e -ejo -endo -i -into -intoj -intojn -inton -is -ita -o -on -onta -onto -os
 998      prezident : -a -aj -ajn -an -eca -ecaj -ecan -eco -ecoj -econ -ejo -i -igas -igos -ino -inoj -inon -ismaj -iĝo -o -oj -ojn -on -os
 999           preĝ : -a -adis -ado -adon -aj -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -aron -as -ata -e -eja -ejaj -ejo -ejoj -ejojn -ejon -i -iloj -inte -is -isto -istoj -iston -o -oj -ojn -os -us
 1000       prilabor : -a -adas -adi -adis -ado -adojn -adon -aj -ajn -ante -anto -as -ata -ataj -ebla -eblo -eblon -endajn -i -iloj -ilon -indaj -is -istajn -ita -itaj -itajn -itan -o -on -os -ota -us
 1001           prim : -a -adon -aj -anaj -ara -araj -arajn -aran -are -ari -as -ate -ati -ato -atoj -e -era -eras -ero -eros -etas -etis -i -is -ite -o -ojn -on -os -ule -us
 1002          print : -ado -adon -an -ani -ante -as -ata -ate -aĵo -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -ema -emo -emon -en -endan -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -inde -is -isto -ita -itaj -itan -ite -iĝis -o -os
 1003       priparol : -adis -ado -adoj -adojn -ante -as -ata -ataj -atan -ato -eblaj -endaj -i -ila -indaj -indajn -inte -is -ita -itaj -itan -o -oj -on -os -ota -otajn -us
 1004        pripens : -adas -adi -adis -ado -adon -an -anta -antas -ante -as -ata -atan -aĵojn -e -ebla -egos -ejo -ema -eman -eme -enda -i -iga -igaj -igajn -igas -igi -igos -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -inta -intaj -inte -is -ita -itaj -itan -ite -o -oj -ojn -on -onta -os -ulo -us
 1005       priskrib : -a -ado -adon -aj -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -ato -aĵo -aĵojn -e -ebla -eblajn -eblas -ecajn -eco -i -iloj -inda -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -o -oj -ojn -on -onta -os -us
 1006       pritrakt : -adas -ado -anta -antaj -ante -araj -as -ata -ataj -atajn -atan -ato -endaj -i -igi -ilon -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj -us
 1007         privat : -a -aj -ajn -an -aĵojn -e -ecaj -ecas -eco -econ -ega -ejoj -en -i -igi -igis -igo -igoj -igon -o -ulo -uloj -ulojn -ulon
 1008      privilegi : -a -ada -adas -ado -ados -aj -an -as -ata -ate -ati -ato -e -en -i -inta -is -ita -itaj -itajn -itoj -o -oj -ojn -on -os -uloj -ulojn -us
 1009        prizorg : -a -adas -adis -ado -adon -anta -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -atan -ate -ato -e -ejojn -endaj -i -into -is -isto -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -on -os
 1010        problem : -a -aj -ajn -an -aro -arojn -aron -as -e -eca -ecaj -ego -egoj -en -etaj -etas -eto -etoj -etojn -eton -i -iga -igas -igo -igon -iĝis -o -oj -ojn -on
 1011        produkt : -a -ada -adaj -adas -ado -adoj -adojn -adon -aj -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -aro -aron -as -ata -ataj -atajn -atan -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -ejo -ejoj -ejon -ema -emaj -eman -en -estro -i -iga -igan -ilo -iloj -inta -into -intoj -is -istaj -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -os -us
 1012           prof : -a -ana -anajn -anas -ane -ani -anis -ano -anon -e -eta -etaj -etajn -etan -etas -eti -etis -eto -etoj -etojn -eton -etos -i -ila -ilaj -ilas -ile -ilo -iloj -ilojn -ilon -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iti -itis -ito -itoj -itojn -iton -itos -itus -umi -umo
 1013        profesi : -a -aj -ajn -an -as -e -eca -ecan -ece -eco -econ -ema -ismo -isto -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -ula -ulo -uloj -ulojn -ulon
 1014         profet : -a -adas -ado -adoj -aj -ajn -an -anta -ante -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -i -ino -is -ita -itaj -o -oj -ojn -on -os
 1015         profit : -a -ado -adon -aj -ajn -an -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -aĵoj -e -ebla -eblaj -eblas -eblo -eblos -eblus -eco -egajn -ego -ema -emaj -emo -eren -i -iga -igaj -igan -igas -ige -igi -igis -igos -intaj -is -o -oj -ojn -on -os -ulo -us
 1016        profund : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵon -e -eco -econ -ega -egan -ege -ego -egoj -ejo -en -i -igas -igi -igos -igus -is -iĝan -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on -os
 1017        prognoz : -a -ado -an -anta -ante -anto -as -ataj -atajn -atas -ebla -eblaj -eblas -eble -i -is -isto -istoj -ita -itaj -o -oj -ojn -on
 1018        program : -a -ada -adaj -adas -adi -adis -ado -adon -ados -aj -ajn -an -ante -anto -antoj -anton -ara -araj -aran -aro -aroj -arojn -aron -as -ata -aĉo -aĵojn -e -ebla -eblaj -ego -ejo -eren -ero -eroj -erojn -eron -estroj -etaj -etas -eto -etoj -etojn -eton -i -igis -ilo -indaj -indajn -is -ista -istaj -istan -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -ite -o -oj -ojn -on -os -us
 1019        progres : -a -adas -ado -adojn -adon -ados -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -as -aĵo -aĵoj -e -egoj -ema -emaj -emajn -eman -emo -emoj -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -igi -igis -igo -igos -inta -intaj -intajn -intan -intoj -is -isma -ismaj -ismo -ista -istas -itaj -o -oj -ojn -on -os -uloj -us
 1020       projekci : -a -ado -adojn -adon -ante -antus -as -ata -ataj -atajn -aĵo -aĵojn -e -eblaj -eblajn -estro -i -ilo -ilon -is -ita -itan -iĝas -o -oj -ojn -on -os
 1021        projekt : -a -ado -adoj -adojn -adon -aj -an -anta -as -ata -ataj -aĵojn -e -egoj -erojn -estro -estroj -eto -eton -i -iloj -intoj -is -ista -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -on
 1022        proklam : -adis -ado -anta -antan -ante -anto -as -ata -atajn -atan -aĵon -i -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝi -o -oj -ojn -on -os
 1023       prokrast : -a -ado -adon -an -anta -ante -as -ata -e -ebla -ema -emo -eto -i -igi -igus -ilo -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
 1024        proksim : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -e -eco -econ -ega -egaj -ege -ejo -ema -emo -en -eta -i -iga -igajn -igos -is -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝus -o -oj -ula -ulo -uloj -ulojn -ulon -uma -umaj -uman -umas -ume -umis -us
 1025         promen : -a -adas -ade -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -aj -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ate -atoj -e -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -eti -etis -i -igas -igi -ilon -inda -intaj -inte -is -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
 1026         promes : -a -ado -aj -antaj -antan -ante -as -e -etis -i -iga -igis -inta -intaj -into -intoj -inton -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -itoj -o -oj -ojn -on -os -ota -us
 1027        prononc : -a -ado -adon -an -ante -as -ata -ataj -atan -atas -e -ebla -eblaj -eblan -eblas -endan -i -inte -is -ita -itaj -itan -iĝas -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
 1028      propagand : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -antoj -as -ata -ataj -atan -ate -aĉo -aĵojn -e -eca -emaj -emas -emo -en -i -ilo -iloj -ilojn -inda -is -isma -ista -isten -isti -isto -istoj -itaj -o -oj -on -os -us
 1029         propon : -a -adas -adi -ado -adon -aj -anta -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -aron -as -ata -ataj -atajn -atan -aĵoj -e -ebla -eblaj -eblas -emos -en -endo -etis -eto -etojn -i -inde -intaj -into -intoj -intojn -is -isto -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -onto -os -ota -otaj -otan -uje -us
 1030          propr : -a -aj -ajn -an -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -eco -ecoj -ecojn -econ -ema -i -igas -igi -igis -oj -ulo -uloj -ulojn -ulon -umis
 1031        prosper : -a -aj -an -anta -antaj -are -as -e -econ -egaj -i -iga -igan -igas -igi -igis -igo -is -iĝos -o -oj -on -os -us
 1032        protekt : -a -ada -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -anton -as -ata -ataj -atajn -aĵojn -e -eco -ejo -ejon -ema -emajn -enda -i -ilo -ilojn -ilon -inda -indan -inta -intoj -is -isma -ismo -ismon -istoj -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝi -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj -otajn -us
 1033        protest : -a -adis -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anten -anti -anto -antoj -antojn -anton -aron -as -e -egon -ejo -en -eren -i -inta -intojn -is -o -oj -ojn -on -os -uloj -ulojn -us
 1034           prov : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -an -anta -antaj -antajn -ante -are -as -ata -ataj -ate -ato -aĉo -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ejo -en -etas -eto -i -ida -ide -igi -ilo -iloj -inda -indo -ino -inta -inte -is -ita -itaj -itan -iĝis -o -oj -ojn -on -os -uloj -us
 1035         proviz : -a -adi -ado -ados -aj -an -anta -antajn -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -aĵoj -aĵojn -e -eja -ejo -ejoj -ejon -i -ige -ilo -inta -is -istoj -iston -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ujo -us
 1036         provok : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -as -ataj -aĵoj -e -ema -eman -i -is -ita -itaj -o -oj -ojn -on -os -us
 1037          prunt : -a -ado -an -antan -as -ata -ataj -aĵoj -e -ebla -eblaj -eblan -ejoj -i -is -isto -ita -itaj -itajn -itan -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
 1038           pruv : -a -adi -ado -adojn -adon -aj -an -anta -antaj -antan -ante -as -aĵo -aĵoj -ebla -eblaj -eblas -eble -enda -ende -i -ilo -ilojn -ilon -inte -is -ita -itaj -itajn -itas -ite -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ota -us
 1039         public : -a -ada -adas -ado -ados -aj -an -anen -ara -aren -aron -as -ate -aĵo -e -eras -ere -eren -i -ismo -ista -istas -isto -istoj -ite -o -os
 1040         publik : -a -ado -adoj -aj -ajn -an -ano -anoj -aro -as -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblo -eco -econ -ejen -ejo -eto -i -iga -igaj -igas -igi -igis -igo -igoj -igojn -igos -igus -indaj -indan -is -ita -itaj -itan -iĝon -o -oj -on -os -otaj -uje -ulo
 1041       publikig : -a -adas -adi -adis -ado -adon -ados -aj -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -eblaj -ejo -i -inda -indajn -inta -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -itis -o -oj -ojn -os -ota -otaj -otajn -us
 1042            pun : -a -ado -adon -ajn -an -anta -ante -as -ata -ataj -ate -ato -e -ebla -enda -endaj -i -iga -inda -indaj -indan -inde -intaj -is -istoj -ita -itaj -itajn -ite -iton -iĝas -iĝi -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -ote -us
 1043            pur : -a -aj -ajn -an -ana -as -ata -e -eco -econ -ega -ema -etis -i -iga -igaj -igas -igi -igis -igo -igoj -igojn -igos -ismaj -isme -ismo -ismon -ista -iste -isto -istoj -istojn -itan -iĝon -o -on -os -uje
 1044          purig : -a -ado -adon -aj -antajn -ante -as -ata -etis -i -ilo -inta -intaj -is -istaj -isto -istoj -ita -itaj -itajn -ite -o -oj -ojn -os
 1045           putr : -a -ado -adon -aj -an -anta -antaj -as -aĵo -aĵoj -aĵon -eco -ema -i -ide -igos -inta -intajn -intan -is -itaj -itajn -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -o -os -uloj
 1046            puŝ : -adis -ado -adon -antaj -ante -antis -as -ata -ataj -ate -aĵo -ete -etis -i -inte -is -ita -itaj -ite -iĝas -iĝi -iĝis -o -oj -on -os -us
 1047            rab : -a -ado -adon -aj -ano -antan -as -ata -atan -atas -ate -ati -ato -atoj -atojn -aton -aĵo -aĵojn -e -emaj -eme -emo -en -i -inta -inte -is -ista -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -ito -o -oti -otis -us
 1048           raci : -a -aj -ajn -an -anoj -as -e -ecaj -eco -ecoj -econ -emo -emon -i -iga -igas -igi -igis -igo -igon -isma -ismo -ista -isto -o -oj -on -ulo -us
 1049           radi : -a -ada -adas -ado -adon -aj -ajn -an -anoj -anta -antaj -antan -ante -as -ata -ate -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eme -eton -i -is -isto -iĝas -o -oj -ojn -on -os -umo -umon -us
 1050          radik : -a -aj -ajn -an -antaj -ara -aro -aron -as -e -ego -egoj -eroj -erojn -eto -etoj -i -igas -igi -igo -ilo -iloj -ilon -inta -intaj -is -itaj -o -oj -ojn -on -ujo -ulo
 1051        radikal : -a -aj -ajn -an -anoj -are -as -e -eco -econ -egaj -emas -isma -ismo -ismoj -iĝas -iĝo -iĝos -o -oj -on -ulo -uloj -ulon
 1052           rajd : -a -adi -ado -adon -anta -antaj -antan -ante -antis -anto -antoj -antojn -as -aĵoj -e -ejo -i -igas -igis -is -isto -istoj -o -on -onta -os -us
 1053           rajt : -a -adas -an -ante -antoj -aron -as -e -eco -i -iga -igas -igis -igo -igoj -igon -igos -igus -is -istojn -iĝi -o -oj -ojn -on -os -us
 1054         rajtig : -a -anta -ante -as -ata -ataj -ilo -ilojn -ilon -into -is -ita -itaj -itan -ite -itis -ito -itoj -itojn -o -oj -on -os -unta -us
 1055            rak : -a -e -en -eta -etaj -etajn -etas -ete -eti -etis -eto -etoj -etojn -eton -ito -o -oj -on -onta -ontaj -ontan -ontas -onte -onti -ontis -onto -ontoj -ontojn -onton -ontos -ontus
 1056         rakont : -a -adaj -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -aro -aron -as -ata -ataj -aĵo -e -eblas -eca -emas -eme -enda -ero -eti -etis -eto -etoj -etojn -eton -i -inda -indaj -indan -indas -inta -intajn -inte -intus -is -ista -isto -istoj -iston -ita -itaj -ite -iĝas -o -oj -ojn -on -os -uloj -us
 1057            rap : -a -adan -anto -e -ere -eros -eto -etoj -i -ida -idaj -idajn -idan -idas -ide -idi -idis -ido -idoj -idon -idos -idus -ina -isto -iti -o -oj -on -otis -oton
 1058          rapid : -a -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -e -eca -eco -ecoj -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -egis -ema -emaj -eme -eta -etaj -i -iga -igas -ige -igi -igis -igo -igos -is -o -oj -on -os -ulo -uloj -umo -umoj -umojn -umon -us
 1059         raport : -a -adi -adis -ado -adon -aj -antaj -ante -anto -antoj -aro -as -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -endas -eta -etis -eto -etoj -eton -i -ilo -inda -inta -into -intoj -is -ista -istan -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -ite -o -oj -ojn -on -os -us
 1060            rav : -a -aj -ajn -an -anta -ante -as -aĵo -e -ega -egan -egas -egi -egis -en -etaj -i -idan -iga -ina -ine -ino -inoj -inta -is -ita -itaj -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -o -oj -on -os
 1061            raz : -a -ado -adon -an -as -ejo -en -i -igi -ila -ili -ilo -iloj -ilon -ine -ino -inte -is -isto -iston -ita -itaj -itan -o -on -os -us
 1062             re : -a -ajn -an -aran -as -ato -e -ebli -eman -en -i -ido -ilen -ina -ine -inen -ingos -ino -inos -is -isman -iste -isten -iten -iĝas -iĝos -o -os -umo
 1063           real : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ecaj -ecajn -ecan -ecas -ece -eco -ecoj -ecojn -econ -ema -en -i -iga -igi -igis -igojn -igon -igus -isma -ismaj -ismajn -isman -ismas -isme -ismi -ismo -ismus -ista -istaj -istas -isto -istoj -ita -ite -ito -iĝas -iĝe -iĝo -iĝoj -iĝos -o -oj -ojn -on -os
 1064         realig : -a -ado -adon -ante -anto -antoj -ata -ataj -aĵoj -ebla -eblaj -eblajn -eblas -eblo -enda -i -indon -is -ita -itaj -itajn -itan -ojn -on -ota -otajn -us
 1065         recenz : -a -ado -ajn -anto -antojn -as -ata -aĉo -aĉon -e -endajn -etoj -eton -i -intoj -is -isto -istoj -ita -itaj -ito -o -oj -ojn -on -ontojn -os
 1066         redakt : -a -adas -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anoj -anta -ante -anto -antoj -anton -as -ata -ataj -atan -aĵo -aĵoj -e -ebla -eblaj -eja -ejo -ejoj -ejojn -ejon -eri -ero -etis -eto -etojn -i -igo -ila -ilo -iloj -ilojn -ilon -into -intoj -is -ista -istan -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝi -o -oj -ojn -on -os -ota -uloj -us
 1067         redukt : -a -ado -adon -aj -ante -as -ata -ataj -eblas -i -inta -is -ita -itaj -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -os
 1068            ref : -a -aras -ari -aris -aro -aroj -aros -arus -e -eraj -eras -ere -eren -eri -eris -ero -eroj -ine -o -oj -otis -us -utas -ute -uti -utis -uto -utoj -uton
 1069          refer : -aj -anta -ante -anto -antoj -as -ato -aton -aĵo -aĵoj -aĵon -e -en -enda -endo -endoj -endojn -endon -i -idas -ido -idos -ilo -is -isto -ita -o -oj
 1070        reflekt : -a -ado -aj -an -anta -antaj -ante -as -ataj -aĵoj -i -ilo -iloj -ilon -inte -is -ita -itaj -iĝas -iĝi -iĝo -o -oj -ojn -on -us
 1071         reform : -a -ada -adaj -ado -adon -an -anto -antoj -as -ato -e -ebla -eblas -emaj -eman -emo -endojn -era -ere -i -is -isma -ista -istaj -istan -istas -isto -istoj -ita -itan -itoj -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -os -ula -ulas -uli -us
 1072            reg : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adojn -adon -ados -anta -antaj -antajn -antan -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -atajn -atan -ato -atoj -e -ebla -eblaj -eblan -ejon -ema -en -enda -ende -ere -eren -i -ida -idos -ili -ilo -iloj -ilojn -ilon -ina -inas -inta -inte -intoj -intojn -is -ista -istan -isto -istoj -istos -ita -itaj -ite -itoj -iĝas -onta -os -ula -ulaj -ulajn -ulan -ulas -ule -uli -ulo -uloj -ulojn -ulon -ulus -us
 1073        registr : -a -ada -adas -adi -ado -adoj -adon -ados -aj -ajn -an -ano -anta -ante -anto -ara -araj -are -aro -aroj -aron -as -ata -ataj -ate -ati -ato -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -econ -ejo -ejoj -ejojn -en -endaj -eren -i -igoj -ilo -iloj -ilon -inte -intoj -is -istaj -isto -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -itoj -iĝa -iĝaj -iĝajn -iĝan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onto -os -uje -us
 1074          regul : -a -ada -adis -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -ante -ara -araj -are -aro -aroj -arojn -aron -as -ate -e -eco -econ -eto -etoj -i -iga -igaj -igas -igi -igis -igo -igojn -ilo -ilon -isto -istoj -itan -o -oj -ojn -on -ulo -us
 1075         reklam : -a -adas -ado -adojn -adon -aj -ajn -an -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -atajn -aĉoj -aĉon -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ejo -eti -eto -etojn -eton -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -istajn -isto -istoj -iston -ita -o -oj -ojn -on -os -uloj -us
 1076       rekomend : -a -ado -aj -an -antan -ante -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -ebla -egas -endas -ere -i -ida -igas -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -inta -intaj -inte -is -ita -itaj -itan -ite -o -oj -ojn -on -os -ota -us
 1077          rekon : -a -adis -ado -adon -ante -as -ata -ataj -atajn -atan -aĵoj -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -ebli -i -iga -igi -ilo -iloj -ilon -inda -inta -intaj -inte -intus -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝis -iĝo -o -oj -on -os -us
 1078      rekonstru : -ada -adaj -adan -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -as -ata -aĵo -eblaj -i -inta -is -ita -itaj -iĝas -iĝis -o -on -os -ota -us
 1079            rel : -a -aj -ajn -an -ata -ataj -atan -ate -ati -ato -atoj -atos -e -ega -egas -egi -egis -ego -egos -ejan -i -igi -igis -igo -igoj -is -iten -o -oj -ojn -us
 1080         religi : -a -aj -ajn -an -ano -anoj -anojn -aĉo -e -eca -ecaj -eco -ema -emaj -emajn -emas -eme -emo -emon -estro -estroj -i -istoj -o -oj -ojn -on -ulo -uloj -ulojn
 1081            rem : -a -ada -ade -adi -ado -ane -ani -anto -as -aĉa -aĉas -aĉi -aĉos -e -ejo -era -ere -eron -etas -ete -eti -etis -eto -etos -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -inton -is -isto -istoj -istojn -ite -ito -iĝis -iĝo -o -on -onte -onto -ontoj -ota -otas -ote -oto -otos -unti -us
 1082        rememor : -a -adi -ado -ajn -anta -ante -as -ataj -aĵo -aĵoj -e -i -iga -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igojn -igos -indas -inte -is -iĝon -o -oj -ojn -on -os
 1083        renkont : -a -adas -adi -adis -ado -anta -antan -ante -as -ata -ataj -atajn -aĵoj -aĵojn -e -ebla -eblaj -eblajn -eblas -ejo -ejoj -en -etoj -i -igajn -indaj -inta -intaj -inte -intus -is -ita -itaj -itan -itojn -iĝa -iĝaj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -onte -os -us
 1084        renovig : -adis -ado -adon -ados -aj -anta -ante -anto -as -ata -ataj -atan -ebla -eblaj -eblan -eble -i -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -on -os
 1085        renvers : -a -adis -ado -aj -an -ante -as -ate -e -i -inta -is -ita -itaj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝus -o -on -os
 1086            rep : -a -ado -adon -aj -ajn -aran -are -ari -aris -aro -aros -as -aĵo -aĵojn -e -etas -ete -eti -etis -eto -i -ingo -is -isto -istoj -istojn -ita -ite -iten -iti -ito -o -ojn -on -os -uloj -us -uta -ute
 1087      reprezent : -a -ado -adon -aj -ajn -anoj -anta -antaj -antajn -ante -anto -antoj -antojn -anton -are -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -ato -atoj -aĵon -e -eco -econ -ejo -ejoj -emaj -eri -i -inta -is -isto -istoj -iston -ita -itaj -iĝas -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on -os -ota -otan -uje -ulo -uloj -us
 1088      reprodukt : -a -ada -ado -adoj -adon -aj -ajn -anta -ante -as -ata -aĵo -aĵoj -i -igi -ilo -intaj -is -ita -itaj -itan -iĝa -iĝas -iĝo -o -oj -on
 1089            res : -a -an -ana -ani -as -e -en -endas -ende -endi -endis -endo -endos -eto -i -ide -iden -idi -idis -ido -is -ista -iste -isten -isti -istis -isto -o -on -ulen -uma -umaj -umajn -uman -umas -ume -umen -umi -umis -umo -umoj -umojn -umon -umos -umus
 1090        respekt : -a -adis -ado -adon -aj -an -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -e -eco -econ -ega -ego -egon -ema -emaj -eman -eme -emo -emon -enda -endaj -era -eras -i -iga -igi -igos -inda -indaj -indajn -indan -inde -is -ita -itaj -o -ojn -on -ontojn -os -us
 1091        respond : -a -adis -ado -aj -ajn -an -anta -antajn -antan -ante -anto -antoj -anton -aro -aron -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eca -ecaj -ecan -ecas -ece -eci -ecis -eco -ecoj -ecojn -econ -ecos -ecus -ema -emaj -emo -en -endaj -endas -endo -erojn -etoj -eton -i -ido -idos -igis -ilo -ilon -indaj -inta -intajn -inte -intoj -inton -is -iste -ita -itaj -itajn -ite -iĝas -o -oj -ojn -on -ontoj -ontojn -os -otajn -ulo -uloj -ulojn -uma -us
 1092      respondec : -a -aj -an -anta -antaj -as -e -eblas -emaj -emas -emon -i -igi -is -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
 1093           rest : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -aj -ajn -an -ano -anta -antaj -antajn -antan -ante -anti -anto -antoj -are -aro -as -ata -ate -ato -atus -aĵa -aĵajn -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ejo -ejoj -ejon -emas -en -era -eroj -i -igas -igi -igo -igon -igos -inta -intaj -intajn -intan -intoj -is -ita -itaj -iĝis -o -oj -on -ontajn -os -us
 1094          resum : -a -ado -adon -aj -ajn -an -ante -as -e -ebla -eblas -ege -en -eren -eto -etoj -eton -i -ida -ido -idos -indo -is -ita -itaj -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
 1095            ret : -a -aj -ajn -an -ano -anoj -anta -aro -as -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eja -ejaj -ejajn -ejan -eje -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -emaj -en -ende -endo -ero -eroj -estro -eto -i -igi -ina -ino -inoj -o -oj -ojn -on -os -ujo -ulo -uloj -uma -umas -umi -umis -us
 1096          retir : -a -ada -adas -ado -ante -aron -as -ate -e -en -i -inta -is -ita -itaj -iĝa -iĝan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -os -ota -us
 1097            rev : -a -adas -adis -ado -adoj -aj -ajn -an -antaj -ante -anto -antoj -as -ata -aĵo -e -egas -egis -ema -emaj -emajn -emas -eme -emo -en -enda -endi -ere -erojn -i -ida -idas -idi -idis -ido -idoj -idon -idos -idus -iga -igaj -igas -ige -igi -igis -ino -intus -is -ista -istas -isten -isto -o -oj -ojn -on -os -ula -ulo -uloj -us
 1098          reven : -a -adi -adis -ado -aj -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -antoj -as -ate -e -en -etas -i -igas -igi -igis -igo -igon -igos -inta -intaj -intan -inte -intus -is -ita -ite -o -oj -ojn -on -onta -onte -os -ujon -us
 1099         revizi : -a -adas -adi -adis -ado -adon -an -anta -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -enda -i -is -isman -ismo -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itan -ite -o -oj -ojn -on -os -ota
 1100       revoluci : -a -aj -ajn -an -anoj -antojn -as -e -ema -emaj -emajn -eman -emo -emon -etoj -eton -i -igi -igis -igo -igos -is -ismaj -isto -istoj -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -ulojn
 1101            rez : -a -e -ende -idas -idi -idis -igon -ino -inon -ista -istaj -istas -iste -isti -istis -isto -istoj -iston -istos -istus -ojn -on -os -ulas -ulojn -umas -ume -umi -umo -umon -umos -us
 1102         rezerv : -a -adis -ado -adoj -aj -ajn -an -ante -as -ata -ataj -atajn -ate -e -eblas -econ -ejo -ejoj -ejojn -ejon -i -igas -igi -igis -inte -is -istoj -ita -itaj -itan -itas -o -oj -ojn -on -os -ujo -ujoj -ujon -ulaj
 1103         rezign : -a -ado -antaj -antan -ante -anto -as -e -ebla -eblajn -eco -emo -emon -i -igas -igis -inta -intaj -intajn -inte -is -itaj -iĝa -o -oj -on -os -us
 1104         rezist : -a -ada -adas -ado -adoj -adojn -adon -aj -anta -antaj -antajn -ante -anto -antoj -antojn -as -e -eblis -ecajn -ecan -eco -ecojn -econ -ema -emaj -eman -emo -enda -erojn -i -is -o -oj -on -onta -os -us
 1105         rezult : -a -ado -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -aro -as -ata -ati -atis -ato -atoj -atojn -aton -aĵon -e -i -igas -igi -igis -igos -inta -intaj -is -ita -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -ontan -os -us
 1106            reĝ : -aj -ajn -an -anoj -ante -eca -ece -eco -econ -ega -ejo -ejoj -estroj -eta -eto -ido -idoj -idon -igi -igis -ino -inoj -inon -o -oj -ojn -on -onto -onton
 1107             ri : -a -aden -ado -ajn -an -ane -ano -as -e -ego -emen -en -era -ere -eron -eten -eti -eto -i -is -ismo -ismon -o -os -us -ĉjo
 1108          ribel : -a -ado -aj -ajn -an -anta -antaj -anto -antoj -antojn -as -e -econ -ema -emaj -emajn -emo -i -igi -igis -igo -inta -intaj -intoj -intojn -is -o -oj -ojn -on -os -ula -ulaj -ulan -ulo -uloj -ulojn -ulon
 1109          ricev : -a -adas -adi -adis -ado -adon -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -atajn -aĵo -e -ebla -eblaj -eblas -eblos -ejo -ejon -ema -endo -ere -i -ilo -iloj -ilon -inta -intaj -inte -into -intoj -intus -is -isto -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -on -onta -ontaj -onto -ontoj -onton -os -ota -otaj -ujo -us -uta -ute -uto
 1110            rid : -a -adas -adis -ado -adon -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -aĉos -aĵo -e -ebla -ega -egas -egi -egis -ego -egoj -egon -egos -egus -eje -ema -emaj -eme -emis -emo -emon -ere -eroj -eron -eta -etajn -etas -ete -eti -etis -eto -etoj -etojn -eton -etos -etus -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igoj -inda -indaj -indajn -indan -inde -ino -is -o -oj -ojn -on -os -ulo -us
 1111          ridet : -a -adi -ado -ajn -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -as -e -ema -i -iga -igaj -igi -igis -inte -intoj -is -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
 1112          rifuz : -a -adis -ado -an -anta -ante -anto -as -ata -ataj -e -ejo -enda -i -igis -inta -intaj -inte -into -is -ita -itaj -itan -ite -itoj -o -oj -on -os -us
 1113            rig : -a -ado -ante -anto -aras -ari -as -ata -ataj -aĵo -e -ebla -en -endaj -i -ida -idaj -idajn -idan -idas -ide -ido -is -o -ojn -on -os -ota -oti -us
 1114         rigard : -adas -adi -adis -ado -adon -aj -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -atan -ate -aĉas -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -egas -ejo -endaj -etas -eti -etis -eton -i -igas -iloj -inda -indaj -indas -inta -inte -intoj -is -ita -itaj -ite -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on -ontoj -os -uloj -us
 1115         rikolt : -a -adas -ado -adon -aj -an -ante -anto -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -eblaj -ejo -i -iloj -inda -intoj -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -iĝo -o -oj -ojn -on -os -us
 1116          rilat : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -as -ataj -aĵojn -e -eco -econ -i -igas -igi -igis -igo -igon -igus -intaj -is -istojn -ita -itaj -o -oj -ojn -on -os -ulojn -umas -umo -umon -us
 1117            rim : -a -ado -an -ane -anta -antaj -antajn -antas -anto -aro -arojn -aros -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -i -ini -is -ita -itaj -itajn -iĝas -iĝon -o -oj -ojn -on -onta -us
 1118         rimark : -ado -aj -ante -as -ata -ataj -aĵo -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -eblis -ema -endas -eto -i -igas -igi -igo -igoj -igojn -igon -igos -ilo -ilon -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -inta -inte -into -intus -is -ita -itaj -ite -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
 1119            rip : -a -aj -ani -ara -aran -aras -ari -aris -aro -aroj -arojn -aron -aros -arus -aĵo -e -en -eta -etaj -etan -etas -ete -eti -etis -eto -etoj -etojn -eton -etos -etus -ido -o -oj -ojn
 1120          ripar : -a -adas -adis -ado -adoj -adojn -adon -an -antajn -ante -are -as -ata -ebla -eblas -eblis -ejo -ejoj -ejon -enda -etis -etojn -i -igi -ilo -iloj -ilojn -inte -is -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -ite -iĝas -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -os -ota -otaj -us
 1121          ripet : -a -ada -adaj -adas -adi -adis -ado -adojn -adon -adus -aj -an -anta -antaj -ante -antoj -as -ata -ataj -aĉas -aĉoj -aĵo -e -eblaj -eblan -ecis -ema -enda -endo -ere -i -inda -is -ita -itaj -itajn -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -us -uta -ute
 1122          ripoz : -a -adis -ado -adon -an -anta -antaj -ante -antojn -as -e -eco -ejo -ejoj -ejon -eti -etis -i -iga -igaj -igas -igi -igis -igos -iloj -inta -inte -is -ita -o -oj -on -os -ulo -us
 1123         riproĉ : -a -adas -ado -ajn -an -ante -antoj -as -ata -atajn -ate -e -ebla -eblaj -egas -eman -etos -i -inda -indan -inde -indoj -indojn -is -ita -iĝas -o -oj -ojn -on -os -us
 1124          rivel : -a -ado -adoj -ante -as -ata -ataj -ati -ato -aĵoj -ejo -i -ilo -ilon -is -ita -itaj -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝus -o -oj -ojn -os -ota -us
 1125            riĉ : -a -aj -ajn -ano -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -eca -ecaj -ece -eco -ecoj -econ -ega -egaj -egajn -egan -ego -egon -iga -ige -igi -igos -igus -is -iĝas -iĝis -iĝo -iĝon -oj -ula -ulajn -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
 1126            rob : -a -ada -ado -ados -aj -aron -ate -e -eto -i -ida -ine -ino -o -oj -ojn -on -ota -otaj -otajn -otan -ote -oto -otoj -otojn -oton -ulo -us -ĉja -ĉjo
 1127            rok : -a -aj -ajn -an -aro -aroj -as -aĵa -aĵe -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ecaj -ego -egoj -egon -en -etoj -etojn -i -idoj -igi -isto -istoj -istojn -o -oj -ojn -on -os -ote -ulo -uloj -ulojn
 1128            rol : -a -ado -aj -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -e -emo -eton -i -igas -igo -inta -is -isto -ita -o -oj -ojn -on -ontaj -os -ulajn -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
 1129            rom : -a -aj -ajn -an -ana -anaj -anajn -anan -ane -anen -ani -ano -anoj -anojn -anon -anos -anti -as -e -emi -en -ero -eron -i -ida -ina -ita -o -oj -on -ujaj -ulus
 1130          roman : -a -aj -ajn -an -anoj -aro -aron -aĉojn -e -ece -ego -egoj -en -eto -etoj -etojn -eton -i -ida -idajn -isten -isto -istoj -o -oj -ojn -on -os
 1131           romp : -a -adis -ado -ajn -antaj -antan -ante -as -ata -ataj -aĵoj -e -ebla -eblaj -enda -endan -etis -i -inta -intaj -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iĝa -iĝan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -os -us
 1132           rond : -a -aj -ajn -an -ana -anan -ano -anoj -as -aĵoj -e -eca -ecaj -eco -ego -en -estro -eta -etaj -etajn -etan -ete -eto -etoj -etojn -eton -ige -igi -igis -ina -ine -is -o -oj -ojn -on -ulo
 1133            roz : -a -aj -ajn -an -e -ecajn -en -eta -etaj -eto -etoj -eton -i -ino -inoj -iĝis -o -oj -ojn -on -uja -ujo -ujoj -ujon -umo
 1134             ru : -a -an -ana -aro -as -aĵo -e -ega -egos -en -ere -i -ido -idos -ina -inaj -inas -ine -inen -ini -ino -inoj -inojn -inon -is -ito -ota -umen
 1135            rub : -a -aj -an -ano -are -ato -aĵaj -aĵajn -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ejen -ejo -ejon -en -i -igas -igis -ino -isto -istoj -o -oj -ojn -on -ujajn -uje -ujen -ujo -ujoj -ujon -ulo -ulon -us
 1136           ruin : -a -aj -aro -as -aĉo -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ejo -en -i -iga -igaj -igajn -igan -ige -igi -igus -ita -itaj -iĝas -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -ulo
 1137            rul : -a -adas -adis -ado -adoj -adon -anta -antaj -ante -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵon -e -eblos -eto -i -igi -igos -ilo -is -iĝas -iĝis -iĝus -o -oj -ojn -on -os -ulo -umas -umi -umis -umo -umoj -us
 1138            rus : -a -aj -ajn -an -ana -ano -anoj -aĉa -e -eca -eco -econ -en -i -igi -ilo -ina -inaj -inan -ino -inoj -inon -ismo -ismon -iĝas -o -oj -ojn -on -os -uja -ujo -ujon -ulo
 1139            ruĝ : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -e -ecaj -eco -econ -ega -egajn -ema -emaj -en -eta -etaj -etan -ete -i -intaj -is -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝus -o -oj -ulo -uloj -ulojn
 1140            sab : -a -ado -adon -ana -ata -ataj -atan -ate -ati -ato -atoj -atojn -aton -e -emos -en -endo -eto -i -ida -ido -ina -ine -ino -ite -otas -oti -otis -oto
 1141            sal : -a -ada -adas -ade -ado -adoj -adojn -adon -aj -an -ari -aris -arojn -as -ata -ataj -atan -ate -ato -atoj -atojn -aton -aĵojn -e -eca -ejo -ema -emo -en -etan -i -ida -ido -igi -inas -intaj -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iti -ito -o -oj -on -ujo -ulo -umi -unto -unton -uta -utajn -utan -utas -ute -uti -utis -uto -utoj -utojn -uton -utos -utus
 1142         salajr : -a -ado -aj -an -ata -atajn -atan -atoj -e -eco -egon -igi -igis -itaj -itoj -o -oj -ojn -on -ula -ulaj -ulo -uloj -ulojn
 1143           salt : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adon -ano -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -as -ate -aĉas -e -egas -ego -ejo -en -etas -ete -eti -etis -etoj -i -ige -igi -ine -inta -isto -o -oj -ojn -on -ontoj -os -us
 1144          salut : -a -adi -ado -ajn -an -ano -anta -antaj -ante -antoj -anton -are -aro -as -ata -ataj -ato -e -egas -egojn -egon -emaj -etojn -i -inda -indaj -inta -inte -into -is -ita -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -onte -os -us
 1145            sam : -a -aj -ajn -an -ani -anta -ara -ari -aro -as -aĵoj -e -eca -eco -ecoj -ecojn -econ -ego -egoj -en -ete -i -ide -igas -igi -igis -ina -is -o -on -os -ulo -uloj -ulojn -umo
 1146            san : -a -aj -ajn -an -as -e -eblaj -eca -ecaj -ecan -ece -eco -econ -egaj -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -is -iĝon -iĝos -o -oj -on -os -ulo
 1147          sankt : -a -aj -ajn -an -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -eco -econ -ega -eja -ejaj -ejo -ejoj -ejojn -ejon -i -igaj -igas -igi -igo -igos -ita -iĝis -o -oj -ulo -uloj -ulojn -ulon
 1148            sav : -ado -adon -an -ana -ano -anoj -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -ate -atoj -aton -e -ebla -eblajn -eblas -en -endas -i -iga -igan -igis -ina -inda -indan -ine -inta -into -intoj -inton -is -ista -istoj -istojn -ita -itaj -itan -ite -ito -itoj -iĝas -iĝi -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -on -onta -onto -onton -os -ota -us
 1149            saĝ : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ecaj -ece -eco -econ -ega -ero -igas -igi -iĝis -o -ojn -ula -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
 1150           scen : -a -aj -ajn -aro -aroj -arojn -aron -ata -aĵo -e -eja -ejajn -ejan -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ero -eto -etoj -igi -igon -o -oj -ojn -on
 1151            sci : -a -ada -adas -adis -ado -adon -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -aro -aron -as -ata -ataj -atajn -ate -aĵo -e -ebla -eblaj -eblan -eblas -eca -econ -ejo -ema -emaj -eme -emo -emon -en -endan -erojn -i -igaj -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -igos -igus -inda -indaj -indajn -indan -inta -intaj -inte -intus -is -ismo -ita -itaj -itis -o -oj -ojn -on -os -uloj -us
 1152         scienc : -a -aj -ajn -an -aĵoj -e -eca -ecaj -ecan -eco -ejo -ema -i -ista -istaj -istajn -isto -istoj -istojn -iston -o -oj -ojn -on -ulo -uloj -ulojn -ulon
 1153          sciig : -adi -aj -an -anta -antaj -antan -ante -anto -as -e -eme -endaj -i -inte -is -ita -itaj -itan -ite -o -oj -ojn -on -os -ota -us
 1154         scivol : -a -adis -aj -ajn -ano -anta -antaj -ante -as -aĵo -aĵojn -e -eco -econ -ema -emaj -emajn -emas -eme -emi -emis -emo -emojn -emon -i -iga -igaj -igas -igi -igos -inda -indas -is -o -on -os -ulojn -umis -us
 1155             se : -a -an -ara -as -atan -ato -aton -e -eble -en -eta -i -ige -ili -ine -inen -is -ite -iten -o -on -os -ula -ulaj -ule -ulo -us
 1156            sek : -a -ado -aj -ajn -an -anoj -ante -anto -as -aĵo -e -eca -eco -econ -ega -egaj -egan -egon -eja -ejo -estris -etoj -i -iga -igan -igi -igus -iĝas -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -os
 1157         sekret : -a -aj -ajn -an -ari -aro -as -aĵojn -aĵon -e -ece -eco -ejo -ema -i -igas -igi -igis -ismo -o -oj -ojn -on -os -uloj -ulojn -umas -umo
 1158           seks : -a -ado -adon -aj -ajn -an -aĵoj -aĵon -e -ecan -eco -econ -ema -emaj -emas -emo -i -igis -isma -ismaj -ismajn -isman -isme -ismo -ismon -ista -isto -o -oj -ojn -on -uma -umaj -umas -umi -umis -umo -umon
 1159          sekur : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -e -eca -ecaj -ecajn -ecan -ece -eco -ecoj -econ -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -igi -igis -igo -igoj -igos -igus -ita -o -on -os
 1160           sekv : -a -adas -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ebla -eblaj -ema -enda -endajn -estraj -estri -estris -estro -estroj -i -igas -igi -igus -inda -indaj -indajn -indan -inde -inta -intaj -intan -inte -intoj -is -ita -itaj -ite -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -ontajn -ontan -onte -os -ota -ote -ulo -uloj -us
 1161         selekt : -a -ado -adon -ajn -as -ataj -aĵo -aĵon -e -eblas -i -ila -inte -is -isto -ita -itaj -itajn -itan -iton -o -oj -ojn -on -os
 1162            sem : -a -adas -ado -adon -aj -ajn -an -ana -anas -ane -ano -anoj -anon -antaj -antajn -ante -anto -antoj -as -aĵo -aĵoj -e -ejo -ejon -en -estra -estraj -estran -estre -estro -estroj -estron -eto -etojn -i -ida -idaj -idajn -idan -idoj -ilo -is -isto -ita -itaj -ite -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ujoj -ula -us
 1163            sen : -a -ado -aj -anta -are -as -ata -ate -ato -atoj -aton -aĵa -e -eca -eco -eme -en -era -ere -eto -i -ida -ide -ido -igas -igis -igo -igon -igos -igus -ila -ile -iĝi -o -on
 1164           send : -a -adas -adi -adis -ado -adon -ados -aj -an -anta -ante -anto -antojn -as -ata -ataj -atajn -atan -ato -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eblaj -eblajn -eblas -econ -ejoj -en -eros -ete -i -idaj -igi -ila -ilo -iloj -ilon -ingen -inta -intaj -inte -into -intoj -inton -is -isto -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -itoj -itojn -iton -iĝas -iĝis -iĝos -o -oj -on -ontaj -onte -ontoj -os -ota -otaj -otajn -otan -us
 1165      sendepend : -a -ade -aj -ajn -an -antoj -as -e -eca -ecaj -ecajn -ecan -eco -econ -ema -emaj -endo -iga -isma -ismaj -ismajn -ismo -isto -istoj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -o -on -ula -ulo -uloj
 1166        senkulp : -a -aj -ajn -an -as -e -ecajn -eco -econ -iga -igajn -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -igos -o -ulo -uloj -ulojn -ulon
 1167           sens : -a -aj -as -ata -ato -atos -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eca -ema -emas -i -ilo -iloj -ilojn -is -o -oj -ojn -on
 1168           sent : -a -ada -adis -ado -adon -aj -an -anta -antaj -antajn -ante -anten -anto -ara -are -as -ata -ataj -atan -atas -aĵo -e -ebla -eblaj -eblan -eblas -eble -eblis -eco -egas -ema -emaj -emajn -eman -emas -eme -emo -emon -en -endo -era -eraj -i -ida -idas -ido -idos -iga -igaj -igas -igi -igo -igos -iloj -ilojn -inda -indo -inta -inte -is -iste -ita -itaj -itan -ite -iti -ito -iĝis -iĝus -o -oj -ojn -on -onte -os -umo -umoj -umojn -umon -us
 1169         serioz : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵojn -e -eco -econ -ega -egaj -emi -ete -igis -igo -igon -is -iĝas -ojn -on -os -ulo -uloj
 1170           serv : -a -adaj -adas -adis -ado -adoj -adon -ados -aj -ajn -an -anoj -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -aro -as -ata -ataj -atis -ato -aĉoj -e -ebla -ejo -ema -emo -emoj -emon -ero -eto -etus -i -ido -idos -ila -ilaj -ilan -ile -ilo -iloj -ilojn -ilon -indo -inta -intaj -is -ista -istan -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itan -iĝi -o -oj -ojn -on -os -ujo -ulo -uloj -us -uta -utaj -uto -utoj
 1171           serĉ : -adaj -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ato -atoj -atojn -aĵon -ebla -eblaj -eblan -eblas -ebloj -eblojn -ejoj -ema -etis -i -igas -ila -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -inte -isto -ita -o -oj -onta -onte -os -ota -ula -uloj -us
 1172             si : -a -ade -ajn -an -ano -ara -as -e -ecan -eci -ege -egen -en -endo -era -eren -ete -i -is -nja -o -on -os -ujan -us -utas
 1173            sid : -a -adas -adi -adis -ado -adon -ados -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -antis -anto -antoj -ari -as -ataj -ate -e -eja -eje -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -en -era -ere -i -ilo -iloj -inte -is -ita -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -on -os -us
 1174           sign : -a -ada -aj -an -anta -ante -araj -aro -aroj -arojn -aron -as -ata -ate -e -eto -etoj -etojn -i -igas -igis -igos -igus -ilo -is -ita -itaj -ite -o -oj -ojn -on -os -us
 1175         signif : -a -adon -aj -ajn -an -anta -antajn -ante -anto -as -ata -ataj -aĵo -e -ebloj -ema -eroj -erojn -i -is -o -oj -ojn -on -os -us
 1176         silent : -a -adi -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -ante -anto -as -ataj -e -eco -econ -ega -egas -ejon -ema -emaj -eman -eme -emo -eto -i -iga -igi -is -iĝas -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -os -uloj -us
 1177            sim : -ada -ari -as -e -i -ila -ilaj -ilajn -ilan -ilas -ile -ili -ilis -ilo -ilon -ilos -ilus -o -on -os -ula -ulaj -ulas -uli
 1178         simbol : -a -aj -ajn -an -anta -aro -aron -as -e -eco -eme -eto -etoj -etojn -eton -i -igas -igo -is -isma -ismo -o -oj -ojn -on -os -us
 1179          simil : -a -aj -ajn -an -anta -antajn -ante -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ecaj -eco -ecoj -ecojn -econ -egas -eta -etas -ete -i -igis -is -iĝas -iĝi -iĝos -o -on -os -ulo -uloj -ulojn -us
 1180          simpl : -a -aj -ajn -an -as -aĵoj -e -eca -eco -ecoj -econ -ega -egaj -egan -ege -eme -emi -en -eta -i -iga -igas -ige -igi -igo -igoj -igon -igos -is -isma -ismaj -isme -ismo -ismoj -ismon -ista -iste -isto -istoj -ite -iĝis -on -os -ulo -uloj -ulojn
 1181         sistem : -a -adi -aj -ajn -an -are -as -ati -e -eca -ecajn -ecan -ece -eco -econ -estra -estro -estroj -i -igi -igis -igo -o -oj -ojn -on
 1182           situ : -a -ada -adas -ado -ados -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -ata -ate -ato -e -ejoj -eren -i -igi -igis -igos -inte -is -ita -itaj -iĝas -iĝo -o -oj -ojn -on -os -us
 1183        skandal : -a -aj -ajn -an -as -e -eca -ega -egon -ema -emaj -etojn -eton -i -igas -ismaj -isman -iĝe -iĝo -o -oj -ojn -on -us
 1184          sklav : -a -an -as -e -eca -ecaj -ecan -eco -econ -ema -eme -en -estroj -iga -igas -igi -igis -igo -igoj -igon -igos -ino -inoj -inojn -inon -isto -o -oj -ojn -on
 1185          skrib : -a -ada -adan -adas -adi -adis -ado -adon -adus -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -anton -arojn -as -ata -ataj -atan -atas -ato -aĉis -aĉo -aĉoj -aĉon -aĉos -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -aĵos -e -ebla -eblaj -eca -eco -ecojn -ejo -ema -eme -emo -emon -endan -endas -eroj -eti -etis -i -igaj -ilo -iloj -ilojn -ilon -indan -inta -inte -into -intoj -inton -intus -is -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -itis -iĝas -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -onte -onto -os -ota -otaj -otan -ulo -us -uta
 1186            sku : -a -ada -adis -ado -adon -aj -an -antan -ante -as -ata -atan -e -eblaj -egi -egis -ego -ema -eti -eton -i -iga -is -ita -itaj -iĝas -iĝis -iĝo -iĝoj -o -oj -on -os -us -uta
 1187             so : -a -ana -are -aĵojn -aĵon -e -ege -ema -en -i -ida -is -nja -njan -njo -njon -o -on -ulo -uma -umis -umo -us -uti -uto
 1188           soci : -a -aj -ajn -an -ana -anoj -as -e -ecaj -eco -ema -emaj -eta -etaj -etajn -etan -eto -etoj -etojn -eton -iga -o -oj -ojn -on -os -uma -umaj -umi -umo
 1189         social : -a -aj -ajn -an -antoj -e -i -igi -ilo -is -isma -ismaj -ismajn -isman -isme -ismo -ismon -ismos -ista -istaj -istajn -istan -istas -iste -isten -isti -isto -istoj -istojn -ite -o -umo
 1190            sol : -a -aj -ajn -an -ana -anas -ano -ara -aran -are -ari -aris -as -ata -e -eca -ecaj -ecajn -ecan -ecas -ece -ecis -eco -econ -ejojn -ema -emos -en -eto -i -ida -idaj -idajn -idan -ide -idi -ido -idoj -idon -igas -ilo -ingen -inus -is -ista -istaj -istas -iste -isto -istoj -istojn -iston -ita -ite -iti -ito -iĝi -o -oj -on -os -ula -ulaj -ulan -ule -ulo -uloj -ulojn -uma -umajn -us
 1191          solen : -a -ado -adon -aj -ajn -an -antoj -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -econ -ejo -eta -i -is -ita -iĝas -o -oj -ontoj -os
 1192          solid : -a -aj -ajn -an -ara -araj -arajn -aran -aras -are -aro -aron -aĵojn -e -eco -econ -i -igas -igi -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -on
 1193           solv : -a -adis -ado -adoj -adon -aj -an -anta -ante -anto -aro -as -ata -aĉon -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -enda -endaj -endajn -endas -i -ilo -ilon -inta -inte -into -intoj -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝojn -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -os -ota -otaj -us
 1194            son : -a -adas -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -ara -araj -arajn -aran -are -aro -as -ata -atas -ate -ato -atoj -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eco -econ -egis -ego -egoj -en -erojn -ete -eto -etoj -etojn -eton -etos -i -ido -idoj -idos -igas -igi -igis -igo -igon -ilo -ilon -inte -is -ita -o -oj -ojn -on -os -us
 1195          sonor : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -anta -as -e -eca -eco -egis -ego -i -igas -igi -igis -ila -ilajn -ilas -ile -ili -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -intaj -is -o -oj -ojn -on -os -us
 1196           sonĝ : -a -adis -ado -adon -aj -an -anta -antajn -ante -anto -antoj -as -aĉojn -e -eca -ecan -ece -ecis -eros -etas -i -igaj -inta -into -is -ita -itaj -itan -ite -o -oj -ojn -on -us
 1197           sorĉ : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -as -ataj -ate -aĵo -aĵoj -aĵojn -i -is -ismo -ista -istan -iste -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -ite -o -oj -ojn -on -os
 1198           spam : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anoj -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -i -into -intoj -isto -istoj -istojn -o -oj -ojn -on -ujon -uloj
 1199        special : -a -aj -ajn -an -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -ecoj -econ -ega -i -ismo -ista -isten -isti -isto -istoj -istojn -iston -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -ojn
 1200         specif : -a -aj -ajn -an -anta -ante -antoj -as -atan -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -ecoj -econ -egaj -i -igas -igoj -is -ita -itaj -o -oj -ojn -on
 1201         spegul : -a -ado -aj -ajn -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -ato -aĵoj -aĵon -e -eblaj -eca -eto -i -igi -is -ita -iĝas -o -oj -ojn -on -os -umas
 1202          spekt : -a -adis -ado -adoj -adon -aj -anta -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -atis -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -ebla -eblaj -eblajn -eblas -eble -eblis -eblos -eje -ejo -ejoj -ema -enda -endas -eto -i -igas -igi -igis -igon -ilo -inda -indajn -indan -indas -inde -inta -inte -intoj -is -ita -itaj -iĝo -o -on -onta -ontoj -os -us
 1203          spert : -a -adas -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -antoj -aro -as -ata -ataj -aĵas -aĵon -e -ebla -eblas -eblis -eco -ecoj -econ -ega -egas -egon -ejo -enda -eto -eton -i -igas -inda -indan -inta -intaj -inte -intoj -is -ista -ita -itaj -itajn -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ula -ulas -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
 1204           spic : -a -adon -aj -ajn -an -aro -as -ata -aĵaj -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ejo -i -igi -igis -igo -is -isto -ita -itaj -itajn -iĝas -o -oj -ojn -on -ujon
 1205          spion : -a -ada -adas -adis -ado -adon -aj -an -antaj -ante -aro -as -ataj -eco -era -i -ino -is -o -oj -ojn -on -uloj -us
 1206           spir : -a -adan -adas -adi -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -as -aĵo -aĵon -e -eblan -eca -egas -egi -egis -egojn -etis -eto -eton -i -igas -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -ito -itoj -itojn -iton -itus -o -oj -ojn -on -os
 1207         spirit : -a -aj -ajn -an -aroj -as -aĵo -aĵoj -e -eca -eco -estroj -inon -isma -ismaj -ismajn -isman -isme -ismo -ismon -ista -istaj -isto -istoj -o -oj -ojn -on -us
 1208          sport : -a -ado -aj -ajn -an -ante -antoj -aro -as -aĵoj -e -eca -ejaj -ejo -ejoj -ema -emaj -emo -i -ilo -is -istaj -istas -isto -istoj -istojn -iston -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -umas -umi -umis
 1209         stabil : -a -aj -ajn -an -as -e -eca -eco -econ -en -i -iga -igaj -igas -igi -igo -igus -is -ita -ite -iti -ito -iĝis -iĝon -iĝos -o
 1210           star : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -ano -anta -antaj -antajn -antan -ante -antis -as -ata -aĵo -e -eble -econ -ego -ejo -ejoj -ejon -ema -en -i -igas -igi -igo -igon -igos -igus -ilon -intaj -inte -is -iĝis -o -oj -on -os -us
 1211          start : -a -ade -ajn -antaj -antoj -as -e -ejo -en -ete -eten -i -igas -igi -igis -igo -igon -igos -ilo -inta -is -o -oj -on -ontoj -os -us
 1212           stat : -aj -as -e -econ -en -i -ista -isti -isto -o -os -uloj -us -uta -utaj -utan -ute -uten -uti -uto -utoj -utojn -uton -utos
 1213           stel : -a -aj -ajn -an -ara -araj -are -aro -aroj -aron -ego -en -ero -eroj -erojn -eron -eto -etoj -eton -ido -itajn -o -oj -ojn -ula -ulo -uloj -ulon
 1214         stimul : -a -adi -ado -adon -aj -an -anta -antaj -antan -ante -as -ata -ataj -ate -aĵo -aĵoj -eren -i -iga -igos -ilo -iloj -is -ita -itaj -o -oj -on -os -us
 1215           stir : -adas -ado -adon -aj -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -egas -ejo -i -ile -ilo -iloj -ilon -is -isto -istoj -ita -itaj -onto -ontoj -os
 1216         strang : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ecan -eco -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -emo -eta -etaj -etajn -etan -etas -ete -igis -is -on -os -ula -ulo -uloj -ulojn -ulon -umi
 1217          streb : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -anta -antaj -ante -as -e -emo -en -etoj -i -indaj -inta -is -ita -o -oj -ojn -on -os -us
 1218          streĉ : -a -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anta -ante -as -ata -ataj -e -ebla -eco -econ -ega -egajn -egas -i -iga -igan -ige -ilo -ilon -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -o -oj -ojn -on -os
 1219       struktur : -a -ado -aj -ajn -an -as -e -en -i -iga -igi -inte -is -isma -ismo -ismon -isto -ita -itaj -itan -iĝas -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on
 1220           stud : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -ato -aton -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ebla -eblaj -ejaj -ejo -ejoj -ema -emo -en -endaj -ende -era -eras -ere -eren -ero -eti -etis -eto -etoj -i -ilo -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -inta -intaj -intan -inte -into -intoj -is -ita -itaj -o -oj -ojn -on -onta -onto -ontoj -os -ota -otaj -uje -uji -ulo -umo -us
 1221          stult : -a -aj -ajn -an -as -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ece -eco -ecoj -ecojn -econ -ega -egaj -egan -egas -ege -eta -etaj -ete -i -iga -igas -igi -iĝo -o -ule -ulo -uloj -ulojn -ulon -umas -umos
 1222            sub : -a -aj -ajn -an -anta -as -aĉe -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -en -eroj -estro -ete -i -ido -iga -igas -igi -igo -igon -igos -iste -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -iĝis -o -oj -on -oti -ula -ulo -uloj -ulojn -ulon
 1223         submet : -ado -as -ata -ataj -atan -aĵo -e -i -ido -iga -igaj -igo -inte -is -ita -itaj -ito -iĝas -iĝi -iĝis -iĝon -iĝos -ojn -us
 1224        subprem : -a -ada -ado -adon -aj -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -ate -ato -atoj -atojn -egaj -i -iga -is -ita -itaj -ite -o -on -os
 1225       subskrib : -a -ado -adon -aj -ajn -ante -anto -antoj -anton -as -aĵo -e -i -inta -intaj -inte -into -intoj -intojn -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -itoj -iĝis -o -oj -ojn -on -ontaj -ontojn -os -otan -us
 1226           subt : -anis -e -emas -emo -emoj -emojn -emon -en -ende -era -eraj -erajn -eran -ere -eren -ero -ila -ilaj -ilajn -ilan -ilas -ile -ilo -is -itojn
 1227         subten : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -ato -aĵo -e -ebla -eblan -ejo -enda -i -igi -ilo -ilon -inda -indaj -indas -intajn -intoj -is -istoj -ita -itaj -iĝas -o -oj -ojn -on -ontojn -os -ota -us
 1228          sufer : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -atajn -aĵojn -e -eco -egas -egi -egis -ego -egon -ejoj -etas -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igos -ila -inta -intaj -intan -inte -into -intoj -intojn -intus -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝoj -o -oj -ojn -on -os -us
 1229          sufok : -a -ado -aj -anta -antan -ante -as -ata -e -ecan -i -is -ita -itan -ite -iĝaj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -iĝus -o -os -us
 1230         sugest : -a -adas -an -antaj -ante -as -ata -ataj -eca -etis -eto -i -inta -is -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -on -os -us
 1231            suk : -a -aj -ajn -an -ara -as -ata -e -ecaj -ecan -era -eraj -erajn -eran -eras -ere -eri -ero -eroj -eron -i -itaj -iĝas -o -oj -ojn -on
 1232         sukces : -a -adis -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -as -aĵo -e -eblo -ega -egis -ego -egon -ema -eto -eton -i -iga -igan -ige -igi -igis -igo -igon -inta -intaj -intan -inte -intoj -intus -is -ita -itaj -iĝas -iĝos -o -oj -ojn -on -onta -ontoj -os -ulo -uloj -us
 1233            sum : -a -ado -aj -an -aron -as -e -eblaj -era -eraj -ere -ero -eto -eton -i -igan -igi -igo -is -ito -iĝas -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on
 1234            sun : -a -ado -aj -ajn -an -as -e -eca -ega -ego -eroj -eto -etoj -is -ita -o -oj -ojn -on -os -umas -umi -umis -umos
 1235            sup : -a -ata -e -ema -era -eraj -erajn -eran -eras -ere -eren -eri -eris -ero -eros -erus -eta -ine -o -oj -on -ujo -ujoj -ujon
 1236          super : -a -ada -adas -ado -ados -aj -ajn -an -ano -anta -antaj -antan -ante -are -as -ata -ate -ato -e -ebla -eblajn -eblas -eca -eco -ecojn -econ -ega -egaj -egan -ege -ego -egos -en -enda -estro -i -igajn -igas -igi -igis -inta -inte -is -ita -o -os -ulo -uloj -ulojn -us
 1237          supoz : -a -adas -aj -ajn -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -atan -ate -e -ebla -eblaj -eblan -eble -eco -i -igas -igi -inde -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -o -oj -ojn -on -os -unta -us
 1238           supr : -a -aj -ajn -an -as -aĵa -aĵaj -aĵajn -aĵan -aĵe -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ema -eman -eme -emis -emo -en -o -oj -ojn -on
 1239        surpriz : -a -aj -ajn -an -anta -ante -aron -as -ata -ataj -e -ega -ege -egis -ego -egus -i -iga -igaj -ige -igi -igos -inda -indan -inde -intus -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝis -iĝo -iĝon -iĝus -o -oj -ojn -on -os -us
 1240        suspekt : -a -aj -an -ante -as -ata -ataj -atajn -atan -ato -atoj -atojn -aton -aĵo -aĵojn -e -ebla -ema -emaj -emajn -eme -emo -emon -i -iga -igaj -igas -ige -igi -igis -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -indon -is -ita -itaj -itajn -ito -itoj -o -oj -ojn -on -os
 1241            tag : -a -ada -aj -ajn -an -as -e -econ -en -eren -eroj -eron -i -igis -iĝa -iĝas -iĝe -iĝi -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -us
 1242           tajp : -a -adas -ado -adon -aj -ajn -anta -ante -anto -antoj -as -ataj -aĵo -aĵoj -e -eblaj -eblas -eblojn -ego -ejo -ejon -emaj -endaj -ero -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -inte -is -ista -isto -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -on -os -otan -ujo -ujoj -umi
 1243           taks : -a -ado -adoj -adon -aj -an -anta -ante -anto -aro -aroj -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -e -ebla -endaj -i -ilo -is -istaj -isto -istoj -ita -itaj -itajn -ite -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -os -us
 1244            tal : -a -ade -an -ante -anto -aro -aroj -as -e -en -ende -ere -eren -ero -erojn -eron -i -ige -igen -ino -isman -ito -o -on -ula -us
 1245            tam : -a -an -ara -aran -aro -as -aĉi -aĵo -e -ego -egon -en -eto -etojn -i -ila -ilan -is -o -oj -ojn -on -oto -ula -ulaj -ulo -uloj
 1246         tambur : -a -adas -ado -adoj -ajn -an -antaj -aron -as -e -ego -eto -eton -i -igas -ino -into -is -isto -istoj -o -oj -ojn -on
 1247             te : -a -aj -as -e -ejo -emas -en -eto -i -ile -ilen -ino -inte -is -isma -ista -iste -iten -o -oj -ojn -on -os -ujo -ujon -umas -umi -umis -umo -us -uto -uton -ĉjo -ĉjoj -ĉjojn -ĉjon
 1248          teatr : -a -ado -aj -ajn -an -as -ata -aĵajn -aĵan -aĵe -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ejo -ejon -ema -emaj -eto -i -ino -ista -istoj -o -oj -ojn -on -os -umas -umi -umis
 1249            ted : -a -adis -aj -ajn -an -anto -anton -as -ata -aĉi -aĵo -aĵon -e -eco -econ -ega -egas -egis -ego -ema -i -iga -ige -igi -igis -is -ita -iĝas -iĝo -iĝos -o -on -os -ulo -uloj -ulon -us
 1250           teks : -a -adas -adis -ado -adon -aj -an -anto -antoj -as -ata -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ejo -estro -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -isto -istoj -ita -iĝis -o -oj -on -os -uma
 1251          tekst : -a -ado -aj -ajn -an -ara -araj -aran -aro -aroj -arojn -aron -as -aĵo -aĵoj -e -ego -egon -en -ero -eroj -erojn -eron -eto -etoj -etojn -eton -i -ila -ilan -ilo -iloj -is -isto -ita -o -oj -ojn -on -os -ujo -ujoj -ujon
 1252            tel : -a -ado -adoj -an -ara -as -ata -aten -e -egoj -en -eren -ero -eroj -erojn -eron -eti -eto -eton -i -is -isto -istoj -ita -o -oj -os -us
 1253        telefon : -a -adas -adi -ado -adoj -adojn -adon -adus -aj -ajn -an -ante -are -as -ata -ate -aĵoj -e -eto -i -ilo -ilon -ino -inta -is -istoj -istojn -ito -o -oj -ojn -on -os
 1254        televid : -a -ado -adon -aj -ajn -an -ante -anto -antoj -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ecan -estroj -i -igis -ilaj -ilajn -ilan -ile -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -o -oj -ojn -on -ujon -ulo
 1255            tem : -a -ado -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -ara -aro -arojn -aron -as -ata -ato -aton -e -en -endo -ere -ete -i -igi -igo -ina -ine -ino -is -o -oj -ojn -on -os -unta -us
 1256           temp : -a -aj -ajn -an -ante -as -e -ege -egon -era -eras -ero -eron -ete -eto -eton -i -is -ismo -o -oj -ojn -on -os -umon -us
 1257            ten : -a -adas -adi -adis -ado -adon -ados -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -aroj -as -ata -ataj -atajn -atan -aĵoj -e -eblaj -egis -ego -ejo -ejoj -ejojn -ejon -emen -emos -en -endo -era -eraj -erajn -eran -ere -ero -eron -i -ida -ido -idos -ila -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -inte -is -ita -itaj -iĝas -iĝi -iĝo -iĝon -iĝos -o -on -os -ujoj -uloj -us -uta -ute -uti -uto
 1258           tend : -a -an -ano -ara -araj -aro -aroj -arojn -aron -as -e -ecas -eco -ego -egon -eja -ejan -ejo -ejoj -ejon -en -endo -ere -i -ida -ido -idos -ina -ine -is -o -oj -ojn -on -uma -umas -umi -umis -umo -umoj -umon -umos -us
 1259           tent : -a -ano -anta -ante -are -as -ata -ataj -ate -ato -atojn -e -ebla -ega -eto -i -is -ita -itan -itojn -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -os
 1260            ter : -a -ada -aj -ajn -an -ana -anaj -ano -anoj -anojn -anon -anos -as -aĵo -e -eca -emos -en -i -o -oj -ojn -on -uloj -umo
 1261           term : -a -aro -e -en -ina -inaj -inajn -inan -ine -inen -ini -ino -inoj -inojn -inon -inos -inus -isti -ita -itajn -ite -ito -itoj -itojn -o -ojn -os
 1262         termin : -a -ada -adas -ado -ados -aj -ajn -an -ante -ara -araj -aran -are -aro -aroj -arojn -aron -ata -ate -ato -e -eca -emos -en -era -i -iga -igo -o -oj -ojn -on -os -us
 1263          teror : -a -aj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -i -igas -igis -isma -ismaj -ismajn -isman -ismo -ismoj -ismon -ista -istaj -istajn -istan -isto -istoj -istojn -iston -o -on
 1264          terur : -a -ado -aj -ajn -an -anta -ante -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ega -egaj -ege -ego -etas -i -iga -igaj -igajn -igan -igi -is -isman -ismo -ismon -ista -istaj -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -ite -iĝas -iĝis -iĝo -iĝojn -iĝos -o -oj -ojn -on -os
 1265           test : -a -ada -ado -adojn -adon -aj -ajn -an -anta -antoj -are -aro -as -ata -ataj -ate -aĵo -e -eblaj -egon -ejo -en -era -i -igi -igis -igo -ilojn -is -istoj -ita -itaj -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -oto -ulo -uloj -utojn
 1266             ti : -a -aj -ajn -an -ana -ara -aras -are -aro -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -en -enda -endan -ende -enden -endo -ere -eren -eri -eta -eto -i -o -oj -ojn -on -os -oti -us
 1267            tim : -a -aj -anta -antaj -ante -as -ataj -e -eblas -eco -ega -egaj -egas -ege -egis -ego -egojn -egon -ema -emaj -eman -emas -eme -emo -emon -eta -etas -eti -etis -eto -eton -i -ida -idaj -idas -ide -ido -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -igos -ila -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -is -ita -o -oj -ojn -on -os -ulo -us
 1268          timig : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -e -i -ilo -ilon -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -o -oj -os
 1269            tir : -a -ada -adas -ade -adis -ado -adon -ados -aj -ajn -an -ana -anan -anas -ane -ani -anis -ano -anoj -anojn -anon -anta -ante -as -ata -ataj -atan -ate -e -eblajn -eblas -egis -era -etas -etis -i -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -o -oj -on -ontan -os -us
 1270          titol : -a -aj -ajn -an -ante -are -ari -aron -as -ata -atan -ato -e -egis -eto -etoj -i -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -ulo -ulon
 1271            tol : -a -aj -ajn -an -aro -aĉon -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -era -eran -eras -ere -eri -eris -ero -eron -eros -erus -isten -o -oj -ojn -on -os
 1272          toler : -a -ado -an -anta -ante -as -ata -ataj -ate -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -eco -econ -ema -emaj -eman -emas -emo -emon -i -igas -indaj -is -ita -o -on -os -us
 1273            tom : -a -ada -adas -ado -ados -an -ara -aran -aron -ata -ataj -atajn -atan -ate -aten -ato -atoj -atojn -aton -e -emos -en -i -ita -o -oj -os -uto -ĉjo
 1274           tond : -a -ado -adon -aj -anta -ante -as -e -ejon -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -ina -is -isto -istoj -ita -itan -ito -iĝi -o -oj -os -ujon
 1275           tord : -a -ado -aj -an -as -aĵoj -e -ebla -eta -i -igas -igo -ilo -ilon -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝi -iĝis -iĝon -o -oj -us
 1276         tortur : -a -adas -ado -adoj -adon -ados -ajn -an -ante -aron -as -ata -ati -atoj -atojn -e -ejo -ejoj -ejojn -i -igis -iloj -ilojn -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -o -oj -ojn -on
 1277            tra : -a -an -anta -e -emos -en -i -ido -iga -igas -igis -ine -inen -ino -inos -is -ite -iĝi -njo -o -uma -umas -ume -ute
 1278         traduk : -a -ada -adaj -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -aro -aron -as -ata -ataj -atajn -aĉi -aĉon -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eblus -ecaj -ejo -ejoj -ejon -emoj -emon -enda -endaj -endan -endas -eroj -etis -eto -eton -i -ila -ilo -iloj -ilojn -ilon -inda -indaj -inta -intaj -inte -into -intoj -inton -intus -is -ista -istaj -istajn -istan -iste -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -itoj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -ontan -onte -onto -ontoj -os -ota -otaj -otajn -otan -us
 1279           traf : -a -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -atajn -e -ebla -eblajn -eblas -eco -econ -ega -en -i -intaj -inte -is -ita -itaj -itajn -ite -ito -itoj -iĝis -o -oj -ojn -on -ontaj -ontoj -os -us
 1280          trair : -adis -ado -adon -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -ebla -eblas -ejo -ejoj -ejojn -ejon -enda -i -igi -inte -is -ita -itaj -o -on -os -us
 1281          trakt : -a -ada -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -aj -anta -antaj -antajn -ante -antoj -as -ata -ataj -atajn -ate -ato -atoj -atojn -aton -aĉas -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -eblaj -eblajn -eblas -ejo -endaj -endajn -i -inda -indaj -inde -is -ita -itaj -iĝas -iĝi -iĝos -o -oj -ojn -on -onta -os -ota -otaj -otajn -otan -uje -us
 1282       trankvil : -a -aj -ajn -an -as -e -eca -eco -ecoj -econ -ejo -i -iga -igaj -igan -igas -ige -igis -igos -iĝi -iĝo -iĝon -o -on -os -umi
 1283        tranokt : -a -ada -adi -ado -adojn -adon -antoj -as -e -eblo -ejo -ejoj -ejojn -ejon -i -iga -igis -is -iĝi -iĝus -o -oj -ojn -on -os -umi
 1284       transdon : -a -ado -adojn -adon -ados -an -ante -anto -as -ata -ataj -ebla -eblaj -eblas -ejo -i -inta -is -ita -itaj -itan -iĝis -iĝos -o -on -os -ota -otajn -otan -us
 1285      transform : -a -ada -adis -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anta -ante -antoj -aron -as -ate -e -eblas -era -i -igan -igojn -ila -ilaj -ilo -is -ismo -ita -itaj -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -os -us
 1286        transir : -a -ado -adon -aj -an -anta -antaj -antan -ante -as -eblas -eje -ejo -ejoj -ejojn -ejon -i -igas -igo -igon -inta -inte -is -ita -o -oj -ojn -on -os -us
 1287      transport : -a -ada -adan -adis -ado -adon -aj -ajn -an -antaj -ante -as -ata -ataj -atajn -aĵo -e -ebla -eblaj -eblas -i -igi -igos -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -is -istoj -ita -itaj -iĝis -iĝo -o -oj -on -os -ota -otajn -uloj
 1288          tranĉ : -a -ado -adon -aj -ajn -anta -antan -ante -as -ata -aĵo -aĵoj -eblaj -etas -etis -etoj -i -ila -ilan -ilo -iloj -ilojn -ilon -inte -is -ita -itaj -itajn -iĝis -oj -on -os -us
 1289         traviv : -a -adis -ado -adon -aj -anta -anto -antoj -as -ata -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -enda -i -igos -indas -inta -intaj -inte -intis -is -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -os -ulojn -us
 1290          trejn : -a -adas -ade -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -antaj -as -ataj -ejon -i -igaj -igo -ilo -ilojn -is -isto -istoj -iston -ita -itaj -itajn -itoj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝos -o -on -os
 1291           trem : -a -adas -ado -adon -aj -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -e -ega -egis -ego -en -enda -ende -endo -eta -etaj -etas -ete -etis -eto -eton -i -iga -igas -igi -igis -ila -inda -is -ismus -istas -o -oj -ojn -on -onti -os -ula -us
 1292           tren : -a -ado -adon -anta -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵon -egus -ejo -ejoj -i -inte -intoj -is -ita -itaj -iĝas -iĝi -iĝis -o -os -us
 1293           trib : -a -aj -ajn -an -ano -anoj -anojn -aro -aron -e -estro -estroj -estrojn -is -o -oj -ojn -on -os -us -uta -ute -utis -uto -utojn -uton
 1294          trink : -a -adas -adi -adis -ado -adon -aj -an -anta -antaj -ante -antoj -anton -as -ata -ataj -aĵa -aĵan -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -ecoj -egas -ego -eja -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -emas -emo -en -eti -etis -etojn -i -igas -igi -ilo -indas -inta -inte -into -inton -is -ita -ite -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -onte -os -ota -ujo -ujoj -ula -uloj -umas -us
 1295         triumf : -a -ado -ajn -an -anta -antaj -ante -as -e -eco -en -i -igas -igis -igos -inta -is -isma -o -oj -on -onta -os -us
 1296            tro : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -e -eco -econ -ega -egas -ege -egon -iga -igaj -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -ilus -is -isme -ite -iti -o -on -us
 1297          tromp : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -as -ataj -aĵo -e -eca -ema -eman -eme -emo -eten -eto -etoj -i -iga -igan -ilo -iloj -ilojn -into -is -isto -istoj -iston -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -itoj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -ontan -os -ulo -us
 1298           trov : -a -adas -adi -adis -ado -adon -aj -ano -anta -antaj -ante -anto -antoj -are -as -ata -ataj -atas -ate -ati -ato -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -eblis -eblos -eblus -ejo -enda -era -i -ilo -indaj -ino -inta -intaj -inte -into -intus -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -iĝa -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -onte -ontoj -os -ota -ula -us
 1299           trud : -a -ado -adojn -adon -aj -an -anta -ante -as -ata -ataj -atajn -e -eblaj -econ -ema -emajn -eman -eme -emo -i -inta -is -istoj -ita -itaj -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -os -us
 1300            tub : -a -aj -aro -aroj -as -e -eca -ecaj -era -ere -ero -eroj -erojn -eron -eto -etojn -eton -ilo -ingen -isto -o -oj -ojn -on
 1301            tur : -a -an -ano -as -e -ego -egoj -ejo -eto -etoj -i -inde -ino -is -isma -ismaj -ismajn -isman -ismas -isme -ismi -ismis -ismo -ismon -ista -istaj -istajn -istan -istas -iste -isti -isto -istoj -istojn -iston -o -oj -ojn -on
 1302        turment : -a -adas -adis -ado -adon -ajn -an -antaj -antoj -as -ata -ataj -atan -e -egas -ego -ejo -i -iga -into -is -isto -iston -ita -itaj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -os -us
 1303           turn : -a -adi -adis -ado -adon -aj -anta -antaj -antan -ante -as -ata -ataj -aĉas -e -eblaj -eti -etis -i -igi -ilo -inta -inte -is -ita -itaj -iĝan -iĝas -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
 1304            tut : -a -aj -ajn -an -as -aĉa -aĉis -aĵa -aĵo -aĵojn -aĵon -e -eblaj -eca -ecaj -ecan -ece -eco -ecojn -econ -ege -en -i -is -isma -o -on -us
 1305            tuŝ : -adis -adon -ajn -anta -antaj -antajn -ante -as -ata -ataj -atan -e -ebla -eco -econ -etas -eti -etis -eto -i -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -oj -onte -os -us
 1306              u : -a -ada -adas -ado -adon -ados -aj -an -ana -ano -anta -antas -ante -anti -anto -antos -are -aro -as -ata -ate -aten -ati -atus -e -eblas -ece -ecen -eci -egas -egis -egos -eja -ejan -ejas -ejen -ejo -ema -emas -eme -emen -emos -en -endas -era -eras -ere -eren -eri -ero -eros -estra -estre -estro -estros -eta -etas -ete -eten -eti -eto -i -ida -ide -ido -igi -ila -ilas -ile -ilo -ilos -ina -inas -inda -indaj -indi -ine -ino -inta -intas -inten -into -is -isme -ismo -ista -istan -istas -iste -isti -isto -ita -ite -iten -iti -itis -ito -itos -nja -njo -njon -o -oj -ojn -on -os -ota -otas -ote -ulo -uloj -umon -us -uta
 1307             ud : -a -ado -an -ana -ante -ara -aran -aron -as -ato -e -ebla -eble -en -eti -i -igas -igi -inda -ine -ita -ito -iĝos -on
 1308             ul : -a -aj -ajn -an -ano -aro -aroj -as -aĉo -e -ego -ejo -en -eto -etoj -eton -i -iga -igo -ina -ino -inoj -inojn -inon -iĝas -o -oj -ojn -on -os -ula -uli -ulis -ulo
 1309             um : -a -adas -adi -ado -adon -aj -an -ana -ane -ani -anis -ano -anta -ante -anto -as -aĵo -e -ejo -en -erus -eti -eto -etojn -i -ida -igi -ilo -iloj -ilojn -ino -is -ita -o -oj -on -os
 1310             un : -a -aj -an -ara -ari -aron -as -e -eco -en -endo -i -idas -ido -idos -ige -indo -is -ita -itaj -itas -ite -iti -ito -iĝi -iĝo -o -os -uli -uto
 1311      universal : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eco -econ -en -i -iga -igas -igis -is -isma -isme -ismo -ismon -ista -istaj -istan -istas -iste -istoj -iĝo
 1312            unu : -a -ade -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -e -eca -ecaj -ecajn -ecan -ecas -ece -eco -econ -en -i -igaj -igan -igas -ige -is -iĝa -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -iĝus -o -obla -oblajn -oble -oj -ojn -on
 1313             ur : -a -an -anaj -ani -ano -anos -ante -as -en -eto -eton -i -igi -ile -ina -inas -inde -ine -ini -inis -ino -inon -inos -is -ita -o -oj -ojn -on -umi
 1314            urb : -a -aj -ajn -an -ana -anaj -anas -ane -ani -anis -ano -anoj -anojn -anto -aroj -as -aĉas -aĵoj -e -eca -ecaj -eco -ega -egaj -ege -ego -egoj -egojn -egon -en -ero -estra -estraj -estran -estris -estro -estroj -estrojn -estron -eta -etaj -etan -eto -etoj -etojn -eton -i -iga -ino -iĝo -o -oj -ojn -on -umis
 1315            urĝ : -a -aj -ajn -an -ante -as -ata -aĵoj -aĵojn -e -ecan -eco -egan -egas -ege -ejo -i -igas -ige -igis -is -iĝi -iĝo -o -oj -on -os -us
 1316             us : -a -ada -adas -ado -ados -aj -an -ana -ano -ante -ara -aran -are -aron -as -ata -ate -ati -ato -e -eco -emos -en -eti -i -ina -ine -ino -ita -itaj -o -on -os
 1317           uson : -a -aj -ajn -an -ana -anaj -anan -anas -ano -anoj -anojn -anon -aĵoj -e -eca -ecaj -ece -eco -emaj -en -estroj -ismo -iĝas -o -oj -ojn -on -ulo -uloj
 1318             ut : -a -adas -ado -adon -aj -an -anta -ara -aro -as -e -ebla -eblaj -eblas -en -era -eri -ero -eron -erus -i -ila -ilaj -ilajn -ilan -ilas -ile -ili -ilis -ilo -iloj -ilojn -ilon -ilos -ilus -ini -is -isto -itaj -o -oj -ojn -on -os -ulas -us
 1319           util : -a -adon -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -econ -ega -egaj -egan -egas -etan -etas -i -igas -igi -igis -igo -igon -igos -intus -is -ita -o -oj -ojn -on -os -us
 1320         utilig : -adas -ado -adon -anta -antan -ante -as -ata -ataj -ate -ebla -eblaj -eblajn -eblas -eblis -eblon -enda -i -is -ita -itaj -o -on -os -otan
 1321             uz : -a -ada -adajn -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -adus -aj -ajn -an -anan -anoj -anta -antaj -antajn -antan -ante -anti -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -atis -ato -atos -atus -aĵo -aĵoj -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -eblis -eblo -eblos -eblus -emas -enda -endaj -endajn -endan -endas -ende -etas -eti -etis -etojn -i -idas -ila -ina -inaj -inda -indaj -indan -indas -indus -ino -inoj -inojn -inta -inte -into -intoj -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iti -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -ontoj -os -ota -otaj -otajn -otan -ula -ulaj -ulajn -ulan -ulo -uloj -ulon -us
 1322            vag : -a -ada -adas -ade -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -antis -anto -antoj -anton -are -as -e -ema -i -ina -inajn -inas -ino -inoj -inon -is -iste -isto -on -os -ula -ulo -uloj
 1323            val : -a -aj -an -ano -aro -ati -e -ejo -en -era -ere -eri -ete -eto -etoj -etojn -eton -i -ida -idaj -idajn -idan -idas -ide -idi -idis -ido -idon -idos -idus -inta -ita -o -oj -ojn -on -os -uta -utaj -utajn -utan -utas -ute -uto -utoj -uton
 1324          valid : -a -ade -aj -ajn -an -anta -as -ate -e -eco -econ -egas -i -igi -igo -is -ita -iĝas -iĝon -iĝos -o -on -os -us
 1325          valor : -a -ado -aj -ajn -an -anta -ante -anto -aro -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ega -egaj -egajn -egan -i -iga -igas -igi -igis -igo -igon -igos -igus -inda -indaj -indan -inta -is -o -oj -ojn -on -os -us
 1326           varb : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adojn -adon -adus -aj -ajn -an -ante -anto -antoj -as -ato -aĵo -egi -ejon -i -ila -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -isto -istoj -ita -itaj -itoj -itojn -o -on -otajn -oto -umas -umi -umis -umo
 1327           vari : -a -ada -adas -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -aj -ajn -an -anta -ante -anten -anti -anto -antoj -antojn -anton -are -as -ataj -ate -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -ecan -eco -ecojn -econ -ema -emon -eton -i -igas -igi -igis -is -itaj -o -oj -ojn -on -os
 1328           varm : -a -ado -aj -ajn -an -as -aĉa -e -eca -ecajn -eco -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -egis -ego -egoj -egon -eta -etaj -etan -etas -ete -eto -iga -igaj -igan -igas -igi -igoj -igos -is -iĝajn -iĝis -iĝo -iĝon -iĝus -o -on -os -uma
 1329           vast : -a -aj -ajn -an -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵon -e -eco -econ -ega -egaj -egajn -egan -ege -en -igas -igi -igis -igoj -igos -iĝo -iĝon -o -oj -os
 1330            veg : -a -ada -an -ana -anaj -anajn -anan -anas -ane -anen -ano -anoj -anojn -anon -as -e -en -eta -etaj -etan -etas -eti -etis -eto -ito -iĝas -o
 1331          veget : -a -adon -aj -an -ane -anta -ara -araj -arajn -aran -aras -are -aro -aron -as -ate -aĵa -aĵaj -aĵan -aĵe -aĵo -aĵoj -aĵojn -eren -i -is -o
 1332            vek : -a -ado -aj -anta -antaj -as -ata -e -eco -ejo -ero -i -ilo -iloj -ilon -into -intus -is -ita -itaj -ite -iĝas -iĝe -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -os -umas -us
 1333            vel : -a -ada -ado -aj -an -ara -aran -are -aro -as -e -en -era -i -ingen -is -isto -istoj -o -oj -ojn -on -os -ulaj -us
 1334            ven : -a -adas -adi -adis -ado -ados -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -as -e -econ -ejo -en -era -eris -ero -eti -eto -i -ida -idis -ido -igas -igi -igis -igo -igos -inta -intaj -intajn -intan -inte -intis -into -intoj -intojn -inton -intos -intus -is -ita -ite -o -oj -on -onta -ontaj -ontajn -ontan -onte -ontis -onto -ontoj -os -ota -otaj -us -uta -uti -uto
 1335           vend : -a -adi -adis -ado -adon -aj -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -atajn -atas -aton -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblas -eblo -eja -ejaj -ejan -eje -ejo -ejoj -ejojn -ejon -en -endo -era -ere -eto -eton -i -ida -idas -ido -idos -igos -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -intaj -inte -intis -into -intojn -is -istan -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝus -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj -otajn -otan -otas -us -uti
 1336          venen : -a -ado -aj -an -as -aĵo -aĵoj -eco -ega -ema -eme -eti -i -igi -igis -igon -is -ita -iĝas -iĝo -o -oj -ojn -on -os
 1337           venk : -a -adas -ado -adon -aj -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -e -ebla -eblaj -eblos -egas -i -igas -igi -igo -igos -inda -inta -intaj -intajn -intan -intas -inte -into -intoj -intojn -inton -is -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itas -ite -ito -itoj -itojn -iĝis -iĝon -o -oj -ojn -on -ontajn -onte -onti -onto -onton -os -ulo -us
 1338           vent : -a -ado -aj -ajn -an -ana -anas -ante -as -e -ega -ege -egis -ego -egoj -egon -ejo -etis -eto -etoj -eton -i -ila -ilan -ina -is -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -os -umi -umis -us
 1339            ver : -a -adon -aj -ajn -an -ano -anos -as -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ebla -eble -eca -ecajn -ece -eco -econ -ege -ema -emajn -emo -emos -en -eren -i -igis -is -ita -itas -ite -iĝas -iĝi -nja -njo -o -oj -ojn -on -ula -us
 1340           verb : -a -ado -adon -aj -ajn -an -ano -as -e -eco -econ -en -i -igajn -igi -igo -inden -o -oj -ojn -on -os -ote -oten
 1341           verd : -a -ade -aj -ajn -an -ana -anta -as -aĉe -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ecan -ece -eco -econ -ega -egas -ejo -ejoj -emaj -en -era -ere -eta -etajn -i -igi -igos -iĝas -iĝis -iĝo -o -oj -on -os -ula -ulaj -ulajn -ulan -ulo -uloj -ulojn
 1342           verk : -a -ada -adi -adis -ado -adon -ados -aj -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -aro -aroj -arojn -aron -as -ata -ataj -atan -aĉi -aĉon -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eblan -ego -egon -ejo -ema -emaj -emo -emon -enda -eren -eti -etis -eto -etoj -eton -i -igos -ilo -iloj -ilon -inda -indis -inta -inte -into -intoj -inton -is -ista -istan -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -onto -os -ota -otaj -ulo -us
 1343           vers : -a -ado -aj -an -ano -are -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ego -en -enden -ero -etoj -i -igis -is -istoj -istojn -o -oj -ojn -on -os -umi -umis -us
 1344           vest : -a -adas -ado -adon -aj -ante -aro -aron -as -ata -ataj -aĉo -aĉoj -aĵa -aĵan -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ejo -ejojn -ejon -era -i -ido -idos -ige -igen -igi -igos -inta -intis -inus -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -iĝas -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -o -oj -ojn -on -os
 1345            vet : -a -ado -aj -antoj -as -aĵo -e -era -eraj -eran -eras -ere -ero -eroj -erojn -eron -eto -i -is -o -oj -on -os -ule -us
 1346          vetur : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -aj -ajn -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -as -aĵa -ebla -egi -ejo -emo -eto -etoj -etojn -i -iga -igas -igi -igis -igo -igon -igos -ila -ilaj -ilajn -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -intaj -inte -is -isto -iston -ita -itaj -o -oj -ojn -on -onta -ontan -onte -ontis -os -uloj -us
 1347             vi : -a -aj -ajn -an -ana -ane -as -e -egas -eja -ejas -ejo -ejos -en -endo -era -eras -ere -eren -eri -eron -eta -i -iden -ini -nja -nje -njo -o -us -ĉjo
 1348           vibr : -a -adis -ado -adoj -adon -aj -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -ate -ato -atos -e -eren -i -iga -igas -igi -igis -o -oj -ojn -on -us
 1349            vic : -a -ado -aj -ajn -as -e -ego -enda -ende -ero -estra -estro -i -igis -igo -ina -ine -ini -ino -inos -is -iĝas -iĝi -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ulo -umi
 1350            vid : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -anton -are -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -ato -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -ebli -eblis -eblo -eblon -eblos -eblus -ejo -eme -en -era -ere -eti -etis -i -igo -igon -igos -ila -ilaj -ilo -ilon -ina -inda -indaj -indan -indas -inde -inta -intaj -inte -inti -intis -into -intoj -inton -intus -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -os -ota -otan -ote -uje -ulo -ulus -uma
 1351           vigl : -a -ado -adon -aj -ajn -an -ante -anto -as -e -eca -ecan -eco -ecojn -econ -ega -egaj -egas -eta -i -iga -igas -igi -igis -igon -igos -igus -is -iĝo -o -oj -ojn -os -us
 1352          vilaĝ : -a -aj -ajn -an -ana -anaj -ano -anoj -anojn -anon -antoj -aron -e -eca -en -estro -estroj -estrojn -etaj -eto -etoj -eton -ino -o -oj -ojn -on -os
 1353            vir : -a -ada -aj -ajn -an -aro -arojn -aron -as -aĉo -aĵo -e -eca -ecaj -ecan -ece -eco -ecojn -econ -ego -eto -etojn -eton -i -idis -ile -ili -ilo -ilon -ina -inaj -inajn -inan -ino -inoj -inojn -inon -is -ismo -o -oj -ojn -on -os -ulo -us
 1354          visit : -a -ada -ado -ados -an -ano -ante -anto -antoj -aras -are -aron -as -ata -ate -ati -ato -e -en -i -indas -is -o -on
 1355            viv : -a -adas -adi -adis -ado -adon -ados -adus -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -ari -as -ataj -aĉas -aĉis -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eca -ecaj -ecajn -ecan -ece -eco -econ -ega -ege -ejo -ejoj -ejon -ema -emos -en -endo -ere -ero -eroj -erojn -etas -i -ida -idas -ido -iga -igaj -igan -igas -igi -igis -igo -inda -indaj -indas -inde -inta -intaj -intas -inte -intoj -inton -is -ita -itaj -ite -iĝos -o -oj -ojn -on -ontaj -os -ulajn -ulo -uloj -us
 1356            viz : -a -aj -ajn -an -ante -antoj -aĵo -aĵojn -aĵon -e -eto -i -intaj -ita -itaj -itas -ite -iti -itis -ito -itoj -itojn -iton -itos -itus -o -oj -ojn -on
 1357          vizit : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -aj -anoj -anta -antaj -antajn -antan -ante -anti -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -atan -atoj -e -ebla -eblaj -eblas -ejoj -enda -endan -etis -eto -etos -i -igi -igis -iloj -inda -indaj -indajn -indan -indas -inta -intaj -inte -into -intoj -intus -is -ita -itaj -itan -iĝas -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -onto -ontoj -ontojn -onton -os -otaj -otan -uloj -umis -us
 1358          vojaĝ : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anoj -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ema -emaj -emajn -emon -en -eroj -eto -eton -i -igi -ilo -inta -intaj -intoj -is -isto -istoj -iston -o -oj -ojn -on -onta -ontoj -os -us
 1359            vok : -adas -adis -ado -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -ate -ato -ego -en -i -iloj -is -ita -itaj -itajn -ite -itoj -iĝo -o -oj -ojn -on -onte -os -ota -us
 1360            vol : -a -ado -adon -aj -an -ano -anon -anta -antaj -antajn -antan -ante -anti -antoj -are -as -ata -ataj -atan -e -egas -ege -egis -ema -emaj -emas -en -endo -ere -etas -ete -i -igas -igis -ili -ilo -inta -inte -intus -is -ita -itaj -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -ontajn -ontan -ontas -onte -ontis -onto -ontos -ontus -os -uma -uman -ume -umen -umi -umo -umoj -umojn -umon -unte -us -uta -ute -uto -utoj
 1361         volont : -a -ado -aj -ajn -an -ari -as -e -eco -econ -emo -igas -is -iĝis -o -os -ula -ulaj -ulajn -ulan -ulas -ule -uli -ulis -ulo -uloj -ulojn -ulon -ulos -us
 1362            vor : -a -ado -an -antaj -ante -aro -as -ata -ato -e -ema -eman -eme -en -i -ige -igen -is -itaj -o -oj -ojn -on -os -ota -otoj -ulo
 1363           vort : -a -ado -aj -ajn -an -anta -ara -araj -arajn -aran -are -ari -aro -aroj -arojn -aron -as -ato -aĉoj -aĉojn -e -eca -ecaj -ecan -ece -econ -ego -egoj -ema -emo -ero -eroj -erojn -eto -etoj -etojn -eton -i -igas -igi -igis -igo -igoj -igon -is -ismon -ite -o -oj -ojn -on -os -ulo -umajn -umas -umi -umis -umo -umoj -umojn -umon -us
 1364            vot : -a -ada -adas -ado -ados -ano -anti -aras -are -aro -aroj -aron -as -ate -ato -e -en -i -ino -o -oj -ojn -on -os
 1365         voĉdon : -a -ada -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -an -antaj -ante -anto -antoj -antojn -anton -aro -aroj -as -e -ejo -i -igas -igi -ilo -iloj -ilojn -ilon -inda -intaj -inte -intoj -is -ista -ita -itaj -o -oj -ojn -on -onta -ontoj -os -ota -ula -us
 1366           vund : -a -adi -ado -adon -aj -ajn -an -ante -as -ata -ataj -e -ebla -eblaj -eblajn -egon -emajn -eti -etis -eto -etoj -i -iga -igaj -igi -into -intoj -inton -is -istoj -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -ito -itoj -itojn -iton -iĝas -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on -os -uloj -us
 1367           zorg : -a -adi -adis -ado -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -ato -e -ege -ema -emaj -emajn -eman -emas -eme -emo -emon -en -enda -eta -etoj -i -iga -igaj -igan -igas -igi -igis -ilo -iloj -ilojn -inda -intoj -is -isto -ita -iĝon -o -oj -ojn -on -os -us
 1368         ĉagren : -a -adon -aj -an -ante -as -ate -aĵo -aĵon -e -egas -ego -egon -eme -emon -eton -i -igan -ige -igo -is -ita -itaj -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -os -us
 1369          ĉapel : -ado -adon -aj -ajn -e -eto -etoj -etojn -eton -i -igas -igi -igo -igon -ilo -isto -ita -itaj -itajn -itan -ite -o -oj -ojn -on -ulo -uloj
 1370           ĉarm : -a -aj -ajn -an -antajn -as -ata -aĵo -aĵon -e -eco -econ -ega -egaj -egajn -egan -ete -i -iga -igis -is -ita -itaj -iĝus -o -oj -ojn -on -os -ulo
 1371            ĉas : -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -an -anta -antaj -antajn -ante -anto -as -ata -atoj -aĵo -aĵoj -aĵon -i -is -ista -istan -isto -istoj -istojn -iston -ito -iton -iĝis -oj -on -otaj -otan
 1372          ĉeest : -a -adi -adis -ado -adojn -adon -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -e -econ -i -inta -intaj -intajn -inte -into -intoj -intojn -intus -is -o -oj -ojn -on -ontoj -os -us
 1373            ĉef : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵon -e -econ -ega -eroj -estro -estroj -estron -i -ido -igi -ine -ino -inon -o -oj -ojn -on -ulo -uloj
 1374           ĉerp : -ado -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ejon -eto -i -ilo -ilon -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -oj -os
 1375            ĉes : -ada -adis -ado -adon -antaj -as -ata -i -idis -idon -igi -igis -igo -igon -igos -inta -intaj -is -ita -itaj -iĝas -iĝus -o -on -os -us
 1376          ĉeval : -a -aj -aro -as -aĉo -e -ece -ego -ejo -ejoj -eta -eto -etoj -etojn -eton -ido -idoj -ino -inon -isto -istoj -o -oj -ojn -on -ume -umi
 1377            ĉin : -a -aj -ajn -an -anoj -anojn -as -aĵo -e -eca -en -igis -ino -inoj -ismo -o -oj -ojn -on -ujo -ujon -ulo -uloj -ulojn
 1378         ĉirkaŭ : -a -aj -ajn -anta -antaj -antajn -antan -ante -antoj -antojn -as -ata -ataj -aĵa -aĵajn -aĵan -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eja -ejo -en -i -igas -igi -igis -igo -intaj -is -ita -itaj -itan -ite -o -on -uloj -umis -umo
 1379            ĝen : -a -adas -adi -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -as -ata -ataj -atan -ate -aĵo -aĵoj -aĵon -eca -eco -econ -egan -egas -egis -ego -ema -eta -etaj -etas -etis -iga -intoj -is -ita -itaj -itajn -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ulo -ulojn
 1380       ĝisdatig : -ado -adon -aj -anta -as -ata -ataj -enda -i -ilan -ilon -inda -is -ita -itaj -itajn -itan -itoj -o -oj -ojn -on -os -ota -otan
 1381            ĝoj : -a -adas -adis -ado -adon -aj -ajn -an -ante -anto -antoj -as -e -eco -egaj -egan -egas -ege -egis -ego -egos -egus -enda -eto -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igon -igos -igus -inda -indas -inde -inta -is -iĝi -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -os -umis -us
 1382             ĝu : -adas -adi -adis -ado -adon -anta -antaj -ante -antoj -anton -as -ata -aĵoj -ebla -eblaj -eblas -egas -egis -egus -ema -eman -emas -i -iga -igas -igis -igo -inda -indaj -inde -indis -inte -is -iĝe -iĝi -iĝos -oj -ojn -on -os -us
 1383            ĵet : -adas -adi -adis -ado -ados -anta -antaj -ante -aro -as -ata -ataj -atajn -ate -egas -egis -i -ilo -iloj -inta -inte -into -is -isto -ita -itaj -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -o -ojn -os -us
 1384         ĵurnal : -a -adon -aj -ajn -an -aro -aron -aĉo -ejo -ejoj -estro -is -isma -ismaj -ismajn -isman -isme -ismo -ismon -ista -istaj -istajn -isto -istoj -istojn -iston -o -oj -ojn -on
 1385           ŝajn : -a -aj -ajn -an -anta -ante -as -aĵo -e -eco -i -iga -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -igon -igus -is -o -oj -ojn -on -os -us
 1386           ŝanĝ : -adis -ado -anta -antaj -antas -as -ata -ataj -aĵoj -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eblis -ecoj -egoj -egojn -egon -ema -eman -emo -emon -enda -endaj -eti -eto -etoj -etojn -eton -i -ilo -ilon -inta -intaj -inte -into -intus -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -itis -itoj -iĝa -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -ontan -os -ota -otaj -us
 1387           ŝarĝ : -a -adon -aj -anta -as -ata -ataj -aĵoj -aĵojn -eblajn -eblo -egas -ego -ejojn -i -intaj -inte -is -isto -istoj -ita -itaj -itan -itas -ite -iĝi -o -oj -ojn -on
 1388            ŝat : -ado -aj -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -atajn -atan -ato -atoj -aĵoj -e -eblas -econ -egas -egis -ego -egos -egus -etas -eton -etus -i -ila -inda -indaj -indas -inde -inta -intus -is -ita -itaj -itan -iĝas -o -oj -ojn -os -us
 1389            ŝip : -a -ado -aj -ajn -ano -anoj -anojn -anon -aro -aroj -arojn -aron -e -ego -egoj -egojn -estro -estrojn -estron -eto -etoj -eton -isto -istoj -iĝis -o -oj -ojn -on
 1390           ŝirm : -a -ado -aj -an -anta -antaj -ante -anto -as -ata -ataj -atan -ate -aĵo -e -ejo -ejoj -ejon -iloj -ilojn -ilon -intaj -is -ita -itaj -itajn -ite -iĝas -o -on -os -us
 1391            ŝok : -a -aj -ajn -an -anta -antajn -as -aĵo -aĵoj -e -egis -etis -eto -etoj -igas -igi -inda -indaj -inde -is -ita -itaj -ite -iĝis -iĝo -iĝus -o -oj -ojn -on -os
 1392           ŝpar : -adas -ado -adon -an -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -eblaj -eblas -eblis -eca -emaj -eman -emas -eme -emo -emon -i -igas -igi -intaj -inte -is -ita -itaj -itan -o -oj -on -os -ujon -us
 1393           ŝtat : -a -ajn -an -ana -ano -anoj -anojn -aro -eco -estra -estro -estroj -estrojn -estron -eto -igi -igis -igo -igoj -igon -ismo -istoj -oj -ojn -on
 1394           ŝtel : -adis -ado -adoj -adon -anta -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eblaj -eti -i -inta -intajn -inte -into -is -ista -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -ite -itis -iĝis -on -os -umi
 1395           ŝton : -a -aj -ajn -an -aro -aron -aĉo -aĵo -ecaj -egaj -ego -egoj -egojn -egon -eto -etoj -etojn -eton -i -igis -ingojn -iĝas -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on -umi -umis
 1396           ŝvel : -ado -adon -aj -an -anta -antajn -as -ata -aĵo -aĵoj -egi -i -igas -igos -inta -is -ita -iĝis -iĝo -o -oj -on -ontajn -os -us
 1397           ŝvit : -a -ado -aj -an -anta -antaj -ante -anto -as -e -egas -egis -ego -eroj -i -iga -igan -igas -ige -igo -igus -is -o -on
477986 plenformoj entute en la vortaro.
22:18:25 finita.
2:18:15 malfermas datumbazon.
Konektita kun jdbc:mysql://localhost/trarampado?user=XXXX&password=XXXX.
22:18:17 legas plenformojn el datumbazo.
22:18:18 kreas radikadovortaron.
22:18:19 komencas procezi radikojn.
22:18:23 elprintas radikojn kun minimume 24 finajxoj.
1              a : -a -aj -an -ane -anis -ante -aris -aron -as -ate -e -econ -ega -en -era -eraj -erajn -eran -ere -eren -ero -eroj -erojn -eron -etis -eto -etos -i -ida -idan -idas -ide -ido -idos -igan -ige -igus -ila -ile -ilis -ilo -iloj -ina -inan -inda -ine -ini -ino -inoj -inon -intaj -is -ite -iti -itis -iton -nja -njan -njas -nje -nji -njo -njos -o -oj -on -os -ula -ulas -ule -uli -uma -ume -umo -us -utas -ute -utos -ĉjo
2             ab : -a -ada -an -anas -ano -aran -as -ata -ate -ato -aton -e -eja -ejas -en -ende -enden -i -ide -ile -isma -ismaj -ismo -ismoj -ismojn -ismon -ito -o -on -oto -uja -us
3         abomen : -a -adis -ado -aj -ajn -an -ante -as -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ema -eto -i -ide -inda -indaj -indajn -indan -is -itajn -iĝas -o -on -os
4           abon : -a -ado -adon -ante -anti -anto -antoj -antojn -as -ata -ate -atoj -e -ebla -eblaj -eblan -eble -ejo -i -igas -igis -igo -ilo -intaj -into -intoj -is -ita -o -oj -ojn -on -os
5          abort : -a -ado -aj -i -iga -igaj -igas -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -iloj -inta -is -istoj -ita -itaj -o -oj -ojn -on -uloj
6             ad : -a -ado -adoj -aj -an -ana -ane -ani -as -ata -aĉi -e -ema -emas -emen -en -eto -i -ida -idas -ido -ige -inda -is -ismo -iĝo -o -oj -on -os -ota -ote -uje -ula
7          adapt : -a -ada -adas -ado -adon -ados -aj -an -ante -as -ata -ataj -ate -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblas -eblos -eco -en -i -igaj -igo -igoj -ilo -ilojn -ilon -indaj -inte -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os
8      administr : -a -ada -adaj -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -ate -atoj -aĵaj -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ejo -ejoj -ejon -i -ilo -ilon -is -isto -istoj -iston -ita -itajn -iĝas -o -oj -on -os -otaj
9          admir : -a -adis -ado -anta -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -aĵo -e -ebla -eblaj -egas -egis -emo -i -inda -indaj -indajn -indan -inde -is -o -on -os -us
10          adopt : -a -ada -adas -ado -ados -aj -an -ante -anto -ara -aran -aron -as -ata -aĵo -e -eblaj -emos -i -igi -igis -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -itojn -iĝo -o -oj -on -ontaj -os -otaj -us
11           ador : -a -ada -adan -adas -adis -ado -adon -an -ante -anto -antoj -antojn -anton -are -as -ata -ataj -atan -ato -aĵo -aĵoj -e -ebla -ejo -ejojn -i -inda -indaj -is -o -oj -on -os
12          adres : -a -ado -aro -aroj -arojn -aron -as -ata -ataj -ato -aton -e -i -ilo -iloj -is -ita -itaj -itajn -itan -ito -iĝas -o -oj -ojn -on -os -ulo
13             af : -a -an -anan -anti -ara -e -era -ere -eri -ero -eroj -erojn -eron -eros -etaj -eto -i -idan -ido -ina -inaj -inajn -ino -is -o -oj -uma -uta
14           afer : -a -aĉo -aĉon -e -eca -ecan -ego -egon -ema -emaj -eto -etoj -etojn -eton -i -ista -iste -isto -istoj -o -oj -ojn -on -os
15           afiŝ : -a -adis -ado -adoj -adon -aj -an -anto -as -ata -atajn -atas -aĵoj -aĵon -e -ego -eja -ejan -ejo -ejoj -ejojn -ejon -eto -etoj -etojn -eton -i -into -is -ita -itaj -itajn -itan -itis -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj -ulo
16         aflikt : -a -ado -adoj -ados -an -anta -antan -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵojn -egi -i -is -ita -itaj -itan -ite -ito -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝus -o -oj -ojn -on -us
17             ag : -ada -adan -adas -ade -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -adus -an -anta -antaj -antajn -antis -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ate -ato -atoj -aĉoj -aĉojn -aĉon -e -eca -ejoj -ema -emaj -emajn -eman -emas -eme -emo -emoj -emon -en -enda -endas -endis -endo -endoj -endon -era -ere -ero -etoj -i -iga -igas -igi -ile -ina -indo -inta -is -ita -itaj -itas -ite -iti -itis -ito -o -oj -ojn -os -ota -ujas -ulojn -us -uti
18         agnosk : -ado -ante -as -ata -atajn -atan -ate -e -eblaj -eblajn -eblan -i -igi -ilo -inda -indaj -intaj -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝis -iĝon -iĝos -o -oj -on -os -us
19          agord : -a -ado -aj -an -as -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblas -econ -emo -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -intan -inte -is -iston -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
20            agr : -a -ada -ade -aden -ado -aj -an -ara -araj -aran -aro -e -ega -egan -ego -ema -en -i -ide -ino -o -oj -ojn -on -os
21          agres : -a -ado -adon -aj -ajn -an -antaj -anto -antoj -antojn -as -e -ebla -ema -emaj -emajn -emas -eme -emo -i -intoj -is -ita -itaj -o -oj -ojn -on -ulo -us
22            ajn : -a -aj -ajn -an -ane -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eco -ejo -i -iga -igas -igi -igis -igoj -igos -is -ismaj -ista -isto -istoj -o -ulo -ulon -us
23             ak : -a -ada -aj -an -ana -ane -anto -are -aro -e -en -eto -i -ilo -is -isto -ita -iti -o -on -onto -otas -umo -uta -utaj -utajn -utan -ute
24          akcel : -a -adi -ado -an -antan -ante -antoj -as -ata -e -egi -i -igas -igi -ilo -iloj -ilon -inon -is -ita -iĝo -o -on -os -us
25         akcept : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adon -aj -an -anta -antaj -ante -antoj -as -ata -ataj -atan -atas -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -eblus -eco -ejo -ejon -ema -emaj -eme -emo -emon -enda -endaj -i -igus -inda -indaj -indas -inde -inta -intaj -inte -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -ite -itos -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj -otajn -uje -us -uta
26           akir : -a -adas -adi -adis -ado -adon -aj -ajn -anta -ante -anto -as -ata -ataj -atan -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -eblaj -eblas -eblo -eblos -enda -i -indaj -inta -intaj -inte -into -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -o -oj -ojn -on -os -ota -us
27        akompan : -a -adis -ado -aj -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -anton -as -ata -ataj -atan -ate -ato -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -i -igis -iloj -intojn -is -isto -ita -itaj -ite -o -oj -on -os -uloj -us
28          akord : -a -ado -aj -an -ano -anoj -ante -as -e -i -igas -igi -igojn -is -ita -itaj -itan -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -o -oj -ojn -on -os -us
29            akr : -a -aj -ajn -an -as -e -eco -econ -ega -egaj -eta -i -ido -idoj -idojn -idon -igas -igi -igis -ilaj -ilo -iĝo -iĝon -o -oj -on -os -us
30          aktiv : -a -ada -adas -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -an -anta -ante -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -eco -ecoj -ecojn -econ -ega -egan -ege -emaj -en -eras -i -igaj -igas -ige -igi -igis -igon -is -isma -ismo -ismon -isten -isto -istoj -istojn -ita -itajn -iĝo -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -os -ula -ulaj -ulan -ulo -uloj -ulojn -ulon -umi -us
31          aktor : -a -adi -ado -adoj -adon -aj -ajn -ante -anto -aro -as -ecan -ece -i -igis -ino -inoj -inojn -inon -is -ita -itan -o -oj -ojn -on -os -umas
32         aktual : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ecajn -eco -econ -egaj -iga -igas -igis -igo -igoj -igojn -igos -iĝi -iĝon -o -os
33           akuz : -a -ado -ante -anto -antoj -aron -as -ata -ataj -atan -ato -atoj -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -i -inta -intoj -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -ito -itoj -itojn -iton -o -oj -ojn -on -os -us
34            akv : -a -aj -ajn -an -aro -aĵo -e -eca -ecajn -ecan -econ -ego -egoj -ejon -ema -en -ero -eroj -i -ila -ilo -ina -isto -ita -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ujo -ujoj -ujojn -ujon -ulo -uma -uman -umas -umi -umis -umo -umos
35             al : -a -ada -adas -ado -ados -aj -ajn -an -ana -anis -ano -anoj -ara -as -ata -ate -ato -e -ega -ege -eja -ejan -eje -ema -eman -en -ero -eron -i -ida -ige -ilaj -ina -ine -ino -is -isme -iste -iĝa -iĝan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -on -os -ota -oto -otoj -us -uti -utojn -uton -ĉjo
36            alb : -a -an -ana -anaj -anajn -anan -ane -ani -ano -anoj -anojn -ati -e -en -eri -ero -i -ino -inos -o -on -uma -umajn -uman -umas -umen -umo -umoj -umojn -umon -us
37          aldon : -a -adas -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antajn -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblas -enda -endas -endoj -i -idan -inda -indajn -indan -indas -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -os -otaj -otajn -us
38            ali : -a -ada -adas -ado -ados -aj -ajn -an -aro -aroj -aron -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eco -ecojn -econ -en -i -igas -igi -igo -igoj -iĝis -iĝon -o -oj -on -ula -ulaj -ulajn -ulan -ulen -ulo -uloj -ulojn -ulon -umo -umon -us
39         alianc : -a -aj -ajn -ano -anoj -anojn -anon -e -is -ita -itaj -ito -iĝas -iĝi -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -ulo -uloj -ulojn -ulon
40           alir : -adis -anta -antaj -antan -ante -as -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -eblo -eblon -eblos -ejo -ejoj -ejon -i -ilo -inte -is -o -oj -ojn -on -os -us
41           aliĝ : -a -adi -ado -adon -an -ante -anto -antoj -antojn -as -eblon -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -intaj -intajn -into -intoj -intojn -inton -is -o -oj -ojn -on -ontaj -onto -ontoj -os -us
42        alkohol : -a -ado -aj -ajn -an -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -emaj -emo -isma -ismen -ismo -isto -istoj -ita -itan -o -on -ulajn -ulo -uloj
43            all : -a -an -ana -as -e -ega -ege -en -enda -ende -i -iga -igas -igen -igi -igo -igon -igus -is -itis -iĝis -o -on -os -uma -ume -us
44          allog : -a -ado -aj -ajn -an -antaj -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eco -econ -i -igi -ilo -is -ita -itaj -ite -iĝas -iĝis -iĝo -o -oj -on -os -us
45        alparol : -a -ado -adoj -ados -anta -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -atajn -ato -atojn -aton -ebla -eto -i -into -is -ita -itaj -ito -o -oj -ojn -on -ontaj -os -us
46         alport : -adas -adi -adis -ado -anta -antaj -ante -anto -as -ata -ataj -aĵo -aĵojn -i -inta -intaj -inte -intus -is -ita -itaj -itan -o -ojn -on -os -us
47            alt : -a -ada -ados -aj -ajn -an -ana -ano -aro -aroj -aron -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -ecoj -econ -ega -egaj -egajn -egan -ejo -ejoj -emus -en -endi -era -ere -ero -eta -eten -i -iga -igaj -igan -ige -igen -igi -igoj -igojn -igus -ilis -ilo -ilon -is -ita -itaj -iĝas -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ulo
48           alud : -adas -aj -an -anta -antan -ante -as -ata -ataj -ato -aĉis -e -etoj -i -ida -is -ita -itaj -itan -ito -o -oj -ojn -on -os -us
49          alven : -a -adas -adis -anta -antaj -antajn -ante -antoj -as -e -etas -i -igas -igi -igis -igos -inta -intaj -intajn -intan -inte -inti -into -intoj -intojn -is -ita -itaj -ite -o -oj -on -onta -ontaj -ontan -onte -ontoj -os -us
50          alvok : -a -adis -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -e -eblaj -eblas -etoj -i -ilon -indajn -inta -into -is -ita -itaj -ito -iĝas -iĝo -o -oj -ojn -on -os -us
51             am : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adon -aj -ajn -an -ani -ano -anon -anta -antaj -antajn -antan -ante -anti -anto -antoj -antojn -anton -ara -araj -arajn -aran -aras -are -ari -aro -aron -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -ati -atis -ato -atoj -atojn -aton -aĵoj -e -eca -eco -egas -egis -ego -ema -emaj -emajn -eman -eme -emi -emo -emoj -emon -emus -en -enda -ende -endi -endo -endoj -endon -eri -etas -ete -etos -i -iga -igo -igos -ili -ina -inan -inda -indaj -indajn -indan -ine -inen -ino -inta -into -inton -intus -is -ista -isto -ita -itaj -itajn -iti -ito -iĝas -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -onte -onto -os -ota -otaj -oto -ule -ume -umis -us
52           amas : -a -aj -ajn -an -ano -as -aĉo -aĉoj -e -ega -ego -egoj -egon -ejo -eto -etojn -igaj -igi -igon -ita -itaj -ite -iĝas -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on
53           amik : -a -ado -aj -ajn -an -ara -araj -aro -aroj -arojn -aron -as -ato -aĵoj -aĵon -e -eca -ecaj -ecajn -ecan -ece -eco -ecoj -ecojn -econ -ega -egaj -ege -ego -egoj -ejo -ema -emaj -emajn -eman -eme -emo -emon -ete -eto -etoj -i -iga -igi -ina -inda -indajn -ine -ino -inoj -inojn -inon -is -iĝas -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝos -o -oj -ojn -on -os -umas -umi -umo -umos
54           amor : -a -adas -adi -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antan -antoj -anton -as -e -ema -emaj -emon -i -igis -is -o -oj -ojn -on -os -us
55        ampleks : -a -aj -ajn -an -ana -anta -antaj -antan -ante -as -atan -e -eco -ega -i -igi -igo -igojn -igon -is -iĝas -iĝis -iĝos -o -oj -on -os
56           amuz : -a -ada -ado -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -egis -ejo -ejoj -ejojn -ejon -eme -eta -etaj -etas -ete -i -iga -igaj -igajn -igan -iloj -ilojn -ilon -is -isto -ita -ite -iĝas -iĝe -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ulo -us
57             an : -a -adoj -aj -an -ana -anas -ante -ara -aren -aro -aroj -aron -as -ata -atas -ate -ato -aĵa -e -eco -ecojn -econ -ego -emos -en -eta -etajn -eto -eton -i -ide -igas -ilo -ino -inoj -is -iston -ita -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ote -oto -ulo -us -uta -ĉjo
58         analiz : -a -ada -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -as -ata -ataj -e -ebla -eblaj -eblajn -eblo -emaj -eton -i -igis -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -isto -istoj -ita -itaj -itan -o -oj -ojn -on -os -otan -us
59            ang : -a -ara -ari -aro -e -en -etan -ila -ilaj -ilo -iloj -ilojn -ina -ine -ino -inon -o -oj -on -ula -ulaj -ulan -ule -ulen -ulo -uloj -ulojn -ulon -ulos -us
60           angl : -a -aj -ajn -an -ano -anoj -aĉe -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ecaj -ecajn -ecan -ece -eco -emon -en -i -ido -igas -igis -ino -isma -isme -ismo -ismoj -ismojn -isten -istoj -iĝi -iĝo -o -oj -ojn -on -os -ujo -ujon -us
61     anglalingv : -a -aj -ajn -an -ana -anaj -ano -anoj -anojn -anon -aĵo -aĵoj -e -eca -eco -econ -emaj -emajn -en -o -oj -on -ujo -ulo
62           anim : -a -ada -adas -adis -ado -adoj -adon -ados -aj -ajn -an -anto -anton -as -ata -ataj -ate -ati -atis -ato -aĵoj -aĵojn -e -eco -econ -era -i -igaj -igis -inon -isma -ismo -istoj -ita -itaj -o -oj -ojn -on -os -uloj -ulojn -us
63          anonc : -a -adis -ado -adojn -aj -an -anta -antan -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -eblo -ejo -eto -etoj -etojn -eton -i -ilo -inta -intaj -intoj -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -onta -os -ota -otaj -us
64       anstataŭ : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eblan -i -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -igos -igus -ila -ilojn -is -ita -itaj -itas -ite -o -ojn -on -os -ota -ula -ulo -us -uta
65     anstataŭig : -ado -adon -antan -ante -anto -as -ata -e -ebla -eblaj -eblas -i -igi -ilo -inta -is -ita -itaj -ite -o -oj -ojn -on -ontaj -os -ota -otaj -otan -us
66            ant : -a -ado -aj -ajn -an -anas -ani -ara -aro -as -aĵo -e -eci -eco -emon -en -endas -endis -ero -eroj -erojn -i -ido -iga -igas -igo -igos -ila -ilaj -iloj -ina -ingen -ingis -ino -inoj -is -ito -o -oj -ojn -on -os
67          antaŭ : -a -aj -ajn -an -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ece -eco -en -i -igis -igo -inta -intaj -intoj -is -iĝi -o -ojn -on -os -ula -ulo -uloj -ulojn -ulon
68       antaŭvid : -a -ajn -an -anta -antan -ante -anto -as -ata -ataj -atajn -aĵo -e -ebla -eblaj -eblan -eblas -eble -emaj -emo -emon -i -igis -intaj -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -o -oj -on -os
69             ap : -a -an -ana -ane -ara -araj -aran -aras -aren -ari -aris -aro -as -ati -aĉa -aĉo -aĉoj -e -eco -ego -en -eraj -eran -eras -ere -eri -eris -ero -eroj -erojn -eron -eros -erus -i -inti -into -is -iti -ito -o -on -onta -onte -onto -os -unta -unte -unten -unton -us
70          apart : -a -adas -ado -ados -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -eco -econ -en -iga -igaj -igajn -igan -igas -igi -igis -igo -igos -inte -isma -ismo -iĝon -o -ojn
71        aparten : -a -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -eco -econ -ejo -i -igas -intaj -is -ita -iĝis -o -oj -on -os -us
72           apel : -a -ado -ajn -an -anto -ataj -eto -etoj -etojn -idos -igi -igos -is -isto -ita -itaj -itajn -itoj -itojn -iĝas -o -oj -ojn -on -os
73           aper : -adas -adi -adis -ado -adon -ados -aj -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -antoj -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ejo -etis -i -igas -igi -igis -igo -igoj -igon -igos -inta -intaj -intajn -intan -intas -inte -intus -is -ita -itaj -itas -ite -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -ontan -os -us
74          aplik : -a -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -an -anta -ante -as -ata -ataj -atan -atas -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblas -eblo -enda -endaj -i -igi -igo -indaj -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -ite -itis -iĝas -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -us
75           apog : -a -ado -an -anta -antaj -antajn -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -ate -e -ebla -eblan -ema -enda -i -ilo -iloj -ilon -inte -is -ita -itaj -ite -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -ontaj -os -otaj -us
76            apr : -a -aj -as -aĵo -e -ecas -eci -econ -ecos -ecus -enda -endan -endas -ende -enden -endi -endo -eris -eta -i -ido -igi -ila -ilaj -ilan -ilas -ile -ilo -ilon -is -ito -o -oj -on -os
77          aprob : -a -ada -ado -adon -ados -an -anta -antan -ante -anto -aron -as -ata -e -eco -i -igi -inda -indan -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝis -iĝos -o -oj -on -os -ota -otaj -us
78             ar : -a -ada -adas -adi -aj -an -ana -ane -ano -ante -anto -aras -are -arojn -as -ata -ato -e -eco -econ -egi -ego -egoj -egon -emo -emos -en -endan -era -ere -ete -eto -eton -i -ida -ide -igi -igis -igo -igon -igos -ile -ilo -ina -inas -ino -is -isman -ista -istas -iste -isto -iston -iĝas -o -oj -ojn -on -os -ujo -ulo -umo
79          aranĝ : -a -ado -adoj -adon -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -atajn -aĵo -aĵoj -aĵojn -ebla -emajn -endan -etoj -i -inta -inte -into -is -isto -ita -itaj -itan -itas -ite -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ujo -ulo -us
80            arb : -a -aj -ajn -an -ara -araj -arajn -aran -are -aren -aro -aroj -arojn -aron -e -ego -egon -en -eta -ete -eto -etoj -etojn -eton -i -idoj -idojn -o -oj -ojn -on -utoj -utus
81          arbar : -a -aj -ajn -an -ano -anoj -aĵus -e -egaj -ego -egoj -egon -en -eto -etoj -etojn -eton -isto -istojn -o -oj -ojn -on -ulo
82          arest : -adis -ado -adon -ante -antoj -as -ataj -ejo -ejon -i -iga -igos -intoj -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -itoj -itojn -iton -iĝas -iĝis -o -oj -on -os -us
83       argument : -a -adas -adis -ado -adoj -adon -aj -an -ante -aro -aroj -aron -as -ata -e -eblas -eble -en -era -ere -eren -i -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -on -os -us
84            ark : -a -ada -adajn -adoj -adojn -adon -an -anaj -ano -anon -aro -as -aĵoj -ecaj -ego -ejo -eto -i -inda -ista -isto -istoj -o -oj -ojn -on
85          arkiv : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anto -aron -as -ata -ataj -e -ejo -ejon -i -is -isto -ita -itaj -itajn -o -oj -ojn -on -ujo -ujon
86            arm : -a -ada -adas -ado -adon -ados -aj -an -ana -ani -ara -aro -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -ati -ato -atos -aĵo -aĵon -e -ecaj -eco -egaj -ejo -en -ere -ero -i -igis -igo -ila -ilaj -ilan -ile -ilo -iloj -ilojn -ilon -ine -inta -is -ista -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -itoj -itojn -o -oj -ojn -on -os -us
87            art : -a -aj -ajn -an -aro -aĉo -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -eco -econ -ego -ejo -ema -emaj -emi -emis -emo -en -ero -eroj -ete -eten -i -ige -igen -igo -igos -is -isma -ismaj -isman -isme -ista -istaj -istajn -istan -istas -iste -isti -isto -istoj -istojn -iston -o -oj -ojn -on -os -umas -us
88             as : -a -ada -adas -ado -ajn -an -ante -anto -ari -as -e -ega -eja -ejo -ejon -ema -eman -en -eras -eroj -i -ide -ile -ili -ilo -ilus -ina -inti -inus -is -ismo -ista -istan -istas -iste -isten -isti -istis -isto -istoj -iston -istos -ita -itaj -o -oj -on -uma -uman -ume -umo -unto -untos -us
89          asert : -a -ado -an -anta -antaj -ante -anto -anton -as -ata -ataj -atan -aĵoj -egas -i -igis -inte -inton -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -o -oj -ojn -on -os -us
90          asist : -a -ado -adon -an -anta -anto -antoj -antojn -as -ata -atan -e -en -i -idas -ido -ilo -is -ismaj -ita -itan -o -oj -on -os
91          asoci : -a -ada -adas -ado -adoj -adon -ados -aj -ajn -an -ano -anoj -anon -ante -aro -as -ata -ataj -e -eca -ecaj -emo -eto -etojn -i -igas -is -ismo -ita -itaj -itajn -itan -ito -itoj -iĝi -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -uloj
92         aspekt : -a -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -as -e -eco -emas -en -eroj -erojn -i -igas -igi -igo -is -ismo -isto -ita -o -oj -ojn -on -os -ulon -us
93          aspir : -a -ada -ado -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -e -en -i -ina -ino -inoj -inon -is -o -oj -ojn -on
94             at : -a -ade -aj -ajn -an -anas -anta -ante -anto -antoj -are -ari -as -ata -ataj -atajn -atan -atoj -aton -e -eco -egas -egi -egis -egus -ejo -emaj -emi -en -enda -endas -ende -endi -endis -endo -endoj -endojn -endon -endos -endus -era -ero -i -iga -igas -igi -ilo -inda -indaj -ingaj -ingas -inge -ingi -ingis -ingo -ingoj -ingojn -ingon -ingos -ingus -ino -inta -intus -is -isma -ismo -ismon -isto -istoj -o -oj -on -os -oto -us -uta -ute -uto -utoj -utojn -uton
95           atak : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -ana -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -ate -atoj -aton -e -eblaj -ejo -ejon -ema -emaj -emajn -emo -eti -etoj -i -iloj -inda -inta -intaj -inte -into -intoj -inton -is -ita -itaj -ite -ito -o -oj -ojn -on -ontaj -os -otaj -uje -us
96          atend : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -anta -antaj -antajn -antan -ante -antis -anto -antoj -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -e -ebla -eblaj -eblas -eble -eblis -egas -egis -ejo -ejon -emo -enda -endaj -endo -etis -i -ido -igi -igis -igo -igos -inda -indaj -inta -intaj -inte -intis -intus -is -ita -itaj -itan -ite -iĝus -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj -us
97          atent : -a -adas -adis -ado -ados -aj -an -anta -antan -ante -aro -arojn -aron -as -ata -ataj -ato -e -eco -ega -egas -ege -ema -emaj -eman -eme -emo -emoj -emon -enda -endaj -endas -i -iga -igas -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -igos -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -inta -is -ita -itaj -itajn -ite -o -oj -ojn -on -os -us
98          atest : -a -ado -aj -antaj -antajn -ante -anto -antoj -antojn -anton -aro -aron -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵon -eblaj -ejo -ejoj -i -igas -igos -ilo -iloj -ilojn -ilon -inte -into -intoj -is -ita -itaj -ite -o -oj -ojn -on -os -us
99          ating : -ada -adis -ado -aj -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -ate -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -eblis -eblo -eblon -eblos -eco -enda -endaj -i -ida -ido -igi -inda -indo -inta -intaj -intan -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -ito -iĝas -o -oj -ojn -on -os -ota -us
100             av : -a -an -ana -ano -anta -ante -anti -ara -araj -aran -aras -are -ari -aris -aro -aron -as -ata -ati -e -eca -eman -en -endo -ere -ete -etis -eto -i -ida -idaj -idan -idas -ide -idi -idis -ido -idojn -idon -ila -ilo -ina -ino -inoj -inon -is -o -oj -on -os -oto -us -uto -ĉjo -ĉjon
101        aventur : -a -ado -aj -an -ante -as -e -eca -ecaj -ecas -ema -emaj -eme -emo -era -eto -i -ina -ino -ismo -istan -isto -istoj -o -oj -ojn -on -ulo -us
102          avert : -a -an -ante -as -e -ejo -ejoj -etis -eto -i -iga -ilo -ilon -inte -into -is -ita -itaj -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ulo -us
103             az : -a -an -ana -ano -ari -aro -en -era -eri -i -ila -ilan -ili -ilis -ilo -ilon -ina -oj -on -os -ota -oto -ujo -uma
104             aĉ : -a -ado -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -econ -ega -egaj -egan -egas -ege -egis -eta -etan -etas -eti -etis -eto -etoj -etojn -eton -etos -etus -igi -igis -is -iĝas -ulo -uloj -ulojn -ulon
105           aĉet : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -an -anta -antaj -antajn -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -atajn -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eblis -eblo -eblos -ema -emaj -emo -emon -enda -endajn -i -ila -iloj -inda -indaj -inta -intaj -inte -into -intoj -intojn -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -onte -onto -os -ota -otan -ulo -uloj -ulojn -ulon -umas -umi -umis -umos -us -uta
106            aŭd : -a -adis -ado -adon -aj -anta -ante -anto -antoj -anton -as -ata -ataj -atan -ate -aĵo -aĵon -eblaj -eblas -eble -eblis -eblos -enda -i -igi -igo -igos -ilo -iloj -ilojn -inda -indaj -inde -inta -intaj -inte -inti -intis -into -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝis -o -on -os -ulo -us
107        aŭskult : -a -adas -adi -adis -adon -ados -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -aro -as -ata -ataj -e -ebla -eblaj -eblas -eble -eblis -eblos -emas -emo -i -igi -ile -ilo -iloj -ilojn -ilon -inda -indaj -indan -inta -inte -intoj -is -itaj -iĝas -iĝis -o -oj -on -os -us
108            aŭt : -a -aj -ajn -an -aro -ego -ejo -en -eto -etoj -eton -i -ilo -is -isma -ismo -ista -isto -istojn -o -oj -ojn -on -ulo -umo
109             ba : -a -aj -an -as -e -en -i -ila -ilan -ile -ilen -ili -ilo -is -nja -nje -nji -njo -njos -o -ojn -uman -ume -us -ute -utis
110          babil : -a -adas -ade -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ajn -an -anta -antaj -antajn -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -aĉas -aĉi -aĉo -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eja -ejaj -ejan -eje -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -emaj -emas -emo -emoj -eti -etis -eto -i -ilo -inta -is -o -oj -on -onto -os -ujo -uma -us
111            bak : -a -ado -aj -ana -ari -as -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eja -ejo -ejoj -ejon -en -i -ili -inta -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝo -o -oj -on -onta -os -ujo
112            bal : -a -ada -adas -ade -ado -adoj -adojn -aj -an -ano -as -ato -atoj -aton -e -ejo -en -eta -etaj -etajn -eti -eto -etoj -eton -i -ita -o -oj -on -ota -otaj -otan -otas -ote -oti -otis -oto -otoj -otojn -oton -otos
113          balot : -a -ada -adaj -adajn -adan -ado -adoj -adojn -adon -aj -an -antaj -ante -anto -antoj -antojn -ara -aro -as -atoj -e -ejaj -ejo -ejoj -ejojn -estro -estroj -i -ila -ilaj -ilo -iloj -ilojn -ilon -intoj -is -istoj -ita -itaj -iĝi -iĝos -o -oj -ojn -on -ontoj -os -ujoj -ujon -ulojn
114            ban : -a -ade -adi -ado -adoj -adon -an -ana -anaj -anajn -anan -anas -ane -anen -ano -anoj -anojn -anon -antaj -antajn -ante -as -ata -ataj -e -eja -ejo -ejoj -ejojn -ejon -en -ero -eron -i -inta -inte -is -itaj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -o -on -os -ujo -ujon -umas -umi -umis -us -ĉjo
115           band : -a -ade -adi -an -ano -anoj -as -aĉo -aĉoj -aĉojn -e -en -era -eras -estro -i -itaj -ito -itoj -itojn -itos -o -oj -ojn -on
116           bank : -a -ado -aj -ajn -an -anto -e -ego -ejo -ejon -en -estro -estroj -i -istajn -isto -istoj -istojn -o -oj -ojn -on -onto -ulo
117           bapt : -a -adas -adis -ado -aj -ano -ante -as -ata -ataj -i -is -isma -ista -iste -isto -istoj -ita -itaj -ite -itoj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -on -ujo -us
118            bar : -a -ado -adon -an -ana -ano -ante -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -ati -ato -aton -atos -aĵo -aĵojn -aĵon -e -emo -en -i -ila -ilo -iloj -ilojn -ilon -inas -is -ita -itaj -itajn -ite -ito -iton -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
119           barb : -a -ado -ados -an -ara -araj -arajn -aran -aras -are -aro -aroj -ate -atus -e -en -era -eron -eta -eto -i -ina -o -oj -ojn -on -ulo -uloj -us
120            bas : -a -ada -adas -ado -ados -aj -ajn -an -anta -anto -ara -are -as -ata -ate -ati -ato -e -eco -eman -emen -en -eren -i -ile -ili -is -isto -iĝi -iĝoj -o -oj -on -ontojn
121            bat : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -anta -antaj -ante -anto -as -ata -ataj -atajn -atas -ate -ato -atoj -atojn -aton -e -egas -egi -egis -ego -egon -eman -en -endo -eri -etas -eti -etis -eto -i -ida -ido -idos -ilo -ilojn -is -ista -iste -isto -ita -itaj -itan -ite -itojn -iĝas -o -oj -ojn -on -onta -os -ota -umi -umo -us
122          batal : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -adus -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -aĉa -e -egas -egoj -eja -ejo -ejon -ema -emaj -eman -emo -emon -eti -eto -etoj -eton -i -igis -ilo -iloj -ilojn -ilon -into -intoj -is -isto -istoj -o -oj -ojn -on -os -us
123            baz : -a -aj -ajn -an -ante -ara -aren -aro -aroj -arojn -aron -as -ata -ataj -atajn -ato -aĵoj -aĵojn -e -eco -econ -eja -ejen -ejo -ejoj -i -igus -ilan -ilo -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
124             be : -a -an -ata -atan -atas -aten -ati -ato -atos -aĉi -e -en -enden -ere -eren -eton -i -ida -ide -iden -ige -ilis -ine -is -o -on -os -otoj -ĉjo
125         bedaŭr : -a -an -anton -as -ata -ate -aĵo -e -ega -egas -egis -eton -i -ide -igas -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -indo -ine -inta -is -o -oj -ojn -on -os -us
126            bel : -a -adon -aj -ajn -an -ane -arus -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -ecoj -ecojn -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -egen -egis -ego -ema -emo -en -eta -etaj -etajn -etan -ete -i -igaj -igen -igi -igis -igo -inda -ino -inoj -is -iĝas -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ote -uli -ulo -uloj -us
127            ben : -a -adis -an -ante -antoj -antojn -as -ata -ataj -aĵo -e -ega -en -etis -i -ina -ini -ino -inte -is -ita -itaj -itan -iti -ito -iĝos -o -oj -ojn -on -ontajn -os -us -ĉjo
128           best : -a -aj -ajn -an -aro -aroj -aron -aĉa -aĉo -aĉoj -aĉojn -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ecan -eco -ego -egoj -egon -ejo -en -etaj -eto -etoj -etojn -eton -idoj -ino -iĝas -iĝi -o -oj -ojn -on -ujo
129          bezon : -a -adas -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antas -ante -antoj -antojn -anton -aro -aron -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -atis -atoj -atos -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -egas -egis -egon -i -igi -igus -intus -is -ita -itaj -itan -itos -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -os -otajn -ote -uloj -us
130             bi : -a -aj -an -as -e -ega -egaj -egen -en -era -eraj -eran -ere -eren -eri -ero -eroj -erojn -eron -eta -ete -eten -i -o -on -onta -os -us
131         bicikl : -a -adajn -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -an -ante -anto -antoj -anton -as -e -ebla -eblaj -ejo -ema -emaj -emas -eton -i -ingoj -inte -is -ista -istan -isto -istoj -iston -o -oj -ojn -on -os -umas -us
132           bien : -a -aj -an -aro -e -ega -ego -egoj -egojn -en -estro -eto -etoj -etojn -isto -istoj -o -oj -ojn -on -ula -ulo -uloj -ulon
133           bild : -a -ade -ado -aj -ajn -an -ara -aro -aroj -arojn -aron -as -aĵoj -e -eca -en -ende -enden -ero -eroj -erojn -ete -eten -eto -etoj -etojn -eton -i -igas -igi -igis -igo -igus -ingo -ingon -ita -itaj -o -oj -ojn -on -ujo
134           bird : -a -aj -ajn -an -aro -aron -aĉo -aĵo -e -eca -ego -egoj -ejo -ejojn -ejon -eto -etoj -etojn -eton -ido -idoj -idojn -idon -ino -o -oj -ojn -on
135          blank : -a -aj -ajn -an -as -aĉa -aĵo -aĵoj -aĵon -e -eca -ecaj -ecajn -eco -egajn -ejoj -en -etan -eto -i -igi -is -iĝas -iĝis -o -oj -on -ula -ulaj -ulajn -ulan -ulo -uloj -ulojn -ulon
136          blind : -a -aj -ajn -an -as -e -eca -eco -econ -emo -en -i -iga -igajn -igan -igas -ige -igi -is -itaj -iĝis -iĝo -iĝos -ula -ulo -uloj -ulojn -ulon -umis -umo
137           blog : -a -ada -adas -adis -ado -adojn -adon -aj -ajn -an -ano -anoj -antaj -anto -antoj -antojn -anton -aro -aron -as -aĉon -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ecan -eco -ejo -ejoj -ejon -ema -emaj -emo -eraj -ero -eroj -erojn -eron -estro -estron -eti -eto -etoj -i -ilo -iloj -ilon -inda -indaj -indan -inta -into -is -ismo -istaj -istas -isto -istoj -istojn -iston -ita -iĝas -o -oj -ojn -on -onte -os -uje -ujo -ulo -uloj -umas -umi -umos -us
138           blok : -a -ada -adas -adi -ado -adoj -adon -aj -ante -as -ata -ataj -e -eco -etoj -i -inte -is -ita -itaj -itajn -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on -os -us
139           blov : -a -adas -adis -ado -aj -anta -antan -ante -as -ata -atis -aĵo -e -egas -egis -ego -eto -i -ilo -is -ita -itaj -iĝas -iĝis -o -oj -on
140            blu : -a -aj -ajn -an -anta -as -aĵoj -e -eca -ecaj -eco -econ -ega -egas -egis -eja -eman -en -eta -etajn -etan -etas -ete -igi -igos -is -iĝas -iĝis -o -on -uloj
141             bo : -a -an -as -ata -atan -atas -ate -atis -ato -atoj -atojn -aton -egen -en -eren -ero -ete -i -ili -ina -ine -is -ite -ito -o -oj -on -os -otan -ote -oton -ule -us -uten -uti -uton -ĉjo
142            bol : -a -ado -anta -antaj -antan -as -aĵo -e -en -ero -eroj -eta -etas -eti -eto -etoj -etos -i -igas -igi -igis -igo -ilo -inas -is -ita -itaj -itan -o -on -os
143           bomb : -a -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -antoj -as -e -egi -ejo -eros -eta -etoj -eton -i -igon -is -isto -istoj -istojn -iston -ita -o -oj -ojn -on -uloj -ulojn -us
144            bon : -a -aj -ajn -an -ari -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -eco -ecoj -ecojn -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -egis -ejo -ema -en -eta -etaj -etajn -etas -ete -etis -i -igajn -igan -igi -igis -igus -ilo -ino -is -ismo -ita -itas -ito -itos -iĝas -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -ulojn -ulon -uma -ume -umo -us
145         bonfar : -a -ada -adaj -ado -adojn -adon -aj -ajn -an -antaj -ante -antoj -antojn -anton -as -aĵoj -aĵojn -e -ema -emaj -emo -emon -i -igan -into -is -ita -o -oj -ojn -on -us
146        bongust : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -egis -i -inda -inde -is -o -on -os -uma
147         bonven : -a -aj -an -anta -antaj -antan -as -ata -ataj -e -eco -ega -egaj -egas -ejo -ema -i -iga -igaj -igan -igas -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -igos -igus -inda -indaj -is -ita -ite -o -on -os -us
148         bonvol : -a -aj -ajn -an -anoj -as -e -eco -ege -ema -emaj -eme -emo -emon -i -igas -inta -is -o -ojn -on -os -ulo -uloj -us
149            bor : -a -ado -aj -anta -as -ato -aĵo -e -en -i -ilo -iloj -ilojn -is -istaj -isto -ita -itaj -iĝis -o -oj -on -os -ujo -ulo -uloj
150            bov : -a -aj -an -aro -as -aĉo -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ejo -en -eto -ida -ido -idoj -idojn -idon -ina -inaj -inan -inas -ine -ini -ino -inoj -inojn -inon -inus -is -ista -isto -o -oj -ojn -on
151          brems : -a -ado -aj -antaj -ante -as -ata -e -ebla -ego -emaj -i -ila -ilo -iloj -is -isto -ita -o -oj -ojn -on -os -us
152           bril : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -as -aĵo -aĵojn -aĵon -e -eco -ecojn -econ -ega -egaj -egan -egas -ege -egis -ego -ero -etas -ete -eti -etis -eto -i -igas -igi -is -o -oj -ojn -on -os -umas -umo -us
153            bru : -a -adas -adis -ado -adon -aj -an -anta -as -aĉo -aĉon -e -egaj -egas -egi -egis -ego -egon -emaj -eto -etojn -eton -i -ilis -ine -intaj -is -istoj -nja -njo -o -oj -ojn -on -uloj -ĉjo
154           brul : -a -adas -adi -ado -adon -ados -aj -ajn -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -egas -egis -ego -egon -egos -ema -etas -eti -i -iga -igaj -igas -ige -igi -igis -igoj -igon -igos -igus -intaj -is -ita -itaj -itan -iĝo -o -oj -on -os -umo
155         brulig : -a -adas -adis -ado -adon -aj -anta -ante -antoj -antojn -as -ata -ataj -aĵa -aĵo -aĵoj -e -ebla -ejon -i -ilo -inte -is -ita -itaj -itan -ite -oj -on -os -ota -us
156           brun : -a -aj -ajn -an -aron -as -e -eca -ecaj -eco -econ -egis -ejo -eta -etaj -ete -i -iĝas -iĝi -iĝo -iĝos -o -oj -on -ulo -ulon
157           budh : -a -aj -ajn -an -ana -anaj -anajn -anan -ano -anoj -anojn -anon -ecaj -eco -econ -i -ino -isma -ismaj -ismajn -isman -isme -ismo -ismon -ista -istaj -istan -isto -istoj -iĝan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on
158           cant : -a -ada -adas -ados -an -ano -ante -anti -are -aron -as -ata -ate -ato -e -emos -en -iga -ina -inas -ine -o -on -os -us
159            ced : -a -adi -an -anta -ante -as -e -ema -emaj -eman -eme -emo -endo -ere -i -ida -idas -ido -idos -igi -igis -ilo -inta -inte -is -ita -itaj -iĝo -o -oj -ojn -on -os -us -uta
160            cel : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -aro -aron -as -ata -ataj -atan -atas -ato -atoj -aĵon -e -eco -econ -en -eri -etoj -i -igas -igis -ilo -iloj -ina -inda -ine -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -on -onte -os -umoj -us
161         celebr : -a -ada -adis -ado -adoj -adon -ados -aj -an -ante -anto -ara -are -as -ata -ataj -ate -ato -e -en -i -inta -is -ita -itaj -iĝas -iĝi -o -oj -on -os -ota
162          centr : -a -ado -aj -ajn -an -ante -are -as -ato -aĵo -e -ecan -eco -egon -ejo -ejon -en -i -igaj -igi -igo -is -isma -ismo -ismon -ista -isto -istoj -ita -itaj -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj
163           cerb : -a -aj -ajn -an -aron -e -ero -eron -eros -erus -eto -ido -ilo -o -oj -ojn -on -ujo -uloj -ulojn -umaj -umas -umi -umis -umo -umoj -umojn -umos
164           cert : -a -aj -ajn -an -ante -as -aĵo -e -eble -eco -ecoj -econ -ega -egas -ege -egis -era -i -iga -igas -igi -igis -igo -igojn -igon -igos -igus -is -iĝoj -o -oj -on -os -us
165         cirkul : -a -ada -adan -adas -adis -ado -adon -anta -antaj -antajn -as -aĵo -ere -ero -eroj -erojn -eron -etoj -i -igi -igis -igo -is -iĝas -os
166            cit : -a -ada -adas -ado -adoj -adon -ados -aj -an -ano -anta -antaj -antan -ante -are -as -ata -ataj -ate -aten -ati -ato -atoj -atojn -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eblaj -eblus -ega -ego -ere -eren -i -ilas -ilo -iloj -ilojn -ilon -inda -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -itojn -o -oj -on -os -us
167            col : -a -ada -ado -ados -aj -ajn -an -as -ata -aĵon -e -ega -egas -eman -en -ere -eta -ete -i -iga -ina -inda -inde -is -o -oj -ojn -on
168           cont : -a -ada -ado -ados -ante -anti -ara -aran -are -aron -as -ate -ato -atos -e -en -endo -i -ida -igo -ine -ini -o -os -us
169          damaĝ : -a -ado -aj -antaj -as -ata -atoj -ebla -i -igajn -ige -into -is -ita -itaj -itajn -ito -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -otaj
170           danc : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adojn -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -e -ebla -eblaj -eblan -egis -eja -ejan -eje -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -eman -emis -en -etas -eti -etoj -i -iga -igaj -igajn -igas -igi -igis -igon -inta -inte -is -ista -isto -istoj -istojn -iston -ita -o -oj -ojn -on -os -uloj -us
171           dank : -a -adas -adi -ado -aj -ajn -an -ante -as -ataj -e -econ -egas -egi -egis -egon -egos -ema -emaj -emajn -eman -emas -eme -emo -emon -en -endaj -i -inda -indaj -indan -indas -inde -is -o -oj -ojn -on -os -us
172            dat : -a -ada -ado -aj -an -aro -aroj -aron -as -ata -ato -e -en -ero -i -is -ita -itaj -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝus -o -oj -ojn -on -os -uma -umaj -umajn -umas -umi -umis -umo -umoj -umojn -umon
173           daŭr : -a -adas -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -aĵon -e -eblaj -eca -eco -econ -egis -ema -emajn -eto -i -iga -igaj -igajn -igan -igi -igis -igo -igojn -igon -igos -igus -inta -intus -is -ita -itan -o -oj -ojn -on -ontaj -os -us
174         daŭrig : -a -adi -adis -ado -aj -ajn -an -anta -ante -antoj -ata -ataj -atas -ebla -eblaj -eblan -eble -econ -enda -i -is -ita -o -ojn -on -onte -os -ota -ote -us
175             de : -a -an -ano -as -e -eja -en -era -ere -i -igis -ili -ine -inen -ino -inon -is -ismo -ismon -ita -o -on -ontas -os -uma -us -ute -uti
176            deb : -a -an -aroj -as -ata -atan -atas -ate -ati -atis -ato -atoj -atojn -aton -atos -e -ejo -emos -en -eto -etoj -i -ido -idos -ila -ile -ilis -is -iti -ito -itoj -iton -o -os -us -uta -utan -utas -ute -uti -utis -uto -uton -utos
177          debat : -a -ado -adoj -adojn -adon -an -anta -anto -antoj -as -ata -aĉo -e -ebla -emaj -i -idas -iga -igo -inda -indajn -intoj -is -ita -itaj -o -oj -ojn -on -onto -os
178            dec : -a -ade -adi -aj -ajn -an -ano -anto -as -e -eco -ejo -emo -emon -endo -i -ida -idaj -idajn -idan -idas -ide -iden -idi -idis -ido -idoj -idojn -idon -idos -idus -ina -ine -is -o -oj -on -ontas -ulo -us
179          decid : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -ante -antoj -antojn -aro -as -ata -ataj -ate -aĵo -aĵoj -e -ebla -eco -ecoj -ecojn -econ -egon -ema -emaj -eman -eme -emo -emon -en -ere -ete -i -ida -ido -idos -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igis -igus -inda -inta -inte -is -istoj -ita -itaj -itan -ite -iĝi -iĝos -o -oj -ojn -on -onta -ontoj -os -ota -otaj -uloj -ulojn -us
180          dediĉ : -aj -ante -antoj -as -ataj -atan -e -eco -emo -emon -i -iga -igo -inta -intaj -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝos -o -ojn -on -os -ota
181            def : -a -eca -enda -endaj -endajn -endan -endas -ende -endi -endis -endo -endoj -endojn -endon -endos -endus -i -ilas -ile -ili -ilis -ilo -ilon -inas -inde -indo -ine -inen -ini -inis -ino -inoj -inojn -inon -inus -unti -unto
182         defend : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -ato -atoj -aton -e -ebla -eblaj -eblas -ejo -emi -emos -i -ida -ido -iloj -inda -indaj -inta -inte -intoj -intus -is -istoj -ita -itaj -iĝas -iĝi -o -oj -ojn -on -os -us
183           defi : -a -ado -adon -aj -an -antaj -ante -as -e -emo -enda -ende -enden -endo -i -is -ita -o -oj -ojn -on -os -uloj -us
184          defin : -as -e -ebla -en -i -ida -idas -ido -idos -indo -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iti -ito -o -oj -ojn -on -uje -us
185            dek : -a -ado -ajn -an -ano -anoj -anon -anti -aron -as -ato -atos -e -en -estra -estro -ita -o -obla -oblan -oble -oblis -oj -ojn -on -uma -umaj -umajn -uman -ume -umis -umo
186         deklar : -a -ado -an -anaj -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -ate -aĵo -ecoj -i -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -o -oj -ojn -on -os -us
187         dekstr : -a -aj -ajn -an -ana -anan -anoj -anojn -e -econ -ega -egaj -ema -emaj -emajn -eman -emas -emo -en -isma -ismaj -ismo -ista -iĝo -o -oj -on -ula -ulaj -ulo -uloj -ume
188            del : -a -ade -an -ane -ano -ante -as -ate -ati -e -ega -egas -egi -egis -ego -egoj -egon -en -enda -ete -i -ige -igi -is -ite -ito -itos -o -on -os -umo
189          deleg : -a -ada -ado -ados -ante -as -ate -ati -ato -atoj -atos -i -intaj -is -ita -itaj -itajn -itan -ito -itoj -itojn -iton -o -oj -on -otaj
190            dem : -a -adas -adon -adus -an -ana -anen -ani -ano -anoj -anto -araj -as -ate -ati -atus -e -etas -eti -etis -eto -etos -etus -i -ine -o -ojn -on -onta -os -ote
191         demand : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anta -antan -ante -anto -antoj -anton -ara -aro -aroj -arojn -aron -as -ata -ataj -ate -ato -atoj -e -eblaj -eblas -eco -eme -etas -eto -etoj -i -igos -ilo -ilon -inda -inde -inta -intaj -inte -into -intoj -inton -is -ita -itaj -itajn -ite -ito -itoj -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -onto -ontoj -os -us
192       demonstr : -a -ada -adi -ado -adojn -aj -an -ante -anten -as -ata -ate -aĵan -aĵo -aĵon -e -ebla -eblaj -eren -i -ilojn -ilon -inda -intoj -is -isto -ita -itaj -ite -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
193           dent : -a -aj -ajn -an -aro -arojn -aron -aĵoj -e -ego -egoj -ero -i -ina -ine -ino -is -ista -istajn -iste -isto -istoj -iston -itan -o -oj -ojn -on
194            dep : -a -ara -e -ege -en -enda -endaj -endajn -endas -ende -enden -endi -endis -endo -endoj -endon -endos -endus -is -on -onta -os -oto -ute
195         depend : -a -aj -ajn -anta -antaj -antajn -antan -ante -anton -as -aĵo -e -ebla -eco -ecoj -econ -en -endo -i -iga -igas -igi -igis -is -ita -o -oj -on -os -ulo -uloj -us
196         deprim : -a -aj -ajn -antaj -as -ata -e -emas -i -ido -iga -igan -is -ita -itaj -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -on
197          deriv : -a -ada -adas -ado -adon -ados -an -anti -are -as -ate -ato -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -i -igas -igi -iloj -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝis -o -oj -ojn -on -us
198         desegn : -a -ado -adon -aj -ajn -an -ante -as -ata -aĉis -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblan -emaj -etojn -i -ilo -intaj -is -ista -istaj -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -itoj -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
199         destin : -a -ada -adaj -adas -ado -ados -aj -an -ante -as -ata -ataj -ate -ati -ato -e -i -inta -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -iĝas -iĝo -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj
200          detal : -a -ado -adon -aj -ajn -an -antaj -ante -as -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eco -egaj -egajn -egan -ege -ema -en -eto -etoj -eton -i -igas -igi -igo -igon -igos -is -ismo -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -on -os -umis
201          deten : -adi -adus -an -anta -ante -as -ata -ataj -atan -atoj -emo -i -ido -idos -is -ita -itaj -itajn -iĝo -o -oj -os -us -uti -uto
202       determin : -a -ada -adas -ado -ados -aj -an -ante -anto -aro -as -ata -ate -ati -ato -e -ebla -eblas -econ -en -i -ilo -iloj -intaj -is -ismaj -isme -ismo -ita -itaj -itan -o -os
203          detru : -a -adas -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -antojn -anton -as -ata -ataj -e -eblaj -eblas -eble -egaj -egas -ema -emaj -eman -emas -emo -i -igaj -ilojn -inta -intaj -inte -into -is -ita -itaj -itajn -itan -itojn -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -os -us
204            dev : -a -ajn -anta -ante -as -ate -aten -e -egas -emos -en -endo -era -eras -eri -ero -eti -i -ida -idas -ido -idon -idos -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -igon -igos -igus -ine -inta -intaj -inte -inti -intus -is -itaj -o -oj -ojn -on -onta -ontis -ontus -os -ota -otan -otas -ote -oto -us
205          deven : -a -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -anto -as -atan -e -i -ido -inta -intaj -intan -inte -is -ite -iĝas -iĝon -o -oj -ojn -on -os -ulaj -uloj -us
206          devig : -a -ado -aj -ajn -an -ante -as -ata -ataj -atan -ate -e -i -iloj -inte -is -ita -itaj -itan -ite -iĝis -o -oj -on -os -us
207          dezir : -a -adas -adis -ado -anoj -anta -antaj -antajn -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -aĵo -aĵon -e -ebla -eblajn -eco -egas -ege -egis -ego -egoj -egon -egus -ema -enda -i -igis -inda -indaj -indan -indas -inde -is -ita -itaj -itan -ite -iton -o -oj -ojn -on -ontoj -os -ota -otaj -us
208          deĵor : -a -ada -adi -adis -ado -adon -aj -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ejo -i -is -isto -iĝo -o -oj -on -onta -os
209             di : -a -ada -aj -ajn -an -ana -ane -ano -ante -anto -antoj -aras -ari -as -ate -ati -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ecan -eci -ecis -eco -econ -ega -egan -ego -emen -emon -en -era -eren -eron -estro -eta -etaj -etajn -etas -eten -eti -eto -etoj -etojn -eton -i -idoj -iga -ina -inan -ino -inoj -inojn -inon -ismo -iĝo -njo -njon -o -oj -ojn -on -os -uji -ulo
210            dif : -endas -ende -era -eren -eris -ero -ilo -ina -inaj -inan -inas -ine -ini -inis -ino -inoj -inojn -inon -inos -inta -inus -unta -unto -us
211         difekt : -a -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -antajn -as -atajn -aĵoj -e -ebla -egis -ego -egoj -egojn -egon -i -inta -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -os -uloj -us
212       diferenc : -a -ado -aj -ajn -an -anta -antan -as -e -eco -emaj -eto -etoj -etojn -i -iga -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -is -ismaj -ismo -iĝas -o -oj -ojn -on -ulo -uloj
213          difin : -a -ado -adon -aj -an -anta -antaj -ante -anto -as -ata -atas -e -ebla -eblaj -eblan -econ -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -inda -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -iĝas -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -us
214            dik : -a -aj -ajn -an -anto -as -ato -aĵo -e -ecaj -eco -ecoj -econ -ega -egaj -egan -eta -etaj -etan -i -iga -igis -is -iĝas -iĝi -iĝo -iĝus -o -on -os -ulo -uloj -uti -utis
215         diplom : -a -ado -ados -aj -an -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -aten -ati -ato -atoj -atojn -aton -i -ita -itaj -ito -itoj -itojn -iĝa -iĝaj -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on
216            dir : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -aj -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -aĉas -aĉis -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblajn -eblas -eble -egas -emas -emo -emos -enda -endas -ende -endo -eta -etas -eti -etis -eto -etos -i -ige -igen -igi -inda -indaj -indan -indas -indo -ine -inta -intaj -inte -intis -intoj -intus -is -istoj -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -iĝas -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -onte -onto -os -oton -us
217         direkt : -a -adi -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -e -ebla -eblaj -eblan -eco -ejo -emon -en -i -igis -ilo -iloj -ilon -intaj -inte -is -ismo -isto -istoj -istojn -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝo -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onto -os -oto
218            dis : -a -aj -ajn -an -ano -aran -as -e -eca -eco -ecoj -econ -en -endi -endis -endoj -eraj -eri -i -igaj -igan -igas -igi -igos -igus -ilo -is -ita -iĝa -iĝajn -iĝis -iĝo -iĝon -o -on
219         disdon : -a -adi -adis -ado -adon -ados -aj -an -anta -ante -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -ebla -eblaj -eblajn -ejo -emo -i -igi -igis -igo -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -o -oj -ojn -on -os -otaj -us
220         disfal : -adas -ado -adon -aj -anta -antaj -as -egas -ema -emaj -emajn -i -igas -igi -igis -igo -inta -intaj -intajn -is -itaj -o -oj -on -onta -os -us
221           disk : -a -aj -an -anta -antajn -anto -anton -aro -e -ego -egoj -eja -ejaj -ejo -ejon -estro -estroj -eta -etaj -eto -etoj -etojn -eton -i -ilo -ilon -o -oj -ojn -on -onti -uta -utaj -utas -ute -uti -utis -uto -utoj -utojn -uton -utos -utus
222       diskonig : -a -ado -adon -ante -anto -antojn -as -ata -ataj -enda -i -ilo -inda -indaj -inde -is -ita -itaj -ite -o -oj -on -os -us
223         diskut : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -ate -aĵoj -e -ebla -eblaj -egoj -ejan -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -eme -enda -endaj -endajn -endas -era -eras -ere -eroj -eron -etis -eto -etoj -i -igi -inda -indaj -inde -inta -inte -intojn -is -isto -ita -itaj -itan -ite -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj -otajn -us
224         dispon : -a -ado -ante -as -ata -aĵo -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eblis -eblo -ebloj -eblon -eblos -emos -en -i -igas -igi -igis -igo -igon -igos -igus -inta -is -ita -o -oj -ojn -on -os -uje
225         disput : -a -ada -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -atan -ate -e -ebla -eblaj -eblas -ema -emaj -i -iga -igaj -inda -indan -intis -is -ita -o -oj -ojn -on -otaj -us
226        dissend : -a -adas -ado -aj -antaj -ante -as -ata -ataj -aĵoj -aĵojn -ejoj -i -ilo -inta -is -ita -itaj -itajn -iĝas -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota
227           dist : -a -aj -an -ante -anti -as -e -ilas -ili -ilis -ilo -inga -ingaj -ingajn -ingan -ingas -inge -ingi -ingis -ingo -ingoj -ingojn -ingon -ingos -ingus -inta -intas -inti -into -intos -o
228        disting : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -eco -emas -endaj -i -igo -ilo -iloj -ilon -inda -indajn -inde -is -ita -itaj -iĝa -iĝas -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
229          distr : -a -ado -adon -aj -ajn -an -ante -as -ata -aĵaj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -emaj -etis -i -iga -ilo -is -ita -itan -ite -ito -itos -iĝas -iĝe -iĝi -iĝis -iĝo -o -oj -on -os
230       distribu : -a -adaj -ado -adon -aj -anto -antoj -as -ata -ataj -atan -aĵo -aĵoj -aĵon -e -eblaj -ejoj -ejon -endaj -i -ida -idas -ido -idos -ilo -indo -is -isto -ita -itaj -itajn -ite -iti -ito -iĝas -iĝo -o -oj -on -os -otaj
231      disvastig : -a -adi -adis -ado -adoj -adon -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -ebla -enda -i -ilo -ita -itaj -itas -o -on
232        disvolv : -a -ado -adon -aj -an -ante -anto -antoj -as -ataj -ebla -eco -endaj -i -igi -ila -is -ita -itaj -iĝa -iĝan -iĝas -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -onta -os
233            div : -a -aj -an -anan -ano -anon -as -e -en -eraj -erojn -i -ida -idaj -idan -idas -ide -idi -idis -ido -idoj -idojn -idon -idos -idus -igus -ina -inas -ine -ini -ino -inos -is -o -oj
234          diven : -a -ado -adon -aj -an -ante -anto -as -aĵo -e -ebla -eblajn -eblas -eblis -emon -erojn -i -igi -ilo -intaj -inte -intoj -intus -is -isto -istoj -ite -o -oj -ojn -on -onto -os -us -uta -ute -uti
235         divers : -a -aj -ajn -an -as -aĵoj -aĵojn -e -eca -ecaj -ecan -eco -ecoj -ecojn -econ -egaj -ema -en -i -igas -igi -is -ita -iĝis -o -oj -ojn -on -os
236          divid : -a -ado -adon -aj -an -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ebla -eblaj -ema -emaj -ende -endo -endojn -ere -i -ida -idas -ido -idos -iga -ila -ilo -iloj -indajn -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -itojn -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
237             do : -a -adas -ade -ado -ados -ana -are -as -e -en -ende -endo -i -ina -ine -is -iten -iti -nji -njo -o -os -ulas -ute -utos
238         doktor : -a -aj -an -anto -ato -e -eca -ecajn -ecan -eco -econ -en -era -ere -ino -iĝa -iĝaj -iĝajn -iĝan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -umas
239       dokument : -a -ada -adas -ado -adojn -adon -aj -ajn -an -ara -aran -aro -aron -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -e -eton -i -igas -igis -is -ita -itaj -itajn -o -oj -ojn -on -os -uje -ujo -ujoj -ujon -us
240          dolor : -a -adas -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -as -e -ega -egan -egas -ege -egis -ego -etas -etis -eto -etojn -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igon -is -itan -iĝo -o -oj -ojn -on -os -us
241           dolĉ : -a -aj -ajn -an -as -aĵajn -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -eca -ece -eco -econ -ega -egan -ege -ema -eman -eme -eta -ete -igas -igi -is -iĝis -iĝos -on -uloj
242            dom : -a -ada -aj -ajn -an -ani -ano -anoj -aro -aron -aĉo -aĉoj -aĉojn -aĉon -e -ego -egoj -egojn -egon -en -estroj -eto -etoj -etojn -eton -i -igas -igi -igus -ina -inaj -inan -inas -indo -ine -inen -ingo -ingos -ini -inis -ino -inojn -inon -inos -inte -inus -o -oj -ojn -on -os -ulojn -us
243          domin : -a -ada -adas -ado -adon -ados -aj -an -anta -antaj -ante -anti -anto -are -aron -as -ata -ataj -atan -ate -ato -e -emaj -en -era -ere -eren -i -is -ita -o -ojn -on -os -uje -us
244            don : -a -ada -adajn -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -an -ano -anta -antaj -ante -anto -antoj -aran -as -ata -ataj -atajn -ate -ato -aĵo -aĵon -e -egan -ema -emaj -emo -en -endaj -era -i -igi -ilo -ilon -inta -intaj -inte -intoj -intojn -inton -is -iste -ita -itaj -itajn -itan -ite -itis -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -onte -os -ota -otaj -us -uto -uton
245          donac : -a -adas -adis -ado -adon -aj -an -antaj -ante -anto -antoj -aro -as -ata -ataj -aĵe -aĵojn -aĵon -e -ebloj -ema -emo -emon -eto -etoj -etojn -eton -i -ilo -indan -inojn -inte -into -intoj -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -iĝas -iĝos -o -oj -ojn -on -ontoj -os -ota -otaj -otan -ulo -umi -us
246           dorm : -a -adis -ado -adon -an -anta -antaj -antajn -antan -antas -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -e -eco -egi -egis -ejo -ejoj -ejon -ema -emaj -eman -emas -eme -emis -emo -emon -emos -etas -eti -etis -eto -etojn -eton -i -ida -idos -iga -igan -igas -igi -igis -ilon -intaj -inte -intis -intoj -intus -is -ito -o -oj -on -onte -os -ulo -ulon -uma -us
247           dram : -a -aj -ajn -an -ane -as -ati -atis -aĉo -e -eca -ecaj -ecajn -ecan -ece -econ -eto -i -igi -igo -isto -o -oj -ojn -on
248          drink : -a -adis -ado -adon -aj -antaj -ante -anto -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -eblos -eco -egi -ego -eja -ejaj -ejan -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -emi -en -etas -etis -i -igas -igi -igis -inta -intaj -inte -is -itaj -o -on -os -ula -ulo -uloj -us
249           dron : -adis -ado -anta -ante -anto -as -ata -e -ema -i -igas -igo -igos -inta -intaj -intan -intas -into -intoj -is -ita -ito -iĝi -iĝis -o -on -ontaj -ontajn -os -us
250             du : -a -aj -ajn -an -ana -ane -as -ati -e -eca -eco -econ -en -ero -eto -etojn -etos -i -iden -igos -ine -ino -ite -iten -iĝas -o -obla -oblaj -oblajn -oblan -oblas -oble -oblo -oblon -oj -on -os -uma -umaj -umajn -uman -ume
251            dub : -a -ado -aj -ajn -an -ane -anta -ante -antoj -antojn -as -ata -aĵojn -e -ebla -eble -eco -egas -ema -emaj -emas -eme -emis -enda -endajn -etis -etoj -eton -i -igas -ige -igis -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -inta -is -ita -itaj -ite -ito -iĝo -o -oj -ojn -on -os -ulojn -us
252           dung : -a -adis -ado -adon -anta -ante -anto -antoj -anton -as -ata -ataj -eblas -ejo -estro -i -into -intoj -is -isto -istojn -ita -itaj -itajn -itan -ito -itoj -itojn -iton -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -ontoj -os -oto -otoj -us
253              e : -a -aj -ajn -an -ana -anon -ante -anti -aran -as -atas -aten -ati -aton -e -ece -econ -eme -en -ero -eten -etoj -i -ide -iden -ido -iga -ige -igen -igo -ila -ile -ilen -ina -inde -ine -inen -inis -ino -inte -inten -is -ista -iste -istis -isto -istoj -ita -ite -iten -iti -nja -nje -njo -o -oj -on -ontos -os -ule -uman -umi -us
254            ebl : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -ecoj -ecojn -econ -ecos -ege -egis -emo -emon -ete -i -igas -igi -igis -igos -igus -intus -is -o -oj -ojn -on -os -us
255           ebri : -a -aj -ajn -an -as -e -eco -econ -ega -egaj -ege -egis -ego -eta -etas -eto -iga -igaj -igas -is -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -iĝus -o -os -ulo -uloj
256           eduk : -a -ada -adaj -adajn -adan -adi -adis -ado -adon -ados -aj -ajn -an -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -atajn -ato -atoj -e -ebloj -ejo -ejoj -ejon -ema -i -igi -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -itoj -itojn -iĝis -iĝo -o -on -os
257            edz : -a -aj -an -eca -ecaj -ecajn -ecan -ece -eco -ecoj -econ -eto -eton -i -ina -inaj -ini -ino -inoj -inojn -inon -inos -ita -iĝa -iĝaj -iĝan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on
258           efik : -a -adas -ado -adoj -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -as -e -eca -eco -econ -ega -i -igas -igi -is -o -oj -ojn -on -os -us
259             eg : -a -aj -ajn -an -antoj -as -e -ega -egajn -ege -ejo -en -ende -enden -endo -etan -i -idis -ido -ingen -iĝas -iĝi -o -ojn -on -os -ulo -uloj -us
260           egal : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵojn -e -eca -ecaj -ecajn -ecan -ece -eco -econ -ema -ero -i -igajn -igi -igo -igoj -igon -igus -is -isma -ismaj -ismo -ite -iĝa -iĝas -iĝis -o -oj -on -ulo -uloj -us
261             ek : -a -aj -an -anta -ante -anto -aron -as -e -emis -emos -en -eren -estris -i -iga -igas -igi -igis -igo -igus -ilo -ino -inoj -inta -is -istas -istus -iĝos -o -oj -on -onta -ontaj -os -umen -us
262          ekkon : -a -adi -adis -anta -ante -as -ata -ataj -ebla -eblaj -eblas -eti -etis -i -igas -ilo -iloj -is -itaj -itajn -o -oj -ojn -on -os -us
263            ekr : -an -ana -anan -ane -ano -anoj -anojn -anon -egas -egi -egis -ego -egos -egus -idas -idi -idis -ido -idon -idus -o -uli -ulis -ulo
264            eks : -a -aj -ajn -an -as -e -endas -endi -estroj -i -idas -idi -idis -idon -igis -igoj -igojn -ilo -ino -istas -isti -iston -iĝas -iĝi -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -uloj
265         ekscit : -a -aj -ajn -an -anta -antaj -as -ata -aĵojn -aĵon -e -ebla -eco -econ -ege -emaj -i -iga -igan -igi -ilo -intaj -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iton -iĝas -iĝe -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on
266    eksperiment : -a -adi -adis -ado -aj -ajn -an -ante -anto -as -aĵon -e -eblajn -ecaj -ejo -ema -i -inte -is -isto -o -oj -ojn -on -os
267        eksplik : -a -ado -adojn -adon -aj -an -ante -as -ata -aĵo -e -ebla -eblaj -eto -i -inde -inte -is -ita -itaj -iĝi -o -oj -ojn -on -os
268        eksplod : -a -adis -aj -an -anta -antaj -antan -anto -as -aĵaj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ece -eco -ema -emaj -emajn -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -igi -igis -igo -igoj -igos -ilo -iloj -ilojn -inta -is -istoj -ita -itaj -o -oj -ojn -on -onta -os -us
269       ekspluat : -a -ado -adon -an -antajn -antan -ante -antoj -as -ata -ataj -atajn -atoj -aĵo -eblaj -egoj -i -is -istoj -ita -itaj -ito -itoj -iĝo -o -on -os -us
270        eksport : -a -adaj -ado -adoj -adon -aj -anto -antoj -anton -as -ata -ataj -atan -aĵoj -aĵon -eblo -i -is -ista -ita -iĝas -o -oj -ojn -os -us
271        eksterm : -adaj -ado -adon -an -anta -ara -araj -as -ejo -ejoj -i -iga -inda -ini -is -ismo -ista -isto -istoj -ita -itaj -iĝis -iĝo -iĝos -o -ojn -os
272        ekstrem : -a -aj -ajn -an -as -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ecaj -econ -igas -igo -is -isma -ismaj -ismo -ismoj -ismon -ista -istaj -isto -istoj -istojn -o -oj -ojn -on -ulo -uloj
273            ekz : -a -ecoj -emo -emon -i -ila -ilan -ile -ili -ilis -ilo -ilon -is -ista -istaj -istajn -istan -istas -iste -isti -istis -isto -istoj -iston -istos -istus -itas -itus -ota -otaj -otajn -otan -otas -umas -umi -umis
274        ekzamen : -a -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -an -anta -ante -anto -antoj -antojn -aro -as -ata -ataj -atas -atojn -e -ebloj -ejo -ejoj -ejon -eroj -eron -eto -etojn -eton -i -ilo -inte -intojn -is -isto -istoj -ita -itaj -ite -itoj -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on -ontoj -os -ota -oto -otoj
275        ekzekut : -a -ado -an -anto -as -ata -ataj -e -eco -ejo -i -intoj -is -isto -istoj -iston -ita -itaj -itoj -iĝas -iĝis -iĝon -o -oj -ojn -on -onto -os -oto -us
276        ekzempl : -a -aj -ajn -an -aro -as -e -ero -eroj -erojn -eron -i -igaj -igas -igi -igis -igo -igon -igos -ita -o -oj -ojn -on -os
277         ekzerc : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adojn -adon -aj -an -ante -antoj -aro -arojn -aron -as -ata -aĵo -e -ejo -ejon -ero -eroj -eto -i -igas -ilo -ilon -is -ita -itaj -iĝe -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -os -umi -us
278         ekzist : -a -ada -adas -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -as -atajn -aĵo -aĵoj -e -eco -ecojn -econ -etas -i -igi -indas -inta -intaj -intus -is -ita -itaj -o -oj -on -onta -ontaj -os -us
279             el : -a -ada -an -anis -ano -anon -ara -aras -as -ate -aĵo -aĵon -e -ecoj -ege -egi -eje -emen -en -enden -eri -ero -eti -eto -i -ido -iga -igaj -igas -ige -igen -igis -igo -igoj -igon -igos -ili -ina -ine -ingen -ino -is -ista -ita -itaj -ite -iten -itis -ito -itoj -itojn -iton -iĝi -iĝus -o -oj -ojn -on -uti
280          eldir : -a -ados -aj -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -emis -i -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -o -oj -ojn -on -os
281          eldon : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adon -aj -an -ante -anto -antoj -anton -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eco -eja -ejaj -ejo -ejoj -ejojn -ejon -enda -i -ila -ilo -iloj -indaj -inta -intaj -into -intoj -inton -is -ista -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -onta -onto -os -ota -otaj -otan -us
282          elekt : -a -ada -adaj -ado -adoj -adojn -adon -aj -an -ane -anoj -anta -antan -ante -anto -antoj -antojn -aron -as -ata -ataj -ato -aĵo -aĵoj -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eblo -ebloj -eblojn -eco -ema -emaj -eman -i -ilo -iloj -ilon -inda -indaj -inta -intaj -inte -intoj -is -istoj -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -itis -ito -itoj -itojn -iton -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -ontoj -os -ota -otaj -otoj -ulo -us
283           elig : -a -ado -adon -aj -anta -ante -anto -as -ata -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eblis -ejoj -en -endo -ilo -ingo -inta -is -ita -itan -ite -o -oj -on -os -otaj
284         elimin : -a -adas -ado -ados -an -ante -are -aron -as -ataj -ate -ato -e -eble -era -ere -i -is -ita -itaj -iĝas -iĝi -iĝis -o -os
285           elir : -a -adi -adis -ado -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -antoj -as -e -eja -ejo -ejoj -ejojn -ejon -i -igas -igi -igis -igo -igos -inta -intaj -inte -is -o -oj -ojn -on -onta -os -us
286        ellabor : -adi -ado -adon -aj -ajn -anta -ante -as -ata -ataj -atan -atas -aĵo -aĵoj -i -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -o -on -os -ota
287          ellas : -a -ado -an -anta -as -ata -aĵo -aĵoj -eblaj -eblan -ejo -i -igos -ilo -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝis -o -oj -ojn -os
288        elparol : -a -ado -adon -ados -aj -ajn -ante -ara -araj -as -ata -ataj -atajn -e -ebla -eblaj -eblan -eblas -i -inta -is -ita -itan -iĝas -iĝis -o -oj -on -os -us
289         elpens : -a -adis -ado -adon -antan -as -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -eblaj -eco -i -indaj -inta -inte -into -intoj -inton -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝis -o -oj -os -us
290         elsend : -a -adas -adis -ado -adon -aj -ajn -anta -antoj -aron -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ejo -ejoj -ejon -endaj -eton -i -inta -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itus -iĝas -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj
291         elspez : -a -adis -ado -adon -antaj -ante -aro -as -ata -ataj -atajn -ema -emaj -i -iga -is -ita -itaj -itan -iĝas -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -ontoj -os -otaj -us
292         elstar : -a -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -econ -ega -i -igas -igi -igoj -igon -igos -is -iĝis -iĝo -os -ulo -uloj
293          eltir : -a -ado -adon -aj -ante -as -ataj -atajn -atan -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -eblas -i -inta -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -itis -iĝi -iĝis -o -oj -on -os -us
294         eltrov : -aj -anta -ante -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -eblas -ema -emo -emon -i -inda -inta -into -is -ita -itaj -itan -iĝas -o -oj -ojn -on -os -ota -us
295         elĉerp : -anta -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eblan -eblas -i -iga -igaj -is -ita -itaj -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -os
296          elŝut : -a -adi -ado -adon -antaj -antajn -antoj -as -ataj -aĵoj -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eblo -ebloj -eblojn -eblos -ejo -endaj -i -indas -intoj -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -otaj -otan -us
297             em : -a -adis -aj -ajn -an -ana -anan -anas -anis -anoj -ara -ari -aro -as -e -ecojn -eme -en -endas -i -igas -igi -igis -ile -ili -ilo -ina -inta -is -ita -ite -iten -iti -o -oj -ojn -on -os -ote -ule -ulo -uloj -ulojn -us -ĉjo
298        embaras : -a -ado -aj -an -anta -antan -as -ata -e -etojn -i -igajn -ige -igo -is -ita -itaj -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝon -o -oj -ojn -on -os -us
299          emfaz : -a -ado -adon -aj -an -antaj -ante -as -ata -ataj -e -egis -ende -i -indas -intaj -inte -is -ita -itaj -itajn -iĝas -o -oj -ojn -on -os -us
300          emoci : -a -aj -ajn -an -as -e -eco -egi -egis -emo -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -is -ita -itaj -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on
301             en : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -anto -as -ata -aĵo -aĵoj -e -ejo -emas -en -era -ero -ete -i -iga -igaj -igan -igas -ige -igen -igi -igis -igo -igoj -igon -inde -is -ita -itaj -iten -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ujo -ulan -us
302          enhav : -a -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -aroj -as -ata -ataj -atan -aĵo -aĵoj -e -eblas -eblo -eco -eroj -i -igis -ilo -ilojn -is -ita -iĝas -o -oj -ojn -on -os -us
303           enig : -a -ado -aj -an -antaj -ante -as -ata -aĵo -aĵojn -e -ebla -en -i -ingo -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -o -oj -on
304           enir : -a -adas -adi -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -antoj -anton -as -ataj -ebla -eblas -eco -eja -ejo -ejoj -ejojn -ejon -etis -i -igas -igi -igis -igos -ilo -inta -intaj -inte -into -is -itaj -itan -o -oj -on -onta -ontaj -os -us
305            enk : -a -an -ari -as -e -en -eta -etaj -etajn -etan -etas -eti -etis -eto -etoj -etojn -eton -etos -etus -i -o -oj -onto -ota
306          enket : -a -ado -adon -aj -ajn -an -ante -as -eto -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -intoj -is -ista -isto -istoj -itaj -itoj -o -oj -ojn -on -os -us
307       enkonduk : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -as -ata -ataj -aĵo -e -eblaj -ema -eto -eton -i -ilo -iloj -into -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -umis -us
308          enmet : -a -ado -adon -an -ante -as -ata -ataj -atajn -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -eblan -eblas -eblis -eblos -eblus -i -inda -ingo -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iti -iĝas -iĝi -iĝon -o -oj -ojn -on -os -ota -otajn -otan -us
309         enmigr : -a -ada -ado -adon -aj -an -antaj -anto -antoj -antojn -as -eco -i -inta -intaj -into -intoj -intojn -inton -is -iĝo -o -oj -ontoj -ulaj -untojn
310        enskrib : -ado -aĵo -aĵon -ejo -eto -i -igoj -ilo -is -ita -itaj -itajn -itas -ito -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝojn -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
311            ent : -a -aj -an -anto -e -en -ende -endi -endis -endo -endus -era -eras -ere -eren -ero -eros -i -ila -ilaj -ile -inen -is -isten -ita -o -oj -ojn -on -uta -utaj -utan -ute -uto
312      entrepren : -a -ada -ado -adon -aj -ajn -an -anoj -anto -antoj -as -ataj -aĵoj -e -eblis -ego -egoj -ema -emaj -emo -eroj -estro -estroj -i -is -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -o -oj -ojn -on -os -ulojn -us
313      entuziasm : -a -aj -ajn -an -as -e -egaj -ege -ejo -iga -igaj -igajn -igan -igas -igi -igos -is -isto -iĝis -iĝo -o -on -os -ulo -uloj -ulojn
314            enu : -a -aj -ajn -an -antaj -antoj -as -e -eco -econ -egas -egos -i -iga -igaj -igan -igas -ige -igi -igos -is -ita -itaj -iĝis -iĝo -iĝon -o -on -os -ulon -us
315           envi : -a -ada -adas -ado -ados -aj -ajn -an -anos -anta -aran -aron -as -ata -e -ebla -ema -emaj -emo -i -igaj -igas -inda -indaj -indan -inde -is -ita -o -oj -on -ulo -uloj -us
316         envolv : -a -ado -ante -as -e -endo -i -ida -idas -ido -idos -iga -igas -is -ita -itaj -itan -itoj -iĝi -iĝis -iĝo -iĝojn -iĝos -us
317             er : -a -ada -aj -ajn -an -ano -antaj -anto -ara -araj -arajn -aran -aras -are -ari -aris -aro -aroj -arojn -aron -aros -arus -as -ata -ato -e -eblan -ega -egan -egas -ege -egojn -eje -emen -emo -en -ere -eri -etaj -eto -etoj -etojn -eton -i -idan -igas -ige -igi -igis -ina -is -ismo -ite -njo -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj -otajn -oto -ĉjo
318           erar : -a -ado -aj -ajn -an -ante -anto -as -e -eco -egas -ego -egoj -ema -emaj -eme -eto -etoj -etojn -eton -i -iga -igaj -igas -ige -igi -igis -igus -inta -into -inton -is -o -oj -ojn -on -os -us
319             es : -a -aj -as -atas -e -ejo -en -ende -enden -i -ige -igi -igis -igon -igos -ina -intos -is -ista -iste -ita -itis -ito -o -onto -os -umi -unto -us
320         escept : -a -ado -aj -ajn -an -ante -as -aĵoj -e -emaj -i -igi -igo -inte -is -ismo -ita -o -oj -ojn -on -os -uloj -umis
321            esp : -a -ada -adas -aj -ajn -an -ana -antan -anten -anto -ara -e -ejo -en -era -eran -eras -ere -eren -eri -eris -ero -eroj -erojn -eron -eros -erus -i -is -isto -istoj -o -oj -on -uma
322          esper : -a -ada -adas -ado -ados -an -ana -ano -anta -antaj -antajn -antan -antas -ante -anten -anti -antis -anto -antoj -antojn -anton -antos -antus -as -atajn -atan -atas -ate -ato -aton -aĵo -e -ebla -eblan -eble -eco -econ -egas -ejo -ema -emaj -eman -eme -emo -emos -en -ende -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igojn -inda -indaj -indas -inde -ingo -inta -inte -is -ita -itaj -itan -ite -o -oj -ojn -on -os -us
323       esperant : -a -adon -aj -ajn -an -ana -ano -anoj -aro -aron -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eble -eca -ecaj -eco -econ -egas -ejo -ejoj -ejojn -ema -emaj -en -i -ida -ido -iga -igas -igi -igoj -igojn -igon -igos -igus -ila -ilo -ilon -ina -ingo -ino -inon -is -isma -ismaj -isman -isme -ismo -ismoj -ismon -ismus -ista -istaj -istajn -istan -istas -iste -isten -isti -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itoj -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -os -ote -uja -ujaj -ujen -ujo -ujoj -ujon -ulo -uloj -umas -umi -umis -umo -umos -us
324    esperantist : -a -aj -ajn -an -aro -aron -as -aĵoj -e -eca -eco -econ -en -eto -i -igi -ino -inoj -inon -istoj -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -umas
325         esplor : -a -ada -adaj -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -aro -as -ata -aĵoj -aĵon -e -ebla -eblaj -ejoj -ejojn -ema -emo -enda -endaj -etis -eto -i -ilo -iloj -ilon -inda -indaj -indajn -indan -inta -inte -intoj -is -ista -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ula -uloj -us
326         esprim : -a -adas -adi -adis -ado -adon -aj -an -ano -anta -antaj -antajn -antan -ante -aro -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -e -ebla -eblaj -eblas -ejoj -endaj -endo -ere -i -ilo -iloj -ilon -indajn -indas -inta -inte -is -isma -ismo -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -os -us
327            est : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adon -ados -adus -aj -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -ara -aran -aro -aron -as -atajn -ate -atus -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -ecojn -econ -eja -ejas -emas -en -ende -era -eraj -ere -eri -ero -eros -i -ido -igi -igis -ilo -ilos -ingas -ingi -ingis -ingo -ingon -ingos -inoj -inta -intaj -intan -inte -inti -into -intoj -inton -intus -is -istoj -ita -iĝas -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -ontajn -ontan -ontas -onte -onten -ontis -onto -onton -ontos -ontus -os -ota -uje -ula -ulo -uloj -ulojn -ulon -untan -us
328         establ : -ado -anta -antaj -as -aĵo -aĵon -e -ece -ecen -eci -ejojn -i -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -o -ojn -on -os -us
329          estim : -a -ada -adas -ado -ados -ante -anto -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -aĵoj -e -en -enda -i -inda -indaj -is -ita -o -on -os -ula -us
330         estont : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵojn -aĵon -e -eca -ecaj -ecajn -ecan -ece -ecen -eco -ecoj -ecojn -econ -en -is -o -on -os -uloj -us
331           estr : -a -ada -adas -ade -ado -adon -aj -an -ano -anoj -anta -ara -araj -arajn -aran -aro -aroj -arojn -aron -as -ata -ataj -atan -ato -atoj -e -ece -eco -ecojn -econ -ego -ejo -ema -eme -emo -en -i -igi -igis -ino -is -ita -o -oj -ojn -on -ontoj -os -us
332             et : -a -adis -ado -adoj -aj -ajn -an -ano -anoj -antaj -ante -anto -antoj -antojn -as -ate -ato -aĵa -aĵaj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblas -eblos -eco -econ -ega -ejo -emas -emen -emi -en -endas -ende -endi -endis -endo -endon -endos -endus -era -eraj -eran -ero -eron -eta -etaj -etajn -etan -ete -i -igas -igon -ila -ilo -ina -inta -inte -into -is -ita -itaj -itajn -iĝis -o -oj -ojn -on -onto -os -uja -ulaj -ulo -uloj -ulojn -ulon -umas -umi -us
333          etend : -ado -anta -ante -as -aĵo -e -ebla -eblan -i -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -on -os -us
334             ev : -a -ada -ade -an -ano -ari -as -ato -e -en -ere -eto -i -iden -iga -is -ismaj -ista -ita -itan -itas -ite -iten -iti -itis -ito -itoj -iton -itos -itus -o -on -uti
335           evit : -a -adi -adis -ado -adon -an -ano -anta -ante -antojn -ara -are -as -ata -ataj -ate -ato -e -ebla -eblaj -eblajn -eblas -eble -egas -eme -emo -en -enda -endaj -ende -i -iga -igas -igi -igis -ilo -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -inta -inte -is -isto -ita -itaj -o -oj -on -os -us
336          evolu : -a -ada -adajn -adis -ado -adoj -adon -aj -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -ata -ataj -e -eco -eren -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -igi -igo -igon -inta -intaj -intajn -intan -is -isma -isman -ismo -ismon -istoj -istojn -ita -itaj -itan -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -onta -os -us
337          eŭrop : -a -aj -an -anaj -ano -anoj -anojn -anon -ecaj -ecajn -ecan -ecas -ece -eco -econ -en -ida -idaj -igas -ismajn -isman -ismo -o -oj -on -uloj
338         fabrik : -a -adis -ado -adon -ajn -an -anta -ante -anto -antoj -aro -as -ata -ataj -atas -aĉoj -aĵo -aĵoj -aĵojn -ebla -eca -ejo -ejoj -ejojn -ejon -estra -estro -estron -eto -i -into -is -isto -istoj -iston -ita -itaj -itajn -itan -itas -iĝis -o -oj -ojn -on
339            fac : -a -ade -as -e -endo -endoj -era -ere -eta -etaj -etas -eti -eto -etoj -etojn -eton -i -ila -ilaj -ilajn -ilan -ilas -ile -ili -ilis -iloj -ilos -ilus -is -ita -itaj -ite -o -oj -ojn -on
340          facil : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ecan -eco -ecoj -ecojn -econ -ega -egaj -egan -ege -ema -i -iga -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -igos -igus -is -ismo -ismon -ita -itan -ite -ito -iĝaj -oj -os -us
341           fajr : -a -aj -ajn -an -as -aĵa -aĵan -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ecan -ego -egoj -egojn -egon -eja -ejo -ejoj -ema -eras -eri -ero -eroj -erojn -eron -eto -etoj -etojn -i -igas -igi -igis -igo -igos -ilo -iloj -ilon -ingon -inta -is -isto -o -oj -ojn -on -ujo -umi
342            fak : -a -aj -ajn -an -aro -as -aĵo -e -eca -ecan -ejo -ero -estro -estroj -estron -ista -isto -istoj -iĝas -o -oj -ojn -on -ula -ulaj -ulan -ule -ulo -uloj -ulojn -ulon -umi
343            fal : -a -ada -adas -adis -ado -adon -ados -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -aĵo -aĵoj -e -eble -ece -egas -egi -egis -ego -egoj -emo -emos -en -eti -etis -i -ige -igi -igis -igo -igos -igus -ilo -inta -intaj -intajn -intan -inte -intoj -intus -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝon -o -oj -ojn -on -onta -onto -os -us -uta
344           fald : -a -ado -adon -ante -as -aĵoj -aĵojn -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eros -i -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝi -iĝis -o -oj -ojn
345           fals : -a -adas -adis -ado -adon -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -econ -eta -etan -eto -eton -i -igi -igis -igo -intoj -is -istoj -ita -itaj -itan -o -on -os -ulo -uloj
346            fam : -a -aj -ajn -an -as -ata -aĵoj -e -eco -ecoj -econ -ega -egaj -egan -egis -iga -igi -igis -igos -ila -ilaj -ilan -ile -ili -ilo -ine -into -intos -is -iĝas -iĝo -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -ulojn -ulon
347         famili : -a -aj -ajn -an -ano -anoj -anojn -anon -ara -araj -arajn -aran -aras -are -ari -aris -as -e -eca -ecaj -eco -en -estro -estroj -eto -eton -o -oj -ojn -on -uloj
348           fand : -a -ado -ajn -ante -as -aĵo -ebla -eblan -ejo -ejon -en -i -igo -is -istoj -ita -itaj -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝos -os -ujo -us
349        fantazi : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -egaj -ejo -ema -i -is -istoj -itaj -itajn -o -oj -ojn -on -ulo -uloj -ulon
350            far : -a -ada -adan -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -an -ani -ano -anta -antaj -ante -anti -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -aĉas -aĉi -aĉis -aĉon -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblan -eblas -eble -egoj -ejo -emo -emos -en -enda -endaj -endajn -endan -endas -ende -endis -endoj -endos -i -ilo -ilon -ina -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -indos -ine -ingo -inta -intaj -inte -into -intoj -inton -intus -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iti -iĝa -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -onte -os -ota -otaj -otajn -otan -ote -umo -us -uto
351           farb : -a -ado -adon -as -e -en -i -igi -igis -ilo -into -is -isto -istoj -istojn -ita -itaj -itajn -itan -ito -itoj -itojn -iton -o -oj -ojn -on -os
352         fascin : -a -ado -ados -aj -ajn -an -anta -ante -as -ata -ate -e -egas -era -i -is -ita -itaj -itas -iĝas -iĝis -iĝon -o -on -os
353          favor : -a -ado -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -atan -ate -ato -atoj -atojn -aton -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eble -ece -ecen -eco -econ -emo -endo -eta -i -igan -igas -igi -igis -igon -inda -indaj -is -ita -itaj -itan -itas -ite -iten -ito -itoj -itos -o -oj -ojn -on -os -ulon -us
354             fe : -a -aj -an -as -e -eble -en -i -ilen -ina -inan -inden -ino -inoj -inojn -inon -inte -is -ita -itas -ite -iten -ito -itos -o -oj -ojn -on -ĉjo
355            fek : -a -ado -adon -aj -an -ante -anto -as -aĉan -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ega -ejo -ejon -en -ero -ete -i -iga -igas -ige -igi -indaj -is -o -oj -on -ujo -ulo -ulon -us
356          feliĉ : -a -adi -aj -ajn -an -anta -as -e -eco -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -egis -ego -egoj -egon -ejo -eto -i -iga -igaj -igas -ige -igi -igis -igus -is -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
357           fend : -adon -an -ante -as -aĵoj -e -ego -en -eto -etojn -i -inta -is -ita -itaj -itan -iĝi -iĝis -iĝoj -iĝon -o -oj -ojn -on -os
358            fer : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵon -e -eblaj -eble -en -endajn -etoj -etojn -i -ido -igi -is -iti -o -oj -ojn -on -os -umis -us -uti -ĉjo
359           feri : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -an -anta -antajn -ante -antoj -aro -aron -as -e -eca -eja -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -emo -en -eto -eton -i -igi -igo -igon -is -istoj -ita -o -oj -ojn -on -os -uloj -umas -umi -umis -umos
360           ferm : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -antan -ante -are -as -ata -ataj -ate -ati -e -ebla -eblaj -ero -eros -i -iga -igaj -igon -ilo -ilon -ina -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝos -iĝus -o -ojn -on -os -otaj -otas -ula -us
361           fest : -a -adi -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anojn -anta -antaj -ante -antoj -aran -as -ata -ataj -aĉon -aĵoj -aĵon -e -eca -ecan -eco -egi -ego -egoj -egon -eja -ejan -ejo -ejos -ema -emaj -emajn -eman -eme -emis -emo -emon -en -eroj -etas -eti -etis -eto -etoj -eton -i -ige -igen -inta -intoj -is -ista -ita -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ota -ulojn -umas -umi -umis -umos -us
362             fi : -a -ada -aj -ajn -an -ante -ara -are -as -aĉo -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -econ -ega -era -eraj -erajn -eran -eras -ere -eri -eris -ero -eroj -eron -eros -erus -igi -njo -o -oj -os -ule -uli -ulo -uloj -ulon -ume -umi -ĉjo
363          fiask : -a -aj -anta -as -egis -ego -ema -etis -etoj -etojn -i -igi -inta -intaj -intan -into -is -itaj -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -os -ulo -uloj -us
364            fid : -a -ado -aj -ajn -antaj -ante -as -ata -atan -e -ebla -eblaj -eblajn -eble -eblon -ecajn -eco -ejo -ejoj -ejojn -ema -emaj -eme -emo -emon -i -igas -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -indo -inta -is -ita -o -oj -on -os -uloj -ulojn -us
365           fier : -a -ado -aj -ajn -an -as -aĵo -e -eca -eco -econ -ega -egas -ege -egis -emas -etas -etis -eton -i -iga -igas -igis -igos -inda -indaj -inde -intus -is -iĝi -o -oj -on -os -ulo -us
366          figur : -a -ado -adon -aj -ajn -an -ano -anto -antoj -are -as -ate -aĵo -e -ece -en -era -eto -i -ine -is -ita -itan -iĝo -iĝoj -o -oj -ojn -on
367           fiks : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -ante -as -ata -ataj -atas -aĵo -e -ebla -eblaj -i -igon -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝos -iĝus -o -on -os -ota -otan -us
368            fil : -a -aj -ajn -anto -as -e -ecan -eco -econ -egis -eto -eton -i -igo -ina -ino -inoj -inojn -inon -is -iĝas -o -oj -ojn -on -os -us -ĉjo -ĉjon
369           film : -a -adas -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -an -anta -ante -antoj -aro -as -ata -ataj -ate -ati -ato -aĉa -aĉo -aĉoj -aĵoj -aĵojn -e -eja -ejo -ejoj -ejon -emaj -en -ero -eroj -erojn -eta -eto -etoj -etojn -eton -i -igi -igoj -ilo -ilon -is -isto -istoj -istojn -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -uloj -umas -umos
370          filtr : -ada -adaj -ado -adon -aj -as -ata -ataj -atan -atas -ate -aĵo -e -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -istas -isti -isto -istoj -iston -istos -ita -itaj -itajn -iĝis -o -oj -on
371            fin : -a -ado -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -anto -as -ata -ataj -aĵa -aĵaj -aĵajn -aĵan -aĵe -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -endan -estra -etis -i -iga -ila -ilo -iloj -ilojn -ilon -ine -inta -intaj -inte -intoj -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iti -itis -ito -iĝas -iĝe -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -os -ota -otan -us
372         financ : -a -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -an -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -era -i -igi -is -ista -isto -istoj -iston -ita -itaj -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj -uloj -us
373          fingr : -a -ado -aj -ajn -an -ante -aro -ata -e -eto -i -ilo -ingo -ingoj -ingon -o -oj -ojn -on -otus -ulo -ulojn -umas -umi -umis -umo
374          finiĝ : -adi -adis -ado -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -e -i -inta -intaj -intan -intus -is -o -oj -ojn -on -onta -ontan -os -us
375           firm : -a -adas -ado -ados -aj -ajn -an -are -aron -as -ata -ate -ati -aĵo -aĵon -e -ece -eco -ecoj -econ -ega -en -igas -igo -igon -is -iĝi -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on
376            fiŝ : -a -ado -aj -ajn -an -antoj -aro -arojn -aron -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ego -era -eto -etoj -etojn -eton -i -idoj -idojn -inta -is -ista -istaj -istajn -isto -istoj -istojn -iston -o -oj -ojn -on
377        fiŝkapt : -a -ada -ado -adon -aj -an -anta -as -ejoj -i -ilan -ilo -iloj -ilon -is -ista -istaj -istan -isto -istoj -istojn -iston -o -uloj
378           flam : -a -aj -anta -antaj -antan -aro -as -e -eco -ego -egoj -etoj -i -igas -igis -inge -ingo -ingos -is -iĝi -o -oj -ojn -on -os -us
379           flav : -a -aj -ajn -an -as -e -eca -ecaj -ecan -eco -ega -ema -eta -etaj -etajn -ete -eton -ido -is -iĝas -iĝis -o -oj -on -ulo -uloj -us
380           fleg : -a -adas -adis -ado -adon -ante -as -ata -ataj -atos -eblan -ejo -i -ilojn -is -isto -istoj -istojn -ita -itaj -o -oj -ojn -on -os
381          fleks : -a -ada -ado -ajn -anta -ata -ataj -e -ebla -eblaj -eblan -eble -eblo -ema -i -ilo -is -ita -itaj -iĝas -iĝi -iĝos -o -oj
382           flor : -a -adas -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -antas -aro -aroj -aron -as -e -eca -ecen -egas -ejo -ejoj -en -eto -etoj -etojn -eton -i -ida -idan -ido -idon -igos -ile -ine -inoj -inos -inta -intajn -is -ista -isti -isto -istoj -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ujo
383            flu : -a -adas -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -aĉas -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ebla -eca -eco -econ -egas -ege -ejo -ejoj -eta -etas -eti -eto -etoj -eton -i -ida -idajn -ide -ido -idoj -idon -igas -igi -is -iten -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
384           flug : -a -adas -adi -adis -ado -adon -ados -adus -aj -ajn -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -as -atoj -aĉas -aĵoj -e -ebla -etajn -eti -etis -i -igas -igi -igo -igos -ila -ilaj -ilan -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -is -ita -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -os -us
385           foli : -a -aj -an -anto -aro -aroj -arojn -aron -ata -ato -aĵo -aĵoj -e -ecaj -econ -egoj -eraj -eroj -erojn -eto -etoj -etojn -eton -i -igan -ingo -o -oj -ojn -on -os -umas -umi -umis -umo
386           fond : -a -ado -adon -aj -anta -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -ate -ati -ato -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -en -era -ere -i -inta -intaj -into -intoj -intojn -inton -is -istoj -ita -itaj -itajn -itan -iĝa -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -onta -onto -os -ota -umo -us
387           font : -a -aj -an -ana -ane -ano -anoj -anojn -anon -anta -anto -aro -as -e -eco -etoj -eton -i -idaj -is -o -oj -ojn -on -os -us
388            for : -a -aj -ajn -an -as -e -eco -ego -ejo -eman -emen -en -ero -eros -ete -i -iga -igas -igi -igis -igo -igoj -igon -igos -igus -into -intoj -is -itos -o -oj -os -uloj -uma -umaj -uman -umas -umo -umoj -umojn -umon
389         forges : -adas -adi -ado -anta -ante -as -ata -ataj -atas -e -ebla -eblaj -eblos -egis -ejo -ema -emaj -emo -emon -enda -i -igan -igi -inda -indajn -indas -inta -inte -inti -intis -intos -is -ita -itaj -itajn -itan -ito -itoj -itos -iĝas -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -onte -os -ota -otaj -otajn -ula -us
390          forig : -a -adi -adis -ado -adon -ante -anto -as -ata -ataj -ebla -eblaj -eblan -enda -endaj -endas -i -ilon -indajn -inte -is -ita -itaj -itan -ite -o -oj -on -onta -os -ota -otaj -us
391          forir : -a -adis -adon -aj -anta -antaj -antan -ante -as -ema -i -igas -igi -igis -inta -intaj -intajn -inte -inti -into -intoj -intus -is -ita -o -oj -on -onta -ontaj -onte -os -us
392         forlas : -adas -adis -ado -anta -ante -as -ata -ebla -i -inta -intaj -inte -into -intoj -is -ita -itaj -itan -ite -iĝis -o -on -onta -ontaj -os -otaj -us
393           form : -a -ada -adas -ade -adis -ado -adon -ados -aj -ajn -an -ano -anta -antaj -ante -anto -are -aro -aron -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -ati -ato -atoj -atojn -aton -atos -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ebla -eblaj -eblis -eblo -eco -emos -en -erojn -etas -eti -etis -eto -i -iga -ilo -inta -intaj -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -ontajn -os -ujo -ujon -ula -ulajn -ulan -ulas -ule -uli -ulis -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
394         formul : -a -ada -adas -ado -adojn -ados -ajn -an -araj -are -aren -aro -aroj -arojn -aron -as -ataj -ate -ati -ato -aĵoj -e -ebla -eblaj -eblan -ema -eren -i -ilo -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝus -o -oj -ojn -on
395         forpel : -a -ado -adoj -antaj -ante -as -ata -ataj -atoj -emoj -i -ilo -intaj -inte -intoj -is -ita -itaj -ito -itoj -o -oj -on -os -otaj -otoj -us
396        forpren : -adon -ante -antojn -as -ata -atas -e -ebla -eblas -egoj -i -inta -inte -into -is -ita -itaj -itajn -itos -iĝos -o -on -onta -os -us
397           fort : -a -aj -ajn -an -are -aro -as -e -eca -eco -ecoj -ecojn -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -ego -egon -i -iga -igajn -igan -igas -igi -igo -igon -igos -ini -is -iĝis -o -oj -ojn -on -ulo -uloj -ulojn -ulon
398         fortik : -a -aj -ajn -an -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -econ -ejo -ejoj -iga -igos -ita -iĝas -iĝi -iĝis -iĝon -iĝus -o -ulo -uloj -ulon
399         forĵet : -a -adi -adis -ado -aj -an -anta -ante -as -ata -ataj -atas -aĵo -aĵoj -aĵojn -ejo -endaj -i -inda -indaj -indajn -inte -is -ita -itaj -itan -ito -itoj -iĝis -iĝo -iĝus -o -os -ota -ujojn -us
400            fos : -a -adas -adi -adis -ado -adon -ante -as -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ego -egon -ejo -eton -i -ilajn -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -is -istoj -ita -itaj -iĝis -o -ojn -os
401            fot : -a -adas -adi -adis -ado -adon -aj -an -anta -antajn -ante -anto -ara -aran -aro -aroj -arojn -aron -as -ata -ataj -atojn -aĉoj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eblaj -ego -ejo -emaj -eme -emon -en -eroj -eto -etoj -etojn -eton -i -ila -ilajn -ili -ilo -iloj -ilojn -ilon -inda -indan -intaj -into -intoj -is -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itoj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -os -ota -umi -us
402       fotograf : -a -adis -ado -aj -as -ata -atas -ate -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ejo -en -eren -i -ila -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -isto -istoj -o -oj -ojn -on -ote
403          franc : -a -aj -ajn -an -ano -anoj -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eca -ece -eco -ema -en -i -igis -igo -igon -ine -ini -ino -inoj -inon -is -ismo -ismoj -ismon -o -oj -ojn -on -os -uja -ujaj -ujo -ujon -uloj
404          frand : -a -ado -adon -aj -ajn -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ejoj -ema -emaj -emas -eme -emo -i -ilo -indaj -indan -is -o -os -uloj
405           frap : -a -adas -adi -adis -ado -adon -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -anto -as -ata -e -eco -egas -ege -egi -egis -etan -etas -eti -etis -eto -etoj -eton -i -ilo -iloj -ilon -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -ite -iĝi -o -oj -ojn -on -onta -os -us
406           frat : -a -aj -ajn -an -aro -aroj -aron -e -eca -ecaj -ecan -ece -eco -ecoj -econ -ego -eta -eto -eton -igaj -igan -ina -inaj -inajn -ino -inoj -inojn -inon -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -ulo -ulon -umo
407           fraz : -a -adas -aj -ajn -an -aro -aron -aĉoj -aĵoj -aĵojn -egoj -egon -ero -eroj -erojn -eron -eto -etoj -etojn -eton -istan -istoj -o -oj -ojn -on -umas
408          fremd : -a -aj -ajn -an -anoj -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ecaj -ecan -ecas -eco -econ -ega -egaj -ejo -en -igajn -igi -igo -igus -isma -ismo -iĝas -iĝis -o -ujo -ulo -uloj -ulojn -ulon
409         frenez : -a -adon -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -econ -ega -egaj -ema -emaj -emis -eta -etaj -etas -iga -igaj -igis -is -iĝas -iĝe -iĝi -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -on -ujo -ula -ulan -ulo -uloj -ulojn -ulon -umas -umi
410           frit : -a -ado -aj -as -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -etis -i -ilo -ilon -is -ita -itaj -itajn -itan -itoj -iĝas -o -oj -ojn -os
411          front : -a -ado -aj -an -anta -antaj -ante -as -e -eblas -en -era -eras -i -igas -igis -is -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -umo -us
412          frost : -a -ado -aj -an -ante -as -aĵo -e -ega -egas -ego -egoj -egon -ema -en -i -igaj -igajn -igas -igi -igo -igos -igus -ilo -inta -is -ita -itaj -itan -iĝa -iĝis -iĝoj -iĝon -o -oj -on -os -ujo -ujon
413         frustr : -a -ada -adas -ados -aj -ajn -anta -as -ata -ate -e -egas -eren -iga -igas -ige -is -ita -itaj -itan -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on
414            fum : -a -adas -adis -ado -adoj -adon -an -anta -antaj -antajn -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -aĵaj -aĵas -aĵojn -e -ecaj -ecas -ego -ejoj -ejojn -ero -eton -i -igas -igis -inta -is -iste -o -oj -ojn -on -os -us
415      fundament : -a -ada -ado -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵojn -aĵon -e -ebla -eco -econ -en -i -igo -igus -is -isma -ismaj -ismo -ismoj -ismon -ista -istaj -isto -istoj -ita -itaj -o -oj -ojn -on -os
416         funkci : -a -adas -adi -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -aro -arojn -aron -as -ata -aĵoj -e -ebla -eco -ema -i -iga -igas -igi -igis -igo -igon -igos -ilojn -inta -is -isma -o -oj -ojn -on -os -ulaj -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
417            fuĝ : -adas -ado -an -anta -antaj -antajn -ante -antoj -as -econ -ema -emaj -i -igis -inta -intaj -inte -into -intoj -intojn -inton -is -o -on -os
418            fuŝ : -a -ado -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ega -egis -ego -egoj -egon -ejo -ema -emo -etas -ete -etoj -etojn -eton -i -is -ita -itaj -iĝas -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ujon -ulo -uloj -ulon -us
419            gaj : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -e -eco -econ -ega -egan -ema -eta -i -iga -igaj -igan -igas -ige -igi -igo -igos -o -on -us
420           gajn : -a -adas -ado -ajn -antan -ante -anto -antoj -anton -as -ata -ataj -egis -i -igi -igis -igos -ilo -inta -intaj -intan -inte -into -intoj -intojn -inton -intus -is -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -on -onto -ontoj -ontojn -os -ota -uloj -unta -us
421            gal : -a -adi -aj -an -anoj -anta -antas -ante -anto -as -ati -atoj -e -ega -egan -ego -egoj -egos -en -era -ere -eri -ero -i -ina -o -on -ujo
422        garanti : -a -an -anta -antaj -antan -ante -antojn -as -ata -ataj -atan -aĵo -aĵoj -aĵon -e -eren -i -igi -ilo -intoj -is -ita -itaj -itajn -ite -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -us
423           gard : -a -adi -ado -adon -aj -anta -antaj -ante -anto -antoj -anton -aro -aron -as -ata -ataj -atoj -e -ejo -ejon -emaj -eme -emo -emon -en -era -i -ilo -is -ista -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -o -on -os -us
424           gast : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -antis -aran -aro -as -e -eco -eja -eje -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -emaj -eme -emo -emon -en -eroj -eto -i -iga -igaj -igas -igi -igis -igos -igus -ino -inoj -is -ita -itan -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on -onte -onto -ontoj -os -ulo -umas
425         gastig : -a -adi -ado -adon -aj -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -ate -atojn -ejo -ejon -ema -emaj -emo -emon -estro -i -inta -intoj -is -ita -itaj -iĝo -onta -ontojn -onton -os -otan -uloj -us
426          geedz : -a -aj -an -ecajn -eco -ecoj -econ -i -igaj -iĝa -iĝajn -iĝan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on
427            gen : -ara -araj -aran -aro -arojn -aron -e -era -eraj -erajn -eran -eras -ere -eren -eri -eris -ero -eros -i -isto -oten -oto -us -ute
428          gener : -a -adas -ado -adon -ados -aj -ajn -an -ano -ante -are -as -ate -ati -aĵon -e -eblas -en -eren -i -ilo -iloj -ilojn -is -isma -ita -itaj -o -os
429         german : -a -ajn -an -ano -anoj -anojn -as -aĵoj -e -eca -ecaj -ecajn -ecan -ege -en -i -ida -igas -igi -ino -inoj -inojn -ismo -ismojn -ismus -isto -o -oj -ojn -on -os -uja -ujo -ujon -ulo -umis
430           gest : -a -ade -adis -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -antajn -ante -as -ate -e -ema -en -i -is -ita -ite -o -oj -ojn -on -os -us
431          glaci : -a -aj -an -ara -as -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -ejo -ejoj -ejojn -ero -eroj -eron -eros -igas -ige -igos -iĝaj -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on
432           glit : -a -ada -adas -ado -adon -aj -anta -antaj -antan -ante -as -e -ejo -emaj -i -iga -igaj -igas -igi -igis -igo -igon -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -o -on -ulo -umi
433           glor : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -as -ata -ataj -e -emo -i -igan -igo -igoj -inda -is -ita -itaj -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
434            glu : -a -ado -aj -ante -as -aĵo -e -eca -ecaj -ecan -emajn -i -is -ita -itaj -itan -ite -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -ojn -on
435          grand : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵojn -e -eca -ecaj -eco -ecoj -ecojn -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -ego -egon -ema -eta -etaj -i -igaj -igi -igis -igo -igon -igos -igus -ilo -is -iĝas -iĝoj -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -ulojn -us
436           grat : -a -adis -ado -aj -ante -as -aĵo -aĵoj -e -egis -etos -i -igaj -iloj -is -iĝis -o -os -ula -ulajn -ulan -ulas -ule -uli -ulis -ulo -uloj -ulojn -ulon -ulus
437         gratul : -a -ado -ajn -an -anta -ante -anten -antoj -as -e -egas -egojn -egon -i -igi -inda -indaj -indas -intoj -is -ita -iĝas -o -oj -ojn -on -us
438           grav : -a -ada -ado -ados -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -eco -ecoj -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -ego -ejo -en -eto -i -ido -iga -igi -igis -igo -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iti -ito -iton -iĝas -iĝos -o -oj -on -os -ula -ulaj -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
439          grimp : -a -adas -ado -adon -aj -anta -antaj -antajn -ante -anto -antoj -as -e -ema -i -igis -inta -inte -is -isto -istoj -o -os -us
440           grup : -a -aj -ajn -an -ano -anoj -anojn -aro -arojn -as -aĵo -e -eca -ego -estro -estroj -estrojn -eto -etoj -etojn -eton -i -igi -igis -igo -ito -iĝas -iĝoj -iĝojn -iĝos -o -oj -ojn -on -os
441           gvid : -a -adi -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -atoj -e -eblaj -eco -emajn -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -into -is -isto -istoj -iston -ita -itaj -itan -ite -iĝis -o -oj -ojn -on -ontojn -os -ota -otaj -uloj -us
442           halt : -adas -ado -antaj -antan -ante -as -e -ebla -ejo -ejoj -ejojn -ejon -en -ero -eroj -etas -eto -i -iga -igas -igi -igis -igo -igoj -igon -igos -inda -inta -intaj -inte -is -ita -itaj -o -oj -on -os -us
443            har : -a -ada -aj -an -ara -aran -are -aro -aroj -arojn -aron -as -ato -e -eca -ecaj -egoj -egojn -emo -emon -emos -en -etoj -etojn -eton -i -inge -ingo -ingoj -ingojn -ingon -is -o -oj -ojn -on -umi -us
444            hav : -a -adas -adis -ado -aj -an -ana -anaj -anan -ane -ano -anon -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -atan -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -ebli -eblis -eblo -eblon -eblos -eblus -egas -ema -eman -en -enda -endaj -endas -endo -eto -i -ido -igas -igi -igis -igo -igos -igus -inda -indaj -indan -inga -inge -inta -intaj -inte -intus -is -ita -itaj -o -oj -on -onta -onte -os -us
445             he : -a -aten -aton -e -en -i -ide -iden -idi -ile -ilen -inde -ine -ino -is -isman -iti -iĝo -o -on -os -ule -umen -ute
446           hejm : -a -aj -ajn -an -ano -anoj -aro -as -aĵoj -e -eca -ecan -ece -eco -econ -ejo -en -i -igi -igis -o -oj -ojn -on
447           hejt : -ada -adan -ado -adon -ados -aj -anta -as -ata -ataj -aĵo -aĵojn -aĵon -e -egis -ejo -i -iga -igas -igo -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -isto -ita -iĝis -o -oj
448            hel : -a -ado -aj -ajn -an -as -aĵojn -e -eco -econ -ega -egan -en -i -igi -igis -intoj -iĝas -iĝo -iĝoj -o -on -os -otoj
449           help : -a -adas -adi -adis -ado -adon -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -aro -as -ata -ataj -ate -aĵoj -aĵojn -e -ecoj -ega -egi -egis -ego -egos -ema -emaj -emajn -eman -eme -emo -emon -en -endaj -eti -etis -eto -eton -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -intaj -intoj -intojn -is -isto -istoj -istojn -ita -itaj -ite -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on -ontoj -os -ota -us
450           herb : -a -aj -ajn -an -ara -aro -aroj -aron -ata -aĉo -aĉoj -aĉojn -aĵoj -aĵojn -e -eca -ecaj -ece -eja -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ero -eroj -eto -o -oj -ojn -on
451          hered : -a -aj -ajn -an -ante -anto -antoj -anton -as -atajn -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -ero -i -igi -igis -intajn -into -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -o -on -onta -onto -ontoj -onton -os -otaj -uloj -us
452           hero : -a -aj -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ecaj -ece -eco -econ -ego -i -iga -ine -ino -inoj -inon -isma -ismo -ismon -iĝas -o -oj -ojn -on
453          hezit : -a -adis -ado -adoj -adon -aj -anta -antaj -ante -antoj -as -e -ega -ema -emaj -eme -emis -emo -emon -etis -eto -i -igas -igis -is -iĝoj -o -oj -ojn -os -uloj -us
454         hispan : -a -aj -ajn -an -ano -anon -aro -as -aĵo -e -eca -ecan -eco -econ -en -ida -idaj -igis -igo -igoj -igon -ino -inoj -isma -ismo -istoj -o -oj -ojn -on -os -uja -uje -ujo -ujon -uloj
455        histori : -a -aj -ajn -an -as -aĉoj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -econ -en -erojn -eta -etas -eto -etoj -etojn -eton -i -istaj -isto -istoj -iston -o -oj -ojn -on -umas
456            hom : -a -aj -ajn -an -antaj -ara -araj -arajn -aran -are -aro -aroj -aron -aĉojn -aĵo -e -eblan -eca -ecaj -ecajn -ecan -ece -eco -econ -en -era -ero -eto -etoj -etojn -i -ida -idon -ina -ine -ini -inis -ino -inoj -iĝis -iĝon -o -oj -ojn -on -os
457          honor : -a -ado -adoj -aj -ajn -an -anta -are -as -ata -ataj -ato -aton -aĵo -e -econ -i -iga -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -igon -igus -inda -indaj -indajn -indan -inta -is -ita -itaj -itoj -o -oj -ojn -on -os -otaj -otajn -otan -oto -ulo -uma
458           hont : -a -aj -an -ante -as -aĵo -aĵon -e -ego -ema -emaj -emajn -eme -emo -erus -etas -ete -i -ide -iga -igaj -igan -igas -ige -igi -igis -igoj -igon -igos -igus -inda -indaj -indajn -indan -inde -is -iĝo -o -oj -ojn -on -os -us
459            hum : -a -aj -an -ana -anaj -anajn -anan -anas -ane -ano -anon -anos -anus -as -e -eri -ero -erus -i -ida -idan -ide -ido -ila -ilaj -ilajn -ilan -ile -ili -ilo -ilon -o -on -ulo -ulus -us
460          human : -a -aj -ajn -an -as -e -eca -ecaj -ecan -ece -eco -econ -igas -igi -isma -ismaj -ismajn -isman -isme -ismo -ismon -ista -istaj -istajn -istan -istas -iste -isto -istoj -itas -ite -ito -o -on -os -us
461          humil : -a -aj -ajn -an -aĉa -aĵon -e -ece -eco -econ -egaj -ege -i -iga -igaj -igan -igas -ige -igis -igo -igojn -igos -igus -iĝi -iĝon -o -on -uloj -ulojn
462           hund : -a -aj -an -aro -as -aĉo -aĉoj -aĵo -aĵon -e -eca -ego -egojn -egon -ejo -ejon -en -eto -etoj -etojn -eton -i -ido -idoj -idojn -idon -ina -inga -ino -inon -ito -iĝo -nja -o -oj -ojn -on -ujo -ulo
463         hungar : -a -aj -ajn -an -ano -aĵo -e -en -igaj -igi -igis -igo -ino -inoj -ismoj -o -oj -ojn -on -os -uja -ujo -ujon -ulo
464              i : -a -ada -adaj -ade -ado -aj -ajn -an -ana -anajn -ani -ano -anoj -anta -ara -as -ata -ate -ato -e -eca -eci -ege -egen -ego -eja -eme -en -enden -era -eraj -eren -eri -eta -eto -i -igon -ile -ino -is -ismo -ismon -isto -nja -njo -o -oj -ojn -on -os -ota -otas -oti -uli -ume -umo -us -ute -ĉjo
465             id : -a -ade -aj -an -aro -aroj -aron -as -aĉo -e -egen -eje -en -ere -eto -etoj -i -ilaj -ili -ilon -ina -ino -inojn -is -ismo -ismojn -ista -istajn -istas -iste -isti -isto -istoj -istojn -iston -o -oj -ojn -on -os -uje
466            ide : -a -ado -aj -ajn -an -ara -aro -aroj -aron -as -ata -ataj -ato -e -en -ete -eto -etoj -i -is -o -oj -ojn -on
467          ideal : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -e -ecajn -eco -econ -en -i -iga -igas -igi -igis -igon -isma -ismaj -ismajn -isman -isme -ismo -ismon -ista -istaj -istan -istas -isten -isti -isto -istoj -istojn -iston -o -oj -ojn -on -ulo
468          ident : -a -aj -ajn -an -as -e -eca -ecaj -eco -ecoj -ecojn -econ -erojn -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -igi -igis -igo -igos -igus -ilo -is -ismaj -ita -itan -iĝon -o -on -ujo -ulo
469             ig : -a -adi -ado -aj -an -ana -ano -anta -ante -anto -anton -ara -e -eblus -en -enden -era -i -ida -ido -ilo -ilon -indo -inta -intus -ita -itaj -itajn -ito -o -oj -ojn -on -os -ula
470          ignor : -a -ado -adon -ados -an -anta -ante -anti -anto -antoj -anton -are -as -ata -ataj -ate -ati -ato -e -ebla -eblaj -eblis -ema -emaj -enda -i -indaj -ingo -is -ita -itaj -o -on -os -otaj
471             il : -a -adoj -ados -aj -an -ana -anoj -aro -arojn -aron -as -atoj -aĉoj -e -ejo -ejon -en -era -eto -i -ina -ine -ingo -ino -ito -o -oj -ojn -on -ote -ujo -ulon -umo -us
472         ilumin : -a -ada -ado -adon -ados -an -anto -as -ata -aĵo -e -i -is -isma -ismo -ita -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o
473         ilustr : -a -adas -ado -aj -an -antaj -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eti -etis -i -igi -inte -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -ite -o -oj -us
474          iluzi : -a -aj -ajn -an -aro -as -aĵo -e -eca -ecaj -econ -i -igi -is -isto -istoj -itaj -iĝas -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on
475             im : -a -ada -aj -an -as -ate -ato -e -en -i -ino -is -ita -itaj -itas -ite -iti -itis -ito -itoj -itos -o -on -os -oto -umi -us
476           imag : -a -ado -aj -ajn -an -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ebla -eblaj -eblan -eblas -eble -eblo -ecaj -econ -ema -emaj -emas -emo -en -i -ina -inaj -inajn -inan -inas -inda -ine -ini -inis -ino -inta -inte -intus -is -isto -ita -itaj -itajn -itan -oj -ojn -on -os -ulo -us
477           imit : -a -ada -ado -adoj -aj -ano -anta -ante -anto -antoj -antojn -are -as -ata -ate -aĉas -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ebla -eblaj -emo -emon -eren -i -igi -ilo -inda -indaj -indajn -indan -intoj -is -ita -itaj -o -oj -os
478            imp : -a -an -ara -ari -aro -e -era -eren -eri -ero -eta -etas -ete -eti -etis -eto -etoj -etojn -eton -etus -ida -idan -ide -iden -inge -ito -o -on -os -ute -uti -utis -utos
479         imperi : -a -aj -ajn -an -estra -estraj -estrajn -estran -estro -estroj -estrojn -estron -isma -ismaj -ismajn -isman -ismo -ismojn -ismon -isto -istoj -iĝo -o -oj -ojn -on -os
480         implik : -a -antaj -antan -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -i -igi -igus -intaj -is -ismo -ita -itaj -itajn -iĝas -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -on
481         import : -a -adaj -ado -adoj -adon -ajn -an -anta -ante -anti -anto -antoj -antojn -are -aron -as -ate -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -i -igi -ingo -intaj -is -ista -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ota
482         impres : -a -aj -ajn -an -anta -ari -as -ata -e -ebla -eca -ega -egis -ema -emaj -eme -i -iga -igaj -igas -igis -is -ita -itaj -ite -iĝi -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
483             in : -a -ada -ade -aj -ajn -an -ane -as -aĉo -aĵe -aĵoj -e -eca -ecaj -ecan -ece -eco -ego -ema -en -estras -eto -etojn -i -igan -igas -igis -ili -is -isma -ismaj -ismo -istas -istoj -ita -iti -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ote -ujo -umon -us
484          incit : -a -ado -ajn -ante -are -as -aĵo -e -ebla -eblaj -egi -ema -emo -era -etaj -etas -ete -eti -i -ilo -is -ita -itaj -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝo -iĝon -o -oj -os
485            ind : -a -aj -ajn -an -as -ata -e -eco -econ -egas -egos -en -i -idoj -igan -igas -igen -igi -igis -igo -is -ite -o -oj -on -os -us -uta
486         indign : -a -ado -ados -aj -an -anta -ante -as -e -eco -i -iga -igaj -igas -ige -is -itaj -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -on -os
487          indik : -a -adis -ado -aj -anta -antaj -antajn -ante -as -ata -ataj -atajn -atan -ato -atoj -aton -aĵo -aĵoj -ebla -eto -i -igo -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iĝas -o -oj -ojn -on -os -ota -us
488       individu : -a -aj -ajn -an -are -aĵo -aĵoj -aĵon -e -eca -ecan -eco -ecoj -ecojn -econ -en -i -igajn -igo -isma -ismaj -isme -ismo -ismon -ista -o -oj -ojn -on -os -ulo
489            inf : -an -ana -anaj -anajn -anan -ane -ano -anoj -anojn -anon -anta -ante -anti -antis -anto -antoj -era -eraj -erajn -eran -ere -eren -ero -eroj -eron -i -ine -ini -inis -o -oj -os -ulon
490          infan : -a -aj -ajn -an -anoj -aro -aron -atos -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eca -ecaj -ecan -ece -eco -econ -ejon -eto -etoj -etojn -eton -ido -idoj -igas -igi -ino -inoj -inojn -o -oj -ojn -on -ulo -ĉjo
491         infekt : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antajn -as -ataj -aĵo -ejo -i -igis -ilo -is -ita -itaj -itajn -itan -ito -itoj -iĝas -iĝi -iĝo -o -oj -on
492          influ : -a -ado -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -ante -as -ata -ataj -atas -e -ebla -eblaj -eblas -econ -emo -en -era -i -ida -idas -ido -is -ita -itaj -ite -ito -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ota -us
493         inform : -a -ada -adaj -adan -adas -adi -adis -ado -adon -ados -adus -aj -ajn -an -ano -anta -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -are -aro -aron -as -ata -ataj -ate -ati -atis -ato -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -econ -ejo -ejoj -ejon -era -eren -ero -eroj -erojn -eto -etoj -eton -i -iga -igaj -igan -ilaj -ilan -ilo -iloj -ilojn -ilon -indaj -inta -inte -into -inton -is -isto -iston -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -os -otaj -uje -ujo -ulo -umos -us
494            ing : -a -aj -antan -as -atan -e -eblaj -en -ende -eto -i -igi -ingen -is -itaj -o -oj -ojn -on -oto -otoj -otojn -oton -ujaj -us
495          inici : -a -ada -adas -ado -ados -aj -an -anta -anto -antoj -aron -as -ata -atan -atas -ate -ati -atis -ato -atoj -atojn -aton -atos -e -en -igi -inta -into -intoj -inton -is -ita -ite -itis -o -os
496        iniciat : -a -ado -an -anto -antoj -as -aĵo -e -ema -eman -emo -emon -i -igo -igon -intaj -into -intoj -inton -is -ita -itaj -itajn -ite -iĝas -o -oj -ojn -on -os -uloj
497       inkluziv : -a -ado -aj -an -anta -antaj -antajn -ante -as -ata -ataj -e -i -igas -igi -igis -igo -igon -is -ita -itaj -itan -ite -o -on -os -us
498            ins : -a -ane -ano -e -emi -ere -eto -etos -i -ida -idaj -idajn -idas -ide -idi -idis -ido -idoj -idojn -idon -idos -ista -istaj -istas -iste -isten -isti -istis -isto -istoj -iston -istos -istus -ita -itis -ula -ulaj -ulajn -ulan -ulas -ulo -uloj -ulojn -ulon -utas
499         insist : -a -adis -ado -adon -ados -aj -ante -as -e -ema -eme -emo -en -endo -era -ere -i -ido -ine -is -ito -o -oj -on -os -us
500         inspir : -a -ada -adas -ado -adon -ados -aj -an -anta -ante -anto -ara -aron -as -ata -ataj -atan -ate -aĵo -e -eca -ema -era -ere -eren -i -iga -igaj -inta -intaj -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -os -uje
501         instal : -a -adaj -adajn -adan -adas -ado -adojn -adon -ados -aj -ajn -an -ante -as -ata -atan -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -eblaj -eblan -i -iga -igis -igon -ila -ilo -iloj -ilon -intaj -inte -is -isto -ita -itaj -itan -iĝas -iĝi -iĝo -iĝos -o -oj -on -os -ota -otaj -otan -us
502         instig : -a -ada -adi -adis -ado -adon -ados -aj -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -ate -ema -i -ilo -ilon -into -intoj -is -isto -ita -itaj -itan -ite -o -oj -ojn -on -os -us
503         instru : -a -ada -adan -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -atan -atas -ate -atoj -aĵoj -aĵojn -e -egas -ejo -ejojn -ejon -ema -emajn -eme -enda -eti -etis -i -idas -ila -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -into -intoj -is -ista -istaj -istajn -istan -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itan -itas -ite -itoj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on -onto -ontoj -os -otajn -us
504          insul : -a -aj -ajn -an -anan -ano -anoj -anojn -aran -aren -aro -aroj -arojn -aron -as -ate -aton -ecaj -ego -eto -etoj -etojn -eton -ino -o -oj -ojn -on
505         insult : -a -adi -adis -ado -adon -aj -an -anta -antaj -anto -antoj -as -ate -aĵojn -e -ege -egis -egoj -ema -emaj -i -ilo -inta -is -ita -iĝon -o -oj -ojn -on -os -us
506            int : -a -ade -aj -ajn -an -anto -aĵo -e -ecis -en -enda -ende -endo -era -eraj -erajn -eran -ere -eren -eri -ero -i -is -o -oj -ojn -on -us
507         integr : -a -ada -adas -ado -aj -an -ante -aron -as -ata -ate -ati -ato -aĵo -e -eco -econ -eren -i -iga -igan -igi -is -ismaj -isman -ismo -ismon -ista -istoj -ita -itaj -itan -iĝas -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -o -on
508        interes : -a -ada -adas -ado -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -antoj -ara -aran -aron -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -ato -atoj -atojn -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eblaj -eco -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -ego -en -etas -ete -etis -i -iga -igaj -igi -inda -inte -intoj -intojn -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -itoj -itojn -iĝas -iĝe -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -os -otoj -uje -ulo -uloj -ulojn -us
509   interkonsent : -ado -aj -an -as -ataj -e -enda -i -inda -is -ita -itaj -itan -ite -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on -os -ota -us
510       interlig : -a -ado -an -anta -anto -as -ata -eco -endaj -i -ilo -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -itojn -iĝas -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on
511         intern : -a -aj -ajn -an -as -ato -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -econ -en -eta -ete -eten -eto -i -igi -igis -iste -o -oj -on -os -uloj
512      internaci : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵon -e -eca -ecaj -ecan -ece -eco -econ -ema -emaj -emo -emon -iga -igas -igi -igo -igoj -isma -ismaj -isme -ismo -ismojn -ismon -ista -isto -istoj -itaj -iĝis -o -on -ulojn
513     interparol : -a -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -an -antaj -antajn -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -e -ecaj -i -intaj -inte -is -o -oj -ojn -on -os -us
514      interpret : -a -adas -ado -adoj -adon -ados -aj -an -anta -antaj -anto -antoj -are -as -ata -ataj -atan -ate -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblajn -eblas -ejo -emaj -eren -i -ilo -ilojn -ilon -is -ista -istan -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itan -iĝas -iĝo -o -oj -ojn -on -os -us
515       interret : -a -aj -ajn -an -anoj -antaj -ari -as -e -eje -ejo -ejoj -emaj -en -i -ido -is -isto -o -oj -on -ujo -ulo -uloj -umas -umi
516      interromp : -aj -ante -as -ata -ataj -e -endo -i -ida -ido -inte -is -ita -itaj -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -o -oj -ojn -on -os -us
517     intertrakt : -a -ada -adas -adi -ado -adoj -adojn -adon -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -anto -antoj -as -eblaj -i -is -istoj -ita -itaj -o -oj -ojn -on -os
518       intervju : -a -adas -ado -adon -anto -antoj -as -ata -atas -ate -ato -atoj -aton -e -eblaj -eto -etoj -etojn -i -igi -inta -into -is -isto -istoj -ita -itaj -ite -ito -iĝis -o -oj -ojn -on -os
519      interŝanĝ : -a -adi -ado -adon -ados -an -ante -as -ata -ataj -atan -e -ebla -eblaj -eble -ejo -ejon -ilo -inte -is -ita -itaj -itajn -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
520          intim : -a -aj -ajn -an -as -ate -aĵo -aĵojn -aĵon -e -eca -ecaj -ecajn -eco -ecoj -econ -ejoj -emo -igi -iste -iĝas -iĝis -iĝon -on -ulo -uloj -ulon
521            inv : -a -ada -adajn -adas -ade -aden -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -adus -ano -ari -as -e -ece -eja -endus -ero -i -ista -istas -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iti -itis -ito -itoj -itojn -iton -itos -itus -o -us
522          invad : -a -ado -ajn -antaj -anto -antoj -antojn -as -ataj -e -ecan -ema -emaj -en -endo -i -ida -ido -idos -intaj -inte -intoj -intojn -inton -is -istoj -istojn -ita -ite -o -oj -ojn -on -os -us
523         invent : -a -ada -adas -ado -ados -aj -an -anta -ante -anto -antoj -aran -ari -aro -aroj -aron -as -ataj -ate -ato -aĉis -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eblaj -eblas -ema -emaj -emon -enda -i -indas -inta -into -inton -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝis -o -oj -ojn -on -onto -os -ota
524         invest : -a -ada -ado -adoj -adon -aj -an -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -enda -i -ido -iga -indo -inta -intoj -is -isto -istojn -ita -itaj -itajn -ito -o -oj -ojn -on -ontoj -os -us
525          invit : -a -ada -adis -ado -ados -aj -ajn -an -ano -anta -antan -ante -anto -are -aron -as -ata -ataj -atajn -ate -ati -ato -aĵo -e -emaj -eman -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -intaj -intis -into -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -itis -ito -itoj -itojn -iton -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -onto -os -oto -unta -us
526             ir : -a -adas -ade -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -aj -an -ana -anaj -anajn -anan -anas -anen -ani -ano -anoj -anojn -anon -anta -antaj -antajn -antan -ante -antoj -antojn -anton -as -ata -ate -e -ebla -eblaj -eblo -ejo -ejoj -ema -emas -emos -en -eta -ete -eto -i -ide -ido -idoj -idojn -iga -igas -igi -igis -igos -ilojn -ina -inta -intaj -inte -intus -is -iston -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -ito -iton -o -oj -ojn -on -onta -onte -ontis -onto -os -ota -uma -unta -us
527          islam : -a -aj -ajn -an -ana -anaj -anajn -ani -ano -anoj -anojn -aĵoj -e -i -igi -igo -igon -isma -ismaj -ismajn -isman -ismo -ista -istaj -istajn -isto -istoj -istojn -ita -o -on -ulojn
528            ist : -a -aj -an -ana -ano -ante -anti -aro -aroj -as -aĵo -e -ego -en -era -eren -i -ido -igo -indo -ino -inoj -inojn -inon -into -is -ite -o -oj -ojn -on -os -uje -unto -us
529             it : -a -ade -aj -ajn -an -aran -aro -as -aĵo -e -ego -eman -en -ere -i -iden -inen -ingos -inus -is -isma -ismo -istoj -o -oj -on -os -umo
530           izol : -a -ado -adon -aj -ajn -as -ata -ataj -aĵo -e -ece -eco -econ -ejo -i -iga -igaj -igas -igis -igo -ilo -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝi -iĝos -o -on -ulo -uloj -ulojn -umo -us
531          japan : -a -aj -ajn -an -ano -anoj -anon -as -aĉa -aĵoj -aĵojn -e -eca -ece -en -ere -i -igas -igo -igon -ino -inoj -inon -ista -o -oj -ojn -on -uja -ujo -ujon -uloj
532            jar : -a -aj -ajn -an -ara -as -e -en -etoj -i -iga -ige -iĝas -iĝis -iĝo -iĝojn -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ula -ulan -ulo -uloj -ulojn -ulon
533            jud : -a -aj -ajn -an -anaj -anoj -aro -aron -as -e -eco -econ -en -ino -ismo -ismon -ita -ite -o -oj -ojn -on -ujo -uloj
534            jun : -a -aj -ajn -an -ano -aro -as -e -eca -ecaj -ecajn -ecan -ece -eco -econ -ega -eta -i -igas -igi -igis -ina -is -o -oj -ula -ulaj -ulajn -ulan -ule -ulo -uloj -ulojn -ulon
535          junul : -a -aj -ajn -an -ara -araj -arajn -aran -are -aro -aroj -arojn -aron -aĉo -aĉoj -e -eca -eto -ina -ino -inoj -inojn -inon -o -oj -ojn -on
536           just : -a -aj -ajn -an -as -aĵojn -aĵon -e -eca -ecan -eco -econ -ege -i -igas -igi -ina -ine -o -oj -on -ulo -uloj -ulojn -us
537            juĝ : -a -ado -adoj -adojn -adon -aj -an -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -ate -ato -atoj -atojn -eco -eja -ejaj -ejan -eje -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -emaj -eme -emo -emon -i -igi -igo -intoj -intojn -is -ista -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -oj -ojn -on -ontoj -onton -os -ota -otaj -otan -oto -otoj -us
538           kadr : -a -an -ara -aran -aro -e -eto -etoj -etojn -i -igas -igo -is -isto -ita -itaj -itajn -o -oj -ojn -on -ulaj -ulo -uloj
539            kaj : -a -ano -e -eble -emis -en -era -erajn -ere -ero -eroj -erojn -eron -eto -i -ili -ina -o -oj -ojn -on -uta -uto -utoj -utojn -uton
540           kalk : -a -aj -ajn -an -ano -anoj -anojn -anon -eca -en -i -ita -o -on -ula -ulaj -ulajn -ulas -ule -uli -ulis -ulo -uloj -ulojn -ulon -ulos -ulus -utas -uto
541         kalkul : -a -ado -adon -aj -ajn -anta -ante -as -ata -ataj -ate -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ebla -eblas -ejo -i -ilo -iloj -ilon -intaj -is -isto -ita -itaj -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
542        kalumni : -a -ado -adon -aj -ajn -antaj -ante -anto -antoj -as -ata -aĵo -e -emaj -emo -i -is -ita -o -oj -ojn -on -os -ulo
543           kamp : -a -ada -ade -adis -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -ano -ara -araj -arajn -aran -are -aro -aroj -arojn -aron -e -ejo -ejoj -ejon -en -eton -i -ino -istoj -njo -o -oj -ojn -on -ulo -uloj
544            kan : -a -ada -adaj -adajn -adan -ade -ado -adoj -adon -aj -an -ara -ato -e -ejo -en -ero -i -inen -o -oj -ojn -on -oti -oto
545       kandidat : -a -ado -aj -ajn -ante -aro -as -atoj -atojn -e -eco -econ -en -i -iga -igan -ilon -ino -inoj -inojn -inon -is -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -os
546           kant : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -adus -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -anton -aro -aroj -aron -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -ato -atoj -aĉo -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblas -eble -ema -emaj -emas -emo -emon -en -eroj -estro -eta -etas -etis -eto -etoj -etojn -eton -i -igas -igi -igo -igos -ilen -indan -ine -ino -inojn -inon -inta -inte -is -ista -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itan -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -os -ota -ujoj -ulo -umi -us
547            kap : -a -ajn -an -aran -as -atas -aĵo -aĵoj -e -ebla -eblaj -eblas -eble -eblon -eca -eco -en -eras -eri -eris -ero -eron -eto -etoj -etojn -eton -i -is -ista -itan -o -oj -ojn -on -oto -otoj -ujo -ujon -ulo -umos -us -uta -utaj -utas
548         kapabl : -a -aj -ajn -an -antaj -ante -as -e -eco -ecoj -ecojn -econ -ega -i -igas -igi -igis -igo -igon -igos -is -o -oj -ojn -on -os -uloj -ulojn -us
549        kapital : -a -aj -an -aro -i -igi -isma -ismaj -isman -isme -ismo -ismon -ismus -ista -istaj -istajn -isten -isto -istoj -istojn -o -oj -ojn -on -ujo
550           kapt : -a -adis -ado -adoj -adon -aj -anta -antaj -antajn -ante -anto -as -ata -ataj -aĵo -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblan -eblas -eble -eco -ejo -eren -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -intaj -inte -into -intoj -inton -intus -is -ismo -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -itoj -itojn -iton -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -on -ontoj -os -ota -ote -oton -ulo -uloj -us
551            kar : -a -aj -ajn -an -ani -ano -as -ate -ato -e -eca -ega -egaj -egajn -egan -en -era -eto -i -igas -igojn -ila -ilo -ina -ine -ino -isma -ismaj -ismo -ismoj -ismojn -ismon -ita -itas -ito -o -oj -ota -otan -oto -otoj -otojn -oton -uli -ulo -uloj -ulojn -ulon -umo
552     karakteriz : -a -aj -ajn -an -anta -antaj -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ecoj -enda -i -ilo -iloj -ilon -is -ita -itaj -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os
553          kares : -a -adi -ado -aj -ajn -an -ante -as -ata -ataj -e -ema -emaj -eman -emas -eme -emo -i -igaj -inda -is -iĝis -o -oj -ojn -on -os -umas -us
554            kat : -a -aj -ajn -an -ana -ano -ara -araj -ari -aro -aroj -arojn -ate -ati -e -ecaj -ego -egoj -en -ere -eto -etoj -etojn -eton -i -ido -idoj -idojn -idon -ili -ina -ino -inoj -inon -o -oj -ojn -on -ulo -umi
555          katen : -adon -ante -anti -ari -as -ata -eco -etoj -i -igi -iloj -inda -indaj -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on -us
556            kaŝ : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -ano -anta -antan -ante -as -ata -ataj -e -ebla -eblaj -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -emaj -eme -emo -enda -endajn -ero -eroj -eti -i -iga -igan -ige -ilojn -inda -indan -inta -intaj -inte -intojn -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝos -iĝus -oj -os -ujo -ujoj -ujojn -ujon -us
557           kaŭz : -adas -ado -aj -an -anta -antaj -antajn -ante -antoj -anton -as -ata -ataj -atajn -atan -e -eco -i -igas -igis -igus -inta -intaj -intajn -inte -intis -into -intoj -intojn -is -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -on -onta -os -otajn -otan -us
558             ke : -a -ane -aton -e -eble -egan -ema -en -i -igen -ili -ine -inen -ino -ita -nja -njaj -njajn -njan -nji -njo -njoj -njon -o -on -ule -umi -us -uten -ĉjo
559             ki : -a -aj -ajn -an -ana -anti -ara -e -eji -emen -emi -en -ero -i -ina -inan -itos -o -oj -ojn -on -os -ota -otan -oto -uja -uli -utus
560            kin : -a -aj -an -as -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ecaj -eja -ejaj -ejan -eje -ejen -ejo -ejoj -ejojn -ejon -emon -igo -ino -isto -istoj -istojn -o -oj -on -os -uta
561            kis : -a -adi -adis -ado -adon -anta -antaj -antajn -ante -anto -as -ata -e -egojn -ema -etis -eto -etojn -eton -i -igi -igos -inde -inte -is -isto -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -os -us
562           klak : -adas -adis -ado -adon -adus -anta -antaj -ante -as -ebla -eblaj -eblas -eta -etajn -etis -eto -etoj -i -igis -ilo -inte -is -ita -itaj -o -oj -ojn -on -os -ula -umi
563           klar : -a -ade -aj -ajn -an -as -aĵoj -e -eco -econ -ega -egaj -ege -en -etas -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -igos -igus -inte -is -ismo -o -on -us
564         klarig : -a -adis -ado -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -antoj -as -ata -ataj -e -ebla -eblaj -eblan -eblas -eblos -ecan -ema -endaj -eto -eton -i -ilo -iloj -ilon -inta -inte -is -isto -ita -itaj -itajn -ite -iĝi -o -oj -ojn -on -onta -onte -os -otaj -us
565           klas : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anaj -ano -anoj -anojn -anto -aro -as -ata -ataj -e -eblaj -ejo -ejon -estro -eto -i -igas -ige -igo -igon -is -ita -itaj -iĝi -o -oj -ojn -on
566           klav : -a -adas -ado -adojn -adon -ara -araj -arajn -aran -are -aro -aroj -arojn -aron -as -ata -e -eblaj -etoj -i -o -oj -ojn -on -umas
567           kler : -a -ado -aj -ajn -an -as -aĉa -e -eca -ecan -eco -econ -ega -egajn -en -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igis -ismo -itaj -iĝi -iĝo -iĝon -iĝos -o -on -ula -ulo -uloj -ulojn -ulon
568           klin : -a -aj -anta -antan -ante -as -e -ebla -egaj -i -igo -is -ita -itaj -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝoj -iĝos -iĝus -o -on -os -ula
569         klopod : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -anta -antaj -ante -as -egas -egis -egus -ete -i -igas -is -o -oj -ojn -on -os -us
570           knab : -a -aj -ajn -aĉo -aĉoj -e -eca -ecajn -eco -econ -en -eto -etoj -etojn -eton -ina -inaj -inajn -inan -ino -inoj -inojn -inon -o -oj -ojn -on
571             ko : -an -ano -anoj -e -ege -en -i -ine -inon -itan -itas -iti -itis -ito -iton -itos -o -on -os -ota -oten -ule -umon -unti -us -ĉjo
572            kod : -a -adajn -ado -aj -an -antaj -antajn -aro -aroj -aron -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ero -i -igas -igi -igo -igoj -igojn -is -ita -itaj -itajn -iĝon -o -oj -ojn -on -ujo -umi
573            kok : -a -aj -ajn -an -aĵa -aĵan -aĵo -aĵojn -aĵon -ejojn -emus -en -ende -eta -etaj -etas -ete -eti -etis -eto -ida -idaj -ido -idoj -idojn -idon -ina -inaj -inajn -inan -ino -inoj -inojn -inon -o -oj -ojn -on -os
574            kol : -a -aj -ano -ara -as -ata -aĵo -e -ega -egaj -egan -egas -ege -egi -ego -egoj -egojn -egon -eje -eji -ejo -eman -en -enda -era -eraj -erajn -eran -eras -ere -eri -eris -ero -eroj -erojn -eron -eros -erus -etas -etis -eton -i -o -oj -ojn -on -uloj -ume -umo -umoj -umojn -umon
575         kolekt : -a -adi -adis -ado -adon -ados -aj -anta -antaj -ante -anto -antoj -aro -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -eblaj -eca -ejo -ejoj -ejon -eto -i -ilo -inte -into -intoj -intus -is -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝojn -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -onta -os -ota -otaj -ujo -ulo -us
576          koler : -a -ado -aj -ajn -an -anta -ante -as -e -eco -econ -ega -egaj -egas -egis -ego -egoj -egon -ema -emaj -eme -emo -emon -eta -etaj -etan -ete -eti -etis -eton -i -iga -igi -igos -is -itaj -iĝas -iĝis -iĝon -iĝus -o -oj -ojn -on -os -us
577         koloni : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anaj -anoj -anojn -anto -antoj -e -etoj -i -igan -igis -igo -intoj -isma -ismaj -ismo -istoj -o -oj -ojn -on
578          kolor : -a -ado -adon -aj -ajn -an -aro -as -aĵo -aĵojn -e -eco -i -iga -igaj -igas -igi -igis -igo -ilo -iloj -is -ita -itaj -itajn -iĝon -o -oj -ojn -on
579            kom : -a -an -as -ato -e -eca -eci -ecis -eco -en -enda -ende -eta -eto -etoj -etojn -eton -i -ida -ino -is -o -oj -ojn -on -ontojn -os -umo -utas -uti -uto
580           komb : -ado -adon -ajn -anta -as -atos -e -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -ina -inaj -inas -ine -ini -inis -ino -inoj -inojn -inon -inos -inte -inus -is -isto -ita -itaj -iĝi -o -oj
581         kombin : -a -adajn -adis -ado -aj -anta -antaj -ante -as -ata -atan -ato -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eman -eras -i -is -ita -itaj -itan -iĝas -iĝi -o -oj -ojn -on -os -umo -us
582         komenc : -a -adis -ado -adoj -aj -ajn -an -ano -anta -antaj -antajn -antan -ante -anti -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -atoj -aĵo -aĵoj -e -ego -en -i -inta -intaj -inte -into -intoj -intojn -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -ontoj -os -us
583         koment : -a -ado -adon -aj -ajn -an -ante -anto -antoj -ari -aro -aroj -arojn -aron -as -ata -ataj -atan -aĵoj -e -ebla -eblo -ejo -ejon -eti -eto -etojn -i -igos -ilo -into -intoj -intojn -is -isto -istoj -istojn -ita -itaj -o -oj -ojn -on -ontoj -os -ujo -us
584         komerc : -a -adi -ado -adon -aj -ajn -an -antaj -anto -as -aĉas -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ejo -ejoj -ema -etojn -i -igo -ilon -into -is -ista -istaj -isto -istoj -istojn -iston -o -oj -ojn -on -os
585         komisi : -a -ado -ano -as -ata -ataj -e -i -igas -intoj -is -isto -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -itoj -itojn -iton -o -oj -ojn -on -os -otoj -us
586           komp : -a -aj -an -ani -ano -anoj -anojn -anon -ara -araj -arajn -aran -aras -are -ari -aris -aro -aroj -arojn -aron -aros -arus -as -ata -ataj -atan -atas -ate -ati -atis -ato -atoj -aton -atos -eri -eto -ila -ilaj -ilajn -ilan -ilas -ile -ili -ilis -ilo -iloj -ilojn -ilon -ilos -ilus -is -o -oj -on -ota -oti -oto -otoj -otojn -oton -uta -utaj -utajn -utas -ute -uti -utis -uto
587         kompar : -a -adi -ado -adon -aj -ajn -an -anoj -ante -as -ata -ataj -ate -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -ebli -eblis -eblo -eras -i -igo -ila -ilo -inde -inte -is -ita -itaj -ite -iĝi -o -oj -ojn -on -onte -os -us
588         kompat : -a -adis -aj -an -anta -ante -as -e -ecan -egi -egon -ema -emaj -eman -eme -emo -emon -i -igi -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -indis -inta -is -o -oj -on -os -ulo
589         kompil : -a -adi -ado -adon -aj -ajn -an -anta -anto -antoj -anton -as -ata -ataj -atas -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -ero -eto -i -ilo -iloj -ilon -into -intoj -is -isto -ita -itaj -itan -ite -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
590          kompl : -e -eta -etaj -etajn -etan -etas -ete -eti -etis -eto -etoj -etojn -eton -i -ilis -otaj -otas -oti -otis -oto -otoj -otojn -oton -otos
591        komplet : -a -aj -ajn -an -as -aĵon -e -eco -econ -enda -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -igos -igus -is -o -oj -ojn -on
592      kompletig : -a -aj -ajn -an -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -e -ebla -eco -enda -endaj -endas -i -is -iston -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj -otan -us
593        komplik : -a -aj -ajn -an -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eco -ega -i -igas -igi -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝis -iĝo -o -os
594         kompon : -a -ado -adon -aj -antaj -antajn -anto -antoj -antojn -anton -as -ataj -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -eco -i -is -isten -isto -istoj -iston -ita -itaj -itan -ite -ojn
595        kompren : -a -adi -adis -ado -adon -ados -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -anton -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -eblis -eblo -eblon -eblus -eco -econ -ema -emaj -eman -emas -eme -emo -emon -erojn -etas -eti -eton -i -ide -iga -igajn -igan -igas -ige -igi -ilo -iloj -ilon -inda -indas -inte -inton -intus -is -ita -itaj -itan -ite -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -us
596         komput : -a -ada -adaj -adajn -adan -ado -adon -aj -ajn -antajn -antan -as -aĵoj -e -ebla -endaj -era -erajn -eri -ero -eroj -erojn -eron -i -ila -ilaj -ilajn -ilan -ile -ili -ilis -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -isto -istoj -itaj -o
597       komputil : -a -adajn -adas -ado -aj -ajn -an -aro -aĉo -aĵoj -aĵojn -e -eca -ecaj -ecajn -ego -ejo -ejon -emaj -eto -etoj -eton -i -is -isto -istoj -o -oj -ojn -on -ujo -ujoj -umas -umi -umis
598          komun : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ecaj -ecajn -ece -eco -ecojn -econ -ejo -emaj -i -iga -igas -igos -isma -ismaj -ismajn -isman -isme -ismo -ismon -ista -istaj -istajn -istan -isti -isto -istoj -istojn -iĝi -o -oj -on -uloj -uma -umaj -umajn -uman -ume -umo -umoj -umojn -umon
599        komunik : -a -ada -adaj -adajn -adan -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -an -antan -ante -anto -antoj -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebloj -ema -emaj -emo -i -igas -ila -ilaj -ilajn -ilo -iloj -ilojn -ilon -inda -is -isto -itaj -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -ontoj -os -us
600        komunum : -a -aj -ajn -an -ana -ano -anoj -anon -aĉon -e -eca -eco -ego -ejo -ejoj -eroj -estro -estroj -estron -etojn -o -oj -ojn -on
601            kon : -a -adis -ado -adojn -adon -aj -an -ane -ano -anta -antaj -ante -anto -antoj -are -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -ati -ato -atoj -atojn -aton -aĵoj -e -ebla -etas -i -iga -igas -igi -igo -igos -igus -inda -indaj -inta -inte -is -iston -ita -itaj -itajn -ite -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ota -ote -oti -uje -ulo -uloj -uma -us
602          konat : -a -aj -ajn -an -as -ata -ataj -aĵo -e -eco -ecojn -econ -ega -etaj -i -igas -igi -igo -indaj -ino -inon -iĝis -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -ula -ulo -uloj -ulojn
603       koncentr : -a -adis -ado -adon -anto -as -aĵo -e -eja -ejaj -ejan -ejo -ejoj -ejojn -ejon -i -ilo -is -ita -itaj -itajn -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -iĝus -oj -os
604        koncept : -a -ado -adojn -aj -ajn -an -are -aron -as -ata -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -i -iga -igi -igo -into -is -ita -itaj -itajn -iĝis -o -oj -ojn -on -ontus
605        koncern : -a -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -antoj -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ato -atoj -atojn -aton -aĵo -aĵoj -aĵon -e -eco -i -intoj -is -ita -itaj -itajn -itan -ito -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -onta -os -otaj -uloj -us
606        koncert : -a -ado -aj -an -anta -ante -aro -as -e -eca -ejo -ejoj -ejon -en -eroj -eto -i -igi -ina -ino -inon -intaj -is -istoj -ita -iĝis -o -oj -ojn -on -os -umas -umis -umos
607        kondamn : -a -ado -an -ante -antoj -as -ata -ebla -eme -enda -endaj -i -inda -indas -is -ita -itaj -itajn -ito -itoj -iton -iĝi -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
608         konduk : -a -adi -ado -adoj -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -e -eblaj -eco -i -igi -ila -ilo -ilojn -inta -intaj -inte -is -isto -ita -itaj -iĝis -o -on -ontan -os -us
609         konekt : -a -ado -anta -ante -as -ata -ataj -aĵon -e -ebla -ejo -ejojn -ejon -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -ingo -ingoj -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on
610         konfid : -ajn -ante -as -ata -atan -ato -aton -e -eco -econ -emaj -eme -i -inda -indaj -indan -is -ita -itaj -itan -o -oj -on -os
611        konfirm : -a -adis -ado -an -anta -antaj -ante -as -ata -atas -e -ebla -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -itoj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj
612       konflikt : -a -adas -ado -adon -aj -an -antaj -ante -as -e -eco -ego -eja -ema -en -i -iga -igaj -is -ita -iĝas -o -oj -ojn -on
613        konform : -a -aj -ajn -an -antaj -antan -ante -as -ate -aĵojn -e -ecaj -eco -ecoj -econ -emon -en -i -igi -is -ismo -ismon -ita -iĝas -iĝis -iĝon -iĝos -o -on -us
614         konfuz : -a -adoj -adon -aj -an -anta -antaj -ante -as -ata -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eco -egon -endas -i -iga -igaj -igan -ige -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝojn -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
615        kongres : -a -ado -aj -ajn -an -ano -anoj -anojn -anon -antaj -anto -antoj -antojn -as -aĵojn -e -eco -eja -eje -ejen -ejo -ejoj -ejon -emajn -en -eroj -erojn -estroj -eto -etoj -eton -i -into -intoj -intojn -is -istoj -o -oj -ojn -on -ontoj -os -umas -umi -umis -umos -us
616           konk : -a -an -ana -ani -ato -aĵo -aĵojn -aĵon -era -eras -eri -eris -ero -eroj -erojn -eron -eros -eto -etoj -o -oj -ojn -on -ulo -uloj
617         konker : -a -ado -adon -ados -anta -ante -anto -antoj -as -i -into -intoj -inton -is -istaj -istan -isto -iston -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -on -os
618         konkur : -a -adas -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ate -e -eco -i -into -intoj -is -o -oj -ojn -on -onta -onto -ontoj -os
619        konkurs : -a -ado -aj -ajn -an -anta -antaj -anto -antoj -anton -aro -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eja -ejo -ejon -eto -eton -i -indan -inta -into -intoj -is -o -oj -ojn -on -ontaj -ontoj -os
620           kons : -antan -e -i -ila -ilan -ilas -ili -ilis -ilo -iloj -ilojn -ilon -ilos -ilus -is -ista -istaj -istajn -istan -istas -isti -istis -isto -istoj -iston -istos -istus -itaj -ulan -ulis -ulo -ulon -umaj -umas -umi -umis -umo -umon -umos
621         konsci : -a -ado -ados -aj -ajn -an -ante -as -e -eco -econ -i -igi -igis -igo -igus -inte -is -iĝas -iĝon -o -oj -ojn -on -os -us
622        konsent : -a -adis -aj -anta -ante -as -ata -e -eco -ema -eman -i -indos -inte -is -ita -itaj -itan -ite -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
623        konserv : -a -ada -adajn -adas -adi -adis -ado -adon -aj -anta -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -eblaj -eja -ejo -ejoj -ema -emaj -eman -emas -eme -emo -enda -endajn -i -ila -ilo -iloj -ilojn -inda -indaj -indan -inte -is -ismo -ismon -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -on -os -ota -otaj -us
624       konsider : -a -adis -ado -adon -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -aĵoj -e -ebla -eblaj -eblajn -eblas -eble -econ -ema -eme -emo -enda -endaj -endas -i -inda -indaj -indajn -indan -inde -intaj -inte -is -ita -itaj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
625         konsil : -a -adas -ado -an -ano -anta -anto -antoj -antojn -anton -aro -arojn -as -ata -ataj -ejo -ejon -eta -eto -etoj -etojn -eton -i -inda -indaj -indas -inde -indus -into -is -ista -isto -istoj -iston -itajn -iĝa -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝus -o -oj -ojn -on -os -us
626        konsist : -a -adas -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -ata -aĵo -aĵoj -erojn -eron -i -iga -igaj -igas -igi -igis -igo -igon -igos -inta -is -o -oj -on -os -us
627         konsol : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -anto -as -ata -ataj -atas -e -eto -i -iloj -is -iĝas -iĝi -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -os
628        konstat : -adis -aj -an -ante -as -ebla -eblaj -eblan -eblas -eble -era -ere -i -igas -igi -igis -igo -inda -inte -intus -is -ita -itaj -itajn -ite -o -oj -ojn -on -os -us
629        konstru : -a -ada -adaj -adan -adas -adi -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -anton -aro -aron -as -ata -ataj -atan -aĵa -aĵaj -aĵajn -aĵe -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -eblaj -eblas -eblis -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -ere -ero -eroj -erojn -estro -i -ilo -iloj -ilojn -inda -indas -inta -intaj -into -is -ista -istaj -isto -istoj -iston -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj -otan
630        konsult : -a -ada -adi -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -ante -anto -antoj -as -ata -atajn -ato -e -ebla -eblaj -eblajn -eblas -ejo -ejon -i -igon -ilo -iloj -inda -indaj -indas -inde -inte -is -isto -ita -itaj -iĝas -iĝo -iĝoj -iĝos -o -oj -ojn -on -os
631         konsum : -adan -adi -adis -ado -adon -ados -aj -anta -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -aĵoj -eco -ema -eman -enda -endos -era -i -igas -indas -is -isma -isman -ismo -ita -itaj -iĝi -iĝis -iĝo -o -on -onte -os
632           kont : -a -ada -adaj -ado -aj -ajn -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -anton -aro -ata -e -i -ilon -is -ista -isto -istoj -ite -iĝo -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj
633        kontakt : -a -ado -adon -aj -ajn -an -ante -aro -as -e -ebla -eblaj -eblas -ejo -ejoj -ejon -emaj -emas -emo -en -i -igas -igis -ilo -iloj -ilojn -ilon -intaj -intoj -is -istoj -ita -itaj -iĝi -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -uje -ulo -uloj -ulojn -us
634        kontent : -a -adis -ado -aj -an -as -e -eco -econ -ega -egas -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igos -is -iĝis -iĝo -iĝon -iĝus -o -on -os -ulo -us
635        kontest : -ado -adon -anta -antaj -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -ebla -eblan -eblis -emaj -i -inta -is -ita -itaj -o -ojn -on -os
636        kontraŭ : -a -ado -adoj -aj -ajn -an -antaj -antajn -ante -antoj -antojn -anton -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eblas -eco -ecoj -ecojn -econ -ema -emo -i -iga -igi -indan -indas -is -o -on -ula -ulan -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
637       kontribu : -a -adi -ado -ados -aj -an -anta -ante -anto -antoj -antojn -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -emo -etojn -i -igi -intaj -intajn -intoj -is -itaj -o -oj -ojn -on -ontaj -ontoj -os -us
638        kontrol : -a -adas -adi -adis -ado -adon -aj -an -antan -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -e -ebla -eblaj -eblajn -ejo -ejoj -ejojn -ejon -endaj -estroj -i -igi -ilo -iloj -ilon -inda -indaj -intaj -inte -intoj -is -istan -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itan -itoj -iĝos -o -oj -ojn -on -onte -ontoj -os -ota -otaj -otajn -uje -us
639        konvert : -ado -adon -as -i -igis -ilo -iloj -ilon -intaj -into -is -ita -itaj -itajn -itan -ito -itoj -itojn -iĝas -iĝi -iĝo -iĝojn -iĝon -iĝos -o -oj -on -os -otajn
640        konvink : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -as -ataj -aĵojn -e -ebla -econ -egos -i -iga -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -iĝas -iĝe -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
641           kopi : -a -adi -ado -adojn -adon -aj -an -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblas -ejo -eren -i -ilo -iloj -inda -inta -is -isto -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
642            kor : -a -aj -ajn -an -ana -ano -anon -as -e -egan -ege -eji -ejo -en -eron -etis -eto -i -ido -igo -ilo -ino -inta -into -inton -isti -isto -o -oj -ojn -on -us
643         korekt : -a -adas -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -an -anta -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ebla -eblas -eblo -eco -econ -enda -endaj -endan -endoj -eto -etoj -etojn -i -igas -igi -igis -igo -igoj -igojn -igos -ila -ilo -iloj -ilojn -ilon -inda -indaj -indas -inte -is -istoj -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -o -oj -ojn -on -os -us
644      korespond : -a -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -anto -antoj -antojn -anton -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ema -emo -etis -i -is -o -oj -ojn -os -uje -ulojn -us
645           kort : -a -aj -anoj -are -e -ega -egaj -egajn -egan -ego -egoj -egojn -egon -estro -eto -eton -i -ingen -isto -iston -o -oj -ojn -on -uman -umo -umoj -umojn -umon -us
646         korupt : -a -ado -adon -aj -an -anta -as -ataj -aĵoj -aĵojn -e -eca -eco -econ -emaj -emo -i -is -ita -itaj -itoj -iĝo -iĝon -o -on -ulojn
647           kost : -a -aj -ajn -an -antaj -ante -as -e -ega -en -era -ero -ete -i -ina -inta -intus -is -o -oj -ojn -on -onta -os -uma -umaj -ume -umo -umoj -umojn -umon -us
648           kovr : -a -ado -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵojn -aĵon -eme -i -igi -ila -ilaj -ilan -ile -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -itoj -iĝas -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -ontaj -os -us
649           krak : -a -ada -adis -ado -an -anta -antaj -ante -as -ate -e -en -eta -etas -etis -eto -i -igas -igi -is -o -oj -on -os
650            kre : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adojn -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -anton -as -ata -ataj -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblas -eca -ecan -ega -ejo -ema -emaj -eman -emo -emon -enda -i -ilo -inta -intaj -intajn -inte -into -intoj -intojn -inton -intus -is -ismo -ismon -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -ito -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -on -onta -ontoj -os -ota -otan -us
651           kred : -a -adas -adi -adis -ado -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -anton -aro -aroj -aron -as -ata -ate -ato -aĵo -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -eblo -eblon -econ -egas -ejo -ema -emaj -emas -eme -emo -emon -enda -i -igas -igi -igis -igus -inda -indaj -indan -inde -inta -into -is -ita -itaj -itan -ite -ito -itoj -itojn -iton -o -oj -ojn -on -ontaj -os -ulo -uloj -ulojn -us
652          kresk : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adon -adus -aj -ajn -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -ataj -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eblos -egas -egis -ejo -ema -eti -eto -i -iga -igaj -igi -igo -igon -inta -intaj -intan -inte -is -ita -itaj -itajn -iĝas -iĝis -iĝoj -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -unte -us
653            kri : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adon -anta -antaj -antan -ante -as -ata -aĉas -aĉi -aĉis -aĉo -aĉoj -aĵo -e -egas -ege -egen -egi -egis -ego -egoj -egojn -egon -egus -ema -emaj -etas -etis -eto -etojn -eton -i -indas -is -istoj -o -oj -ojn -on -os -ulo -us -ĉjo
654           krim : -a -ado -aj -ajn -an -ata -ato -aĵo -aĵon -e -eca -eco -econ -egoj -egojn -egon -ejo -ejon -ema -emajn -eto -i -iga -igi -igo -into -inton -is -isto -istoj -istojn -o -oj -ojn -on -ula -ulaj -ulan -ulas -ulo -uloj -ulojn -ulon
655          krist : -a -aj -an -ana -anaj -anajn -anan -anas -ane -ano -anoj -anojn -anon -atan -ece -en -i -ina -inan -ine -ino -ismaj -isme -ismo -ismon -o -oj -on -os
656        kristan : -a -aj -ajn -an -aro -as -e -ecajn -eco -igi -igis -igo -ino -isma -ismaj -ismo -ismon -iĝus -o -oj -ojn -on -ujo -ulo -uloj
657         kritik : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -aĉi -aĉoj -aĵoj -e -ebla -eblas -egis -ema -emaj -emajn -eme -emo -en -enda -endaj -etas -i -inda -indaj -indajn -indan -indas -indis -into -intoj -is -isto -istoj -iston -ita -itaj -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -us
658       krokodil : -a -ado -adon -aj -ajn -an -ante -anto -as -aĵo -aĵojn -e -emaj -eto -eton -i -ido -ino -is -o -oj -ojn -on -os -us
659           kron : -a -ado -adoj -adon -aj -as -e -ebla -emo -en -eto -etoj -i -is -isto -ita -itaj -itajn -iĝo -o -oj -ojn -on -os
660           kruc : -a -ado -adon -aj -an -as -aĵo -eton -i -igi -igis -igon -igos -inte -is -istoj -itaj -iĝas -iĝo -o -oj -ojn -on -umi -umis -umo -umon -umus
661            kub : -a -aj -ajn -an -ana -ano -anoj -anojn -anon -ecajn -eto -etoj -etojn -i -ile -ismo -o -oj -ojn -on -ota -unto -uto -utoj -utojn -uton
662           kuir : -a -ada -adaj -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -anta -antaj -ante -anto -as -ata -ataj -ate -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -eblan -eblas -eblis -eja -ejaj -ejajn -ejan -eje -ejen -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -inte -is -ista -istaj -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝos -o -onta -ontaj -os -ota -otaj -ujo -ujoj -us
663            kuk : -a -aj -ati -aĵo -aĵon -ejo -ejon -eto -etoj -etojn -eton -isto -ito -iton -o -oj -ojn -on -uja -ujon -uman -umo -umoj -umojn -umon -utoj
664           kulp : -a -aj -ajn -anta -anto -antoj -as -e -eco -econ -i -igaj -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -igon -igos -igus -into -intoj -is -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
665           kult : -a -ado -adon -aj -an -ante -anti -antoj -antojn -as -ata -e -eco -ejo -ejoj -i -is -ismo -isto -o -oj -ojn -on -ulojn -us
666         kultiv : -a -ado -adon -aj -ante -antoj -aro -aroj -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -ejo -ejoj -ejon -i -igi -igis -ilo -ilon -is -ista -isto -istoj -istojn -ita -itaj -itajn -itan -o -ota
667         kultur : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anoj -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ejo -ema -en -erojn -eto -i -igas -is -ismo -istoj -istojn -ita -itaj -itan -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -ulo -uloj -umi
668            kun : -a -aj -an -aran -as -aĵo -e -ece -eco -econ -ejo -en -i -iga -igas -ige -igi -igoj -igos -igus -iĝis -iĝo -iĝojn -iĝon -o -on -os -ula -ulas -ulo -uloj -ulojn -ulon -umos -ĉjo
669          kunig : -a -adas -adi -ado -adon -ante -anto -as -ata -ataj -aĵo -e -ebla -i -ilo -iloj -inte -ita -itaj -itajn -itan -ite -oj -os -ula -us
670       kunlabor : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebloj -eblojn -eco -ejo -ejoj -ejon -ema -emaj -eme -emo -emon -i -igi -igo -ilo -intaj -into -intoj -is -isto -istoj -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -ontoj -os -ulo -uloj -untoj -us
671         kunlig : -a -ado -aj -an -anta -antaj -as -ata -ataj -aĵo -e -eco -i -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝis -o -oj -on -otaj
672         kunmet : -a -adis -ado -adoj -adon -aj -ante -anto -as -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eblaj -ema -i -igas -intoj -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝi -o -oj -ojn -on -os
673       kunordig : -a -ado -adon -aj -anta -ante -anto -antoj -anton -as -ata -ataj -e -ebla -ejo -i -ilo -is -isto -iston -ita -itaj -itan -o -oj -on -os -ulo -us
674         kunven : -a -adas -adis -adon -aj -anoj -anojn -anta -antaj -antajn -antan -ante -antoj -aro -as -e -ego -egoj -ejo -ejojn -ejon -estro -eton -i -igas -igi -igis -igo -igos -inta -intaj -inte -intoj -intojn -is -ita -itaj -o -oj -ojn -on -onta -os -us
675            kur : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -adus -aj -ajn -an -ano -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -aro -as -aĵoj -e -egas -egi -egis -ego -eje -ejo -ejon -etas -eti -etis -i -iga -igas -igi -ile -ingen -inta -inte -into -intoj -is -istan -isto -istoj -ita -o -oj -on -os -us
676          kurac : -a -ada -adaj -adis -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anta -ante -as -ata -ataj -ate -ato -atoj -e -ebla -eblaj -eblan -eble -eja -ejo -ejoj -ejon -enda -i -igan -igi -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -ista -istaj -istajn -istan -iste -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -iĝo -o -oj -ojn -on -os -us
677          kuraĝ : -a -aj -ajn -an -as -e -eco -econ -ega -ege -emaj -enda -i -iga -igaj -igajn -igan -ige -igi -igo -igoj -igojn -igon -igus -inte -intus -is -ita -itaj -iĝas -iĝis -iĝos -o -oj -on -os -ulo -uloj -ulojn -us
678           kurs : -a -adas -ado -ano -anoj -anojn -anta -anto -aro -aroj -arojn -aron -as -aĵoj -e -ejo -ejoj -ejojn -ejon -en -estris -estro -estroj -estrojn -estron -eto -etoj -etojn -eton -istoj -o -oj -ojn -on -us
679          kutim : -a -aj -ajn -an -aro -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -e -eco -ega -ema -i -igis -inta -is -ita -itaj -iĝas -iĝi -iĝo -iĝoj -iĝon -o -oj -ojn -on -os -ulo
680            kuŝ : -a -adas -adis -ado -adon -aj -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -aĉi -e -ejo -ejoj -ejon -ema -eran -i -igas -igo -inta -is -iĝi -iĝis -iĝon -iĝos -o -os
681         kverel : -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -anta -antaj -ante -antoj -as -e -ema -emo -emon -eti -etis -eto -etoj -i -iga -is -o -oj -ojn -on -os
682          labor : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -antis -anto -antoj -antojn -anton -antus -aro -as -ata -ate -aĉi -aĉis -aĉo -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -econ -egas -ege -egi -egis -ego -egoj -egon -eja -ejaj -ejan -eje -ejen -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -emaj -emajn -eman -emas -eme -emo -emon -en -estro -eti -etis -eto -etojn -eton -etos -i -iga -igas -igi -igis -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -intaj -inte -intis -into -intoj -is -isma -isman -ismo -ista -istaj -istajn -istan -istas -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -ite -itoj -o -oj -ojn -on -onta -ontoj -os -otan -ula -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
683            lac : -a -aj -ajn -an -aro -as -e -eco -econ -ega -egaj -egis -ego -eron -iga -igaj -igan -ige -ina -is -itaj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝojn -iĝon -iĝos -o -ulo -uloj -us
684         lament : -a -ado -adoj -an -ano -ante -are -as -ata -ato -e -ejoj -enda -i -inda -inde -is -iĝas -o -oj -ojn -on -ujo -ulo -ulojn
685           land : -a -aj -ajn -an -ana -ane -ano -anoj -anojn -aro -aroj -e -eco -egojn -en -ero -eroj -eron -estroj -ete -eto -etoj -etojn -eton -i -o -oj -ojn -on -os
686           lanĉ : -a -adi -ado -adon -adus -aj -an -as -ata -ataj -ejo -i -ilo -iloj -ilon -inte -into -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝis -iĝo -o -on -os -ota -otaj -us
687            las : -a -ada -adas -adi -adis -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -e -en -era -eraj -eran -eri -ero -eroj -eti -i -igi -ino -inta -intan -inte -is -ista -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝis -o -oj -on -os -us
688            lat : -a -e -emo -en -endo -eran -ere -ero -eroj -eron -i -ina -inaj -inajn -inan -inas -ine -ini -inis -ino -inoj -inon -inos -inus -is -isten -o -oj -ojn -os -uta -utan -uton
689          latin : -a -aj -ajn -an -as -ate -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ecan -emajn -i -ida -idaj -idajn -idan -idoj -idojn -igi -igo -indaj -is -ismo -istas -isto -istoj -itas -o -oj -on -os -uloj -us
690            lav : -a -adas -adis -ado -adon -anta -antaj -ante -aroj -as -ata -atajn -aĉoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -ejo -ejoj -ejojn -ejon -endo -era -ero -eron -i -idon -ilo -ilon -indaj -inon -inta -inte -intus -is -ita -itaj -itajn -itan -o -on -os -ota -ujo -ujoj -ujon
691           laŭd : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antajn -antan -ante -anto -as -ata -ataj -atan -aĵon -e -eblaj -ece -egas -egi -egoj -egon -endan -i -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -indus -inta -is -ita -itaj -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
692           laŭt : -a -aj -ajn -an -antan -as -e -eco -econ -ega -ege -ema -emaj -emajn -eme -igas -igi -igis -iloj -is -iĝa -iĝos -o -oj -ojn -on -us
693             le : -a -an -anas -as -e -emos -en -ende -ere -eren -ero -i -ide -iden -ido -igos -ila -ina -ine -inen -ino -is -isten -ita -ite -iten -ito -itos -nje -o -on -os -us -ute -uten -uto -ĉjo
694            leg : -ada -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -aj -anoj -anta -antaj -antajn -ante -anto -antoj -antojn -anton -are -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -ati -ato -atoj -atos -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -eblis -eblos -eblus -ejo -ejoj -ema -emaj -emas -emo -emon -en -enda -endaj -endajn -endan -endas -ende -endo -endoj -endojn -endon -etas -eti -etis -eto -etos -i -igas -igi -igis -igon -ilo -iloj -ilojn -ilon -inda -indaj -indajn -indan -indas -inta -intaj -inte -inti -into -intoj -intojn -intus -is -istoj -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝos -o -onta -onte -onto -ontoj -ontojn -onton -os -ota -otaj -otajn -uloj -uma -ume -umen -umi -umoj -umojn -umon -us
695           lern : -a -adaj -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -an -anta -antaj -antajn -antas -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ato -atoj -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eblo -eja -ejaj -ejajn -ejan -ejas -eje -ejen -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -emaj -emon -en -enda -endaj -endan -ende -enden -estro -etas -eti -etis -i -iga -igaj -igajn -igas -igi -igis -igo -igos -ila -ilo -iloj -ilojn -ilon -inda -indaj -indan -inta -intaj -inte -into -intoj -intojn -intus -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -o -ojn -on -ontaj -onto -ontoj -ontojn -os -otaj -ulo -us
696           lert : -a -aj -ajn -an -as -aĉa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -eco -ecoj -ecojn -econ -ega -i -iga -is -o -oj -ojn -on -ula -ulo -uloj -ulon
697            lev : -a -ada -adas -ado -adon -an -anta -antan -ante -anto -as -ata -ataj -e -eblaj -egas -egis -en -ende -eren -eri -etis -i -idoj -igis -ilo -ilojn -ilon -ina -inas -ine -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝa -iĝas -iĝi -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -on -os -umi -us
698             li : -a -ada -aj -ajn -an -ana -ane -ano -aren -as -ate -e -ege -egen -en -eroj -eten -eti -i -ige -igi -ina -is -iton -nje -njo -o -oj -ojn -on -os -us -uta -uto -utoj -uton -ĉjo
699            lib : -a -an -ana -anaj -anan -ano -anoj -anon -are -aro -e -era -eraj -erajn -eran -eras -ere -eri -eris -ero -eroj -erojn -eron -eros -ido -idon -o -oj
700          liber : -a -ada -ado -ados -aj -ajn -an -are -as -ata -ate -ati -ato -aĉa -e -eca -ecaj -ecan -eco -ecoj -ecojn -econ -ejo -ema -emaj -emon -i -igaj -igajn -igan -igas -igi -igis -igo -igoj -igon -igos -igus -is -ismo -isto -itaj -iĝa -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj
701        liberig : -ado -aj -ajn -an -anta -ante -anto -antoj -as -ata -emaj -eman -i -inda -indaj -into -intoj -intus -is -ita -itaj -itajn -ite -itoj -o -oj -on -os -ota -ulo -us
702           libr : -a -aj -ajn -an -aro -aroj -arojn -aron -as -e -ece -econ -egon -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -en -ero -eron -eta -eto -etoj -etojn -eton -i -o -oj -ojn -on -os -ote -umas
703            lig : -a -ada -adas -ado -ados -aj -ajn -an -anoj -anta -antaj -antan -ante -aro -aroj -aron -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -aĵo -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblas -eco -econ -en -era -eras -ero -eti -i -igi -ila -ilaj -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -onta -os -ota -us
704           lign : -a -aj -ajn -an -ano -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ecaj -ecajn -ece -ende -era -eroj -erojn -etojn -i -ite -ito -iĝas -o -oj -ojn -on
705           likv : -a -aj -ajn -an -aĵan -aĵi -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -i -ida -idan -ide -idi -idis -ido -idoj -idon -idos -igi -o -oj -ojn -on
706            lim : -a -aj -ajn -an -ano -anta -antaj -as -ata -ataj -e -eca -en -etis -eto -i -iga -igaj -igajn -igas -ige -igi -igo -igoj -igojn -igon -igos -igus -ine -ita -itaj -itajn -ite -iten -iti -ito -itojn -iĝis -o -oj -ojn -on -os
707          limig : -a -ado -adon -aj -ajn -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -atan -atas -aĵojn -e -eblas -eco -i -ilo -iloj -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝi -o -oj -ojn -on -os -us
708          lingv : -a -aj -ajn -an -ano -anoj -anojn -anon -aro -aĉo -aĉon -aĵe -aĵo -aĵoj -aĵon -e -eco -econ -egoj -ejon -ema -emaj -en -ero -eroj -eron -eto -i -ilo -iloj -isma -ista -istaj -istajn -istan -isto -istoj -istojn -iston -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -umi
709           list : -a -ada -ado -ados -aj -an -ano -anoj -anojn -aro -aron -as -ate -e -ego -en -eri -ero -eroj -eron -estro -eto -etoj -i -igas -ige -igis -igo -igon -ina -is -ita -itaj -iĝi -iĝos -o -oj -ojn -on -os
710            lit : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ego -en -era -eraj -erajn -eran -ere -ero -eroj -erojn -eron -eto -etoj -eton -i -igi -iste -o -oj -ojn -on -os -oto
711          liter : -a -aj -ajn -an -ara -arajn -ari -aro -aron -ate -ati -ato -atos -e -eco -etoj -iga -igi -o -oj -ojn -on -uma -umaj -uman -umas -ume -umi -umis -umo -umoj -umojn -umon
712      literatur : -a -ade -aj -ajn -an -aro -aron -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ema -i -isto -istoj -iĝis -o -oj -ojn -on -ujo -ulo -uloj
713          liver : -adas -ado -adon -aj -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵon -e -i -inte -is -ita -itaj -itan -iĝas -o -oj -ojn -on -os -otan -us
714            lok : -a -adaj -ado -adon -aj -ajn -an -ano -anoj -anojn -anon -ante -aro -as -ata -atos -e -eblas -ejo -eren -eto -eton -i -igi -igis -igo -is -isma -ismo -ita -itaj -itajn -itas -itoj -iĝas -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
715           long : -a -aj -ajn -an -as -e -eca -ecaj -ece -eco -econ -ega -egaj -egajn -egan -ege -eran -eta -etaj -ete -i -igis -igo -igus -is -iĝas -iĝi -iĝos -o -on -os -us
716            lot : -a -ada -ado -adon -aro -aĵon -e -ece -en -ere -i -is -ita -itaj -o -oj -ojn -on -os -uma -umas -ume -umi -umo -umoj -umon -umos -us
717            loĝ : -ada -adas -adi -adis -ado -adon -anta -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ebla -eblaj -eblo -ebloj -eblon -eja -ejaj -ejajn -ejo -ejoj -ejojn -ejon -i -iga -igas -igi -igis -igo -igoj -igon -inta -intan -inte -intoj -is -ita -itaj -onta -os -us
718             lu : -a -ado -adon -aj -an -anto -antoj -antojn -anton -ara -aro -as -ata -ataj -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -ego -ejo -ejoj -i -iden -igas -igi -is -isto -ita -ito -njo -o -on -onto -os -otan -ulen -uli -umen
719            lud : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -aj -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anti -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -atajn -atan -aĉas -aĉis -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblas -eca -egi -eja -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -emaj -emas -eme -emis -emo -emon -en -endan -eroj -estro -etas -eti -etis -eto -etojn -eton -i -igas -igi -igis -igon -ila -ilan -ile -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -intaj -inte -intoj -intus -is -isto -istoj -istojn -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝos -o -oj -ojn -on -ontaj -os -ota -otaj -otan -us
720           lukt : -a -adas -ade -adis -ado -adon -anta -antaj -ante -anto -antoj -as -e -ejo -ejon -eti -i -igis -is -isto -istoj -o -oj -ojn -on -os -us
721            lum : -a -adas -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -anto -aron -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ecan -eco -econ -ega -egis -ego -egon -en -ero -eroj -erojn -etas -ete -eti -eto -etoj -etojn -eton -i -iga -igas -igi -igis -igon -igos -ilo -iloj -ilon -ina -ine -ingo -inos -is -isto -iĝo -o -oj -ojn -on -os -ulo
722             ma : -a -aj -an -as -ata -ato -aton -e -emo -estra -estras -estri -estro -estroj -estros -i -ida -iden -ila -ile -ilen -ilo -ine -is -ista -ita -nja -njas -nje -nji -njis -njo -njon -o -on -ule -us -ĉjo
723         majstr : -a -adon -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ece -eco -ego -i -igi -ino -inta -is -iĝas -o -oj -ojn -on -umas -us
724            mak : -a -adi -aro -aron -as -e -en -eto -etoj -i -ino -ita -o -oj -on -oto -ula -ulaj -ulas -ule -uli -ulis -ulo -uloj -ulojn -ulon
725          makul : -a -ado -aj -as -ata -e -egon -eroj -etas -eti -eto -etoj -etojn -i -igis -inta -is -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -on -ota
726            mal : -a -ade -ado -aj -ajn -an -ano -anta -antan -as -ata -ataj -ati -ato -aĉa -aĉis -aĵon -e -ebla -eblan -eblas -eble -eblis -eblo -eblus -ecojn -econ -ema -emas -eme -emi -emis -emo -emon -en -enda -endas -i -ina -inaj -inan -inda -indaj -indajn -inde -ingi -ino -inoj -o -oj -on -os -us
727          malam : -a -aj -an -anta -anto -antoj -anton -are -as -ata -ataj -atajn -atan -atoj -e -eco -egas -egis -etas -i -igas -ilo -inda -indaj -is -itan -o -oj -ojn -on -os -us
728        malamik : -a -aj -ajn -an -as -e -eca -eco -ecoj -econ -ema -emo -emon -ete -i -igi -ino -inon -is -iĝas -iĝis -iĝon -o -oj -ojn -on
729        malaper : -adas -adis -ane -anta -antaj -antan -ante -antoj -as -econ -etas -i -igas -igi -igis -igo -igon -igos -inta -intaj -intajn -intan -inte -intis -intoj -inton -is -ita -itaj -iĝa -o -oj -on -onta -ontajn -os -us
730         malbon : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ecaj -eco -ecoj -ecojn -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -egojn -eme -en -eta -etaj -etan -etis -i -iga -igi -igus -is -iĝas -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
731      maldekstr : -a -aj -ajn -an -ana -anan -anoj -aĵoj -e -eca -egaj -ema -emaj -emajn -eman -en -i -isma -ismaj -ismajn -isman -ismo -iĝis -o -on -ula -ulaj -uli -ulo -uloj -ulojn -uma -ume
732       malestim : -a -ajn -an -ante -as -ata -ataj -atajn -e -eco -egas -egi -egis -endas -i -igis -igo -inda -indaj -is -ita -o -oj -on -os -us
733       malfacil : -a -aj -ajn -an -as -aĉo -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -ecoj -ecojn -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -ejoj -i -iga -igi -igis -igo -igos -igus -is -iĝas -o -oj -ojn -on -os -us
734       malfeliĉ : -a -ado -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ecoj -ega -egan -egoj -iga -igan -igas -igi -is -iĝis -o -oj -ojn -on -ulo -uloj -ulojn -us
735        malferm : -a -adi -adis -ado -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -atajn -atan -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ebla -eblaj -eblas -eblis -ecan -eco -econ -egaj -egajn -egi -egis -ejo -ema -emaj -emo -i -iga -igaj -igus -ilo -inta -inte -intis -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -itis -itos -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝojn -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -us
736        malfort : -a -aj -ajn -an -antoj -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eco -ecoj -ecojn -econ -eta -ete -i -igi -is -iĝas -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -ulo -uloj -ulojn
737         malfru : -a -ado -aj -ajn -an -anta -antaj -anto -antoj -as -e -eco -econ -ege -ego -emaj -en -i -igoj -inta -is -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝojn -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os
738       malgrand : -a -aj -ajn -an -as -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -econ -ega -egaj -egajn -egan -ege -eta -etaj -igajn -igas -igi -igos -is -ita -iĝa -iĝis -iĝo -iĝon -o -uloj
739        malhelp : -a -adi -an -anta -antaj -ante -anto -as -ata -ataj -ate -aĵojn -aĵon -e -egas -emaj -i -ilo -iloj -inda -inta -intaj -is -ita -o -oj -ojn -on -os -us
740         maljun : -a -aj -ajn -an -as -e -eca -ecas -eco -econ -ega -i -ino -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -ula -ulaj -ulo -uloj -ulojn -ulon
741         malkaŝ : -a -ado -adon -aj -an -anta -ante -as -ata -aĵoj -e -ema -emaj -eman -emo -i -igi -is -ita -itaj -itajn -iĝas -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -on -os -ota -us
742        malkovr : -a -ado -ante -anto -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -eblas -i -igis -igos -inda -indaj -indas -intaj -inte -into -intoj -intojn -is -ita -itaj -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝo -o -oj -ojn -on -os -us
743       malliber : -a -aj -ajn -an -atoj -e -eco -econ -eja -ejaj -eje -ejen -ejo -ejoj -ejojn -ejon -emaj -igas -igi -igis -igo -igoj -igon -igos -igus -intaj -istojn -itaj -o -oj -ujo -ujoj -ulo -uloj -ulojn -ulon
744        mallong : -a -aj -ajn -an -as -aĵon -e -eco -ega -egaj -egan -ege -iga -igaj -igajn -igan -ige -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -itaj -iĝas -iĝos
745         mallum : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -e -eco -econ -ege -ego -eta -iga -igas -igi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -on -uloj
746      malpermes : -a -aj -an -anta -antaj -ante -antoj -as -ata -ataj -atas -ate -atis -aĵoj -econ -egis -i -inta -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -itis -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -ontan -os -ota -otaj -otajn -us
747         malpur : -a -aj -ajn -an -as -aĉaj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ecajn -eco -econ -ega -egaj -egajn -egan -ema -i -igajn -igi -igo -igos -igus -iĝas -iĝis -o -ojn -on
748       malrapid : -a -aj -ajn -an -as -e -ece -eco -econ -ega -egas -ege -emo -etas -i -igas -igi -igo -is -iĝis -iĝon -iĝos -o -on -os -uloj
749         malriĉ : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -e -eca -ecan -ece -eco -econ -ega -egaj -igi -igis -iĝas -iĝo -iĝon -iĝos -o -ula -ulaj -ulo -uloj -ulojn -ulon
750         malsam : -a -aj -ajn -an -as -aĵojn -e -eca -eco -ecoj -ecojn -econ -egaj -etaj -etas -igi -igus -is -iĝas -o -oj -ojn -on -os -uloj
751         malsan : -a -adas -adi -ado -adon -aj -ajn -an -antaj -as -e -eca -eco -ecojn -econ -ega -ejo -ema -emaj -emajn -eta -etas -eto -etoj -etojn -i -iga -igaj -igan -ige -igos -is -iĝajn -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝus -o -oj -ojn -on -ula -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
752         malsat : -a -ado -adon -aj -ajn -antojn -anton -e -eco -ega -egaj -ege -egi -egis -ego -egoj -egon -igaj -igi -igo -iĝis -o -on -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
753       malstreĉ : -a -an -ante -as -e -ejo -i -iga -igan -ilo -is -ita -itaj -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -on -os -us
754    maltrankvil : -a -aj -an -anta -as -aĵojn -e -eco -ecojn -econ -ege -etis -i -iga -igaj -igajn -igas -ige -igi -igoj -is -itan -iĝis -iĝo -iĝojn -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -uloj
755        malvarm : -a -ado -aj -ajn -an -as -aĵon -e -eco -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -egis -ego -egon -egos -eta -etaj -etan -etas -ete -etis -eton -i -iga -igi -igis -is -iĝas -iĝe -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -iĝus -o -on -ujo -ujon -umaj -umas -umi -umis -umo -umon -umus
756         malĝoj : -a -aj -an -antojn -as -e -eco -ega -ege -i -iga -igaj -igan -igas -ige -igis -indan -is -iĝi -o -oj -ojn -on -os
757        malŝpar : -a -ado -adon -ajn -an -ante -anto -as -aĵo -aĵon -e -egi -ema -eme -emo -i -igas -intus -is -ita -itaj -itas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ulo -us
758            mam : -a -adi -an -are -aro -as -e -egoj -egojn -eto -etoj -etojn -eton -i -ilo -o -oj -ojn -on -ulaj -ulo -uloj -ulojn -umo -uta -uto -utoj -utojn -uton
759            man : -a -ado -aj -ajn -an -ano -ara -aro -as -ate -ato -atoj -e -ego -eja -ejan -ejo -ejos -ema -en -era -eras -ere -ero -erojn -eto -etoj -etojn -eton -i -ila -ilo -ilon -ingoj -is -o -oj -ojn -on -os -umo -umoj -umojn -us -uten
760           mand : -a -ada -adas -ado -ados -an -ana -anoj -anojn -anti -are -aron -ata -atas -ate -ato -atoj -atojn -aton -atos -e -i -ingo -ino -o -oj -os
761       manifest : -a -ado -adoj -adon -antaj -ante -anto -antoj -aron -as -ata -ato -aĵo -aĵoj -e -i -igi -ino -is -itaj -iĝas -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -o -oj -on -os -us
762        manipul : -adas -adi -ado -adoj -adon -ados -antaj -ante -anto -as -ata -ataj -ate -e -ebla -eblaj -eblan -eren -i -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -o -oj -on -uje
763           mank : -a -ado -aj -ajn -anaj -anta -antaj -antajn -antan -antas -ante -anto -as -ata -aĵo -aĵojn -e -eco -egas -egos -etas -i -igas -igi -intaj -is -o -oj -ojn -on -os -us
764           manĝ : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -adus -anta -antaj -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -atas -ate -aĉi -aĉo -aĉon -aĵa -aĵaj -aĵan -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -ebloj -egas -egi -egis -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -emas -emo -enda -etas -eti -etis -eto -etoj -etojn -eton -i -igi -igis -igon -ilo -iloj -ilojn -inda -indaj -inta -intaj -inte -into -intoj -intus -is -ita -itaj -ite -iĝas -iĝos -o -oj -ojn -on -onto -os -ota -ujo -uloj -us
765            mar : -a -adon -aj -ajn -an -ani -anoj -anos -as -ata -atoj -aton -aĵoj -e -eca -ego -egoj -en -eton -i -ido -ila -ina -inaj -inas -ine -inen -ini -inis -ino -inon -inus -is -ismo -ista -istaj -istajn -istan -isto -istoj -istojn -iston -ita -ite -ito -o -oj -ojn -on -oto -otoj -ulo -ulon
766           mark : -a -ado -aj -an -anta -ante -antoj -as -ata -ato -e -ebla -en -eras -i -igi -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -os -oto -otojn -us
767           marŝ : -adas -adi -adis -ado -adojn -adon -ados -anta -antaj -antan -ante -antoj -antojn -as -e -ejo -i -iga -inta -is -ita -o -oj -ojn -os -us
768          mastr : -a -ado -aj -ajn -an -ante -as -aĵon -eco -econ -ejo -ema -i -igas -igo -ina -ino -inoj -inon -is -iĝis -o -oj -ojn -on -os -uma -umaj -umajn -uman -umas -ume -umi -umis -umo -umon -umos
769        mastrum : -a -ada -adaj -adan -adi -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -atas -aĵo -e -ebla -i -ilo -ilon -is -ita -itaj -o -on -os
770            mat : -a -adi -ado -ane -ano -aro -aron -as -e -eja -emo -emojn -en -ere -eri -ero -eti -i -ine -ino -inos -isme -o -oj -ojn -on -os -ulis
771          matur : -a -aj -ajn -an -ana -ano -as -ato -e -eca -eco -econ -i -igajn -intaj -iĝaj -iĝan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ulaj -uloj
772             me : -a -ado -ados -an -ana -anan -ato -e -en -ende -ere -i -iden -idos -ile -ilen -ina -ine -inen -inte -inten -is -iste -isten -njen -o -on -ule -ulen -uma -us -ute
773            med : -a -an -ano -e -i -ida -idas -ina -ino -is -ita -itan -itas -ite -iti -itis -ito -itoj -iton -itos -o -oj -oto -otoj
774           medi : -a -ada -ado -ados -aj -ajn -an -ana -ano -ante -ara -as -ata -ate -e -ejo -en -iloj -o -oj -ojn -on -os -ujo -umo -umoj -umojn
775        medicin : -a -ado -aj -ajn -an -ari -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ejo -ila -iloj -ilojn -ista -istaj -istan -isto -istoj -istojn -o -oj -on
776          medit : -a -adan -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -an -anta -antaj -antan -ante -anto -as -ata -ate -ato -aĵoj -aĵon -e -ejo -ema -eme -emo -i -iga -igas -is -o -oj -on -os
777          membr : -a -aj -ajn -an -ane -ano -anoj -anon -ante -aro -aroj -aron -as -ato -e -eca -ecajn -ecan -eco -ecoj -ecojn -econ -i -ino -inoj -is -iĝa -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ulas -us
778          memor : -a -ado -adojn -aj -ajn -an -anta -ante -as -ata -aĉon -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblo -eco -ejo -ejojn -ejon -ende -eroj -etas -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igis -igo -igoj -igojn -igon -igos -ila -iloj -inda -indaj -indajn -indan -indas -ingon -inte -is -ita -itaj -itajn -itos -iĝi -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -os -ujo -ujoj -ujojn -ujon -us
779        memorig : -a -adi -ado -aj -ajn -an -anta -ante -antoj -as -ata -aĵojn -e -ebla -ilo -iloj -ilon -inda -is -itaj -o -oj -ojn -on -os
780          menci : -ado -anta -antan -ante -anto -as -ata -ataj -atan -atas -ate -eblas -emas -enda -endas -etas -eto -i -igi -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -itis -ito -itoj -iĝas -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -us
781           mend : -ado -adoj -adon -ajn -anta -ante -anto -aro -as -ataj -atan -e -ebla -eblaj -eblan -eblas -eblis -eblo -i -igis -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -into -intoj -inton -is -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -on -os -us
782         mensog : -a -adas -ado -aj -ajn -anta -anto -antojn -as -e -ece -ema -emaj -emon -etas -eti -etoj -i -igas -inta -inte -into -is -isto -istoj -ita -ite -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -us
783            mer : -a -ano -as -e -ece -ecen -i -ida -ido -ingo -ingoj -ingojn -ingon -ini -ino -inoj -inos -ismo -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iti -itis -ito -itoj -itojn -iton -itos -itus -o -ojn -os -ula -uti
784          merit : -a -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -are -as -atan -aĵon -e -egas -i -igi -ino -intis -is -ita -itaj -itan -ite -o -oj -ojn -on -os -uloj -us
785            met : -a -adas -ade -adis -ado -adon -aj -an -ana -ano -anon -anta -antaj -ante -anto -as -ata -ataj -e -eblajn -en -enda -era -i -idas -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iĝis -iĝo -o -oj -on -os -otaj -us
786          mezur : -a -adan -adis -ado -adon -aj -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -aĵoj -ebla -eblaj -eblajn -eblas -eble -eblo -i -ila -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -isto -ita -itaj -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -os -otaj
787             mi : -a -aj -ajn -an -ana -ano -as -e -ecajn -eci -eje -en -era -ere -ete -eten -i -indo -ito -itoj -njo -o -oj -on -os -ĉjo -ĉjon
788           migr : -a -ada -adas -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -anta -antaj -antajn -antan -ante -anten -anti -anto -antoj -antojn -anton -as -ate -e -ema -i -igas -igi -inta -intaj -intoj -intojn -is -o -os -ulo -uloj -us
789           miks : -a -ado -adon -ados -aj -ajn -an -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -ejo -en -i -ilo -iloj -ilon -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝa -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -on -os -umo -us
790            mil : -a -ada -aj -an -ana -ani -ano -anon -anos -as -e -egis -ejo -ejoj -i -ilojn -ina -ingo -inoj -istaj -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iten -iti -itis -ito -itoj -itojn -iton -itos -o -oble -oblon -oj -ojn -on -umo
791          milit : -a -ado -adoj -aj -ajn -an -ano -anta -antaj -ante -anten -anti -antoj -antojn -ara -araj -are -ari -aris -aro -as -ate -e -eca -ecajn -eco -egas -ego -ejo -ema -emaj -eman -eme -emo -en -estro -estroj -eto -i -igi -ilojn -inta -intaj -is -isma -isman -ismo -ista -istaj -istajn -istan -isto -istoj -istojn -iĝo -o -oj -ojn -on -ontojn -os
792            min : -a -ado -ani -ano -are -aro -as -ata -ato -aĵo -aĵoj -e -ebla -eja -ejaj -ejajn -ejan -ejo -ejoj -ejojn -ejon -en -eras -ete -eti -i -ine -is -isme -ista -iste -isto -istoj -ita -itaj -iĝis -o -oj -ojn -on -ule -us -uta -utaj -utajn -utan -utas -ute -uten -uti -uto -utoj -utojn -uton -utos
793          minac : -a -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -antojn -as -ata -ataj -atajn -atan -atoj -aĵo -e -egon -i -is -ita -itaj -itajn -itoj -o -oj -ojn -on -os -us
794        ministr : -a -adas -ado -ados -aj -ajn -an -aro -aroj -aron -aĵon -e -eco -econ -eja -ejan -ejo -ejoj -ejojn -ejon -i -igo -ino -inon -o -oj -ojn -on -os
795            mir : -a -ada -adas -adi -adis -ado -aj -ajn -an -ano -ante -anto -ara -aran -aron -as -ati -ato -aĵo -e -eco -egas -ege -egis -ego -egon -eja -ejo -emo -emon -en -etis -eton -i -ido -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igon -igos -igus -ina -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -indis -indo -indon -ingo -intus -is -ita -itas -o -oj -ojn -on -os -us
796          mirig : -a -aj -ajn -an -anta -antajn -ante -as -ataj -atis -aĵo -aĵon -e -ega -egas -i -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -o -on -os -us
797            mis : -a -aj -ajn -an -ara -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -econ -egan -ema -en -era -eri -ero -i -igas -ila -ilaj -ilan -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -oj -ojn -on -ulo -us
798     miskompren : -ado -adojn -ante -antojn -as -ata -ataj -e -ebla -eblaj -eblan -emo -etoj -i -iga -igaj -igi -igis -is -ita -itaj -itajn -o -oj -ojn -on -os -us
799            mit : -a -aj -ajn -an -ara -aro -as -e -en -i -iga -igo -ingo -ingoj -ingojn -ingon -isme -o -oj -ojn -on -os -ulo -ute
800          mizer : -a -aj -ajn -an -as -aĉo -e -eco -ecoj -ega -egaj -ege -i -igas -is -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -ujo -ulo -uloj -ulon
801            mod : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -e -eco -econ -ema -eman -emo -emon -era -eraj -erajn -eran -eras -ere -eris -ero -i -iga -ismos -isto -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ula -ule -uli -ulo -uloj -ulojn -ulon -ulus -us
802          model : -a -ado -aj -ajn -an -as -e -ebla -econ -i -igas -igo -ilo -ilon -ino -inoj -is -isto -ita -o -oj -ojn -on -os
803          moder : -a -ada -ado -aj -ajn -an -anto -antoj -as -ataj -ate -ati -ato -e -eco -econ -iga -igaj -igas -igi -igis -is -iĝos -o -ulo -uloj -ulojn
804         modern : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -e -eco -econ -ega -egaj -egajn -egan -emo -en -eren -i -igas -igi -igis -igo -igon -isma -ismaj -ismo -ista -isto -istoj -ite -o -os -uloj
805          modif : -a -ado -adon -aj -ajn -anta -antaj -ante -antojn -as -ataj -aĵo -aĵoj -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eca -etis -etoj -i -ilo -iloj -ilon -inda -inta -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -us
806            mok : -a -adi -adis -ado -adojn -adon -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antoj -anton -as -ata -ataj -atan -e -ema -emaj -eme -emo -etas -ete -eti -etis -i -inda -indaj -indan -intojn -is -istoj -ita -itaj -ite -ito -o -oj -ojn -on -os -ulo -us
807            mol : -a -aj -ajn -an -aro -aron -as -aĉa -aĉan -aĵon -e -eco -ecoj -econ -en -ere -i -igajn -igas -igi -igos -ina -inas -ino -inos -iĝis -o
808            mon : -a -ado -adoj -adojn -aj -ajn -an -aron -ata -ataj -atajn -atan -ate -aten -ati -ato -atoj -atojn -aton -e -egan -ego -emo -en -era -ero -eroj -erojn -eron -eta -eto -eton -i -ista -isto -o -oj -ojn -on -os -ujo -ujoj -ujojn -ujon -umen
809           mond : -a -aj -ajn -an -ani -ano -anoj -anojn -aro -aron -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ego -en -ero -erojn -estra -eto -etoj -etojn -eton -i -igi -iĝo -o -oj -ojn -on -ulo -uma -umaj -uman -ume -umo
810           mont : -a -ada -ado -aj -ajn -an -ana -anan -anas -ani -ano -anoj -ante -anus -ara -araj -arajn -aran -are -aren -aro -aroj -arojn -aron -as -ate -ato -atoj -aĵo -e -eca -ego -egoj -ejo -ema -en -endon -ere -ero -eta -ete -eto -etoj -etojn -eton -i -igis -ini -is -o -oj -ojn -on
811          montr : -a -adajn -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -as -ata -ataj -atan -aton -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblas -endas -ende -i -ilaj -ilan -ilo -iloj -ilojn -ilon -inda -indaj -indan -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -os -otaj -otan -us
812           mord : -a -adis -ado -aj -ane -anta -ante -as -ata -atoj -aĵo -aĵon -e -eblaj -egan -ema -en -eta -etas -eti -etis -i -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -iĝas -o -oj -ojn -on -os -us
813           mort : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -ara -arajn -aroj -as -ataj -ate -aĉa -aĉas -aĉi -aĉis -aĵo -e -ece -eco -ejo -ema -emaj -eman -eme -emo -emon -en -era -ero -eroj -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -igos -igus -ila -ilo -ina -ino -inoj -inta -intaj -intajn -intan -intas -inte -intis -into -intoj -intojn -inton -is -ita -itaj -itan -itoj -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -ontas -onto -ontoj -os -ula -ulo -uloj -ulojn -us
814         mortig : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anta -antajn -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -e -ejojn -enda -endaj -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -intaj -inte -into -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -itoj -o -oj -ojn -on -os -ota -otajn -ulo -uma -us
815          motiv : -a -ada -ado -ados -anta -antaj -ante -aro -as -ata -ataj -atajn -ate -ati -aĵo -aĵoj -e -en -eren -i -iga -igan -igas -igi -igo -igon -igos -is -ita -itaj -ite -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
816            mov : -a -ada -adaj -adajn -adan -adas -ade -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -aj -an -anta -antaj -antan -ante -anto -as -ata -ataj -ate -aĉo -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -eco -ema -emaj -emajn -eman -enda -etas -eti -eto -eton -i -ida -idas -igajn -igan -ilo -ilon -inte -is -ita -itaj -itan -ite -iĝa -iĝaj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -otan
817          movad : -a -aj -ajn -an -ana -anaj -ano -anoj -anojn -antoj -as -aĵoj -aĵojn -e -ema -eme -eroj -i -is -o -oj -ojn -on -os -umi -umis
818             mu : -a -aj -ara -aro -e -eble -era -eran -ere -eren -ero -estra -estran -estras -estre -estro -i -iden -ina -ine -is -ista -istan -ita -itas -ito -itos -nje -oj -oto -us -uta -uten -utos
819           muel : -adis -ado -adon -aj -anta -ante -as -ataj -e -ejaj -ejo -ejoj -ejon -enda -i -ilo -ilon -is -isto -istoj -iston -ita -itaj -itan -o -us
820           mult : -a -aj -ajn -an -as -aĵoj -e -eco -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -egis -ego -egojn -egon -emi -en -eta -i -is -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝos -iĝus -o -obla -oblaj -oblajn -oblan -oble -oblo -obloj -oj -on -os -ula -uloj
821           murd : -a -adas -adi -ado -adoj -adon -aj -an -anta -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -e -eca -ema -emaj -i -igaj -igi -igoj -ilo -inda -inte -into -intoj -intojn -inton -intus -is -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itan -ito -itoj -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
822         murmur : -a -adis -adon -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -e -eco -egas -etas -eti -etis -eto -etoj -eton -i -ilo -ilon -is -o -oj -ojn -on -os
823            mut : -a -ado -aj -ajn -an -ante -anto -antoj -as -ate -atis -ato -e -eco -i -ige -igi -igos -ili -ilo -iloj -ilon -iĝas -iĝis -o -ulo -uloj
824          muzik : -a -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -ano -anti -anto -antoj -aro -aron -as -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ece -econ -ejo -ejoj -ema -emaj -emajn -eman -emas -eme -emo -emon -eroj -erojn -estro -eto -etojn -i -igis -igoj -ilo -iloj -ilojn -ilon -inte -is -ista -istaj -isto -istoj -istojn -iston -itaj -o -oj -ojn -on -os -uma -umas -ume -umi -umis
825             na : -a -an -ano -aras -as -e -i -ilon -ine -inen -inte -is -ismaj -ismo -ismon -isto -istoj -o -oj -oto -ujo -uma -us -uta
826           naci : -a -aj -ajn -an -ano -anoj -anojn -aro -e -eca -ecaj -ecan -eco -ecoj -ecojn -econ -ema -emaj -eman -emo -emon -eroj -eron -igi -igo -isma -ismaj -ismajn -isman -isme -ismo -ismoj -ismojn -ismon -ista -istaj -istajn -isto -istoj -o -oj -ojn -on -ulo -ulojn
827         najbar : -a -aj -ajn -an -aro -as -aĵo -e -eco -econ -eja -ejo -ejoj -ejojn -ema -emaj -etoj -eton -i -ine -ino -inoj -inon -is -o -oj -ojn -on -ulo -ulojn -ulon
828           nask : -a -ado -ados -aj -an -ano -anoj -anojn -anto -as -ata -ataj -ecan -ejo -ejojn -ema -i -igas -igi -intaj -inte -into -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -itoj -iĝa -iĝaj -iĝe -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj -us
829          natur : -a -aj -ajn -an -as -aĵa -aĵoj -aĵojn -e -eca -eco -econ -ega -ego -ejoj -emaj -emon -en -igos -isma -ismaj -isman -isme -ismo -ismon -ista -istaj -istan -istas -isto -istoj -istojn -o -oj -ojn -on
830            nav : -a -adi -aj -an -ara -araj -aro -as -aĵoj -e -ega -egi -ego -egoj -etas -eto -i -ide -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igon -igos -is -o -oj
831          navig : -a -ada -adi -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antajn -ante -anto -are -as -ate -e -ebla -ejajn -ejo -ejon -eren -i -ilo -iloj -ilon -is -isto -istoj -o -on -os
832            naĝ : -ada -adas -adi -adis -ado -adon -anta -antaj -antajn -ante -anto -as -eja -ejo -ejoj -ejojn -ejon -eti -i -ilo -iloj -ilojn -is -isto -istoj -istojn -onte -os -us
833           naŭz : -a -aj -ajn -an -as -e -egan -emo -i -iga -igaj -igan -igas -ige -igi -igis -is -ita -itoj -o -ojn -on -ulo -us
834             ne : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -ano -anoj -anta -antaj -ante -antoj -as -ata -e -ebla -eblaj -eblan -eblas -eble -eblis -eblo -eblon -eblos -econ -ema -eme -emon -en -i -ide -iden -igas -ige -igen -igi -igo -igon -indaj -indajn -indis -intaj -intoj -is -ita -njo -o -ojn -on -os -oten -unten -us
835          nebul : -a -aj -ajn -an -as -aĵaj -aĵo -e -eca -eco -ecoj -ego -en -eta -eto -i -igi -igis -is -itaj -iĝas -o -oj -ojn -on
836          neces : -a -aj -ajn -an -as -atajn -atan -atas -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eco -ecoj -econ -ega -egan -egas -egis -eja -ejaj -ejan -eje -ejen -ejo -ejoj -ejojn -ejon -i -igas -igi -igis -igos -igus -intus -is -ita -itan -itas -ite -ito -o -oj -ojn -on -os -uja -ujo -ujon -us
837        neglekt : -ado -ante -as -ata -ataj -aĵojn -e -ebla -eco -emaj -emo -i -inda -indaj -indan -inta -is -ita -itaj -iĝas -iĝis -o -on -us
838          nekon : -ado -anta -antajn -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -ato -atoj -atojn -aton -e -ebla -eblaj -intoj -is -ita -itan
839         nekred : -ado -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -emaj -eman -eme -emo -emon -i -inda -indaj -indajn -inde -o -uloj
840           neni : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵon -e -eco -econ -egon -en -eto -etoj -iga -igajn -igas -igi -igis -igo -igon -igus -iĝos -o -oj -on -ulo -umis
841           nepr : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ecaj -eco -egas -egos -eja -ejo -eta -igas -igi -igis -is -o -os -ulojn -us
842            nev : -a -ada -ado -an -ana -ane -ara -araj -aran -are -ari -aro -aroj -e -en -endo -era -eras -ere -ero -eto -eton -i -ino -inojn -inon -is -o -oj -ojn -on
843            neĝ : -a -aj -an -aro -as -e -eje -ejoj -ero -eroj -eta -etas -eti -etis -eto -etoj -eton -i -inta -inte -is -o -oj -on -os -ulo -uloj -ulon -umi
844             ni : -a -aj -ajn -an -ana -ano -anta -as -e -eca -ece -eco -ega -egan -egas -ego -emen -emi -emo -en -ere -ero -eta -eto -eton -etos -i -iden -ila -ilas -ilo -indi -nja -o -on -os -uja -ĉjo
845           nigr : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -e -eca -eco -econ -ega -egan -ejo -emaj -eta -etan -etas -igaj -igi -is -iĝas -iĝis -iĝus -o -on -ula -ulaj -ulajn -ulan -ulo -uloj -ulojn -umo -us
846           nokt : -a -aj -ajn -an -as -e -eco -econ -ege -ejoj -ejojn -ejon -ema -emaj -i -is -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -ulo -uloj -ulojn -umas -umi -umis -umo
847            nom : -a -ada -adas -ade -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -an -anta -antaj -antan -ante -aro -aroj -aron -as -ata -ataj -atajn -atan -e -ebla -en -ero -eroj -erojn -etojn -i -iga -igi -igis -igo -igon -igus -ina -indas -ine -inta -intan -is -ita -itaj -itan -itas -ite -itis -ito -itojn -itos -iĝaj -iĝas -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -otan -umas -umi -umis -umo -umoj -umon -umos -us
848          nombr : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -as -ata -e -ebla -eblaj -eble -econ -ego -i -ilo -ilon -into -is -iĝis -o -oj -ojn -on
849           norm : -a -aj -ajn -an -ana -anaj -anoj -aro -aron -as -e -en -eto -iga -igaj -igajn -igan -igas -igi -igis -igo -igoj -ita -itan -o -oj -ojn -on
850         normal : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -e -ecan -eco -econ -en -i -iga -igo -igon -istas -iĝas -iĝi -iĝis -iĝos -o -ulo -uloj -ulojn
851            not : -a -adi -ado -an -anta -ante -are -aro -aroj -aron -as -ate -ato -aĵoj -e -ebla -eblaj -eblajn -eblas -ejo -ejoj -ejon -en -endas -era -ere -eren -eto -etoj -eton -i -idan -igas -igis -iloj -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -ine -inta -inte -is -ita -itaj -iĝi -o -oj -ojn -on -os -ota -ulen -us
852            nov : -a -aj -ajn -an -anta -ara -as -ato -atos -aĵa -aĵaj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ecajn -eco -ega -emaj -emon -i -iga -igajn -igi -igon -ine -is -ismo -ismoj -ismojn -ismon -ita -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝos -o -oj -ojn -on -onta -os -ula -ulajn -ulan -ulas -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
853          novel : -a -aj -aro -aroj -arojn -aron -as -e -eca -ego -egon -eto -etoj -etojn -eton -igo -ista -istas -isto -istoj -o -oj -ojn -on
854          nuanc : -a -aj -an -ante -aron -as -e -en -eren -i -igaj -igo -igoj -ilo -iloj -ilojn -ilon -ita -itaj -itan -iĝis -iĝon -o -oj -ojn -on
855            nub : -a -aj -an -aro -aroj -as -e -ecaj -ece -ega -ego -egoj -egojn -egon -ero -eto -etoj -etojn -i -ile -indus -is -iĝas -iĝo -o -oj -ojn -on
856            nud : -a -aj -ajn -an -as -e -eco -econ -i -igi -igis -is -isma -ismaj -ismajn -isman -isme -ismo -ismon -ista -istajn -isto -istoj -istojn -ita -ite -iĝas -o -ulo -uloj -ulojn -umi
857          numer : -a -ado -adon -aj -ajn -an -aro -as -ate -e -eblo -eto -eton -i -igo -igos -ilo -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -o -oj -ojn -on -os -ulo -umas -umi -us
858           nutr : -a -ada -ado -adon -aj -ajn -an -anta -ante -anto -as -ata -ataj -ato -aĵa -aĵaj -aĵajn -aĵan -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -econ -i -ida -ido -igaj -igi -ilo -ilon -is -ita -itaj -ito -iĝas -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -on -os -us
859              o : -a -ado -an -ano -are -as -e -econ -eren -eta -i -ido -iga -ili -inde -is -ite -iti -ito -njan -njo -o -oj -on -onte -onten -os -otan -oten -ula -ulan -ule -uli -ulos -uma -umen -us -uta -ute -uti -uto -ĉjo -ĉjon
860            obe : -a -ado -adon -ados -aj -anta -antaj -antajn -ante -as -ata -ema -emaj -eman -eme -emo -emon -enda -i -ida -igas -igi -igos -is -o -on -os -us
861         observ : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -aj -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -anton -ara -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -ato -aton -aĵo -aĵoj -e -ebla -eblaj -eblas -eblis -eja -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -emaj -eme -emon -en -enda -eren -i -igi -igis -igo -igon -igos -igus -ila -iloj -ilojn -inta -is -istan -isto -ita -itaj -ite -iĝas -o -oj -ojn -on -os -us
862           odor : -a -aj -an -anta -antaj -as -ata -atus -aĉa -aĉaj -aĉan -aĉas -aĉo -aĵo -e -ego -eto -i -is -iĝas -o -oj -ojn -on -os
863             of : -a -an -en -enda -endaj -endajn -endan -endas -ende -endi -endis -endo -endoj -endojn -endon -endos -endus -era -eras -ere -eri -eris -ero -eroj -erojn -eron -eros -erus -i -is -istoj -on
864          ofend : -a -aj -ajn -an -anta -as -ata -ataj -e -egas -ema -eta -i -ido -igan -intaj -inte -into -intoj -intojn -is -ita -itaj -ite -ito -iton -iĝa -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -unto -us -utoj
865           ofer : -a -ado -antaj -antajn -ante -antoj -as -ata -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ece -ema -emajn -eme -emon -i -igas -inga -inta -inte -is -istoj -ita -itaj -itan -ite -itoj -o -oj -ojn -on -os -ota -uje -us
866          ofert : -a -adis -ado -adoj -adon -an -ante -as -ata -ataj -atajn -atan -atoj -aĵoj -ego -i -indajn -inte -is -istoj -ita -itaj -itajn -o -oj -ojn -on -os -otaj -us
867           ofic : -a -ado -aj -ajn -an -anta -antan -anto -as -aĵojn -e -eja -ejaj -ejajn -ejan -eje -ejen -ejo -ejoj -ejojn -ejon -era -ero -eroj -erojn -estra -estro -i -ila -ilaj -ina -inas -is -ista -isto -istoj -istojn -iston -ito -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -ulojn
868        oficial : -a -aj -ajn -an -as -aĵoj -aĵojn -e -eca -eco -econ -igaj -igas -igi -igo -igoj -igon -igus -ismo -ista -istaj -ita -iĝis -o -ulo -uloj -ulon
869            oft : -a -aj -ajn -an -are -as -aĵo -e -eca -eco -ecoj -ecojn -econ -ega -egaj -egas -ege -en -eras -ere -eris -ete -igis -igon -is -iĝas -iĝi -us
870             oj : -a -aj -ajn -an -anta -ante -aro -as -aĉi -e -ebla -egan -egas -ege -egis -ego -ema -eto -i -iga -igajn -igas -ige -igis -igo -igos -is -o -ojn -on -os -us
871             ok : -a -ada -ado -aj -ajn -an -ane -ara -as -e -eja -ejan -ejas -eje -emo -en -eroj -erojn -i -iga -igan -ina -is -ita -itaj -ite -o -obla -oj -os -ota -ula -ulaj -ulajn -ule -ulen -uli -ulis -ulo -uloj -ulojn -ulon
872           okaz : -a -adas -adis -ado -adoj -adojn -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -aro -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eblus -ejo -emis -i -igajn -igas -igi -igis -igo -igoj -igon -igos -igus -inta -intaj -intajn -intan -inte -intis -into -intus -is -ita -itaj -itan -itis -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -ontajn -ontan -onte -ontis -os -ota -otaj -uje -unta -us
873         okazig : -adi -ado -ajn -anto -antoj -as -ata -ataj -atajn -atan -i -intaj -is -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -on -onta -os -ota -otaj -otan -us
874           okul : -a -ado -aj -ajn -ante -aĉi -e -ema -en -eto -etoj -etojn -i -ilo -ino -is -ista -istaj -istan -isto -iston -o -oj -ojn -on -umas -umi -umis -umo -umoj
875           okup : -adan -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -aro -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -aĵoj -e -emo -i -iga -ila -intoj -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -itis -itos -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -os -ota -us
876             om : -a -ade -an -ana -ano -ara -aro -aroj -ati -e -ega -egas -ego -en -ende -era -eri -ero -i -ili -inga -is -ista -ite -nje -o -oj -os -ote -oti
877           ombr : -a -aj -ajn -an -antaj -as -e -ecaj -ejo -ejoj -emaj -i -iga -igi -igis -is -ita -o -oj -ojn -on -os -ulo -umas -umis
878             on : -a -ada -ado -ados -aj -an -anan -ani -ara -as -ata -ato -aĵoj -e -ecan -ega -ego -en -era -ere -eri -ete -eto -etoj -i -ine -is -istoj -o -oj -ojn -os -us
879            ond : -a -adis -ado -aj -an -anta -antaj -antajn -antan -aran -aro -as -ata -e -ecaj -ega -egajn -egas -ego -egoj -en -ere -eren -eroj -eta -ete -etis -etoj -etojn -eton -i -igas -igis -is -iĝo -o -oj -ojn -on -ule -umas -umoj -umos
880             op : -a -adaj -aj -ajn -an -ana -ano -are -e -eca -en -ende -era -eraj -eran -eras -ere -ero -eroj -erojn -eron -etus -i -ina -inan -inas -indo -ine -ini -inis -ino -inojn -is -o -ojn -on -os -ulo -us
881        operaci : -a -aj -ajn -an -anoj -anta -anto -antoj -as -emaj -i -is -ita -itaj -ito -o -oj -ojn -on -oto -uma -umaj -uman -umo -umoj -umojn -umon
882          opini : -a -adi -aj -anta -ante -anto -aro -aron -as -ata -aĉas -e -ema -emaj -i -is -ita -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ulo -us
883           opon : -a -ado -adon -an -anta -antaj -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -e -eblaj -en -i -inta -into -is -ita -iĝis -o -on -os -ulo -uloj
884        oportun : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eca -eco -ecoj -ecojn -econ -i -igi -is -isma -ismaj -isman -isme -ismo -ismon -ista -istaj -istas -o -oj -ojn -on -os
885          optim : -a -e -i -igi -igojn -is -isma -ismaj -ismajn -isman -ismas -isme -ismo -ismon -ismus -ista -istaj -istajn -istas -iste -isto -istoj -uma -umo
886             or : -a -adis -ado -aj -ajn -an -ano -antaj -antoj -ari -aro -as -ate -ati -aĵo -aĵoj -e -eca -eco -ego -egon -eja -ejas -en -endo -erojn -i -igas -igen -igi -igo -is -istoj -ita -itaj -itan -itas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -uloj -umi -umis -us
887            ord : -a -ado -aj -ajn -an -as -e -eca -ema -eme -emo -en -ende -i -iga -igaj -igajn -igan -igi -igis -igo -igon -igos -igus -ina -ine -ingen -ini -ino -inon -is -itaj -iti -iĝas -o -oj -ojn -on -os
888          ordig : -a -ado -adon -aj -ajn -an -antaj -ante -ataj -eblaj -emaj -i -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -o -on -os -otaj -us
889          ordon : -a -ado -adojn -aj -an -anta -ante -anto -antoj -as -ata -e -ema -emaj -eto -i -igi -inte -intoj -is -ita -ite -ito -o -oj -ojn -on -onte -os -us
890        organiz : -a -ada -adan -adas -ado -adoj -adon -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -aron -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -ato -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblan -ema -emaj -en -eren -i -ilon -inta -intaj -into -intoj -inton -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -ite -itis -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -onta -onto -ontoj -os -ota -otaj -uje -us
891         orient : -a -ada -adas -ado -adon -ados -aj -ajn -an -ano -anoj -as -ata -e -en -i -iga -igan -igi -ilo -ilojn -is -isma -ismo -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝus -o -on -os -us
892          ornam : -a -ado -aj -ajn -an -anta -ante -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -i -is -istoj -ita -itaj -itajn -itan -itas -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os
893             os : -a -ada -an -ano -anos -ata -ate -ato -e -eca -eja -en -eta -etaj -etan -eto -etoj -i -ina -ite -o -obli -oj -ojn -on -otis -umi
894             ov : -a -ado -aj -an -aro -as -aĵo -aĵoj -e -eja -en -enden -era -eran -ere -eren -eto -etoj -etojn -eton -i -idi -ingo -inte -is -ita -itaj -o -oj -ojn -on -os -ujo -ujoj -ujon -ule -ulo -ulojn -umas -umi
895             pa : -a -aren -e -emoj -eras -etoj -i -ige -ila -ilo -ine -ini -is -iti -nja -njan -njo -njon -o -ula -ule -uli -ulo -ulos -ulus -ume -us -uta -utos -ĉja -ĉjaj -ĉjo -ĉjon
896            pac : -a -aj -ajn -an -ano -as -ata -ati -ato -e -eca -ema -emaj -eman -eme -emo -emon -en -i -iga -igaj -igan -ige -igi -igis -igo -igos -ino -isma -ismaj -ismajn -isman -ismo -ismon -ista -istaj -istajn -isto -istoj -iston -iĝas -iĝon -o -on -ote -ujo -uti
897            paf : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -an -anta -ante -anto -antoj -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ejo -i -ila -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -isto -istoj -iston -ita -itaj -itajn -ito -iĝas -iĝi -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -ontaj -os -uloj -us
898            pag : -ado -adoj -ados -aj -ana -anaj -anajn -anan -ano -anoj -anojn -anta -antaj -antajn -ante -anto -antoj -are -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -ati -ato -e -ebla -eblaj -eblan -eblas -eble -eblo -ebloj -ejoj -ejon -en -enda -endaj -endajn -endan -endas -i -iga -igas -igi -igo -igojn -igon -igos -igus -ilo -ina -inas -inda -indas -ine -ini -ino -inta -intaj -intajn -inte -into -intoj -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝis -onte -onto -os -ota -otaj -otojn -us
899            pak : -a -adi -ado -adon -aj -ante -as -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -egojn -eta -etajn -eto -etoj -etojn -eton -i -igas -is -istan -istoj -ita -itaj -itajn -itan -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ujo -umi -umo -umon
900            pal : -a -aj -ajn -an -ante -aras -as -ata -atan -ate -ato -atojn -aton -aĉis -e -eco -ega -estra -estras -estro -eta -eto -i -ido -igas -ili -is -iĝi -iĝis -o -on -os
901            pan : -a -as -e -ejo -era -ero -eroj -erojn -eron -eto -etojn -eton -i -ini -is -isto -istoj -o -oj -ojn -on -uje -ujo -ujon
902            pap : -a -ado -aj -ajn -an -as -e -eca -era -eraj -erajn -eran -ere -eren -eri -ero -eroj -erojn -eron -eros -i -igo -igon -ili -ilo -iloj -ini -isma -istoj -o -oj -on -os -ote -ulo -ĉjo
903          paper : -a -aj -ajn -an -aĉo -aĉoj -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -en -eroj -eto -etoj -etojn -eton -i -igo -ilo -ino -o -oj -ojn -on -os -ujo -ujon -umo
904            par : -a -ada -adan -adas -ade -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -aj -ajn -an -ana -ano -anto -aron -as -ata -ati -ato -aĉe -e -ece -ecen -eci -ecoj -eja -ejas -ema -emo -emos -en -era -ere -eri -ete -eto -i -igos -ini -is -ita -itaj -itoj -itojn -iĝa -iĝas -iĝi -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on -os -ula -uli -ulo -uloj -us
905        paralel : -a -aj -ajn -an -as -aĵoj -aĵojn -e -eco -econ -igi -igis -igo -igon -ismo -ismoj -ismon -ismos -ita -o -oj -ojn -on -os
906         pardon : -a -ado -anta -antan -ante -as -ata -ebla -eblaj -eco -ema -emaj -emo -i -inda -indaj -inde -is -ita -itaj -ite -iĝas -iĝos -o -ojn -on -os -us
907           park : -a -ada -adi -ado -adon -ante -as -e -eja -eji -ejo -ejoj -ejon -en -eran -eras -ere -eren -eri -eris -ero -eto -i -is -isto -ita -itaj -itan -o -oj -ojn -on -umi -umo
908          parol : -a -ada -adaj -adajn -adan -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -aro -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -atis -aĉas -aĉi -aĉoj -aĉojn -aĵajn -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ebla -eblas -eco -ejoj -ema -emaj -emas -emis -emon -etas -eti -etis -etos -i -ide -iga -igaj -igajn -igan -igi -igis -igo -igos -igus -ilo -iloj -ilon -indas -inta -intaj -inte -into -intoj -inton -is -isto -istoj -istojn -ita -itaj -itan -iĝas -o -oj -ojn -on -onte -os -us
909           part : -a -adas -aj -ajn -an -aro -aroj -arojn -aron -as -aĵo -e -eca -ecaj -eco -en -endo -ero -eron -ete -eto -etoj -etojn -eton -i -ida -idajn -idas -ido -idos -igas -igo -indo -ino -is -iste -ita -ite -ito -itos -iĝis -o -oj -ojn -on -uloj -umas -umi -umis -umo
910          parti : -a -aj -ajn -an -anaj -ane -ano -anoj -anojn -aro -e -eca -eco -econ -emaj -endo -estro -estroj -estrojn -etoj -i -o -oj -ojn -on
911      partopren : -a -adas -ado -adon -an -ano -anta -antaj -antajn -ante -anto -antoj -antojn -anton -antus -as -ata -ataj -atan -atoj -atojn -aĵojn -e -ebla -eblajn -emaj -eman -emo -endan -eti -i -iga -igan -igi -igis -igo -ila -inda -indaj -indas -inta -intaj -intajn -inte -into -intoj -intojn -inton -is -ita -ite -o -oj -ojn -on -ontaj -ontajn -onte -onto -ontoj -ontojn -os -uloj -untojn -us
912            pas : -a -ada -adis -ado -ados -an -ani -anoj -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -aran -aron -as -ata -ate -ato -aĵo -aĵojn -e -ejo -ejoj -ejojn -ema -emaj -en -era -eraj -eran -ero -eroj -erojn -eron -i -ida -igas -igi -igis -igo -igos -igus -ini -inta -intaj -intajn -intan -inte -into -inton -is -ita -itaj -onta -os -uje -umi -us
913           pass : -a -ada -adas -ado -ados -ano -anta -anten -anti -aran -are -ata -ate -ati -ato -e -emos -en -ende -enden -era -eri -i -ini -o -os
914          pastr : -a -ado -aj -ajn -an -ana -ano -anta -aro -aron -aĉon -ecis -eco -econ -ingo -ingojn -ino -inojn -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on
915            pat : -a -ada -an -ano -aras -as -ata -ate -ati -e -en -era -i -inas -ine -inon -itaj -ite -iti -ito -o -oj -ojn -on
916           patr : -a -aj -ajn -an -as -e -eca -ecan -eco -econ -eto -i -ila -ina -inaj -inajn -inan -ino -inoj -inojn -inon -is -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -uja -ujo -ujoj -ujon -ulo
917            pek : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -ante -anto -antoj -anton -as -e -ema -emaj -eman -emo -emon -en -eto -i -ina -inaj -inajn -inan -ine -inga -ino -inon -inta -intajn -inte -into -intojn -inton -is -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
918            pel : -a -ado -adon -aj -an -anta -ante -as -ata -ataj -ate -e -eblaj -estras -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -ita -itaj -o -oj -os -ota -otas -oton -us
919            pen : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -an -anta -antaj -ante -as -atoj -e -ega -egan -egas -ege -egi -egis -ego -egojn -ema -eme -emo -eris -eta -eto -i -ido -iga -igaj -igajn -igan -ige -igis -igo -igon -ile -indas -inde -inga -is -ita -iĝas -o -oj -ojn -on -os -us
920           pend : -a -adis -aj -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ejo -ejos -i -igas -igi -igis -igos -iloj -ingo -into -is -ita -itaj -o -onto -os -ula -ule -ulus -umas -ume -umi -umis -umo -umojn -us
921         penetr : -a -adis -ado -aj -an -anta -antaj -antan -ante -antojn -as -ate -e -ebla -ema -i -igi -igis -igos -inta -intaj -inton -is -ita -itaj -iĝon -o -oj -ojn -on -os
922           pens : -a -ada -adas -ade -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -aj -ano -anta -antaj -antajn -ante -anti -anto -ara -are -aro -aron -as -ata -ataj -atas -ate -ato -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblan -eblas -eble -egi -ema -emaj -eman -emas -eme -emo -emos -emus -era -ero -eroj -etas -eto -etoj -eton -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igos -igus -indaj -indas -inta -inte -intis -intus -is -istoj -ita -itaj -itajn -ite -o -oj -ojn -on -onte -os -ujo -ula -ulo -uloj -ulon -umas -umi -us
923           pent : -a -ajn -anta -antaj -ante -as -aĵojn -e -egis -egon -ema -eme -emo -emon -i -inas -inta -intaj -inte -into -is -ita -itaj -ite -ito -o -oj -on -os -us
924          pentr : -a -adas -adis -ado -adojn -adon -aj -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -i -igis -ila -iloj -inda -inde -inta -into -is -ista -istaj -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -itas -iĝas -o -oj -ojn -on -os -us
925            per : -a -adas -adi -ado -aj -an -anta -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -aĵojn -e -eblas -era -estro -i -ido -idon -igi -igo -igos -ilo -iloj -ilojn -ini -ino -inta -intan -is -ita -itan -itos -itus -o -on -ontajn -os -us
926        percept : -a -ado -aj -antan -anto -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -eblaj -eblan -eblas -eco -ema -emaj -emo -i -is -ita -itajn -itan -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
927           perd : -a -adas -ade -adis -anta -ante -antoj -as -ata -atan -e -eblan -eco -emos -en -ere -eti -i -ida -idas -ido -idos -inda -inta -intaj -inte -intis -into -intoj -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -itoj -itojn -iton -iĝa -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -os -ota -otan -uloj -ulon -us -uta -uto
928           pere : -ado -anta -antaj -antoj -as -ema -eman -emo -i -iga -igajn -igas -ige -igi -igis -igo -igos -igus -inta -intaj -intan -inte -into -intoj -is -ita -o -oj -ojn -on -os -us
929        perfekt : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -e -eco -econ -en -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -igi -igoj -igojn -igon -igos -is -isto -itaj -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -us
930         perfid : -a -ado -ante -anto -antoj -as -aĵo -aĵon -e -ebla -ema -emaj -i -is -ita -itaj -o -oj -on -os -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
931        perfort : -a -ado -aj -ajn -an -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eco -ema -emaj -i -igi -into -is -isto -ita -itaj -ite -o -oj -ojn -on -os -uloj -ulojn -us
932         permes : -a -adis -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -aĵoj -e -ebla -eblaj -eblas -econ -ema -eman -emo -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -inde -inta -intus -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -os -ota -uloj -us
933           pers : -a -aj -ajn -an -as -e -en -endo -i -ino -ista -istaj -istan -istas -iste -isti -istis -isto -iston -istos -ito -o -oj -ojn -on -onto -os -uja -ujo
934       persekut : -a -adis -ado -adoj -adon -anta -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -ate -atoj -endaj -i -inta -into -is -isto -ita -itaj -ite -iĝo -o -oj -ojn -on -os -us
935         person : -a -aj -ajn -an -ara -aran -aro -aroj -aron -as -atus -aĵo -aĵoj -e -eca -ecaj -ecajn -eco -ecoj -ecojn -econ -eje -en -eto -i -igas -igi -igis -igo -ino -ismon -o -oj -ojn -on -ulo -uloj
936            pes : -a -ada -adas -adi -ado -an -ano -ante -anti -aro -as -e -eta -etas -etoj -etojn -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -ita -iĝi -o -oj -ojn -on -os -us
937            pet : -a -adas -adis -ado -aj -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -anton -as -ata -ataj -atajn -ate -atoj -atojn -e -eblos -egas -ege -egi -egis -ego -egoj -egojn -egus -era -eris -eton -i -ilo -iloj -ilon -inta -intaj -inte -intis -into -intoj -intus -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -ontoj -os -us
938            pez : -a -ado -aj -ajn -an -anta -ante -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -era -eta -i -iga -igas -igi -igos -ila -ilo -iloj -ilojn -is -ita -iĝis -o -oj -ojn -on -ume -umi -umo
939             pi : -a -adas -aj -ajn -an -ana -anaj -anajn -anan -anas -ane -ani -ano -anoj -anojn -anon -anos -anta -ante -anto -as -e -eca -ece -eco -econ -ega -emo -era -ero -eroj -i -iĝis -njo -o -on -os -ulo -uloj -ulojn -umas -us -uta -ĉjo
940         piedir : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adon -aj -an -ane -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -e -ebla -eblan -i -is -o -on -os
941           pigr : -a -adi -ado -aj -an -anta -as -e -ecan -eco -econ -ega -ema -emo -emon -i -is -o -ontaj -ulo -uloj -umas -umi -umis -us
942            pik : -a -adis -ado -ados -aj -ajn -an -anta -antajn -antan -as -ata -aĵoj -aĵojn -e -eco -egas -ema -emaj -emajn -eman -eme -emon -etoj -i -igas -ila -ilo -iloj -ilojn -intaj -inton -is -ita -itaj -iĝis -o -oj -ojn -on -ontis -os
943        pilgrim : -a -ado -adoj -adon -an -anta -antaj -anto -antoj -antojn -as -e -ejo -i -into -intoj -is -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -ulojn
944            pir : -a -ano -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -aten -ati -ato -atoj -atojn -e -era -i -ingen -ita -o -oj -ojn -on -os -ote -ujojn -ula
945            pis : -a -adas -ado -an -ana -ane -ani -ano -ante -as -aĵo -e -ejon -emos -i -ilo -ino -inta -is -ita -o -on -os -ote -uje -ujo -ujojn
946           plan : -a -ada -adaj -adas -ado -adoj -adon -ados -aj -an -anta -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -e -ebla -en -eta -etas -ete -eten -eto -eton -i -ido -igas -ilo -ina -inda -inta -intaj -inte -is -ismoj -isto -ita -itaj -itajn -itan -ite -o -oj -ojn -on -os -ota -us
947          plant : -a -ada -adis -ado -aj -ajn -an -ante -ara -aro -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -eja -ejo -ejoj -ejojn -en -era -etoj -etojn -eton -i -ido -idoj -idojn -idon -ingo -inte -is -isto -ita -itaj -itajn -o -oj -ojn -on -os -ota -ujo -ujojn -ujon -us
948           plat : -a -aj -ajn -an -ano -anojn -anon -anus -aĵo -aĵon -e -eca -eco -ejo -en -ero -eros -eto -etoj -etojn -igi -igis -igo -ino -is -iĝas -o -oj -ojn -on
949           plaĉ : -a -ado -aj -ajn -an -anta -ante -anto -as -e -ebla -eco -econ -ega -egas -ege -egis -egos -egus -etis -i -iga -igan -igo -inta -is -ita -on -os -ulo -us
950           plen : -a -ade -aj -ajn -an -as -ata -e -eca -eco -econ -ega -egaj -egan -egas -i -igan -igas -ige -igi -igoj -igos -is -ita -itaj -itajn -iĝa -iĝis -iĝo -o -on -os -uma -umaj -umajn -uman -umas -ume -umi -umis -umo -umoj -umon -umos -umus
951          plend : -a -ado -adoj -adojn -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -aro -as -aĉi -e -egas -ema -emas -emo -etas -etis -eto -etoj -eton -i -ilon -inta -into -inton -is -ito -o -oj -ojn -on -onto -os -ulo -ulojn -us -uta -uto -utoj
952         plenig : -ado -adus -an -anta -ante -anto -as -ata -aĵo -aĵoj -e -eblan -enda -endaj -i -inta -intaj -intus -ita -itaj -itajn -itan -oj -os -otaj
953      plenkresk : -a -aj -ajn -antoj -e -ece -eco -econ -etaj -igi -inta -intaj -inte -is -iĝis -iĝo -iĝos -on -os -ula -ulaj -ulan -ule -ulo -uloj -ulojn
954         plenum : -a -adi -adis -ado -adon -ados -aj -ajn -an -anta -antajn -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -e -ebla -eblaj -eblas -ema -enda -endaj -endajn -i -iga -igi -ilo -ilojn -ilon -inda -inta -inte -inti -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -on -onta -ontoj -os -ota -otaj -otajn -untoj -us
955         plezur : -a -ajn -an -as -e -ega -egan -ego -egos -ema -etojn -i -iga -igaj -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igus -inta -is -iĝos -o -oj -ojn -on -os
956            pli : -a -aj -ajn -an -as -aĉajn -aĵo -e -ege -eta -ete -eto -i -igan -igi -igo -igoj -igojn -igon -igus -iĝas -iĝis -iĝos -o -oblaj -oblan -oj -on -os -ujo
957         plibon : -a -aj -an -as -aĵoj -e -eco -econ -egas -ege -i -iga -igaj -igajn -igan -igen -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -igos -igus -iĝas -o -us
958       plibonig : -a -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -ante -ata -aĵoj -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eblus -en -enda -endaj -endajn -endan -etis -i -inda -indaj -indas -inta -is -istoj -ita -itaj -itan -o -oj -ojn -on -onta -os -us
959           plor : -a -ada -adas -adis -ado -adoj -adon -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -antoj -anton -as -aĉi -aĉo -e -egas -egi -egis -ego -egoj -egojn -ema -eman -eta -etajn -etas -eti -eton -i -iga -igas -igi -igo -inda -inde -inta -is -o -oj -ojn -on -os -us
960           plur : -a -aj -ajn -an -aro -as -e -eca -ecaj -eco -econ -egaj -era -idi -is -isma -ismo -obla -oblajn -oblan -oble -oblo -on -uli
961           pluv : -a -adas -adi -adis -ado -adon -ados -aj -ajn -an -anta -ante -as -aĉa -e -eca -ega -egas -egi -egis -ego -egoj -egojn -egon -egos -ema -emas -endi -ero -eroj -erojn -eta -etas -eti -etis -eto -etojn -eton -i -igi -igo -inte -is -o -oj -ojn -on -onta -onte -os -us
962             po : -a -aj -as -ate -e -ego -egoj -ema -emaj -eman -emas -eme -emi -emo -emoj -emojn -emon -emos -ere -eta -etaj -etajn -etan -etas -ete -eti -eto -etoj -etojn -eton -i -ile -ilus -inte -intus -is -njo -njon -o -ule -uli -us -uta -uti
963           poem : -a -aj -an -aro -aroj -arojn -aron -as -aĉo -e -eco -ego -eroj -eto -etoj -etojn -eton -i -isto -istoj -ita -itas -o -oj -ojn -on -os -umas
964          poezi : -a -aj -ajn -an -anta -aro -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ecaj -ema -emaj -eman -eme -emo -emon -igi -igis -isto -o -oj -ojn -on -umo
965            pol : -a -ado -aj -ajn -an -ana -ano -anoj -ara -aris -aro -as -e -eca -eci -eco -ega -egaj -en -i -igi -inaj -ino -inoj -inon -is -ismo -ite -iten -iti -ito -o -oj -ojn -on -os -ujo -ujon -us -uto
966          polic : -a -ado -aj -ajn -an -ane -ano -anoj -anojn -anon -e -econ -ejo -ejoj -ejojn -ejon -eman -emen -en -estro -estron -i -ista -istaj -isti -isto -istoj -istojn -iston -o -oj -on -ulo -uloj -us
967        politik : -a -ado -aj -ajn -an -aro -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ecan -ema -emaj -en -ere -igi -igon -ino -is -ista -istaj -istajn -istan -isto -istoj -istojn -iston -o -oj -ojn -on -ulo -uloj -ulon -umas -umi
968          popol : -a -ado -aj -ajn -an -ano -anoj -anojn -are -ari -aro -aron -ata -aĉo -e -eca -ecan -ejoj -eto -i -is -isma -ismo -ismon -o -oj -ojn -on
969           pork : -a -aj -an -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -ejo -ejoj -ejon -eto -etoj -i -idas -ido -idoj -idojn -idon -ino -inoj -o -oj -ojn -on
970           port : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -aj -an -ano -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -are -aron -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -ati -ato -aĉas -aĵo -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblo -eblon -egi -egojn -en -etojn -i -igas -ilo -ilon -inta -intaj -into -is -ista -isto -istoj -iston -ita -itaj -itoj -iĝi -iĝis -o -ojn -on -os -unte -us -ute
971          posed : -a -ado -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -anton -aron -as -ata -ataj -atan -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -eco -econ -emo -i -igas -into -is -ita -itaj -itajn -o -oj -on -os -us
972           post : -a -ado -aj -an -ana -ano -araj -are -as -ate -ato -aĵaj -aĵajn -aĵe -aĵen -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -emi -en -i -ilis -ula -ulaj -ulan -ulas -ule -uli -ulis -ulo -uloj -ulojn -ulon -ulos -ulus -uma -ume
973         postul : -a -adas -ado -adoj -adon -aj -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -aro -aroj -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -ato -atoj -aĵojn -e -ebla -ema -emaj -emajn -eman -emo -emon -i -inta -is -ita -itaj -itan -ite -iĝas -o -oj -ojn -on -os -us
974            pot : -aj -aron -ato -atos -aĵo -aĵoj -e -eco -econ -endo -era -ere -eri -ete -eto -etoj -i -isto -iston -ite -o -oj -ojn -on -os -us -uti -uto
975         potenc : -a -ado -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -egaj -i -iga -igi -is -ita -iĝas -iĝo -o -oj -ojn -on -ulo -uloj -ulojn -ulon
976            pov : -a -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -antas -ante -as -ata -ate -e -eblas -eble -eco -ega -egan -ege -ego -era -ere -eri -ero -i -igas -igi -igis -ilas -inen -inta -intaj -inte -intus -is -ita -itaj -o -oj -ojn -on -onta -onte -ontis -ontus -os -ulo -uloj -uma -umo -us
977            poz : -a -adis -ado -antaj -antajn -ante -as -e -ejo -i -igas -igis -is -isto -istoj -istojn -ita -itaj -o -oj -ojn -on -umi -us
978           poŝt : -ajn -ante -anto -ejo -ejoj -ejojn -ejon -eto -igos -ilo -ilon -into -is -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itan -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ujo -ujon
979        praktik : -a -ada -adaj -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -ante -antis -anto -antoj -as -ata -ataj -atajn -aĵoj -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblo -eca -eco -ejo -ejon -ema -emajn -eme -eti -i -igi -igis -ilo -inda -is -istoj -ita -itaj -iĝas -o -oj -ojn -on -os -us
980           prav : -a -aj -ajn -an -anta -as -ate -e -eco -econ -egaj -egas -en -i -iga -igajn -igan -igas -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -igos -igus -ili -is -o -oj -ojn -on -os -us
981         preciz : -a -aj -ajn -an -as -aĵojn -e -eco -econ -ega -egaj -ema -eme -emon -en -i -iga -igaj -igas -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -igus -o -oj -ojn
982         predik : -a -ade -ado -adon -anta -ante -anto -antoj -antojn -aro -as -ata -ataj -ato -atoj -atojn -aĵo -etis -i -is -isto -istoj -istojn -iston -ita -o -oj -ojn -on -os
983         prefer : -a -ado -adon -aj -an -ante -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ato -aton -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eblas -eble -eblis -egis -enda -endaj -endo -eren -i -ida -ido -idos -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -indus -intus -is -ita -itaj -itan -ite -iti -ito -o -oj -ojn -on -os -us
984         preleg : -a -ado -adon -aj -an -anta -ante -anto -antoj -antojn -anton -aro -aron -as -e -ejo -ejon -eri -eta -ete -etis -eto -etoj -etojn -eton -etos -i -inte -into -intoj -intojn -is -isto -o -oj -ojn -on -onto -ontoj -ontojn -onton -os -us
985           prem : -a -adas -ade -adi -adis -ado -adon -ados -aj -an -anta -antaj -ante -anto -as -ata -ataj -atan -ate -aĵoj -e -eco -ega -egas -egi -egis -ego -egos -etas -etis -eton -i -ilo -iloj -ilojn -is -ita -itaj -itajn -ite -itoj -iĝas -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on -os -us -uto
986          premi : -a -ada -adas -ado -adon -ados -aj -ajn -an -anto -are -as -ata -ate -ati -ato -e -era -eran -eras -ere -eri -eris -ero -erojn -eron -eros -eton -i -igo -igoj -indajn -is -ita -itaj -itajn -ite -ito -itoj -itojn -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -os -uloj -uma -umoj -umojn -uto
987           pren : -adas -adis -ado -adon -anta -antan -ante -antoj -as -ata -ataj -aĵon -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -emo -en -eto -i -igas -ilo -ilon -inda -inta -inte -intoj -is -isto -istoj -iston -ita -itaj -itajn -itan -iĝis -o -on -os -ota -otaj -us
988         prepar : -a -ada -adan -adas -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -ante -antoj -are -aron -as -ata -ataj -atan -atas -ate -ati -ato -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -emo -eta -i -ilon -inta -intaj -inte -intis -into -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝa -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on -onta -os -ota -us
989           pres : -a -ada -adas -adis -ado -adon -ados -aj -ajn -an -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eja -ejo -ejoj -ejon -emos -en -i -ida -ide -idi -igas -igi -igo -igos -ila -ilo -iloj -ilon -intaj -intan -is -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝis -o -oj -on -os -ota -otajn -otan -ume -unta -unte
990        present : -a -ada -adas -ado -adoj -ados -an -ano -are -aren -aron -as -ata -ate -ati -ato -aĵon -e -en -era -eren -i -is -o -os
991          prest : -a -ada -adas -ado -ados -an -are -ata -aĵo -e -era -eren -i -ige -ito -iĝa -iĝaj -iĝajn -iĝan -iĝas -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝus -o -on -os
992           pret : -a -aj -ajn -an -ante -as -e -eco -econ -emo -emon -enda -endaj -endan -endas -ende -enden -endi -endis -endo -endoj -endojn -endon -endos -endus -eran -eras -ere -ero -i -igas -igi -igis -igo -igojn -igos -is -ita -itaj -iĝon -o -os -us
993        pretend : -a -aj -an -anta -antaj -antajn -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -ate -e -ema -eman -emo -emon -emos -en -endo -ere -i -ido -is -ita -o -oj -ojn -on -os -us
994      preterpas : -a -adas -adis -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -e -i -is -ita -itaj -iĝis -o -oj -onte -onton -os -us
995           prez : -a -ado -ados -an -antas -antoj -aro -aron -e -en -i -idan -idas -ide -idi -idis -ido -idon -idos -igas -inda -intos -isto -o -oj -ojn -on
996        prezent : -a -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -are -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -ato -aĵan -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -eblaj -eblajn -ejo -ejoj -eton -i -ilo -ilojn -inda -indaj -inta -inte -intoj -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -itas -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -onto -ontoj -os -ota -otaj -otajn -otan -uje -us
997         prezid : -ado -an -anta -antaj -antan -antas -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -atan -e -ejo -endo -i -into -intoj -intojn -inton -is -ita -o -on -onta -onto -os
998      prezident : -a -aj -ajn -an -eca -ecaj -ecan -eco -ecoj -econ -ejo -i -igas -igos -ino -inoj -inon -ismaj -iĝo -o -oj -ojn -on -os
999           preĝ : -a -adis -ado -adon -aj -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -aron -as -ata -e -eja -ejaj -ejo -ejoj -ejojn -ejon -i -iloj -inte -is -isto -istoj -iston -o -oj -ojn -os -us
1000       prilabor : -a -adas -adi -adis -ado -adojn -adon -aj -ajn -ante -anto -as -ata -ataj -ebla -eblo -eblon -endajn -i -iloj -ilon -indaj -is -istajn -ita -itaj -itajn -itan -o -on -os -ota -us
1001           prim : -a -adon -aj -anaj -ara -araj -arajn -aran -are -ari -as -ate -ati -ato -atoj -e -era -eras -ero -eros -etas -etis -i -is -ite -o -ojn -on -os -ule -us
1002          print : -ado -adon -an -ani -ante -as -ata -ate -aĵo -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -ema -emo -emon -en -endan -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -inde -is -isto -ita -itaj -itan -ite -iĝis -o -os
1003       priparol : -adis -ado -adoj -adojn -ante -as -ata -ataj -atan -ato -eblaj -endaj -i -ila -indaj -indajn -inte -is -ita -itaj -itan -o -oj -on -os -ota -otajn -us
1004        pripens : -adas -adi -adis -ado -adon -an -anta -antas -ante -as -ata -atan -aĵojn -e -ebla -egos -ejo -ema -eman -eme -enda -i -iga -igaj -igajn -igas -igi -igos -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -inta -intaj -inte -is -ita -itaj -itan -ite -o -oj -ojn -on -onta -os -ulo -us
1005       priskrib : -a -ado -adon -aj -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -ato -aĵo -aĵojn -e -ebla -eblajn -eblas -ecajn -eco -i -iloj -inda -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -o -oj -ojn -on -onta -os -us
1006       pritrakt : -adas -ado -anta -antaj -ante -araj -as -ata -ataj -atajn -atan -ato -endaj -i -igi -ilon -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj -us
1007         privat : -a -aj -ajn -an -aĵojn -e -ecaj -ecas -eco -econ -ega -ejoj -en -i -igi -igis -igo -igoj -igon -o -ulo -uloj -ulojn -ulon
1008      privilegi : -a -ada -adas -ado -ados -aj -an -as -ata -ate -ati -ato -e -en -i -inta -is -ita -itaj -itajn -itoj -o -oj -ojn -on -os -uloj -ulojn -us
1009        prizorg : -a -adas -adis -ado -adon -anta -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -atan -ate -ato -e -ejojn -endaj -i -into -is -isto -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -on -os
1010        problem : -a -aj -ajn -an -aro -arojn -aron -as -e -eca -ecaj -ego -egoj -en -etaj -etas -eto -etoj -etojn -eton -i -iga -igas -igo -igon -iĝis -o -oj -ojn -on
1011        produkt : -a -ada -adaj -adas -ado -adoj -adojn -adon -aj -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -aro -aron -as -ata -ataj -atajn -atan -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -ejo -ejoj -ejon -ema -emaj -eman -en -estro -i -iga -igan -ilo -iloj -inta -into -intoj -is -istaj -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -os -us
1012           prof : -a -ana -anajn -anas -ane -ani -anis -ano -anon -e -eta -etaj -etajn -etan -etas -eti -etis -eto -etoj -etojn -eton -etos -i -ila -ilaj -ilas -ile -ilo -iloj -ilojn -ilon -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iti -itis -ito -itoj -itojn -iton -itos -itus -umi -umo
1013        profesi : -a -aj -ajn -an -as -e -eca -ecan -ece -eco -econ -ema -ismo -isto -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -ula -ulo -uloj -ulojn -ulon
1014         profet : -a -adas -ado -adoj -aj -ajn -an -anta -ante -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -i -ino -is -ita -itaj -o -oj -ojn -on -os
1015         profit : -a -ado -adon -aj -ajn -an -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -aĵoj -e -ebla -eblaj -eblas -eblo -eblos -eblus -eco -egajn -ego -ema -emaj -emo -eren -i -iga -igaj -igan -igas -ige -igi -igis -igos -intaj -is -o -oj -ojn -on -os -ulo -us
1016        profund : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵon -e -eco -econ -ega -egan -ege -ego -egoj -ejo -en -i -igas -igi -igos -igus -is -iĝan -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on -os
1017        prognoz : -a -ado -an -anta -ante -anto -as -ataj -atajn -atas -ebla -eblaj -eblas -eble -i -is -isto -istoj -ita -itaj -o -oj -ojn -on
1018        program : -a -ada -adaj -adas -adi -adis -ado -adon -ados -aj -ajn -an -ante -anto -antoj -anton -ara -araj -aran -aro -aroj -arojn -aron -as -ata -aĉo -aĵojn -e -ebla -eblaj -ego -ejo -eren -ero -eroj -erojn -eron -estroj -etaj -etas -eto -etoj -etojn -eton -i -igis -ilo -indaj -indajn -is -ista -istaj -istan -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -ite -o -oj -ojn -on -os -us
1019        progres : -a -adas -ado -adojn -adon -ados -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -as -aĵo -aĵoj -e -egoj -ema -emaj -emajn -eman -emo -emoj -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -igi -igis -igo -igos -inta -intaj -intajn -intan -intoj -is -isma -ismaj -ismo -ista -istas -itaj -o -oj -ojn -on -os -uloj -us
1020       projekci : -a -ado -adojn -adon -ante -antus -as -ata -ataj -atajn -aĵo -aĵojn -e -eblaj -eblajn -estro -i -ilo -ilon -is -ita -itan -iĝas -o -oj -ojn -on -os
1021        projekt : -a -ado -adoj -adojn -adon -aj -an -anta -as -ata -ataj -aĵojn -e -egoj -erojn -estro -estroj -eto -eton -i -iloj -intoj -is -ista -isto -istoj -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -on
1022        proklam : -adis -ado -anta -antan -ante -anto -as -ata -atajn -atan -aĵon -i -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝi -o -oj -ojn -on -os
1023       prokrast : -a -ado -adon -an -anta -ante -as -ata -e -ebla -ema -emo -eto -i -igi -igus -ilo -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
1024        proksim : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -e -eco -econ -ega -egaj -ege -ejo -ema -emo -en -eta -i -iga -igajn -igos -is -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝus -o -oj -ula -ulo -uloj -ulojn -ulon -uma -umaj -uman -umas -ume -umis -us
1025         promen : -a -adas -ade -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -aj -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ate -atoj -e -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -eti -etis -i -igas -igi -ilon -inda -intaj -inte -is -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
1026         promes : -a -ado -aj -antaj -antan -ante -as -e -etis -i -iga -igis -inta -intaj -into -intoj -inton -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -itoj -o -oj -ojn -on -os -ota -us
1027        prononc : -a -ado -adon -an -ante -as -ata -ataj -atan -atas -e -ebla -eblaj -eblan -eblas -endan -i -inte -is -ita -itaj -itan -iĝas -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
1028      propagand : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -antoj -as -ata -ataj -atan -ate -aĉo -aĵojn -e -eca -emaj -emas -emo -en -i -ilo -iloj -ilojn -inda -is -isma -ista -isten -isti -isto -istoj -itaj -o -oj -on -os -us
1029         propon : -a -adas -adi -ado -adon -aj -anta -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -aron -as -ata -ataj -atajn -atan -aĵoj -e -ebla -eblaj -eblas -emos -en -endo -etis -eto -etojn -i -inde -intaj -into -intoj -intojn -is -isto -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -onto -os -ota -otaj -otan -uje -us
1030          propr : -a -aj -ajn -an -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -eco -ecoj -ecojn -econ -ema -i -igas -igi -igis -oj -ulo -uloj -ulojn -ulon -umis
1031        prosper : -a -aj -an -anta -antaj -are -as -e -econ -egaj -i -iga -igan -igas -igi -igis -igo -is -iĝos -o -oj -on -os -us
1032        protekt : -a -ada -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -anton -as -ata -ataj -atajn -aĵojn -e -eco -ejo -ejon -ema -emajn -enda -i -ilo -ilojn -ilon -inda -indan -inta -intoj -is -isma -ismo -ismon -istoj -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝi -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj -otajn -us
1033        protest : -a -adis -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anten -anti -anto -antoj -antojn -anton -aron -as -e -egon -ejo -en -eren -i -inta -intojn -is -o -oj -ojn -on -os -uloj -ulojn -us
1034           prov : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -an -anta -antaj -antajn -ante -are -as -ata -ataj -ate -ato -aĉo -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ejo -en -etas -eto -i -ida -ide -igi -ilo -iloj -inda -indo -ino -inta -inte -is -ita -itaj -itan -iĝis -o -oj -ojn -on -os -uloj -us
1035         proviz : -a -adi -ado -ados -aj -an -anta -antajn -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -aĵoj -aĵojn -e -eja -ejo -ejoj -ejon -i -ige -ilo -inta -is -istoj -iston -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ujo -us
1036         provok : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -as -ataj -aĵoj -e -ema -eman -i -is -ita -itaj -o -oj -ojn -on -os -us
1037          prunt : -a -ado -an -antan -as -ata -ataj -aĵoj -e -ebla -eblaj -eblan -ejoj -i -is -isto -ita -itaj -itajn -itan -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
1038           pruv : -a -adi -ado -adojn -adon -aj -an -anta -antaj -antan -ante -as -aĵo -aĵoj -ebla -eblaj -eblas -eble -enda -ende -i -ilo -ilojn -ilon -inte -is -ita -itaj -itajn -itas -ite -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ota -us
1039         public : -a -ada -adas -ado -ados -aj -an -anen -ara -aren -aron -as -ate -aĵo -e -eras -ere -eren -i -ismo -ista -istas -isto -istoj -ite -o -os
1040         publik : -a -ado -adoj -aj -ajn -an -ano -anoj -aro -as -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblo -eco -econ -ejen -ejo -eto -i -iga -igaj -igas -igi -igis -igo -igoj -igojn -igos -igus -indaj -indan -is -ita -itaj -itan -iĝon -o -oj -on -os -otaj -uje -ulo
1041       publikig : -a -adas -adi -adis -ado -adon -ados -aj -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -eblaj -ejo -i -inda -indajn -inta -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -itis -o -oj -ojn -os -ota -otaj -otajn -us
1042            pun : -a -ado -adon -ajn -an -anta -ante -as -ata -ataj -ate -ato -e -ebla -enda -endaj -i -iga -inda -indaj -indan -inde -intaj -is -istoj -ita -itaj -itajn -ite -iton -iĝas -iĝi -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -ote -us
1043            pur : -a -aj -ajn -an -ana -as -ata -e -eco -econ -ega -ema -etis -i -iga -igaj -igas -igi -igis -igo -igoj -igojn -igos -ismaj -isme -ismo -ismon -ista -iste -isto -istoj -istojn -itan -iĝon -o -on -os -uje
1044          purig : -a -ado -adon -aj -antajn -ante -as -ata -etis -i -ilo -inta -intaj -is -istaj -isto -istoj -ita -itaj -itajn -ite -o -oj -ojn -os
1045           putr : -a -ado -adon -aj -an -anta -antaj -as -aĵo -aĵoj -aĵon -eco -ema -i -ide -igos -inta -intajn -intan -is -itaj -itajn -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -o -os -uloj
1046            puŝ : -adis -ado -adon -antaj -ante -antis -as -ata -ataj -ate -aĵo -ete -etis -i -inte -is -ita -itaj -ite -iĝas -iĝi -iĝis -o -oj -on -os -us
1047            rab : -a -ado -adon -aj -ano -antan -as -ata -atan -atas -ate -ati -ato -atoj -atojn -aton -aĵo -aĵojn -e -emaj -eme -emo -en -i -inta -inte -is -ista -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -ito -o -oti -otis -us
1048           raci : -a -aj -ajn -an -anoj -as -e -ecaj -eco -ecoj -econ -emo -emon -i -iga -igas -igi -igis -igo -igon -isma -ismo -ista -isto -o -oj -on -ulo -us
1049           radi : -a -ada -adas -ado -adon -aj -ajn -an -anoj -anta -antaj -antan -ante -as -ata -ate -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eme -eton -i -is -isto -iĝas -o -oj -ojn -on -os -umo -umon -us
1050          radik : -a -aj -ajn -an -antaj -ara -aro -aron -as -e -ego -egoj -eroj -erojn -eto -etoj -i -igas -igi -igo -ilo -iloj -ilon -inta -intaj -is -itaj -o -oj -ojn -on -ujo -ulo
1051        radikal : -a -aj -ajn -an -anoj -are -as -e -eco -econ -egaj -emas -isma -ismo -ismoj -iĝas -iĝo -iĝos -o -oj -on -ulo -uloj -ulon
1052           rajd : -a -adi -ado -adon -anta -antaj -antan -ante -antis -anto -antoj -antojn -as -aĵoj -e -ejo -i -igas -igis -is -isto -istoj -o -on -onta -os -us
1053           rajt : -a -adas -an -ante -antoj -aron -as -e -eco -i -iga -igas -igis -igo -igoj -igon -igos -igus -is -istojn -iĝi -o -oj -ojn -on -os -us
1054         rajtig : -a -anta -ante -as -ata -ataj -ilo -ilojn -ilon -into -is -ita -itaj -itan -ite -itis -ito -itoj -itojn -o -oj -on -os -unta -us
1055            rak : -a -e -en -eta -etaj -etajn -etas -ete -eti -etis -eto -etoj -etojn -eton -ito -o -oj -on -onta -ontaj -ontan -ontas -onte -onti -ontis -onto -ontoj -ontojn -onton -ontos -ontus
1056         rakont : -a -adaj -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -aro -aron -as -ata -ataj -aĵo -e -eblas -eca -emas -eme -enda -ero -eti -etis -eto -etoj -etojn -eton -i -inda -indaj -indan -indas -inta -intajn -inte -intus -is -ista -isto -istoj -iston -ita -itaj -ite -iĝas -o -oj -ojn -on -os -uloj -us
1057            rap : -a -adan -anto -e -ere -eros -eto -etoj -i -ida -idaj -idajn -idan -idas -ide -idi -idis -ido -idoj -idon -idos -idus -ina -isto -iti -o -oj -on -otis -oton
1058          rapid : -a -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -e -eca -eco -ecoj -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -egis -ema -emaj -eme -eta -etaj -i -iga -igas -ige -igi -igis -igo -igos -is -o -oj -on -os -ulo -uloj -umo -umoj -umojn -umon -us
1059         raport : -a -adi -adis -ado -adon -aj -antaj -ante -anto -antoj -aro -as -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -endas -eta -etis -eto -etoj -eton -i -ilo -inda -inta -into -intoj -is -ista -istan -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -ite -o -oj -ojn -on -os -us
1060            rav : -a -aj -ajn -an -anta -ante -as -aĵo -e -ega -egan -egas -egi -egis -en -etaj -i -idan -iga -ina -ine -ino -inoj -inta -is -ita -itaj -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -o -oj -on -os
1061            raz : -a -ado -adon -an -as -ejo -en -i -igi -ila -ili -ilo -iloj -ilon -ine -ino -inte -is -isto -iston -ita -itaj -itan -o -on -os -us
1062             re : -a -ajn -an -aran -as -ato -e -ebli -eman -en -i -ido -ilen -ina -ine -inen -ingos -ino -inos -is -isman -iste -isten -iten -iĝas -iĝos -o -os -umo
1063           real : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ecaj -ecajn -ecan -ecas -ece -eco -ecoj -ecojn -econ -ema -en -i -iga -igi -igis -igojn -igon -igus -isma -ismaj -ismajn -isman -ismas -isme -ismi -ismo -ismus -ista -istaj -istas -isto -istoj -ita -ite -ito -iĝas -iĝe -iĝo -iĝoj -iĝos -o -oj -ojn -on -os
1064         realig : -a -ado -adon -ante -anto -antoj -ata -ataj -aĵoj -ebla -eblaj -eblajn -eblas -eblo -enda -i -indon -is -ita -itaj -itajn -itan -ojn -on -ota -otajn -us
1065         recenz : -a -ado -ajn -anto -antojn -as -ata -aĉo -aĉon -e -endajn -etoj -eton -i -intoj -is -isto -istoj -ita -itaj -ito -o -oj -ojn -on -ontojn -os
1066         redakt : -a -adas -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anoj -anta -ante -anto -antoj -anton -as -ata -ataj -atan -aĵo -aĵoj -e -ebla -eblaj -eja -ejo -ejoj -ejojn -ejon -eri -ero -etis -eto -etojn -i -igo -ila -ilo -iloj -ilojn -ilon -into -intoj -is -ista -istan -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝi -o -oj -ojn -on -os -ota -uloj -us
1067         redukt : -a -ado -adon -aj -ante -as -ata -ataj -eblas -i -inta -is -ita -itaj -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -os
1068            ref : -a -aras -ari -aris -aro -aroj -aros -arus -e -eraj -eras -ere -eren -eri -eris -ero -eroj -ine -o -oj -otis -us -utas -ute -uti -utis -uto -utoj -uton
1069          refer : -aj -anta -ante -anto -antoj -as -ato -aton -aĵo -aĵoj -aĵon -e -en -enda -endo -endoj -endojn -endon -i -idas -ido -idos -ilo -is -isto -ita -o -oj
1070        reflekt : -a -ado -aj -an -anta -antaj -ante -as -ataj -aĵoj -i -ilo -iloj -ilon -inte -is -ita -itaj -iĝas -iĝi -iĝo -o -oj -ojn -on -us
1071         reform : -a -ada -adaj -ado -adon -an -anto -antoj -as -ato -e -ebla -eblas -emaj -eman -emo -endojn -era -ere -i -is -isma -ista -istaj -istan -istas -isto -istoj -ita -itan -itoj -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -os -ula -ulas -uli -us
1072            reg : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adojn -adon -ados -anta -antaj -antajn -antan -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -atajn -atan -ato -atoj -e -ebla -eblaj -eblan -ejon -ema -en -enda -ende -ere -eren -i -ida -idos -ili -ilo -iloj -ilojn -ilon -ina -inas -inta -inte -intoj -intojn -is -ista -istan -isto -istoj -istos -ita -itaj -ite -itoj -iĝas -onta -os -ula -ulaj -ulajn -ulan -ulas -ule -uli -ulo -uloj -ulojn -ulon -ulus -us
1073        registr : -a -ada -adas -adi -ado -adoj -adon -ados -aj -ajn -an -ano -anta -ante -anto -ara -araj -are -aro -aroj -aron -as -ata -ataj -ate -ati -ato -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -econ -ejo -ejoj -ejojn -en -endaj -eren -i -igoj -ilo -iloj -ilon -inte -intoj -is -istaj -isto -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -itoj -iĝa -iĝaj -iĝajn -iĝan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onto -os -uje -us
1074          regul : -a -ada -adis -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -ante -ara -araj -are -aro -aroj -arojn -aron -as -ate -e -eco -econ -eto -etoj -i -iga -igaj -igas -igi -igis -igo -igojn -ilo -ilon -isto -istoj -itan -o -oj -ojn -on -ulo -us
1075         reklam : -a -adas -ado -adojn -adon -aj -ajn -an -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -atajn -aĉoj -aĉon -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ejo -eti -eto -etojn -eton -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -istajn -isto -istoj -iston -ita -o -oj -ojn -on -os -uloj -us
1076       rekomend : -a -ado -aj -an -antan -ante -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -ebla -egas -endas -ere -i -ida -igas -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -inta -intaj -inte -is -ita -itaj -itan -ite -o -oj -ojn -on -os -ota -us
1077          rekon : -a -adis -ado -adon -ante -as -ata -ataj -atajn -atan -aĵoj -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -ebli -i -iga -igi -ilo -iloj -ilon -inda -inta -intaj -inte -intus -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝis -iĝo -o -oj -on -os -us
1078      rekonstru : -ada -adaj -adan -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -as -ata -aĵo -eblaj -i -inta -is -ita -itaj -iĝas -iĝis -o -on -os -ota -us
1079            rel : -a -aj -ajn -an -ata -ataj -atan -ate -ati -ato -atoj -atos -e -ega -egas -egi -egis -ego -egos -ejan -i -igi -igis -igo -igoj -is -iten -o -oj -ojn -us
1080         religi : -a -aj -ajn -an -ano -anoj -anojn -aĉo -e -eca -ecaj -eco -ema -emaj -emajn -emas -eme -emo -emon -estro -estroj -i -istoj -o -oj -ojn -on -ulo -uloj -ulojn
1081            rem : -a -ada -ade -adi -ado -ane -ani -anto -as -aĉa -aĉas -aĉi -aĉos -e -ejo -era -ere -eron -etas -ete -eti -etis -eto -etos -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -inton -is -isto -istoj -istojn -ite -ito -iĝis -iĝo -o -on -onte -onto -ontoj -ota -otas -ote -oto -otos -unti -us
1082        rememor : -a -adi -ado -ajn -anta -ante -as -ataj -aĵo -aĵoj -e -i -iga -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igojn -igos -indas -inte -is -iĝon -o -oj -ojn -on -os
1083        renkont : -a -adas -adi -adis -ado -anta -antan -ante -as -ata -ataj -atajn -aĵoj -aĵojn -e -ebla -eblaj -eblajn -eblas -ejo -ejoj -en -etoj -i -igajn -indaj -inta -intaj -inte -intus -is -ita -itaj -itan -itojn -iĝa -iĝaj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -onte -os -us
1084        renovig : -adis -ado -adon -ados -aj -anta -ante -anto -as -ata -ataj -atan -ebla -eblaj -eblan -eble -i -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -on -os
1085        renvers : -a -adis -ado -aj -an -ante -as -ate -e -i -inta -is -ita -itaj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝus -o -on -os
1086            rep : -a -ado -adon -aj -ajn -aran -are -ari -aris -aro -aros -as -aĵo -aĵojn -e -etas -ete -eti -etis -eto -i -ingo -is -isto -istoj -istojn -ita -ite -iten -iti -ito -o -ojn -on -os -uloj -us -uta -ute
1087      reprezent : -a -ado -adon -aj -ajn -anoj -anta -antaj -antajn -ante -anto -antoj -antojn -anton -are -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -ato -atoj -aĵon -e -eco -econ -ejo -ejoj -emaj -eri -i -inta -is -isto -istoj -iston -ita -itaj -iĝas -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on -os -ota -otan -uje -ulo -uloj -us
1088      reprodukt : -a -ada -ado -adoj -adon -aj -ajn -anta -ante -as -ata -aĵo -aĵoj -i -igi -ilo -intaj -is -ita -itaj -itan -iĝa -iĝas -iĝo -o -oj -on
1089            res : -a -an -ana -ani -as -e -en -endas -ende -endi -endis -endo -endos -eto -i -ide -iden -idi -idis -ido -is -ista -iste -isten -isti -istis -isto -o -on -ulen -uma -umaj -umajn -uman -umas -ume -umen -umi -umis -umo -umoj -umojn -umon -umos -umus
1090        respekt : -a -adis -ado -adon -aj -an -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -e -eco -econ -ega -ego -egon -ema -emaj -eman -eme -emo -emon -enda -endaj -era -eras -i -iga -igi -igos -inda -indaj -indajn -indan -inde -is -ita -itaj -o -ojn -on -ontojn -os -us
1091        respond : -a -adis -ado -aj -ajn -an -anta -antajn -antan -ante -anto -antoj -anton -aro -aron -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eca -ecaj -ecan -ecas -ece -eci -ecis -eco -ecoj -ecojn -econ -ecos -ecus -ema -emaj -emo -en -endaj -endas -endo -erojn -etoj -eton -i -ido -idos -igis -ilo -ilon -indaj -inta -intajn -inte -intoj -inton -is -iste -ita -itaj -itajn -ite -iĝas -o -oj -ojn -on -ontoj -ontojn -os -otajn -ulo -uloj -ulojn -uma -us
1092      respondec : -a -aj -an -anta -antaj -as -e -eblas -emaj -emas -emon -i -igi -is -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
1093           rest : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -aj -ajn -an -ano -anta -antaj -antajn -antan -ante -anti -anto -antoj -are -aro -as -ata -ate -ato -atus -aĵa -aĵajn -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ejo -ejoj -ejon -emas -en -era -eroj -i -igas -igi -igo -igon -igos -inta -intaj -intajn -intan -intoj -is -ita -itaj -iĝis -o -oj -on -ontajn -os -us
1094          resum : -a -ado -adon -aj -ajn -an -ante -as -e -ebla -eblas -ege -en -eren -eto -etoj -eton -i -ida -ido -idos -indo -is -ita -itaj -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
1095            ret : -a -aj -ajn -an -ano -anoj -anta -aro -as -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eja -ejaj -ejajn -ejan -eje -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -emaj -en -ende -endo -ero -eroj -estro -eto -i -igi -ina -ino -inoj -o -oj -ojn -on -os -ujo -ulo -uloj -uma -umas -umi -umis -us
1096          retir : -a -ada -adas -ado -ante -aron -as -ate -e -en -i -inta -is -ita -itaj -iĝa -iĝan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -os -ota -us
1097            rev : -a -adas -adis -ado -adoj -aj -ajn -an -antaj -ante -anto -antoj -as -ata -aĵo -e -egas -egis -ema -emaj -emajn -emas -eme -emo -en -enda -endi -ere -erojn -i -ida -idas -idi -idis -ido -idoj -idon -idos -idus -iga -igaj -igas -ige -igi -igis -ino -intus -is -ista -istas -isten -isto -o -oj -ojn -on -os -ula -ulo -uloj -us
1098          reven : -a -adi -adis -ado -aj -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -antoj -as -ate -e -en -etas -i -igas -igi -igis -igo -igon -igos -inta -intaj -intan -inte -intus -is -ita -ite -o -oj -ojn -on -onta -onte -os -ujon -us
1099         revizi : -a -adas -adi -adis -ado -adon -an -anta -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -enda -i -is -isman -ismo -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itan -ite -o -oj -ojn -on -os -ota
1100       revoluci : -a -aj -ajn -an -anoj -antojn -as -e -ema -emaj -emajn -eman -emo -emon -etoj -eton -i -igi -igis -igo -igos -is -ismaj -isto -istoj -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -ulojn
1101            rez : -a -e -ende -idas -idi -idis -igon -ino -inon -ista -istaj -istas -iste -isti -istis -isto -istoj -iston -istos -istus -ojn -on -os -ulas -ulojn -umas -ume -umi -umo -umon -umos -us
1102         rezerv : -a -adis -ado -adoj -aj -ajn -an -ante -as -ata -ataj -atajn -ate -e -eblas -econ -ejo -ejoj -ejojn -ejon -i -igas -igi -igis -inte -is -istoj -ita -itaj -itan -itas -o -oj -ojn -on -os -ujo -ujoj -ujon -ulaj
1103         rezign : -a -ado -antaj -antan -ante -anto -as -e -ebla -eblajn -eco -emo -emon -i -igas -igis -inta -intaj -intajn -inte -is -itaj -iĝa -o -oj -on -os -us
1104         rezist : -a -ada -adas -ado -adoj -adojn -adon -aj -anta -antaj -antajn -ante -anto -antoj -antojn -as -e -eblis -ecajn -ecan -eco -ecojn -econ -ema -emaj -eman -emo -enda -erojn -i -is -o -oj -on -onta -os -us
1105         rezult : -a -ado -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -aro -as -ata -ati -atis -ato -atoj -atojn -aton -aĵon -e -i -igas -igi -igis -igos -inta -intaj -is -ita -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -ontan -os -us
1106            reĝ : -aj -ajn -an -anoj -ante -eca -ece -eco -econ -ega -ejo -ejoj -estroj -eta -eto -ido -idoj -idon -igi -igis -ino -inoj -inon -o -oj -ojn -on -onto -onton
1107             ri : -a -aden -ado -ajn -an -ane -ano -as -e -ego -emen -en -era -ere -eron -eten -eti -eto -i -is -ismo -ismon -o -os -us -ĉjo
1108          ribel : -a -ado -aj -ajn -an -anta -antaj -anto -antoj -antojn -as -e -econ -ema -emaj -emajn -emo -i -igi -igis -igo -inta -intaj -intoj -intojn -is -o -oj -ojn -on -os -ula -ulaj -ulan -ulo -uloj -ulojn -ulon
1109          ricev : -a -adas -adi -adis -ado -adon -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -atajn -aĵo -e -ebla -eblaj -eblas -eblos -ejo -ejon -ema -endo -ere -i -ilo -iloj -ilon -inta -intaj -inte -into -intoj -intus -is -isto -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -on -onta -ontaj -onto -ontoj -onton -os -ota -otaj -ujo -us -uta -ute -uto
1110            rid : -a -adas -adis -ado -adon -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -aĉos -aĵo -e -ebla -ega -egas -egi -egis -ego -egoj -egon -egos -egus -eje -ema -emaj -eme -emis -emo -emon -ere -eroj -eron -eta -etajn -etas -ete -eti -etis -eto -etoj -etojn -eton -etos -etus -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igoj -inda -indaj -indajn -indan -inde -ino -is -o -oj -ojn -on -os -ulo -us
1111          ridet : -a -adi -ado -ajn -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -as -e -ema -i -iga -igaj -igi -igis -inte -intoj -is -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
1112          rifuz : -a -adis -ado -an -anta -ante -anto -as -ata -ataj -e -ejo -enda -i -igis -inta -intaj -inte -into -is -ita -itaj -itan -ite -itoj -o -oj -on -os -us
1113            rig : -a -ado -ante -anto -aras -ari -as -ata -ataj -aĵo -e -ebla -en -endaj -i -ida -idaj -idajn -idan -idas -ide -ido -is -o -ojn -on -os -ota -oti -us
1114         rigard : -adas -adi -adis -ado -adon -aj -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -atan -ate -aĉas -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -egas -ejo -endaj -etas -eti -etis -eton -i -igas -iloj -inda -indaj -indas -inta -inte -intoj -is -ita -itaj -ite -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on -ontoj -os -uloj -us
1115         rikolt : -a -adas -ado -adon -aj -an -ante -anto -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -eblaj -ejo -i -iloj -inda -intoj -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -iĝo -o -oj -ojn -on -os -us
1116          rilat : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -as -ataj -aĵojn -e -eco -econ -i -igas -igi -igis -igo -igon -igus -intaj -is -istojn -ita -itaj -o -oj -ojn -on -os -ulojn -umas -umo -umon -us
1117            rim : -a -ado -an -ane -anta -antaj -antajn -antas -anto -aro -arojn -aros -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -i -ini -is -ita -itaj -itajn -iĝas -iĝon -o -oj -ojn -on -onta -us
1118         rimark : -ado -aj -ante -as -ata -ataj -aĵo -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -eblis -ema -endas -eto -i -igas -igi -igo -igoj -igojn -igon -igos -ilo -ilon -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -inta -inte -into -intus -is -ita -itaj -ite -iĝis -o -oj -ojn -on -os -us
1119            rip : -a -aj -ani -ara -aran -aras -ari -aris -aro -aroj -arojn -aron -aros -arus -aĵo -e -en -eta -etaj -etan -etas -ete -eti -etis -eto -etoj -etojn -eton -etos -etus -ido -o -oj -ojn
1120          ripar : -a -adas -adis -ado -adoj -adojn -adon -an -antajn -ante -are -as -ata -ebla -eblas -eblis -ejo -ejoj -ejon -enda -etis -etojn -i -igi -ilo -iloj -ilojn -inte -is -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -ite -iĝas -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -os -ota -otaj -us
1121          ripet : -a -ada -adaj -adas -adi -adis -ado -adojn -adon -adus -aj -an -anta -antaj -ante -antoj -as -ata -ataj -aĉas -aĉoj -aĵo -e -eblaj -eblan -ecis -ema -enda -endo -ere -i -inda -is -ita -itaj -itajn -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -us -uta -ute
1122          ripoz : -a -adis -ado -adon -an -anta -antaj -ante -antojn -as -e -eco -ejo -ejoj -ejon -eti -etis -i -iga -igaj -igas -igi -igis -igos -iloj -inta -inte -is -ita -o -oj -on -os -ulo -us
1123         riproĉ : -a -adas -ado -ajn -an -ante -antoj -as -ata -atajn -ate -e -ebla -eblaj -egas -eman -etos -i -inda -indan -inde -indoj -indojn -is -ita -iĝas -o -oj -ojn -on -os -us
1124          rivel : -a -ado -adoj -ante -as -ata -ataj -ati -ato -aĵoj -ejo -i -ilo -ilon -is -ita -itaj -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝus -o -oj -ojn -os -ota -us
1125            riĉ : -a -aj -ajn -ano -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -eca -ecaj -ece -eco -ecoj -econ -ega -egaj -egajn -egan -ego -egon -iga -ige -igi -igos -igus -is -iĝas -iĝis -iĝo -iĝon -oj -ula -ulajn -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
1126            rob : -a -ada -ado -ados -aj -aron -ate -e -eto -i -ida -ine -ino -o -oj -ojn -on -ota -otaj -otajn -otan -ote -oto -otoj -otojn -oton -ulo -us -ĉja -ĉjo
1127            rok : -a -aj -ajn -an -aro -aroj -as -aĵa -aĵe -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ecaj -ego -egoj -egon -en -etoj -etojn -i -idoj -igi -isto -istoj -istojn -o -oj -ojn -on -os -ote -ulo -uloj -ulojn
1128            rol : -a -ado -aj -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -e -emo -eton -i -igas -igo -inta -is -isto -ita -o -oj -ojn -on -ontaj -os -ulajn -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
1129            rom : -a -aj -ajn -an -ana -anaj -anajn -anan -ane -anen -ani -ano -anoj -anojn -anon -anos -anti -as -e -emi -en -ero -eron -i -ida -ina -ita -o -oj -on -ujaj -ulus
1130          roman : -a -aj -ajn -an -anoj -aro -aron -aĉojn -e -ece -ego -egoj -en -eto -etoj -etojn -eton -i -ida -idajn -isten -isto -istoj -o -oj -ojn -on -os
1131           romp : -a -adis -ado -ajn -antaj -antan -ante -as -ata -ataj -aĵoj -e -ebla -eblaj -enda -endan -etis -i -inta -intaj -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iĝa -iĝan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -os -us
1132           rond : -a -aj -ajn -an -ana -anan -ano -anoj -as -aĵoj -e -eca -ecaj -eco -ego -en -estro -eta -etaj -etajn -etan -ete -eto -etoj -etojn -eton -ige -igi -igis -ina -ine -is -o -oj -ojn -on -ulo
1133            roz : -a -aj -ajn -an -e -ecajn -en -eta -etaj -eto -etoj -eton -i -ino -inoj -iĝis -o -oj -ojn -on -uja -ujo -ujoj -ujon -umo
1134             ru : -a -an -ana -aro -as -aĵo -e -ega -egos -en -ere -i -ido -idos -ina -inaj -inas -ine -inen -ini -ino -inoj -inojn -inon -is -ito -ota -umen
1135            rub : -a -aj -an -ano -are -ato -aĵaj -aĵajn -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ejen -ejo -ejon -en -i -igas -igis -ino -isto -istoj -o -oj -ojn -on -ujajn -uje -ujen -ujo -ujoj -ujon -ulo -ulon -us
1136           ruin : -a -aj -aro -as -aĉo -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ejo -en -i -iga -igaj -igajn -igan -ige -igi -igus -ita -itaj -iĝas -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -ulo
1137            rul : -a -adas -adis -ado -adoj -adon -anta -antaj -ante -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵon -e -eblos -eto -i -igi -igos -ilo -is -iĝas -iĝis -iĝus -o -oj -ojn -on -os -ulo -umas -umi -umis -umo -umoj -us
1138            rus : -a -aj -ajn -an -ana -ano -anoj -aĉa -e -eca -eco -econ -en -i -igi -ilo -ina -inaj -inan -ino -inoj -inon -ismo -ismon -iĝas -o -oj -ojn -on -os -uja -ujo -ujon -ulo
1139            ruĝ : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -e -ecaj -eco -econ -ega -egajn -ema -emaj -en -eta -etaj -etan -ete -i -intaj -is -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝus -o -oj -ulo -uloj -ulojn
1140            sab : -a -ado -adon -ana -ata -ataj -atan -ate -ati -ato -atoj -atojn -aton -e -emos -en -endo -eto -i -ida -ido -ina -ine -ino -ite -otas -oti -otis -oto
1141            sal : -a -ada -adas -ade -ado -adoj -adojn -adon -aj -an -ari -aris -arojn -as -ata -ataj -atan -ate -ato -atoj -atojn -aton -aĵojn -e -eca -ejo -ema -emo -en -etan -i -ida -ido -igi -inas -intaj -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iti -ito -o -oj -on -ujo -ulo -umi -unto -unton -uta -utajn -utan -utas -ute -uti -utis -uto -utoj -utojn -uton -utos -utus
1142         salajr : -a -ado -aj -an -ata -atajn -atan -atoj -e -eco -egon -igi -igis -itaj -itoj -o -oj -ojn -on -ula -ulaj -ulo -uloj -ulojn
1143           salt : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adon -ano -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -as -ate -aĉas -e -egas -ego -ejo -en -etas -ete -eti -etis -etoj -i -ige -igi -ine -inta -isto -o -oj -ojn -on -ontoj -os -us
1144          salut : -a -adi -ado -ajn -an -ano -anta -antaj -ante -antoj -anton -are -aro -as -ata -ataj -ato -e -egas -egojn -egon -emaj -etojn -i -inda -indaj -inta -inte -into -is -ita -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -onte -os -us
1145            sam : -a -aj -ajn -an -ani -anta -ara -ari -aro -as -aĵoj -e -eca -eco -ecoj -ecojn -econ -ego -egoj -en -ete -i -ide -igas -igi -igis -ina -is -o -on -os -ulo -uloj -ulojn -umo
1146            san : -a -aj -ajn -an -as -e -eblaj -eca -ecaj -ecan -ece -eco -econ -egaj -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -is -iĝon -iĝos -o -oj -on -os -ulo
1147          sankt : -a -aj -ajn -an -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -eco -econ -ega -eja -ejaj -ejo -ejoj -ejojn -ejon -i -igaj -igas -igi -igo -igos -ita -iĝis -o -oj -ulo -uloj -ulojn -ulon
1148            sav : -ado -adon -an -ana -ano -anoj -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -ate -atoj -aton -e -ebla -eblajn -eblas -en -endas -i -iga -igan -igis -ina -inda -indan -ine -inta -into -intoj -inton -is -ista -istoj -istojn -ita -itaj -itan -ite -ito -itoj -iĝas -iĝi -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -on -onta -onto -onton -os -ota -us
1149            saĝ : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -ecaj -ece -eco -econ -ega -ero -igas -igi -iĝis -o -ojn -ula -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
1150           scen : -a -aj -ajn -aro -aroj -arojn -aron -ata -aĵo -e -eja -ejajn -ejan -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ero -eto -etoj -igi -igon -o -oj -ojn -on
1151            sci : -a -ada -adas -adis -ado -adon -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -aro -aron -as -ata -ataj -atajn -ate -aĵo -e -ebla -eblaj -eblan -eblas -eca -econ -ejo -ema -emaj -eme -emo -emon -en -endan -erojn -i -igaj -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -igos -igus -inda -indaj -indajn -indan -inta -intaj -inte -intus -is -ismo -ita -itaj -itis -o -oj -ojn -on -os -uloj -us
1152         scienc : -a -aj -ajn -an -aĵoj -e -eca -ecaj -ecan -eco -ejo -ema -i -ista -istaj -istajn -isto -istoj -istojn -iston -o -oj -ojn -on -ulo -uloj -ulojn -ulon
1153          sciig : -adi -aj -an -anta -antaj -antan -ante -anto -as -e -eme -endaj -i -inte -is -ita -itaj -itan -ite -o -oj -ojn -on -os -ota -us
1154         scivol : -a -adis -aj -ajn -ano -anta -antaj -ante -as -aĵo -aĵojn -e -eco -econ -ema -emaj -emajn -emas -eme -emi -emis -emo -emojn -emon -i -iga -igaj -igas -igi -igos -inda -indas -is -o -on -os -ulojn -umis -us
1155             se : -a -an -ara -as -atan -ato -aton -e -eble -en -eta -i -ige -ili -ine -inen -is -ite -iten -o -on -os -ula -ulaj -ule -ulo -us
1156            sek : -a -ado -aj -ajn -an -anoj -ante -anto -as -aĵo -e -eca -eco -econ -ega -egaj -egan -egon -eja -ejo -estris -etoj -i -iga -igan -igi -igus -iĝas -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -os
1157         sekret : -a -aj -ajn -an -ari -aro -as -aĵojn -aĵon -e -ece -eco -ejo -ema -i -igas -igi -igis -ismo -o -oj -ojn -on -os -uloj -ulojn -umas -umo
1158           seks : -a -ado -adon -aj -ajn -an -aĵoj -aĵon -e -ecan -eco -econ -ema -emaj -emas -emo -i -igis -isma -ismaj -ismajn -isman -isme -ismo -ismon -ista -isto -o -oj -ojn -on -uma -umaj -umas -umi -umis -umo -umon
1159          sekur : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -e -eca -ecaj -ecajn -ecan -ece -eco -ecoj -econ -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -igi -igis -igo -igoj -igos -igus -ita -o -on -os
1160           sekv : -a -adas -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ebla -eblaj -ema -enda -endajn -estraj -estri -estris -estro -estroj -i -igas -igi -igus -inda -indaj -indajn -indan -inde -inta -intaj -intan -inte -intoj -is -ita -itaj -ite -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -ontajn -ontan -onte -os -ota -ote -ulo -uloj -us
1161         selekt : -a -ado -adon -ajn -as -ataj -aĵo -aĵon -e -eblas -i -ila -inte -is -isto -ita -itaj -itajn -itan -iton -o -oj -ojn -on -os
1162            sem : -a -adas -ado -adon -aj -ajn -an -ana -anas -ane -ano -anoj -anon -antaj -antajn -ante -anto -antoj -as -aĵo -aĵoj -e -ejo -ejon -en -estra -estraj -estran -estre -estro -estroj -estron -eto -etojn -i -ida -idaj -idajn -idan -idoj -ilo -is -isto -ita -itaj -ite -iĝis -o -oj -ojn -on -os -ujoj -ula -us
1163            sen : -a -ado -aj -anta -are -as -ata -ate -ato -atoj -aton -aĵa -e -eca -eco -eme -en -era -ere -eto -i -ida -ide -ido -igas -igis -igo -igon -igos -igus -ila -ile -iĝi -o -on
1164           send : -a -adas -adi -adis -ado -adon -ados -aj -an -anta -ante -anto -antojn -as -ata -ataj -atajn -atan -ato -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eblaj -eblajn -eblas -econ -ejoj -en -eros -ete -i -idaj -igi -ila -ilo -iloj -ilon -ingen -inta -intaj -inte -into -intoj -inton -is -isto -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -itoj -itojn -iton -iĝas -iĝis -iĝos -o -oj -on -ontaj -onte -ontoj -os -ota -otaj -otajn -otan -us
1165      sendepend : -a -ade -aj -ajn -an -antoj -as -e -eca -ecaj -ecajn -ecan -eco -econ -ema -emaj -endo -iga -isma -ismaj -ismajn -ismo -isto -istoj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -o -on -ula -ulo -uloj
1166        senkulp : -a -aj -ajn -an -as -e -ecajn -eco -econ -iga -igajn -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -igos -o -ulo -uloj -ulojn -ulon
1167           sens : -a -aj -as -ata -ato -atos -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eca -ema -emas -i -ilo -iloj -ilojn -is -o -oj -ojn -on
1168           sent : -a -ada -adis -ado -adon -aj -an -anta -antaj -antajn -ante -anten -anto -ara -are -as -ata -ataj -atan -atas -aĵo -e -ebla -eblaj -eblan -eblas -eble -eblis -eco -egas -ema -emaj -emajn -eman -emas -eme -emo -emon -en -endo -era -eraj -i -ida -idas -ido -idos -iga -igaj -igas -igi -igo -igos -iloj -ilojn -inda -indo -inta -inte -is -iste -ita -itaj -itan -ite -iti -ito -iĝis -iĝus -o -oj -ojn -on -onte -os -umo -umoj -umojn -umon -us
1169         serioz : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵojn -e -eco -econ -ega -egaj -emi -ete -igis -igo -igon -is -iĝas -ojn -on -os -ulo -uloj
1170           serv : -a -adaj -adas -adis -ado -adoj -adon -ados -aj -ajn -an -anoj -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -aro -as -ata -ataj -atis -ato -aĉoj -e -ebla -ejo -ema -emo -emoj -emon -ero -eto -etus -i -ido -idos -ila -ilaj -ilan -ile -ilo -iloj -ilojn -ilon -indo -inta -intaj -is -ista -istan -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itan -iĝi -o -oj -ojn -on -os -ujo -ulo -uloj -us -uta -utaj -uto -utoj
1171           serĉ : -adaj -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ato -atoj -atojn -aĵon -ebla -eblaj -eblan -eblas -ebloj -eblojn -ejoj -ema -etis -i -igas -ila -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -inte -isto -ita -o -oj -onta -onte -os -ota -ula -uloj -us
1172             si : -a -ade -ajn -an -ano -ara -as -e -ecan -eci -ege -egen -en -endo -era -eren -ete -i -is -nja -o -on -os -ujan -us -utas
1173            sid : -a -adas -adi -adis -ado -adon -ados -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -antis -anto -antoj -ari -as -ataj -ate -e -eja -eje -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -en -era -ere -i -ilo -iloj -inte -is -ita -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -on -os -us
1174           sign : -a -ada -aj -an -anta -ante -araj -aro -aroj -arojn -aron -as -ata -ate -e -eto -etoj -etojn -i -igas -igis -igos -igus -ilo -is -ita -itaj -ite -o -oj -ojn -on -os -us
1175         signif : -a -adon -aj -ajn -an -anta -antajn -ante -anto -as -ata -ataj -aĵo -e -ebloj -ema -eroj -erojn -i -is -o -oj -ojn -on -os -us
1176         silent : -a -adi -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -ante -anto -as -ataj -e -eco -econ -ega -egas -ejon -ema -emaj -eman -eme -emo -eto -i -iga -igi -is -iĝas -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -os -uloj -us
1177            sim : -ada -ari -as -e -i -ila -ilaj -ilajn -ilan -ilas -ile -ili -ilis -ilo -ilon -ilos -ilus -o -on -os -ula -ulaj -ulas -uli
1178         simbol : -a -aj -ajn -an -anta -aro -aron -as -e -eco -eme -eto -etoj -etojn -eton -i -igas -igo -is -isma -ismo -o -oj -ojn -on -os -us
1179          simil : -a -aj -ajn -an -anta -antajn -ante -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ecaj -eco -ecoj -ecojn -econ -egas -eta -etas -ete -i -igis -is -iĝas -iĝi -iĝos -o -on -os -ulo -uloj -ulojn -us
1180          simpl : -a -aj -ajn -an -as -aĵoj -e -eca -eco -ecoj -econ -ega -egaj -egan -ege -eme -emi -en -eta -i -iga -igas -ige -igi -igo -igoj -igon -igos -is -isma -ismaj -isme -ismo -ismoj -ismon -ista -iste -isto -istoj -ite -iĝis -on -os -ulo -uloj -ulojn
1181         sistem : -a -adi -aj -ajn -an -are -as -ati -e -eca -ecajn -ecan -ece -eco -econ -estra -estro -estroj -i -igi -igis -igo -o -oj -ojn -on
1182           situ : -a -ada -adas -ado -ados -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -ata -ate -ato -e -ejoj -eren -i -igi -igis -igos -inte -is -ita -itaj -iĝas -iĝo -o -oj -ojn -on -os -us
1183        skandal : -a -aj -ajn -an -as -e -eca -ega -egon -ema -emaj -etojn -eton -i -igas -ismaj -isman -iĝe -iĝo -o -oj -ojn -on -us
1184          sklav : -a -an -as -e -eca -ecaj -ecan -eco -econ -ema -eme -en -estroj -iga -igas -igi -igis -igo -igoj -igon -igos -ino -inoj -inojn -inon -isto -o -oj -ojn -on
1185          skrib : -a -ada -adan -adas -adi -adis -ado -adon -adus -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -anton -arojn -as -ata -ataj -atan -atas -ato -aĉis -aĉo -aĉoj -aĉon -aĉos -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -aĵos -e -ebla -eblaj -eca -eco -ecojn -ejo -ema -eme -emo -emon -endan -endas -eroj -eti -etis -i -igaj -ilo -iloj -ilojn -ilon -indan -inta -inte -into -intoj -inton -intus -is -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -itis -iĝas -iĝi -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -onte -onto -os -ota -otaj -otan -ulo -us -uta
1186            sku : -a -ada -adis -ado -adon -aj -an -antan -ante -as -ata -atan -e -eblaj -egi -egis -ego -ema -eti -eton -i -iga -is -ita -itaj -iĝas -iĝis -iĝo -iĝoj -o -oj -on -os -us -uta
1187             so : -a -ana -are -aĵojn -aĵon -e -ege -ema -en -i -ida -is -nja -njan -njo -njon -o -on -ulo -uma -umis -umo -us -uti -uto
1188           soci : -a -aj -ajn -an -ana -anoj -as -e -ecaj -eco -ema -emaj -eta -etaj -etajn -etan -eto -etoj -etojn -eton -iga -o -oj -ojn -on -os -uma -umaj -umi -umo
1189         social : -a -aj -ajn -an -antoj -e -i -igi -ilo -is -isma -ismaj -ismajn -isman -isme -ismo -ismon -ismos -ista -istaj -istajn -istan -istas -iste -isten -isti -isto -istoj -istojn -ite -o -umo
1190            sol : -a -aj -ajn -an -ana -anas -ano -ara -aran -are -ari -aris -as -ata -e -eca -ecaj -ecajn -ecan -ecas -ece -ecis -eco -econ -ejojn -ema -emos -en -eto -i -ida -idaj -idajn -idan -ide -idi -ido -idoj -idon -igas -ilo -ingen -inus -is -ista -istaj -istas -iste -isto -istoj -istojn -iston -ita -ite -iti -ito -iĝi -o -oj -on -os -ula -ulaj -ulan -ule -ulo -uloj -ulojn -uma -umajn -us
1191          solen : -a -ado -adon -aj -ajn -an -antoj -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -econ -ejo -eta -i -is -ita -iĝas -o -oj -ontoj -os
1192          solid : -a -aj -ajn -an -ara -araj -arajn -aran -aras -are -aro -aron -aĵojn -e -eco -econ -i -igas -igi -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -on
1193           solv : -a -adis -ado -adoj -adon -aj -an -anta -ante -anto -aro -as -ata -aĉon -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -enda -endaj -endajn -endas -i -ilo -ilon -inta -inte -into -intoj -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝojn -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -os -ota -otaj -us
1194            son : -a -adas -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -ara -araj -arajn -aran -are -aro -as -ata -atas -ate -ato -atoj -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eco -econ -egis -ego -egoj -en -erojn -ete -eto -etoj -etojn -eton -etos -i -ido -idoj -idos -igas -igi -igis -igo -igon -ilo -ilon -inte -is -ita -o -oj -ojn -on -os -us
1195          sonor : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -anta -as -e -eca -eco -egis -ego -i -igas -igi -igis -ila -ilajn -ilas -ile -ili -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -intaj -is -o -oj -ojn -on -os -us
1196           sonĝ : -a -adis -ado -adon -aj -an -anta -antajn -ante -anto -antoj -as -aĉojn -e -eca -ecan -ece -ecis -eros -etas -i -igaj -inta -into -is -ita -itaj -itan -ite -o -oj -ojn -on -us
1197           sorĉ : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -as -ataj -ate -aĵo -aĵoj -aĵojn -i -is -ismo -ista -istan -iste -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -ite -o -oj -ojn -on -os
1198           spam : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anoj -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -i -into -intoj -isto -istoj -istojn -o -oj -ojn -on -ujon -uloj
1199        special : -a -aj -ajn -an -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -ecoj -econ -ega -i -ismo -ista -isten -isti -isto -istoj -istojn -iston -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -ojn
1200         specif : -a -aj -ajn -an -anta -ante -antoj -as -atan -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -ecoj -econ -egaj -i -igas -igoj -is -ita -itaj -o -oj -ojn -on
1201         spegul : -a -ado -aj -ajn -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -ato -aĵoj -aĵon -e -eblaj -eca -eto -i -igi -is -ita -iĝas -o -oj -ojn -on -os -umas
1202          spekt : -a -adis -ado -adoj -adon -aj -anta -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -atis -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -ebla -eblaj -eblajn -eblas -eble -eblis -eblos -eje -ejo -ejoj -ema -enda -endas -eto -i -igas -igi -igis -igon -ilo -inda -indajn -indan -indas -inde -inta -inte -intoj -is -ita -itaj -iĝo -o -on -onta -ontoj -os -us
1203          spert : -a -adas -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -antoj -aro -as -ata -ataj -aĵas -aĵon -e -ebla -eblas -eblis -eco -ecoj -econ -ega -egas -egon -ejo -enda -eto -eton -i -igas -inda -indan -inta -intaj -inte -intoj -is -ista -ita -itaj -itajn -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ula -ulas -ulo -uloj -ulojn -ulon -us
1204           spic : -a -adon -aj -ajn -an -aro -as -ata -aĵaj -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ejo -i -igi -igis -igo -is -isto -ita -itaj -itajn -iĝas -o -oj -ojn -on -ujon
1205          spion : -a -ada -adas -adis -ado -adon -aj -an -antaj -ante -aro -as -ataj -eco -era -i -ino -is -o -oj -ojn -on -uloj -us
1206           spir : -a -adan -adas -adi -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -as -aĵo -aĵon -e -eblan -eca -egas -egi -egis -egojn -etis -eto -eton -i -igas -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -ito -itoj -itojn -iton -itus -o -oj -ojn -on -os
1207         spirit : -a -aj -ajn -an -aroj -as -aĵo -aĵoj -e -eca -eco -estroj -inon -isma -ismaj -ismajn -isman -isme -ismo -ismon -ista -istaj -isto -istoj -o -oj -ojn -on -us
1208          sport : -a -ado -aj -ajn -an -ante -antoj -aro -as -aĵoj -e -eca -ejaj -ejo -ejoj -ema -emaj -emo -i -ilo -is -istaj -istas -isto -istoj -istojn -iston -o -oj -ojn -on -os -ulo -uloj -umas -umi -umis
1209         stabil : -a -aj -ajn -an -as -e -eca -eco -econ -en -i -iga -igaj -igas -igi -igo -igus -is -ita -ite -iti -ito -iĝis -iĝon -iĝos -o
1210           star : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -ano -anta -antaj -antajn -antan -ante -antis -as -ata -aĵo -e -eble -econ -ego -ejo -ejoj -ejon -ema -en -i -igas -igi -igo -igon -igos -igus -ilon -intaj -inte -is -iĝis -o -oj -on -os -us
1211          start : -a -ade -ajn -antaj -antoj -as -e -ejo -en -ete -eten -i -igas -igi -igis -igo -igon -igos -ilo -inta -is -o -oj -on -ontoj -os -us
1212           stat : -aj -as -e -econ -en -i -ista -isti -isto -o -os -uloj -us -uta -utaj -utan -ute -uten -uti -uto -utoj -utojn -uton -utos
1213           stel : -a -aj -ajn -an -ara -araj -are -aro -aroj -aron -ego -en -ero -eroj -erojn -eron -eto -etoj -eton -ido -itajn -o -oj -ojn -ula -ulo -uloj -ulon
1214         stimul : -a -adi -ado -adon -aj -an -anta -antaj -antan -ante -as -ata -ataj -ate -aĵo -aĵoj -eren -i -iga -igos -ilo -iloj -is -ita -itaj -o -oj -on -os -us
1215           stir : -adas -ado -adon -aj -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -egas -ejo -i -ile -ilo -iloj -ilon -is -isto -istoj -ita -itaj -onto -ontoj -os
1216         strang : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ecan -eco -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -emo -eta -etaj -etajn -etan -etas -ete -igis -is -on -os -ula -ulo -uloj -ulojn -ulon -umi
1217          streb : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -anta -antaj -ante -as -e -emo -en -etoj -i -indaj -inta -is -ita -o -oj -ojn -on -os -us
1218          streĉ : -a -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anta -ante -as -ata -ataj -e -ebla -eco -econ -ega -egajn -egas -i -iga -igan -ige -ilo -ilon -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -o -oj -ojn -on -os
1219       struktur : -a -ado -aj -ajn -an -as -e -en -i -iga -igi -inte -is -isma -ismo -ismon -isto -ita -itaj -itan -iĝas -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on
1220           stud : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -ato -aton -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ebla -eblaj -ejaj -ejo -ejoj -ema -emo -en -endaj -ende -era -eras -ere -eren -ero -eti -etis -eto -etoj -i -ilo -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -inta -intaj -intan -inte -into -intoj -is -ita -itaj -o -oj -ojn -on -onta -onto -ontoj -os -ota -otaj -uje -uji -ulo -umo -us
1221          stult : -a -aj -ajn -an -as -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ece -eco -ecoj -ecojn -econ -ega -egaj -egan -egas -ege -eta -etaj -ete -i -iga -igas -igi -iĝo -o -ule -ulo -uloj -ulojn -ulon -umas -umos
1222            sub : -a -aj -ajn -an -anta -as -aĉe -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -en -eroj -estro -ete -i -ido -iga -igas -igi -igo -igon -igos -iste -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -iĝis -o -oj -on -oti -ula -ulo -uloj -ulojn -ulon
1223         submet : -ado -as -ata -ataj -atan -aĵo -e -i -ido -iga -igaj -igo -inte -is -ita -itaj -ito -iĝas -iĝi -iĝis -iĝon -iĝos -ojn -us
1224        subprem : -a -ada -ado -adon -aj -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -ate -ato -atoj -atojn -egaj -i -iga -is -ita -itaj -ite -o -on -os
1225       subskrib : -a -ado -adon -aj -ajn -ante -anto -antoj -anton -as -aĵo -e -i -inta -intaj -inte -into -intoj -intojn -is -ita -itaj -itajn -itan -itas -itoj -iĝis -o -oj -ojn -on -ontaj -ontojn -os -otan -us
1226           subt : -anis -e -emas -emo -emoj -emojn -emon -en -ende -era -eraj -erajn -eran -ere -eren -ero -ila -ilaj -ilajn -ilan -ilas -ile -ilo -is -itojn
1227         subten : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -ato -aĵo -e -ebla -eblan -ejo -enda -i -igi -ilo -ilon -inda -indaj -indas -intajn -intoj -is -istoj -ita -itaj -iĝas -o -oj -ojn -on -ontojn -os -ota -us
1228          sufer : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -atajn -aĵojn -e -eco -egas -egi -egis -ego -egon -ejoj -etas -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igos -ila -inta -intaj -intan -inte -into -intoj -intojn -intus -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝoj -o -oj -ojn -on -os -us
1229          sufok : -a -ado -aj -anta -antan -ante -as -ata -e -ecan -i -is -ita -itan -ite -iĝaj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -iĝus -o -os -us
1230         sugest : -a -adas -an -antaj -ante -as -ata -ataj -eca -etis -eto -i -inta -is -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -on -os -us
1231            suk : -a -aj -ajn -an -ara -as -ata -e -ecaj -ecan -era -eraj -erajn -eran -eras -ere -eri -ero -eroj -eron -i -itaj -iĝas -o -oj -ojn -on
1232         sukces : -a -adis -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -as -aĵo -e -eblo -ega -egis -ego -egon -ema -eto -eton -i -iga -igan -ige -igi -igis -igo -igon -inta -intaj -intan -inte -intoj -intus -is -ita -itaj -iĝas -iĝos -o -oj -ojn -on -onta -ontoj -os -ulo -uloj -us
1233            sum : -a -ado -aj -an -aron -as -e -eblaj -era -eraj -ere -ero -eto -eton -i -igan -igi -igo -is -ito -iĝas -iĝis -iĝos -o -oj -ojn -on
1234            sun : -a -ado -aj -ajn -an -as -e -eca -ega -ego -eroj -eto -etoj -is -ita -o -oj -ojn -on -os -umas -umi -umis -umos
1235            sup : -a -ata -e -ema -era -eraj -erajn -eran -eras -ere -eren -eri -eris -ero -eros -erus -eta -ine -o -oj -on -ujo -ujoj -ujon
1236          super : -a -ada -adas -ado -ados -aj -ajn -an -ano -anta -antaj -antan -ante -are -as -ata -ate -ato -e -ebla -eblajn -eblas -eca -eco -ecojn -econ -ega -egaj -egan -ege -ego -egos -en -enda -estro -i -igajn -igas -igi -igis -inta -inte -is -ita -o -os -ulo -uloj -ulojn -us
1237          supoz : -a -adas -aj -ajn -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -atan -ate -e -ebla -eblaj -eblan -eble -eco -i -igas -igi -inde -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -o -oj -ojn -on -os -unta -us
1238           supr : -a -aj -ajn -an -as -aĵa -aĵaj -aĵajn -aĵan -aĵe -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ema -eman -eme -emis -emo -en -o -oj -ojn -on
1239        surpriz : -a -aj -ajn -an -anta -ante -aron -as -ata -ataj -e -ega -ege -egis -ego -egus -i -iga -igaj -ige -igi -igos -inda -indan -inde -intus -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝis -iĝo -iĝon -iĝus -o -oj -ojn -on -os -us
1240        suspekt : -a -aj -an -ante -as -ata -ataj -atajn -atan -ato -atoj -atojn -aton -aĵo -aĵojn -e -ebla -ema -emaj -emajn -eme -emo -emon -i -iga -igaj -igas -ige -igi -igis -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -indon -is -ita -itaj -itajn -ito -itoj -o -oj -ojn -on -os
1241            tag : -a -ada -aj -ajn -an -as -e -econ -en -eren -eroj -eron -i -igis -iĝa -iĝas -iĝe -iĝi -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -us
1242           tajp : -a -adas -ado -adon -aj -ajn -anta -ante -anto -antoj -as -ataj -aĵo -aĵoj -e -eblaj -eblas -eblojn -ego -ejo -ejon -emaj -endaj -ero -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -inte -is -ista -isto -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -on -os -otan -ujo -ujoj -umi
1243           taks : -a -ado -adoj -adon -aj -an -anta -ante -anto -aro -aroj -as -ata -ataj -atajn -atan -ate -e -ebla -endaj -i -ilo -is -istaj -isto -istoj -ita -itaj -itajn -ite -iĝas -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -os -us
1244            tal : -a -ade -an -ante -anto -aro -aroj -as -e -en -ende -ere -eren -ero -erojn -eron -i -ige -igen -ino -isman -ito -o -on -ula -us
1245            tam : -a -an -ara -aran -aro -as -aĉi -aĵo -e -ego -egon -en -eto -etojn -i -ila -ilan -is -o -oj -ojn -on -oto -ula -ulaj -ulo -uloj
1246         tambur : -a -adas -ado -adoj -ajn -an -antaj -aron -as -e -ego -eto -eton -i -igas -ino -into -is -isto -istoj -o -oj -ojn -on
1247             te : -a -aj -as -e -ejo -emas -en -eto -i -ile -ilen -ino -inte -is -isma -ista -iste -iten -o -oj -ojn -on -os -ujo -ujon -umas -umi -umis -umo -us -uto -uton -ĉjo -ĉjoj -ĉjojn -ĉjon
1248          teatr : -a -ado -aj -ajn -an -as -ata -aĵajn -aĵan -aĵe -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ejo -ejon -ema -emaj -eto -i -ino -ista -istoj -o -oj -ojn -on -os -umas -umi -umis
1249            ted : -a -adis -aj -ajn -an -anto -anton -as -ata -aĉi -aĵo -aĵon -e -eco -econ -ega -egas -egis -ego -ema -i -iga -ige -igi -igis -is -ita -iĝas -iĝo -iĝos -o -on -os -ulo -uloj -ulon -us
1250           teks : -a -adas -adis -ado -adon -aj -an -anto -antoj -as -ata -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ejo -estro -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -isto -istoj -ita -iĝis -o -oj -on -os -uma
1251          tekst : -a -ado -aj -ajn -an -ara -araj -aran -aro -aroj -arojn -aron -as -aĵo -aĵoj -e -ego -egon -en -ero -eroj -erojn -eron -eto -etoj -etojn -eton -i -ila -ilan -ilo -iloj -is -isto -ita -o -oj -ojn -on -os -ujo -ujoj -ujon
1252            tel : -a -ado -adoj -an -ara -as -ata -aten -e -egoj -en -eren -ero -eroj -erojn -eron -eti -eto -eton -i -is -isto -istoj -ita -o -oj -os -us
1253        telefon : -a -adas -adi -ado -adoj -adojn -adon -adus -aj -ajn -an -ante -are -as -ata -ate -aĵoj -e -eto -i -ilo -ilon -ino -inta -is -istoj -istojn -ito -o -oj -ojn -on -os
1254        televid : -a -ado -adon -aj -ajn -an -ante -anto -antoj -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ecan -estroj -i -igis -ilaj -ilajn -ilan -ile -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -o -oj -ojn -on -ujon -ulo
1255            tem : -a -ado -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -ara -aro -arojn -aron -as -ata -ato -aton -e -en -endo -ere -ete -i -igi -igo -ina -ine -ino -is -o -oj -ojn -on -os -unta -us
1256           temp : -a -aj -ajn -an -ante -as -e -ege -egon -era -eras -ero -eron -ete -eto -eton -i -is -ismo -o -oj -ojn -on -os -umon -us
1257            ten : -a -adas -adi -adis -ado -adon -ados -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -aroj -as -ata -ataj -atajn -atan -aĵoj -e -eblaj -egis -ego -ejo -ejoj -ejojn -ejon -emen -emos -en -endo -era -eraj -erajn -eran -ere -ero -eron -i -ida -ido -idos -ila -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -inte -is -ita -itaj -iĝas -iĝi -iĝo -iĝon -iĝos -o -on -os -ujoj -uloj -us -uta -ute -uti -uto
1258           tend : -a -an -ano -ara -araj -aro -aroj -arojn -aron -as -e -ecas -eco -ego -egon -eja -ejan -ejo -ejoj -ejon -en -endo -ere -i -ida -ido -idos -ina -ine -is -o -oj -ojn -on -uma -umas -umi -umis -umo -umoj -umon -umos -us
1259           tent : -a -ano -anta -ante -are -as -ata -ataj -ate -ato -atojn -e -ebla -ega -eto -i -is -ita -itan -itojn -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -os
1260            ter : -a -ada -aj -ajn -an -ana -anaj -ano -anoj -anojn -anon -anos -as -aĵo -e -eca -emos -en -i -o -oj -ojn -on -uloj -umo
1261           term : -a -aro -e -en -ina -inaj -inajn -inan -ine -inen -ini -ino -inoj -inojn -inon -inos -inus -isti -ita -itajn -ite -ito -itoj -itojn -o -ojn -os
1262         termin : -a -ada -adas -ado -ados -aj -ajn -an -ante -ara -araj -aran -are -aro -aroj -arojn -aron -ata -ate -ato -e -eca -emos -en -era -i -iga -igo -o -oj -ojn -on -os -us
1263          teror : -a -aj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -i -igas -igis -isma -ismaj -ismajn -isman -ismo -ismoj -ismon -ista -istaj -istajn -istan -isto -istoj -istojn -iston -o -on
1264          terur : -a -ado -aj -ajn -an -anta -ante -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ega -egaj -ege -ego -etas -i -iga -igaj -igajn -igan -igi -is -isman -ismo -ismon -ista -istaj -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -ite -iĝas -iĝis -iĝo -iĝojn -iĝos -o -oj -ojn -on -os
1265           test : -a -ada -ado -adojn -adon -aj -ajn -an -anta -antoj -are -aro -as -ata -ataj -ate -aĵo -e -eblaj -egon -ejo -en -era -i -igi -igis -igo -ilojn -is -istoj -ita -itaj -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ota -oto -ulo -uloj -utojn
1266             ti : -a -aj -ajn -an -ana -ara -aras -are -aro -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -en -enda -endan -ende -enden -endo -ere -eren -eri -eta -eto -i -o -oj -ojn -on -os -oti -us
1267            tim : -a -aj -anta -antaj -ante -as -ataj -e -eblas -eco -ega -egaj -egas -ege -egis -ego -egojn -egon -ema -emaj -eman -emas -eme -emo -emon -eta -etas -eti -etis -eto -eton -i -ida -idaj -idas -ide -ido -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -igos -ila -inda -indaj -indajn -indan -indas -inde -is -ita -o -oj -ojn -on -os -ulo -us
1268          timig : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -e -i -ilo -ilon -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -o -oj -os
1269            tir : -a -ada -adas -ade -adis -ado -adon -ados -aj -ajn -an -ana -anan -anas -ane -ani -anis -ano -anoj -anojn -anon -anta -ante -as -ata -ataj -atan -ate -e -eblajn -eblas -egis -era -etas -etis -i -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -o -oj -on -ontan -os -us
1270          titol : -a -aj -ajn -an -ante -are -ari -aron -as -ata -atan -ato -e -egis -eto -etoj -i -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -ulo -ulon
1271            tol : -a -aj -ajn -an -aro -aĉon -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -era -eran -eras -ere -eri -eris -ero -eron -eros -erus -isten -o -oj -ojn -on -os
1272          toler : -a -ado -an -anta -ante -as -ata -ataj -ate -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -eco -econ -ema -emaj -eman -emas -emo -emon -i -igas -indaj -is -ita -o -on -os -us
1273            tom : -a -ada -adas -ado -ados -an -ara -aran -aron -ata -ataj -atajn -atan -ate -aten -ato -atoj -atojn -aton -e -emos -en -i -ita -o -oj -os -uto -ĉjo
1274           tond : -a -ado -adon -aj -anta -ante -as -e -ejon -i -ilo -iloj -ilojn -ilon -ina -is -isto -istoj -ita -itan -ito -iĝi -o -oj -os -ujon
1275           tord : -a -ado -aj -an -as -aĵoj -e -ebla -eta -i -igas -igo -ilo -ilon -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝi -iĝis -iĝon -o -oj -us
1276         tortur : -a -adas -ado -adoj -adon -ados -ajn -an -ante -aron -as -ata -ati -atoj -atojn -e -ejo -ejoj -ejojn -i -igis -iloj -ilojn -is -isto -istoj -ita -itaj -itajn -o -oj -ojn -on
1277            tra : -a -an -anta -e -emos -en -i -ido -iga -igas -igis -ine -inen -ino -inos -is -ite -iĝi -njo -o -uma -umas -ume -ute
1278         traduk : -a -ada -adaj -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -aro -aron -as -ata -ataj -atajn -aĉi -aĉon -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eblus -ecaj -ejo -ejoj -ejon -emoj -emon -enda -endaj -endan -endas -eroj -etis -eto -eton -i -ila -ilo -iloj -ilojn -ilon -inda -indaj -inta -intaj -inte -into -intoj -inton -intus -is -ista -istaj -istajn -istan -iste -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -itoj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -ontan -onte -onto -ontoj -os -ota -otaj -otajn -otan -us
1279           traf : -a -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -atajn -e -ebla -eblajn -eblas -eco -econ -ega -en -i -intaj -inte -is -ita -itaj -itajn -ite -ito -itoj -iĝis -o -oj -ojn -on -ontaj -ontoj -os -us
1280          trair : -adis -ado -adon -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -ebla -eblas -ejo -ejoj -ejojn -ejon -enda -i -igi -inte -is -ita -itaj -o -on -os -us
1281          trakt : -a -ada -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -aj -anta -antaj -antajn -ante -antoj -as -ata -ataj -atajn -ate -ato -atoj -atojn -aton -aĉas -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -eblaj -eblajn -eblas -ejo -endaj -endajn -i -inda -indaj -inde -is -ita -itaj -iĝas -iĝi -iĝos -o -oj -ojn -on -onta -os -ota -otaj -otajn -otan -uje -us
1282       trankvil : -a -aj -ajn -an -as -e -eca -eco -ecoj -econ -ejo -i -iga -igaj -igan -igas -ige -igis -igos -iĝi -iĝo -iĝon -o -on -os -umi
1283        tranokt : -a -ada -adi -ado -adojn -adon -antoj -as -e -eblo -ejo -ejoj -ejojn -ejon -i -iga -igis -is -iĝi -iĝus -o -oj -ojn -on -os -umi
1284       transdon : -a -ado -adojn -adon -ados -an -ante -anto -as -ata -ataj -ebla -eblaj -eblas -ejo -i -inta -is -ita -itaj -itan -iĝis -iĝos -o -on -os -ota -otajn -otan -us
1285      transform : -a -ada -adis -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anta -ante -antoj -aron -as -ate -e -eblas -era -i -igan -igojn -ila -ilaj -ilo -is -ismo -ita -itaj -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -os -us
1286        transir : -a -ado -adon -aj -an -anta -antaj -antan -ante -as -eblas -eje -ejo -ejoj -ejojn -ejon -i -igas -igo -igon -inta -inte -is -ita -o -oj -ojn -on -os -us
1287      transport : -a -ada -adan -adis -ado -adon -aj -ajn -an -antaj -ante -as -ata -ataj -atajn -aĵo -e -ebla -eblaj -eblas -i -igi -igos -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -is -istoj -ita -itaj -iĝis -iĝo -o -oj -on -os -ota -otajn -uloj
1288          tranĉ : -a -ado -adon -aj -ajn -anta -antan -ante -as -ata -aĵo -aĵoj -eblaj -etas -etis -etoj -i -ila -ilan -ilo -iloj -ilojn -ilon -inte -is -ita -itaj -itajn -iĝis -oj -on -os -us
1289         traviv : -a -adis -ado -adon -aj -anta -anto -antoj -as -ata -aĵa -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ebla -enda -i -igos -indas -inta -intaj -inte -intis -is -ita -itaj -itajn -itan -o -oj -ojn -os -ulojn -us
1290          trejn : -a -adas -ade -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -antaj -as -ataj -ejon -i -igaj -igo -ilo -ilojn -is -isto -istoj -iston -ita -itaj -itajn -itoj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝos -o -on -os
1291           trem : -a -adas -ado -adon -aj -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -e -ega -egis -ego -en -enda -ende -endo -eta -etaj -etas -ete -etis -eto -eton -i -iga -igas -igi -igis -ila -inda -is -ismus -istas -o -oj -ojn -on -onti -os -ula -us
1292           tren : -a -ado -adon -anta -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵon -egus -ejo -ejoj -i -inte -intoj -is -ita -itaj -iĝas -iĝi -iĝis -o -os -us
1293           trib : -a -aj -ajn -an -ano -anoj -anojn -aro -aron -e -estro -estroj -estrojn -is -o -oj -ojn -on -os -us -uta -ute -utis -uto -utojn -uton
1294          trink : -a -adas -adi -adis -ado -adon -aj -an -anta -antaj -ante -antoj -anton -as -ata -ataj -aĵa -aĵan -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -ecoj -egas -ego -eja -ejo -ejoj -ejojn -ejon -ema -emas -emo -en -eti -etis -etojn -i -igas -igi -ilo -indas -inta -inte -into -inton -is -ita -ite -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -onte -os -ota -ujo -ujoj -ula -uloj -umas -us
1295         triumf : -a -ado -ajn -an -anta -antaj -ante -as -e -eco -en -i -igas -igis -igos -inta -is -isma -o -oj -on -onta -os -us
1296            tro : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -e -eco -econ -ega -egas -ege -egon -iga -igaj -igan -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -igojn -igon -ilus -is -isme -ite -iti -o -on -us
1297          tromp : -a -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -as -ataj -aĵo -e -eca -ema -eman -eme -emo -eten -eto -etoj -i -iga -igan -ilo -iloj -ilojn -into -is -isto -istoj -iston -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -itoj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -ojn -on -ontan -os -ulo -us
1298           trov : -a -adas -adi -adis -ado -adon -aj -ano -anta -antaj -ante -anto -antoj -are -as -ata -ataj -atas -ate -ati -ato -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -eblis -eblos -eblus -ejo -enda -era -i -ilo -indaj -ino -inta -intaj -inte -into -intus -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -iĝa -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -onte -ontoj -os -ota -ula -us
1299           trud : -a -ado -adojn -adon -aj -an -anta -ante -as -ata -ataj -atajn -e -eblaj -econ -ema -emajn -eman -eme -emo -i -inta -is -istoj -ita -itaj -itan -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝos -o -oj -os -us
1300            tub : -a -aj -aro -aroj -as -e -eca -ecaj -era -ere -ero -eroj -erojn -eron -eto -etojn -eton -ilo -ingen -isto -o -oj -ojn -on
1301            tur : -a -an -ano -as -e -ego -egoj -ejo -eto -etoj -i -inde -ino -is -isma -ismaj -ismajn -isman -ismas -isme -ismi -ismis -ismo -ismon -ista -istaj -istajn -istan -istas -iste -isti -isto -istoj -istojn -iston -o -oj -ojn -on
1302        turment : -a -adas -adis -ado -adon -ajn -an -antaj -antoj -as -ata -ataj -atan -e -egas -ego -ejo -i -iga -into -is -isto -iston -ita -itaj -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -os -us
1303           turn : -a -adi -adis -ado -adon -aj -anta -antaj -antan -ante -as -ata -ataj -aĉas -e -eblaj -eti -etis -i -igi -ilo -inta -inte -is -ita -itaj -iĝan -iĝas -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -us
1304            tut : -a -aj -ajn -an -as -aĉa -aĉis -aĵa -aĵo -aĵojn -aĵon -e -eblaj -eca -ecaj -ecan -ece -eco -ecojn -econ -ege -en -i -is -isma -o -on -us
1305            tuŝ : -adis -adon -ajn -anta -antaj -antajn -ante -as -ata -ataj -atan -e -ebla -eco -econ -etas -eti -etis -eto -i -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -oj -onte -os -us
1306              u : -a -ada -adas -ado -adon -ados -aj -an -ana -ano -anta -antas -ante -anti -anto -antos -are -aro -as -ata -ate -aten -ati -atus -e -eblas -ece -ecen -eci -egas -egis -egos -eja -ejan -ejas -ejen -ejo -ema -emas -eme -emen -emos -en -endas -era -eras -ere -eren -eri -ero -eros -estra -estre -estro -estros -eta -etas -ete -eten -eti -eto -i -ida -ide -ido -igi -ila -ilas -ile -ilo -ilos -ina -inas -inda -indaj -indi -ine -ino -inta -intas -inten -into -is -isme -ismo -ista -istan -istas -iste -isti -isto -ita -ite -iten -iti -itis -ito -itos -nja -njo -njon -o -oj -ojn -on -os -ota -otas -ote -ulo -uloj -umon -us -uta
1307             ud : -a -ado -an -ana -ante -ara -aran -aron -as -ato -e -ebla -eble -en -eti -i -igas -igi -inda -ine -ita -ito -iĝos -on
1308             ul : -a -aj -ajn -an -ano -aro -aroj -as -aĉo -e -ego -ejo -en -eto -etoj -eton -i -iga -igo -ina -ino -inoj -inojn -inon -iĝas -o -oj -ojn -on -os -ula -uli -ulis -ulo
1309             um : -a -adas -adi -ado -adon -aj -an -ana -ane -ani -anis -ano -anta -ante -anto -as -aĵo -e -ejo -en -erus -eti -eto -etojn -i -ida -igi -ilo -iloj -ilojn -ino -is -ita -o -oj -on -os
1310             un : -a -aj -an -ara -ari -aron -as -e -eco -en -endo -i -idas -ido -idos -ige -indo -is -ita -itaj -itas -ite -iti -ito -iĝi -iĝo -o -os -uli -uto
1311      universal : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -e -eco -econ -en -i -iga -igas -igis -is -isma -isme -ismo -ismon -ista -istaj -istan -istas -iste -istoj -iĝo
1312            unu : -a -ade -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -e -eca -ecaj -ecajn -ecan -ecas -ece -eco -econ -en -i -igaj -igan -igas -ige -is -iĝa -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝon -iĝos -iĝus -o -obla -oblajn -oble -oj -ojn -on
1313             ur : -a -an -anaj -ani -ano -anos -ante -as -en -eto -eton -i -igi -ile -ina -inas -inde -ine -ini -inis -ino -inon -inos -is -ita -o -oj -ojn -on -umi
1314            urb : -a -aj -ajn -an -ana -anaj -anas -ane -ani -anis -ano -anoj -anojn -anto -aroj -as -aĉas -aĵoj -e -eca -ecaj -eco -ega -egaj -ege -ego -egoj -egojn -egon -en -ero -estra -estraj -estran -estris -estro -estroj -estrojn -estron -eta -etaj -etan -eto -etoj -etojn -eton -i -iga -ino -iĝo -o -oj -ojn -on -umis
1315            urĝ : -a -aj -ajn -an -ante -as -ata -aĵoj -aĵojn -e -ecan -eco -egan -egas -ege -ejo -i -igas -ige -igis -is -iĝi -iĝo -o -oj -on -os -us
1316             us : -a -ada -adas -ado -ados -aj -an -ana -ano -ante -ara -aran -are -aron -as -ata -ate -ati -ato -e -eco -emos -en -eti -i -ina -ine -ino -ita -itaj -o -on -os
1317           uson : -a -aj -ajn -an -ana -anaj -anan -anas -ano -anoj -anojn -anon -aĵoj -e -eca -ecaj -ece -eco -emaj -en -estroj -ismo -iĝas -o -oj -ojn -on -ulo -uloj
1318             ut : -a -adas -ado -adon -aj -an -anta -ara -aro -as -e -ebla -eblaj -eblas -en -era -eri -ero -eron -erus -i -ila -ilaj -ilajn -ilan -ilas -ile -ili -ilis -ilo -iloj -ilojn -ilon -ilos -ilus -ini -is -isto -itaj -o -oj -ojn -on -os -ulas -us
1319           util : -a -adon -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eco -econ -ega -egaj -egan -egas -etan -etas -i -igas -igi -igis -igo -igon -igos -intus -is -ita -o -oj -ojn -on -os -us
1320         utilig : -adas -ado -adon -anta -antan -ante -as -ata -ataj -ate -ebla -eblaj -eblajn -eblas -eblis -eblon -enda -i -is -ita -itaj -o -on -os -otan
1321             uz : -a -ada -adajn -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -adus -aj -ajn -an -anan -anoj -anta -antaj -antajn -antan -ante -anti -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -atis -ato -atos -atus -aĵo -aĵoj -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -eblis -eblo -eblos -eblus -emas -enda -endaj -endajn -endan -endas -ende -etas -eti -etis -etojn -i -idas -ila -ina -inaj -inda -indaj -indan -indas -indus -ino -inoj -inojn -inta -inte -into -intoj -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iti -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -ontoj -os -ota -otaj -otajn -otan -ula -ulaj -ulajn -ulan -ulo -uloj -ulon -us
1322            vag : -a -ada -adas -ade -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -antis -anto -antoj -anton -are -as -e -ema -i -ina -inajn -inas -ino -inoj -inon -is -iste -isto -on -os -ula -ulo -uloj
1323            val : -a -aj -an -ano -aro -ati -e -ejo -en -era -ere -eri -ete -eto -etoj -etojn -eton -i -ida -idaj -idajn -idan -idas -ide -idi -idis -ido -idon -idos -idus -inta -ita -o -oj -ojn -on -os -uta -utaj -utajn -utan -utas -ute -uto -utoj -uton
1324          valid : -a -ade -aj -ajn -an -anta -as -ate -e -eco -econ -egas -i -igi -igo -is -ita -iĝas -iĝon -iĝos -o -on -os -us
1325          valor : -a -ado -aj -ajn -an -anta -ante -anto -aro -as -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ega -egaj -egajn -egan -i -iga -igas -igi -igis -igo -igon -igos -igus -inda -indaj -indan -inta -is -o -oj -ojn -on -os -us
1326           varb : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adojn -adon -adus -aj -ajn -an -ante -anto -antoj -as -ato -aĵo -egi -ejon -i -ila -ilo -iloj -ilojn -ilon -is -isto -istoj -ita -itaj -itoj -itojn -o -on -otajn -oto -umas -umi -umis -umo
1327           vari : -a -ada -adas -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -aj -ajn -an -anta -ante -anten -anti -anto -antoj -antojn -anton -are -as -ataj -ate -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -ecan -eco -ecojn -econ -ema -emon -eton -i -igas -igi -igis -is -itaj -o -oj -ojn -on -os
1328           varm : -a -ado -aj -ajn -an -as -aĉa -e -eca -ecajn -eco -econ -ega -egaj -egajn -egan -egas -ege -egis -ego -egoj -egon -eta -etaj -etan -etas -ete -eto -iga -igaj -igan -igas -igi -igoj -igos -is -iĝajn -iĝis -iĝo -iĝon -iĝus -o -on -os -uma
1329           vast : -a -aj -ajn -an -as -ata -aĵo -aĵoj -aĵon -e -eco -econ -ega -egaj -egajn -egan -ege -en -igas -igi -igis -igoj -igos -iĝo -iĝon -o -oj -os
1330            veg : -a -ada -an -ana -anaj -anajn -anan -anas -ane -anen -ano -anoj -anojn -anon -as -e -en -eta -etaj -etan -etas -eti -etis -eto -ito -iĝas -o
1331          veget : -a -adon -aj -an -ane -anta -ara -araj -arajn -aran -aras -are -aro -aron -as -ate -aĵa -aĵaj -aĵan -aĵe -aĵo -aĵoj -aĵojn -eren -i -is -o
1332            vek : -a -ado -aj -anta -antaj -as -ata -e -eco -ejo -ero -i -ilo -iloj -ilon -into -intus -is -ita -itaj -ite -iĝas -iĝe -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -os -umas -us
1333            vel : -a -ada -ado -aj -an -ara -aran -are -aro -as -e -en -era -i -ingen -is -isto -istoj -o -oj -ojn -on -os -ulaj -us
1334            ven : -a -adas -adi -adis -ado -ados -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -as -e -econ -ejo -en -era -eris -ero -eti -eto -i -ida -idis -ido -igas -igi -igis -igo -igos -inta -intaj -intajn -intan -inte -intis -into -intoj -intojn -inton -intos -intus -is -ita -ite -o -oj -on -onta -ontaj -ontajn -ontan -onte -ontis -onto -ontoj -os -ota -otaj -us -uta -uti -uto
1335           vend : -a -adi -adis -ado -adon -aj -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -atajn -atas -aton -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblas -eblo -eja -ejaj -ejan -eje -ejo -ejoj -ejojn -ejon -en -endo -era -ere -eto -eton -i -ida -idas -ido -idos -igos -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -intaj -inte -intis -into -intojn -is -istan -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝus -o -oj -ojn -on -os -ota -otaj -otajn -otan -otas -us -uti
1336          venen : -a -ado -aj -an -as -aĵo -aĵoj -eco -ega -ema -eme -eti -i -igi -igis -igon -is -ita -iĝas -iĝo -o -oj -ojn -on -os
1337           venk : -a -adas -ado -adon -aj -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -e -ebla -eblaj -eblos -egas -i -igas -igi -igo -igos -inda -inta -intaj -intajn -intan -intas -inte -into -intoj -intojn -inton -is -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itas -ite -ito -itoj -itojn -iĝis -iĝon -o -oj -ojn -on -ontajn -onte -onti -onto -onton -os -ulo -us
1338           vent : -a -ado -aj -ajn -an -ana -anas -ante -as -e -ega -ege -egis -ego -egoj -egon -ejo -etis -eto -etoj -eton -i -ila -ilan -ina -is -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -os -umi -umis -us
1339            ver : -a -adon -aj -ajn -an -ano -anos -as -aĵo -aĵoj -aĵon -e -ebla -eble -eca -ecajn -ece -eco -econ -ege -ema -emajn -emo -emos -en -eren -i -igis -is -ita -itas -ite -iĝas -iĝi -nja -njo -o -oj -ojn -on -ula -us
1340           verb : -a -ado -adon -aj -ajn -an -ano -as -e -eco -econ -en -i -igajn -igi -igo -inden -o -oj -ojn -on -os -ote -oten
1341           verd : -a -ade -aj -ajn -an -ana -anta -as -aĉe -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eca -ecan -ece -eco -econ -ega -egas -ejo -ejoj -emaj -en -era -ere -eta -etajn -i -igi -igos -iĝas -iĝis -iĝo -o -oj -on -os -ula -ulaj -ulajn -ulan -ulo -uloj -ulojn
1342           verk : -a -ada -adi -adis -ado -adon -ados -aj -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -aro -aroj -arojn -aron -as -ata -ataj -atan -aĉi -aĉon -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eblan -ego -egon -ejo -ema -emaj -emo -emon -enda -eren -eti -etis -eto -etoj -eton -i -igos -ilo -iloj -ilon -inda -indis -inta -inte -into -intoj -inton -is -ista -istan -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝis -o -oj -ojn -on -onta -onto -os -ota -otaj -ulo -us
1343           vers : -a -ado -aj -an -ano -are -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ego -en -enden -ero -etoj -i -igis -is -istoj -istojn -o -oj -ojn -on -os -umi -umis -us
1344           vest : -a -adas -ado -adon -aj -ante -aro -aron -as -ata -ataj -aĉo -aĉoj -aĵa -aĵan -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ejo -ejojn -ejon -era -i -ido -idos -ige -igen -igi -igos -inta -intis -inus -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -ito -iĝas -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -o -oj -ojn -on -os
1345            vet : -a -ado -aj -antoj -as -aĵo -e -era -eraj -eran -eras -ere -ero -eroj -erojn -eron -eto -i -is -o -oj -on -os -ule -us
1346          vetur : -a -ada -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -ados -aj -ajn -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -as -aĵa -ebla -egi -ejo -emo -eto -etoj -etojn -i -iga -igas -igi -igis -igo -igon -igos -ila -ilaj -ilajn -ilo -iloj -ilojn -ilon -inta -intaj -inte -is -isto -iston -ita -itaj -o -oj -ojn -on -onta -ontan -onte -ontis -os -uloj -us
1347             vi : -a -aj -ajn -an -ana -ane -as -e -egas -eja -ejas -ejo -ejos -en -endo -era -eras -ere -eren -eri -eron -eta -i -iden -ini -nja -nje -njo -o -us -ĉjo
1348           vibr : -a -adis -ado -adoj -adon -aj -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -as -ate -ato -atos -e -eren -i -iga -igas -igi -igis -o -oj -ojn -on -us
1349            vic : -a -ado -aj -ajn -as -e -ego -enda -ende -ero -estra -estro -i -igis -igo -ina -ine -ini -ino -inos -is -iĝas -iĝi -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ulo -umi
1350            vid : -a -adis -ado -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -ante -anto -antoj -antojn -anton -are -as -ata -ataj -atajn -atan -atas -ate -ato -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eble -ebli -eblis -eblo -eblon -eblos -eblus -ejo -eme -en -era -ere -eti -etis -i -igo -igon -igos -ila -ilaj -ilo -ilon -ina -inda -indaj -indan -indas -inde -inta -intaj -inte -inti -intis -into -intoj -inton -intus -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝus -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -os -ota -otan -ote -uje -ulo -ulus -uma
1351           vigl : -a -ado -adon -aj -ajn -an -ante -anto -as -e -eca -ecan -eco -ecojn -econ -ega -egaj -egas -eta -i -iga -igas -igi -igis -igon -igos -igus -is -iĝo -o -oj -ojn -os -us
1352          vilaĝ : -a -aj -ajn -an -ana -anaj -ano -anoj -anojn -anon -antoj -aron -e -eca -en -estro -estroj -estrojn -etaj -eto -etoj -eton -ino -o -oj -ojn -on -os
1353            vir : -a -ada -aj -ajn -an -aro -arojn -aron -as -aĉo -aĵo -e -eca -ecaj -ecan -ece -eco -ecojn -econ -ego -eto -etojn -eton -i -idis -ile -ili -ilo -ilon -ina -inaj -inajn -inan -ino -inoj -inojn -inon -is -ismo -o -oj -ojn -on -os -ulo -us
1354          visit : -a -ada -ado -ados -an -ano -ante -anto -antoj -aras -are -aron -as -ata -ate -ati -ato -e -en -i -indas -is -o -on
1355            viv : -a -adas -adi -adis -ado -adon -ados -adus -aj -ajn -an -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -ari -as -ataj -aĉas -aĉis -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -ebla -eca -ecaj -ecajn -ecan -ece -eco -econ -ega -ege -ejo -ejoj -ejon -ema -emos -en -endo -ere -ero -eroj -erojn -etas -i -ida -idas -ido -iga -igaj -igan -igas -igi -igis -igo -inda -indaj -indas -inde -inta -intaj -intas -inte -intoj -inton -is -ita -itaj -ite -iĝos -o -oj -ojn -on -ontaj -os -ulajn -ulo -uloj -us
1356            viz : -a -aj -ajn -an -ante -antoj -aĵo -aĵojn -aĵon -e -eto -i -intaj -ita -itaj -itas -ite -iti -itis -ito -itoj -itojn -iton -itos -itus -o -oj -ojn -on
1357          vizit : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -ados -aj -anoj -anta -antaj -antajn -antan -ante -anti -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -atan -atoj -e -ebla -eblaj -eblas -ejoj -enda -endan -etis -eto -etos -i -igi -igis -iloj -inda -indaj -indajn -indan -indas -inta -intaj -inte -into -intoj -intus -is -ita -itaj -itan -iĝas -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -onto -ontoj -ontojn -onton -os -otaj -otan -uloj -umis -us
1358          vojaĝ : -a -adas -adi -adis -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anoj -anta -antaj -antajn -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ema -emaj -emajn -emon -en -eroj -eto -eton -i -igi -ilo -inta -intaj -intoj -is -isto -istoj -iston -o -oj -ojn -on -onta -ontoj -os -us
1359            vok : -adas -adis -ado -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -ate -ato -ego -en -i -iloj -is -ita -itaj -itajn -ite -itoj -iĝo -o -oj -ojn -on -onte -os -ota -us
1360            vol : -a -ado -adon -aj -an -ano -anon -anta -antaj -antajn -antan -ante -anti -antoj -are -as -ata -ataj -atan -e -egas -ege -egis -ema -emaj -emas -en -endo -ere -etas -ete -i -igas -igis -ili -ilo -inta -inte -intus -is -ita -itaj -o -oj -ojn -on -onta -ontaj -ontajn -ontan -ontas -onte -ontis -onto -ontos -ontus -os -uma -uman -ume -umen -umi -umo -umoj -umojn -umon -unte -us -uta -ute -uto -utoj
1361         volont : -a -ado -aj -ajn -an -ari -as -e -eco -econ -emo -igas -is -iĝis -o -os -ula -ulaj -ulajn -ulan -ulas -ule -uli -ulis -ulo -uloj -ulojn -ulon -ulos -us
1362            vor : -a -ado -an -antaj -ante -aro -as -ata -ato -e -ema -eman -eme -en -i -ige -igen -is -itaj -o -oj -ojn -on -os -ota -otoj -ulo
1363           vort : -a -ado -aj -ajn -an -anta -ara -araj -arajn -aran -are -ari -aro -aroj -arojn -aron -as -ato -aĉoj -aĉojn -e -eca -ecaj -ecan -ece -econ -ego -egoj -ema -emo -ero -eroj -erojn -eto -etoj -etojn -eton -i -igas -igi -igis -igo -igoj -igon -is -ismon -ite -o -oj -ojn -on -os -ulo -umajn -umas -umi -umis -umo -umoj -umojn -umon -us
1364            vot : -a -ada -adas -ado -ados -ano -anti -aras -are -aro -aroj -aron -as -ate -ato -e -en -i -ino -o -oj -ojn -on -os
1365         voĉdon : -a -ada -ado -adoj -adojn -adon -aj -ajn -an -antaj -ante -anto -antoj -antojn -anton -aro -aroj -as -e -ejo -i -igas -igi -ilo -iloj -ilojn -ilon -inda -intaj -inte -intoj -is -ista -ita -itaj -o -oj -ojn -on -onta -ontoj -os -ota -ula -us
1366           vund : -a -adi -ado -adon -aj -ajn -an -ante -as -ata -ataj -e -ebla -eblaj -eblajn -egon -emajn -eti -etis -eto -etoj -i -iga -igaj -igi -into -intoj -inton -is -istoj -ita -itaj -itajn -itan -itas -ite -ito -itoj -itojn -iton -iĝas -iĝis -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on -os -uloj -us
1367           zorg : -a -adi -adis -ado -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -as -ata -ataj -ato -e -ege -ema -emaj -emajn -eman -emas -eme -emo -emon -en -enda -eta -etoj -i -iga -igaj -igan -igas -igi -igis -ilo -iloj -ilojn -inda -intoj -is -isto -ita -iĝon -o -oj -ojn -on -os -us
1368         ĉagren : -a -adon -aj -an -ante -as -ate -aĵo -aĵon -e -egas -ego -egon -eme -emon -eton -i -igan -ige -igo -is -ita -itaj -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -on -os -us
1369          ĉapel : -ado -adon -aj -ajn -e -eto -etoj -etojn -eton -i -igas -igi -igo -igon -ilo -isto -ita -itaj -itajn -itan -ite -o -oj -ojn -on -ulo -uloj
1370           ĉarm : -a -aj -ajn -an -antajn -as -ata -aĵo -aĵon -e -eco -econ -ega -egaj -egajn -egan -ete -i -iga -igis -is -ita -itaj -iĝus -o -oj -ojn -on -os -ulo
1371            ĉas : -adas -adi -adis -ado -adoj -adojn -adon -aj -an -anta -antaj -antajn -ante -anto -as -ata -atoj -aĵo -aĵoj -aĵon -i -is -ista -istan -isto -istoj -istojn -iston -ito -iton -iĝis -oj -on -otaj -otan
1372          ĉeest : -a -adi -adis -ado -adojn -adon -ados -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -as -ata -ataj -e -econ -i -inta -intaj -intajn -inte -into -intoj -intojn -intus -is -o -oj -ojn -on -ontoj -os -us
1373            ĉef : -a -aj -ajn -an -as -aĵo -aĵoj -aĵon -e -econ -ega -eroj -estro -estroj -estron -i -ido -igi -ine -ino -inon -o -oj -ojn -on -ulo -uloj
1374           ĉerp : -ado -anta -antaj -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -ejon -eto -i -ilo -ilon -inta -inte -is -ita -itaj -itajn -itan -iĝas -oj -os
1375            ĉes : -ada -adis -ado -adon -antaj -as -ata -i -idis -idon -igi -igis -igo -igon -igos -inta -intaj -is -ita -itaj -iĝas -iĝus -o -on -os -us
1376          ĉeval : -a -aj -aro -as -aĉo -e -ece -ego -ejo -ejoj -eta -eto -etoj -etojn -eton -ido -idoj -ino -inon -isto -istoj -o -oj -ojn -on -ume -umi
1377            ĉin : -a -aj -ajn -an -anoj -anojn -as -aĵo -e -eca -en -igis -ino -inoj -ismo -o -oj -ojn -on -ujo -ujon -ulo -uloj -ulojn
1378         ĉirkaŭ : -a -aj -ajn -anta -antaj -antajn -antan -ante -antoj -antojn -as -ata -ataj -aĵa -aĵajn -aĵan -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eja -ejo -en -i -igas -igi -igis -igo -intaj -is -ita -itaj -itan -ite -o -on -uloj -umis -umo
1379            ĝen : -a -adas -adi -ado -adoj -adon -aj -ajn -an -anta -antaj -antan -ante -as -ata -ataj -atan -ate -aĵo -aĵoj -aĵon -eca -eco -econ -egan -egas -egis -ego -ema -eta -etaj -etas -etis -iga -intoj -is -ita -itaj -itajn -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -iĝon -iĝos -o -oj -ojn -on -os -ulo -ulojn
1380       ĝisdatig : -ado -adon -aj -anta -as -ata -ataj -enda -i -ilan -ilon -inda -is -ita -itaj -itajn -itan -itoj -o -oj -ojn -on -os -ota -otan
1381            ĝoj : -a -adas -adis -ado -adon -aj -ajn -an -ante -anto -antoj -as -e -eco -egaj -egan -egas -ege -egis -ego -egos -egus -enda -eto -i -iga -igaj -igajn -igan -igas -ige -igon -igos -igus -inda -indas -inde -inta -is -iĝi -iĝis -iĝo -o -oj -ojn -on -os -umis -us
1382             ĝu : -adas -adi -adis -ado -adon -anta -antaj -ante -antoj -anton -as -ata -aĵoj -ebla -eblaj -eblas -egas -egis -egus -ema -eman -emas -i -iga -igas -igis -igo -inda -indaj -inde -indis -inte -is -iĝe -iĝi -iĝos -oj -ojn -on -os -us
1383            ĵet : -adas -adi -adis -ado -ados -anta -antaj -ante -aro -as -ata -ataj -atajn -ate -egas -egis -i -ilo -iloj -inta -inte -into -is -isto -ita -itaj -itan -ite -iĝas -iĝi -iĝis -iĝo -o -ojn -os -us
1384         ĵurnal : -a -adon -aj -ajn -an -aro -aron -aĉo -ejo -ejoj -estro -is -isma -ismaj -ismajn -isman -isme -ismo -ismon -ista -istaj -istajn -isto -istoj -istojn -iston -o -oj -ojn -on
1385           ŝajn : -a -aj -ajn -an -anta -ante -as -aĵo -e -eco -i -iga -igas -ige -igi -igis -igo -igoj -igon -igus -is -o -oj -ojn -on -os -us
1386           ŝanĝ : -adis -ado -anta -antaj -antas -as -ata -ataj -aĵoj -ebla -eblaj -eblajn -eblan -eblas -eblis -ecoj -egoj -egojn -egon -ema -eman -emo -emon -enda -endaj -eti -eto -etoj -etojn -eton -i -ilo -ilon -inta -intaj -inte -into -intus -is -ita -itaj -itajn -itan -ite -itis -itoj -iĝa -iĝi -iĝis -iĝo -iĝoj -iĝojn -iĝon -iĝos -iĝus -o -oj -ojn -ontan -os -ota -otaj -us
1387           ŝarĝ : -a -adon -aj -anta -as -ata -ataj -aĵoj -aĵojn -eblajn -eblo -egas -ego -ejojn -i -intaj -inte -is -isto -istoj -ita -itaj -itan -itas -ite -iĝi -o -oj -ojn -on
1388            ŝat : -ado -aj -antaj -antan -ante -anto -antoj -antojn -anton -as -ata -ataj -atajn -atan -ato -atoj -aĵoj -e -eblas -econ -egas -egis -ego -egos -egus -etas -eton -etus -i -ila -inda -indaj -indas -inde -inta -intus -is -ita -itaj -itan -iĝas -o -oj -ojn -os -us
1389            ŝip : -a -ado -aj -ajn -ano -anoj -anojn -anon -aro -aroj -arojn -aron -e -ego -egoj -egojn -estro -estrojn -estron -eto -etoj -eton -isto -istoj -iĝis -o -oj -ojn -on
1390           ŝirm : -a -ado -aj -an -anta -antaj -ante -anto -as -ata -ataj -atan -ate -aĵo -e -ejo -ejoj -ejon -iloj -ilojn -ilon -intaj -is -ita -itaj -itajn -ite -iĝas -o -on -os -us
1391            ŝok : -a -aj -ajn -an -anta -antajn -as -aĵo -aĵoj -e -egis -etis -eto -etoj -igas -igi -inda -indaj -inde -is -ita -itaj -ite -iĝis -iĝo -iĝus -o -oj -ojn -on -os
1392           ŝpar : -adas -ado -adon -an -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -eblaj -eblas -eblis -eca -emaj -eman -emas -eme -emo -emon -i -igas -igi -intaj -inte -is -ita -itaj -itan -o -oj -on -os -ujon -us
1393           ŝtat : -a -ajn -an -ana -ano -anoj -anojn -aro -eco -estra -estro -estroj -estrojn -estron -eto -igi -igis -igo -igoj -igon -ismo -istoj -oj -ojn -on
1394           ŝtel : -adis -ado -adoj -adon -anta -ante -as -ata -ataj -aĵo -aĵoj -aĵojn -aĵon -e -eblaj -eti -i -inta -intajn -inte -into -is -ista -isto -istoj -istojn -iston -ita -itaj -ite -itis -iĝis -on -os -umi
1395           ŝton : -a -aj -ajn -an -aro -aron -aĉo -aĵo -ecaj -egaj -ego -egoj -egojn -egon -eto -etoj -etojn -eton -i -igis -ingojn -iĝas -iĝo -iĝon -o -oj -ojn -on -umi -umis
1396           ŝvel : -ado -adon -aj -an -anta -antajn -as -ata -aĵo -aĵoj -egi -i -igas -igos -inta -is -ita -iĝis -iĝo -o -oj -on -ontajn -os -us
1397           ŝvit : -a -ado -aj -an -anta -antaj -ante -anto -as -e -egas -egis -ego -eroj -i -iga -igan -igas -ige -igo -igus -is -o -on
477986 plenformoj entute en la vortaro.
22:18:25 finita.

 

rekoni kandidatajn esperantovortojn 2010-01-17

Filed under: raportoj — memkompreneble @ 15:14

Ĉi tiam kalkuladas la procezo por subsegmenti ĉiujn unikajn segmentojn (menciite en antaŭa blogero) kaj por krei vortaron de ĉiuj aperantaj plenaj vortformoj. Tio daŭros estimeble ankoraŭ kvin horojn. Testo farita jam per la nuna intermeza rezultvortaro produktis la sekvan elskribon al la konzolo:

14:55:49 malfermas datumbazon.
Konektita kun jdbc:mysql://localhost/trarampado?user=XXXX&password=XXXX.
14:55:50 legas plenformojn el datumbazo.
14:55:51 kreas radikadovortaron.
14:55:52 komencas procezi radikojn.
14:55:53 elprintas radikojn kun minimume 9 finajxoj.
 1             ad : -os -u -is -e -an -a -on -o -as -en -oj -i 
 2             ag : -os -u -is -e -an -o -as -us -en -ojn -oj -i 
 3           agad : -os -u -is -e -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 4             al : -os -is -e -a -as -o -us -i -ajn -an -on -en -oj 
 5          aldon : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 6            alt : -os -e -a -as -o -ojn -i -aj -ajn -an -on -en -oj 
 7           alud : -os -u -is -e -aj -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 8             am : -os -is -e -a -as -o -us -i -u -aj -ajn -an -on -en -oj 
 9           amor : -os -is -e -a -as -o -ojn -i -u -aj -ajn -on -oj 
 10           amuz : -os -is -e -a -as -o -us -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 11             an : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -an -on -en -oj 
 12         analiz : -os -u -is -an -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 13            ant : -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -en -ojn -oj -i 
 14          aplik : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -on -oj 
 15             ar : -os -e -a -as -o -ojn -i -u -aj -an -on -en -oj 
 16            arm : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -aj -an -on -en 
 17            art : -e -aj -an -ajn -a -on -o -us -en -ojn -oj -i 
 18         aspekt : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 19             at : -os -is -e -a -as -o -us -i -u -aj -an -on -en -oj 
 20           atak : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -an -on -oj 
 21          atend : -os -u -is -e -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 22          babil : -os -u -is -e -ajn -a -on -o -as -us -oj -i 
 23            bat : -os -u -is -e -on -o -as -us -en -ojn -oj -i 
 24          batal : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -an -on -oj 
 25            baz : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -aj -ajn -an -on -oj 
 26            bel : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 27            ben : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -an -on -oj 
 28          bezon : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -on -oj 
 29         bicikl : -os -is -e -a -as -o -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 30           blog : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 31            bon : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -en -oj 
 32         bonvol : -os -u -is -e -aj -an -ajn -a -o -as -us -ojn 
 33           bril : -os -is -e -a -as -o -us -i -u -aj -ajn -an -on 
 34            cel : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -en -oj 
 35           cert : -os -is -e -a -as -o -us -i -u -aj -ajn -an -on 
 36           danc : -os -is -e -a -as -o -ojn -i -u -ajn -an -on -oj 
 37           dank : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -on -en -oj 
 38           daŭr : -os -is -e -a -as -o -us -i -u -aj -ajn -an -on 
 39          decid : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -en -oj 
 40         demand : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 41         desegn : -os -u -is -aj -an -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 42            dev : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -ajn -on -en -oj 
 43          deven : -u -is -aj -an -ajn -a -on -o -as -us -oj -i 
 44          devig : -os -is -e -a -as -o -us -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 45             di : -os -u -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -ojn -oj 
 46         dialog : -u -is -e -aj -an -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 47         difekt : -os -is -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -oj 
 48          difin : -os -is -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -an -on -oj 
 49            dir : -os -u -is -e -aj -a -on -o -as -us -oj -i 
 50         direkt : -os -is -e -a -as -o -ojn -i -u -aj -an -on -oj 
 51         diskut : -os -u -is -aj -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 52        distanc : -is -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 53            don : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -on -oj 
 54          donac : -os -u -is -e -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 55            dub : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -an -on -oj 
 56            ebl : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 57           efik : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -aj -ajn -an -on -oj 
 58    eksperiment : -os -is -e -a -as -o -ojn -i -u -aj -an -on -oj 
 59        eksplod : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -an -on -oj 
 60         ekzerc : -os -u -is -aj -an -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 61             el : -u -is -e -an -a -on -o -as -en -ojn -oj -i 
 62          eldon : -os -is -e -a -as -o -ojn -i -u -aj -an -on -oj 
 63          elekt : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -an -on -oj 
 64        elparol : -os -u -is -aj -ajn -a -on -o -as -us -oj -i 
 65             em : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -on -en -oj 
 66          emfaz : -u -is -e -aj -an -a -on -o -as -us -oj -i 
 67             en : -os -e -a -as -o -ojn -i -u -aj -ajn -on -en -oj 
 68          enhav : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -ajn -on -oj 
 69       enkonduk : -os -is -e -a -as -o -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 70      entrepren : -u -is -aj -ajn -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 71             er : -os -e -aj -an -a -on -o -as -en -ojn -oj -i 
 72           erar : -os -is -e -aj -an -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 73          esper : -os -u -is -e -an -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 74       esperant : -os -u -e -aj -an -ajn -a -on -o -en -oj -i 
 75    esperantist : -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -en -ojn -oj -i 
 76         esplor : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -an -on -oj 
 77         esprim : -os -is -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -an -on -oj 
 78            est : -os -is -e -a -as -o -us -i -u -aj -an -on -en -oj 
 79             et : -os -is -e -a -as -o -i -u -aj -ajn -an -on -en -oj 
 80            far : -os -u -is -e -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 81          favor : -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 82          feliĉ : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on 
 83            fer : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -aj -ajn -an -on 
 84           feri : -os -is -e -a -as -o -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -en -oj 
 85           fest : -os -is -e -a -as -o -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -en -oj 
 86            fin : -os -is -e -a -as -o -us -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 87         financ : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -aj -ajn -an -on -oj 
 88           firm : -u -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -en -ojn -oj 
 89           flor : -os -is -e -a -as -o -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 90            flu : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -an -on -oj 
 91           flug : -os -u -is -e -aj -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 92            for : -os -u -is -e -aj -an -ajn -a -o -as -en -oj 
 93           form : -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -en -oj 
 94            fot : -os -u -is -aj -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 95          franc : -is -e -a -as -o -ojn -i -aj -ajn -an -on -en -oj 
 96           frap : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -an -oj 
 97            fum : -u -is -e -an -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 98         funkci : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -an -on -oj 
 99           grav : -os -is -e -a -as -o -us -i -u -aj -ajn -an -on -en -oj 
 100           gugl : -os -u -is -e -aj -an -a -on -o -as -oj -i 
 101           gvid : -os -is -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on 
 102            hav : -os -is -e -a -as -o -us -i -u -aj -an -on -en -oj 
 103           help : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -en -oj 
 104          honor : -os -is -e -a -as -o -ojn -i -u -aj -ajn -an -on 
 105             ig : -os -u -e -aj -an -a -on -o -en -ojn -oj -i 
 106           imag : -is -e -a -as -us -ojn -i -u -aj -ajn -on -en -oj 
 107         impres : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -aj -an -on -oj 
 108             in : -os -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -en -oj 
 109            ind : -os -is -e -a -as -o -us -i -u -aj -ajn -an -on -en 
 110          influ : -os -is -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -on -en -oj 
 111         inform : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 112         instig : -os -u -is -aj -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 113         instru : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 114         insult : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -an -on -oj 
 115        interes : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -en -oj 
 116   interkonsent : -os -u -is -e -aj -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 117          invit : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -an -on 
 118             ir : -os -u -is -e -an -a -on -o -as -us -en -i 
 119            jen : -u -is -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -oj -i 
 120            jes : -os -u -is -e -aj -an -ajn -a -on -as -us -i 
 121         kalkul : -os -u -is -aj -ajn -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 122           kant : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 123         kapabl : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 124          kares : -os -u -is -e -an -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 125         klarig : -os -is -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 126          koler : -os -is -e -a -as -o -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 127         komenc : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 128         komerc : -is -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 129         kompar : -os -is -e -a -as -o -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 130        komunik : -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 131            kon : -os -is -e -a -as -o -ojn -i -u -aj -an -on -oj 
 132        koncern : -os -is -e -a -as -o -ojn -i -u -aj -ajn -an -oj 
 133         kondut : -u -is -aj -an -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 134        konfirm : -os -u -is -e -an -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 135         konfuz : -os -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -an -on -oj 
 136        kongres : -os -is -e -a -as -o -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 137        konklud : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -on -oj 
 138        konkurs : -os -is -a -as -o -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 139         konsci : -os -u -is -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -i 
 140        konstru : -os -u -is -aj -an -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 141        kontakt : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -an -on -oj 
 142     kontraŭdir : -is -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 143       kontribu : -os -u -is -aj -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 144     konversaci : -is -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 145        konvink : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 146         korekt : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 147      korespond : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -oj 
 148           kost : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -aj -an -on -en -oj 
 149            kre : -os -u -is -aj -an -ajn -a -on -o -as -us -i 
 150         kritik : -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 151           kulp : -os -u -is -aj -ajn -a -on -o -as -us -oj -i 
 152       kunlabor : -os -is -e -a -as -o -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 153         kunven : -os -u -is -e -aj -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 154            kur : -os -u -is -e -aj -ajn -a -on -o -as -oj -i 
 155          kuraĝ : -os -is -e -a -as -o -us -i -u -aj -ajn -an -on 
 156          labor : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 157           laŭd : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 158           lern : -os -u -is -e -a -on -o -as -us -en -ojn -i 
 159             li : -os -is -e -a -as -o -i -u -aj -ajn -an -on -en 
 160            lit : -os -u -e -aj -an -ajn -a -on -o -en -oj -i 
 161            lok : -is -e -a -as -o -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 162           long : -os -is -e -a -as -o -us -i -u -aj -ajn -an -on 
 163            lud : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -an -on -oj 
 164            lum : -os -is -e -a -as -o -ojn -i -aj -ajn -an -on -en -oj 
 165       malfacil : -is -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 166        malferm : -os -is -e -a -as -o -us -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 167         malfru : -os -is -e -a -as -o -ojn -i -u -aj -ajn -an -on 
 168      malsukces : -os -is -e -aj -ajn -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 169         malĝoj : -u -is -e -aj -an -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 170           mank : -os -u -is -e -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 171          membr : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -aj -an -on -oj 
 172          memor : -os -u -is -e -aj -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 173           mens : -is -e -aj -an -ajn -a -on -o -en -ojn -oj -i 
 174         mensog : -u -is -e -aj -ajn -a -o -as -us -ojn -oj -i 
 175          merit : -os -is -e -aj -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 176          milit : -os -is -e -a -as -o -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 177          minac : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -aj -ajn -an -on -oj 
 178          minut : -os -e -a -as -o -ojn -i -aj -ajn -an -on -en -oj 
 179            mir : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -en 
 180            mod : -os -e -a -as -o -us -ojn -i -aj -ajn -an -on -oj 
 181            mok : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -ajn -an -oj 
 182           mont : -is -e -a -as -o -ojn -i -aj -ajn -an -on -en -oj 
 183          montr : -os -is -e -a -as -o -us -i -u -aj -an -on -oj 
 184           mort : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -en -oj 
 185         mortig : -os -is -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 186            mov : -os -u -is -e -an -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 187           mult : -os -is -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -oj -i 
 188           murd : -os -u -is -e -an -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 189          muzik : -os -is -e -a -as -o -ojn -i -aj -ajn -an -on -oj 
 190             ne : -os -is -e -a -as -o -us -i -u -aj -ajn -an -on 
 191          neces : -os -is -e -a -as -o -us -i -aj -ajn -an -on -oj 
 192            net : -os -u -e -aj -an -ajn -a -o -as -us -en -i 
 193            nom : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -on -en -oj 
 194          nombr : -u -is -e -aj -an -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 195            not : -os -u -is -e -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 196            nov : -os -u -e -aj -an -ajn -a -o -as -us -oj -i 
 197          numer : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -aj -ajn -an -on -oj 
 198         observ : -os -is -e -a -as -o -ojn -i -u -an -on -en -oj 
 199             oj : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -ajn -an -on 
 200           okaz : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -on -oj 
 201          opini : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -on -oj 
 202             or : -os -is -e -a -o -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -en 
 203        organiz : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -en -oj 
 204         origin : -u -is -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -ojn -oj 
 205            par : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -an -on -en -oj 
 206          parol : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 207        parolad : -os -is -aj -an -ajn -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 208      partopren : -os -u -is -an -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 209            pen : -os -u -is -e -aj -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 210           pens : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -on -oj 
 211           perd : -os -u -is -e -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 212        perfort : -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 213         person : -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -en -ojn -oj -i 
 214            pez : -is -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 215            pik : -os -u -is -e -aj -an -a -on -o -as -ojn -oj 
 216          plant : -os -u -is -e -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 217           plaĉ : -os -u -is -e -aj -an -ajn -a -on -as -us -i 
 218           plen : -os -u -is -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -i 
 219          plend : -os -u -is -e -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 220         plenum : -os -u -is -aj -ajn -a -on -o -as -us -oj -i 
 221           plor : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -an -on -oj 
 222           pluv : -os -is -aj -an -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 223            pol : -os -is -e -a -o -i -u -aj -ajn -an -on -en -oj 
 224           pont : -os -u -e -aj -an -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 225           port : -os -u -is -e -aj -a -o -as -us -en -ojn -i 
 226          posed : -os -is -a -as -o -us -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 227         postul : -os -is -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -an -on -oj 
 228            pov : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 229        praktik : -os -is -e -a -as -o -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 230           prav : -os -u -is -e -aj -an -a -on -o -as -oj -i 
 231         prefer : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -an -on -oj 
 232         preleg : -os -u -is -an -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 233         prepar : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -on -oj 
 234           pres : -os -is -e -a -as -o -i -u -aj -ajn -an -on -en -oj 
 235           pret : -os -u -is -e -aj -an -ajn -a -o -as -us -i 
 236        pretend : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -an -on -en -oj 
 237        prezent : -os -is -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 238       priskrib : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -an -on -oj 
 239         profit : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -on -oj 
 240        profund : -os -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -en -ojn -oj 
 241         promen : -os -u -is -e -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 242         propon : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -on -en -oj 
 243        protest : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 244           prov : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -an -on -en -oj 
 245           rajt : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -an -on -oj 
 246         rakont : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -on -oj 
 247          rapid : -os -is -e -a -as -o -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 248            rav : -os -is -e -a -as -o -i -u -aj -ajn -an -en -oj 
 249           reag : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -an -on -oj 
 250         redakt : -os -u -is -e -aj -an -a -on -o -as -oj -i 
 251        registr : -os -is -e -a -as -o -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 252         reklam : -is -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 253       rekomend : -os -u -is -an -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 254        rememor : -os -u -is -e -ajn -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 255      renkontiĝ : -os -u -is -aj -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 256        respond : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -en -oj 
 257           rest : -os -is -e -a -as -o -us -i -u -aj -ajn -on -en -oj 
 258          resum : -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -en -oj 
 259            rev : -os -is -e -a -as -o -ojn -i -u -aj -ajn -on -en -oj 
 260          reven : -os -is -e -a -as -o -us -i -u -aj -an -on -oj 
 261         rezult : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -aj -ajn -an -on -oj 
 262            rid : -os -u -is -e -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 263          rilat : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 264          ripoz : -os -u -is -e -an -a -on -o -as -us -oj -i 
 265         riproĉ : -os -u -is -e -an -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 266           risk : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -on -oj 
 267            rit : -os -e -a -as -o -us -ojn -i -u -ajn -an -on -oj 
 268          salut : -os -is -e -a -as -o -ojn -i -u -ajn -an -on -oj 
 269            sam : -os -is -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -en -i 
 270            sci : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -an -on -oj 
 271           sekv : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 272            sem : -os -is -e -ajn -a -on -o -as -jn -ojn -oj -i 
 273           send : -os -is -e -a -as -o -us -i -u -aj -on -en -oj 
 274           sent : -os -u -is -e -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 275           serv : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -on -oj 
 276           sign : -os -is -e -aj -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 277         signif : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 278         silent : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 279         simbol : -u -is -e -aj -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 280          simil : -os -is -e -a -as -o -us -i -u -aj -ajn -an -on 
 281          skrib : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 282            sol : -u -is -e -aj -an -ajn -a -o -as -en -oj -i 
 283           solv : -os -u -is -e -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 284            son : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -on -en -oj 
 285           sonĝ : -u -is -e -aj -an -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 286          spert : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 287          streb : -os -u -is -e -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 288       struktur : -is -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 289           stud : -os -u -is -aj -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 290         subten : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 291          sufiĉ : -os -is -e -a -as -o -us -i -u -aj -ajn -an -on 
 292         sukces : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 293          supoz : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -on -oj 
 294        surpriz : -os -is -e -a -as -o -ojn -i -aj -ajn -an -on -oj 
 295           taks : -os -u -is -aj -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 296            ted : -os -u -is -e -aj -an -ajn -a -on -as -us -i 
 297          tekst : -is -e -a -as -o -ojn -i -aj -ajn -an -on -en -oj 
 298        telefon : -os -u -is -e -aj -an -a -on -o -as -oj -i 
 299        televid : -is -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 300            tem : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -en -oj 
 301            ter : -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -en -ojn -oj -i 
 302            tim : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -on -oj 
 303         traduk : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 304           traf : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 305           trov : -os -u -is -e -aj -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 306            unu : -e -a -as -o -jn -ojn -i -aj -ajn -an -on -en -oj 
 307            urb : -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -en -ojn -oj -i 
 308             ut : -os -u -is -e -aj -an -a -o -as -en -oj -i 
 309           util : -os -is -e -a -as -o -us -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 310             uz : -os -u -is -aj -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 311          valid : -os -u -is -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -i 
 312          valor : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 313            vel : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -u -aj -an -on -oj 
 314           vend : -os -u -is -e -a -on -o -as -us -en -oj -i 
 315           venk : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -on -oj 
 316            ver : -is -e -a -as -o -ojn -i -aj -ajn -an -on -en -oj 
 317           verb : -os -e -aj -an -ajn -a -on -o -en -ojn -oj -i 
 318           verd : -os -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -en -oj -i 
 319           verk : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -an -on -oj 
 320           vers : -os -is -e -aj -a -on -o -us -en -ojn -oj -i 
 321           vest : -os -u -is -e -aj -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 322          vetur : -os -u -is -aj -ajn -a -on -o -as -us -oj -i 
 323            vid : -os -u -is -e -aj -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 324            vir : -is -e -aj -an -ajn -a -on -o -as -us -ojn -oj 
 325            viv : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on -en -oj 
 326          vojaĝ : -os -u -is -ajn -a -on -o -as -us -ojn -oj -i 
 327            vol : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -on -oj 
 328         voĉdon : -os -u -is -e -aj -a -on -o -as -ojn -oj -i 
 329           zorg : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -on -oj 
 330         ĉagren : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -on -oj 
 331          ĉeest : -os -is -e -a -as -o -us -ojn -i -u -aj -ajn -an -on 
 332            ĝen : -os -u -is -aj -an -ajn -a -on -o -as -ojn -oj 
 333            ĝoj : -os -is -e -a -as -o -us -i -u -aj -ajn -an -on -oj 
 334           ŝajn : -os -is -e -a -as -o -us -i -aj -ajn -an -on -oj 
170155 plenformoj entute en la vortaro.
14:55:54 finita.

Evidente indas kompari trovitajn plenformojn ankaŭ kontraŭ la listo de PIV-kapvortoj aŭ kontraŭ la akademia vortaro aŭ kontraŭ aliaj altkvalitaj vortaroj. Por taksi esperantecon de segmentoj ankaŭ necesas listo de neŝanĝeblaj vortoj, konvertilo de x- kaj h- kaj ^-sistemoj, kaj aliaĵoj.

 

purigi segmentojn 2010-01-15

Filed under: raportoj — memkompreneble @ 19:22

La ideo estas krei vortaron de ĉiuj plenaj vortformoj de ĉiuj segmentoj, kiuj estas bonaj kandidatoj havi esperanto-enhavon. El tiu vortaro eblos diveni validajn esperanto-vortojn per analizado de afiksoj. Per la rezulta listo de kandidatvortoj plus afiksado poste eblos taksi la malpurajn segmentojn per sekvaj iteracioj.

Unua aliro al purigado: ekskludi ĉiujn segmentojn, kiuj ne kongruas kun la esperanto-alfabeto. Kompreneble, tio ekskludas ankaŭ multajn esperanto-segmentojn kiuj enhavas proprajn nomojn kun sola neesperanta litero. Aliflanke tio inkluzivas ankaŭ frazojn el aliaj lingvoj, kiuj hazarde ne kontraŭas la esperanto-alfabeton. Cetere, la x-sistemo ne travivas tian filtradon.

Jen rezulto de rapida serĉo tra la tabelo de unikaj segmentoj por ekscii, kiom da materialo estus en la unua iteracio.

  sercxo: [\sĉĝĥĵŝŭa-pr-vzĈĜĤĴŜŬA-PR-VZ0123456789.…,\:;()/?!"„“”%&<>»\-]*

     221 sekundoj dauxro
   274'395 segmentoj trovitaj
 21'483'355 signoj suma longeco
     78 signoj averagxa longeco
 

simpla segmentado 2010-01-14

Filed under: raportoj — memkompreneble @ 23:44

Post kelka esksperimentado evidentiĝis, ke la sekva kombino taŭgas por unua simpla segmentado, ĉar tiel la programo ĵetis malplejon da esceptoj dum procezado.

 • unue forpurigi etikedadon kaj skriptaĵojn per la TextExtractor-klaso de Jericho
 • forpurigi kelkajn restaĵojn de malbonformitaj dokumentoj (ekz. nefermitaj komentoj fine de la dokumento)
 • krude segmenti per la PlaintextFilter-klaso de okapi kun standardaj srx-reguloj por la angla lingvo

Segmentoj eniras la tabelon de unikaj segmentoj kaj ricevas identigan numeron. Tiu identigilo kune kun la pozicio de la segmento en la fontdokumento kune kun la identigilo de la fontdokumento eniras kune la tabelon de dokumentsegmentoj. La segmentado nun estas kompletita ĉe ĉirkaŭ 120000 dokumentoj kun ĉ. 530000 unikaj segmentoj kiuj averaĝe longas po ĉ. 160 signoj – do sume iomete pli ol 80MB. Sed tio inkluzivas aliajn lingvojn ol esperanto. Kaj ĝis nun (post 25 horoj de seninterrompa procezado) nur du trionoj de la nuna kolekto estas segmentitaj. Kaj la kolekto daŭre kreskas.

Poste eblos per diversaj heŭristikoj rekoni malbonajn segmentlimojn, kiuj povas okazi i.a. ĉe mallongigoj, ĉe aliaj skribsistemoj ol latinidaj, ĉe datoj, k.s. kaj provi ripari aŭ ekskludi ilin aŭtomate kie eblas. Tamen per la kruda segmentado verŝajne jam 90% de la tekstoj estos bone segmentitaj. Malgraŭ la eraraj segmentoj eblos jam signifohavaj statistikoj, ekz.e kalkuli por ĉiu dokumento la kvanton de unikaj segmentoj kaj la kvanton de ripetaĵoj. Aldone, necesos krei aro(j)n da mane segmentitaj dokumentoj pro pli ekzakta kalkuleblo de la kvalito de la segmentado.

[Redaktita] Jen la fina raporto de la segmentilo:

2010-01-13 23:14:58 komencigxis segmentado
2010-01-15 12:05:05 finigxis segmentado

  132'607 sekundoj dauxris procezado
   0,815 sekundoj averagxe dauxris por cxiu dokumento
  153'933 dokumentoj estas segmentitaj
  480'551 estis la maksimuma url-id
 2'510'008 segmentoj rezultis entute, inkluzive ripetajxoj
  715'509 unikaj segmentoj rezultis
   5,396 unikaj segmentoj averagxe estis trovitaj en cxiu sekundo
    176 signoj estas la averagxa longeco de unikaj segmentoj
125'638'619 signoj estas la suma longeco de unikaj segmentoj
    120 MB da unikaj tekstoj rezultis entute
.
 

eltranĉaĵo el la logo de la enkodigo-divenilo 2010-01-04

Filed under: raportoj — memkompreneble @ 00:54
Tags:
...

1200-a iteracio.
--------------------------------

nuna tempo .................. : 2010-01-04 00:39:12
iteracio .................... : 1200
url_id ...................... : 2190
ligilo ektrovita je ......... : 2009-12-20 17:18:10.0
aldonita al ripozejo je ..... : 2009-12-20 17:27:14.0
enhavo sucxita je ........... : 2009-12-20 17:27:14.0
longeco de url adreso ....... : 46
url adreso .................. : http://becxjo.blogspot.com/feeds/posts/default
ligiloj trovitaj eksteren ... : 0
ligiloj trovitaj cxi tien ... : 70
longeco de url enhavo ....... : 79717
longeco de url filtrita ..... : 34490
segmentoj (kun ripeteblo) ... : 217
segmentoj (sen ripeteblo) ... : 215
kodpagxoj trovitaj .......... : BASIC_LATIN, LATIN_EXTENDED_A


1201-a iteracio.
--------------------------------

nuna tempo .................. : 2010-01-04 00:39:12
iteracio .................... : 1201
url_id ...................... : 2191
ligilo ektrovita je ......... : 2009-12-20 17:18:10.0
aldonita al ripozejo je ..... : 2009-12-20 17:27:23.0
enhavo sucxita je ........... : 2009-12-20 17:27:23.0
longeco de url adreso ....... : 52
url adreso .................. : http://becxjo.blogspot.com/search/label/plenkreskula
ligiloj trovitaj eksteren ... : 171
ligiloj trovitaj cxi tien ... : 21
longeco de url enhavo ....... : 85856
longeco de url filtrita ..... : 10934
segmentoj (kun ripeteblo) ... : 40
segmentoj (sen ripeteblo) ... : 40
kodpagxoj trovitaj .......... : BASIC_LATIN, LATIN_EXTENDED_A, LATIN_1_SUPPLEMENT, ARABIC, GENERAL_PUNCTUATION

...
 

raporto pri nuna amplekso de la kolekto 2010-01-03

Filed under: raportoj — memkompreneble @ 00:12
Tags:

Ĝis nun ne ekzistas tute fidinda metodo por evalui la lingvon de donitaj segmentoj, krome atentindas pri usonaj patentoj koncerne efikan lingvorekonadon. Pro tio la sekva statistiko ankoraŭ estas tre kruda.

Tabelo_Url .............. : 290804
Tabelo_UrlEnhavoj ....... : 110575
Tabelo_RipozejDokumento . : 107607
Tabelo_UrlFiltritaj ..... : 58642
Tabelo_Segment .......... : 265109
Tabelo_UrlSegmentoj ..... : 499040

Ne ĉiuj adresoj taŭgas por elŝutado, pro tio enestas multe pli da enskriboj en la tabelo de ĉiuj konataj url-adresoj ol en la tabelo de elŝutitaj enhavoj.

La diferencon inter la grandecoj de la tabeloj kun enhavoj kaj ripozejodokumentoj kaŭzas la fakto, ke post sengvidita elŝutado de kelkaj dokumentoj evidentiĝis ke tia tipo ne dezirindas kaj konsekvence estis ekskludita el la ripozejo, tamen la jam suĉita enhavo restas en la db. La tabelo de filtritaj enhavoj ne montras liniojn, kie la filtrita enhavo havas longecon de nulo aŭ mem estas nulo. Krome, la filtrado okazas aparte de la elsuĉado de la enhavoj, do ĉiam estos malpli da filtritaj ol tutaj enhavoj.

La diferenco inter la grandecoj de la tabeloj de unikaj segmentoj kaj de indeksitaj url-segmentoj montras la kvanton de ripetiĝoj.

Segmentado daŭre estas problemo, ĉar la metodo uzita por segmenti la filtritajn enhavojn por krei la supran statistikon kelkfoje malfunkcias kaj redonas ege tro longajn segmentojn. Tamen, la kvoto de ripetado ŝajnas realisma, ke ĉiu enhavo troviĝos averaĝe almenaŭ dufoje ie en la reto.